Powyżej 207. 000 euro którego przedmiotem są: wyroby medyczne –implanty kręgosłupowePobieranie 158.91 Kb.
Strona1/3
Data28.10.2017
Rozmiar158.91 Kb.
  1   2   3

Konstancin.14.04.2014r.

Do wszystkich

uczestników postępowaniaDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 207.000 euro którego przedmiotem są: wyroby medyczne –implanty kręgosłupowe ,dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. Nr ogłoszenia w Dz.U 2014/S 056-93346; data zamieszczenia: 20.03.2014r.

Znak sprawy – PN 19/2014.
Do Działu Handlowego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

Pytanie nr 1 (dot. Pakietu nr 13)

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach:

-płyta niskoprofilowa 2,5 mm

-płytki o szerokości 16 mm i długościach w zakresie 22-92 mm, skok co 2-3 mm,

-płytki o półprzeziernym wzorze umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu,

-śruby o co najmniej czterech długościach, od 12 do 18 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach 4,2 i 4,6 mm

-jednostopniowa blokada śruby z płytką bez dodatkowych elementów komplikujących
i przedłużających czas operacji, umożliwiająca rewizję,

w zestawie implantów znajdują się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty,

w zestawie wkrętów znajdują się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu
i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej,

w zestawie instrumentarium znajduje się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie.Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 2( dot. Pakietu 1)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie implantów międzytrzonowych typu ALIF do lędźwiowego odcinka kręgosłupa o następujących parametrach:

klatka o kształcie nieregularnym odwzorowującym obrys trzonu lędźwiowego,

klinowo-obły charakter implantu w płaszczyźnie strzałkowej,

obły charakter implantu w płaszczyźnie czołowej,

możliwość napełnienia wiórem kostnym,

implant dostępny w 4 szerokościach (19mm, 26mm, 30mm, 36mm) oraz 4 głębokościach (15mm, 21mm, 24mm, 28mm)

instrumentarium umożliwiające wprowadzenie implantu po jednoznacznej, wytycznej trajektorii z samoczynną dystrakcją realizowaną w czasie wprowadzania implantu,

możliwość mocowania oraz wprowadzania implantu z kierunku przedniego (płaszczyzna strzałkowa) oraz pod kątem 30 i 45 oraz 90 stopni w stosunku do płaszczyzny strzałkowej

implanty dostępne w wysokościach od 8mm do 20 mm ze stopniowaniem co 2mm

materiał: PEEK Optima

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 3 ( dot. Pakietu 4)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie implantów międzytrzonowych typu ACIF z

syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa o następujących parametrach:

odporność na urazy mechaniczne materiał PEEK, anatomiczny kształt implantu, umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego, ząbkowana powierzchnia klatkiobecność 4 kolców kotwiczących klatkę w blaszkach granicznych, dających lepszą stabilność implantu trzy szerokości klatki 14, 16 i 18 mm oraz trzy głębokości 11, 14 i 16 mm, wysokości klatki 4, 5, 6,7,8,9 mm,instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda pod implantcentralny otwór umożliwiający przerost kostnysyntetyczne wypełnienie (substytut kości) w strzykawce gotowy do użycia (uwodniony hydroksyapatyt w strukturze nanokrystalicznejOdpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 4 (dot. Pakietu 4)

Zamawiający nie określił jakiego rozwieracza będzie wymagał. Czy w związku z tym Zamawiający będzie

wymagał, aby Wykonawca dostarczył w instrumentarium zabiegowym rozwieracza szyjnego (łopatki o

długości od 30 do 60 mm) do tkanek miękkich oraz rozwieracza międzytrzonowego typu Caspar (piny w

długościach 12, 14, 16mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczanie w instrumentarium w/w rozwieraczy.

Pytanie nr 5 ( dot. Pakietu 6)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie implantów międzytrzonowych typu ACIF z syntetycznym

wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa o następujących parametrach:

odporność na urazy mechaniczne

materiał PEEK,

anatomiczny kształt implantu, umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego,

ząbkowana powierzchnia klatki

obecność 4 kolców kotwiczących klatkę w blaszkach granicznych, dających lepszą stabilność implantu

trzy szerokości klatki 14, 16 i 18 mm oraz trzy głębokości 11, 14 i 16 mm,

wysokości klatki 4, 5, 6,7,8,9 mm,

instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda pod implant

centralny otwór umożliwiający przerost kostny

syntetyczne wypełnienie (substytut kości) w strzykawce gotowy do użycia (uwodniony hydroksyapatyt w strukturze nanokrystalicznej

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 6 ( dot. Pakietu 6)

Zamawiający nie określił jakiego rozwieracza będzie wymagał. Czy w związku z tym Zamawiający będzie

wymagał, aby Wykonawca dostarczył w instrumentarium zabiegowym rozwieracza szyjnego (łopatki o

długości od 30 do 60 mm) do tkanek miękkich oraz rozwieracza międzytrzonowego typu Caspar (piny w

długościach 12, 14, 16mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczanie w instrumentarium w/w rozwieraczy.
Pytanie nr 7 ( dot. Pakietu 8)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestawu do kyfoplastyki o następujących parametrach:

Zestaw do kyfoplastyki(sterylnie zapakowany ) – 1 szt, składający się z: 2 szt.igieł trepanobiopsyjnych (do nakłucia trzonu),1 szt. prowadnicy, 2 szt. balonów ortopedycznych (do odtworzenia wysokości trzonu), 2 strzykawek do napełniania balonów,6 szt. igieł do podawania cementu

cement 1 szt.

mikser do cementu 1 szt.

kiureta do przygotowania loży pod balon o co najmniej 3 stopniach regulacji (0°, 30°, 60°, 90°) 1 szt.

balony o długościach 10 mm , 15 mm, 20 mm

zestaw do pompowania balonów wyposażony w manometr elektroniczny

min. 3 rodzaje cementu do wyboru

maks. ciśnienie balonu 400PSI

opcjonalnie dostępny zestaw z balonami rozprężającymi się kierunkowo oraz igła do podawania cementu umożliwiająca kontrolowanie kierunku podawania cementu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 8 ( dot. Pakietu 9)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Systemu tytanowego do stabilizacji kręgosłupa w odcinku

piersiowo – lędźwiowym (1 komplet: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka) o następujących

parametrach:

wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe,

walcowy kształt gwintu

ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku,

łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika o dł. od 16mm do 84mm

pręt o grubości 5,5 mm,

system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym

mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny),

średnica śrub od 4,0 mm do 8,5 mm

średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym poniżej 13 mm

wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym poniżej 5 mm ponad pręt,

możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 9 ( dot. Pakietu 13)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Stabilizacji międzykręgowej szyjnej z dostępu przedniego

– płyta (1 komplet: 1 płyta, 4 śruby) o następujących parametrach:

materiał – tytan długość płytki 19-90 mm, skok długości, co max. 3 mm, od 90 mm - 110 mm co 5 mm

śruby samogwintujące i samonawiercające się ( nie wymagające nawiercania korówki) - dostępne dwóch średnicach 4,0mm oraz 4,5mmautomatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń, nie powodujące zwiększenia profilu płytki długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem co 2 mm możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kifoza) bez utraty możliwości blokady, blokada śruby pozwalana jej łatwe rewizyjne usunięcie płyta niskoprofilowa o grubości 2,4 mm dwa rodzaje śrub, umożliwiające stałe lub wielokątowi ustawienie wobec płytki

możliwość wprowadzenia i blokowania wkrętów na każdym stabilizowanym poziomie

w zestawie piny umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni trzonów

instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) posiadające rączki zakończone powierzchnią silikonowąOdpowiedź:_Zgodnie_z_zapisami_SIWZ.__Pytanie_nr12_(_dot._Pakietu_14)'>Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 10 ( dot. Pakietu 13)

Zamawiający nie określił jakiego rozwieracza będzie wymagał. Czy w związku z tym Zamawiający będzie

wymagał, aby Wykonawca dostarczył w instrumentarium zabiegowym rozwieracza szyjnego (łopatki o

długości od 30 do 60 mm) do tkanek miękkich oraz rozwieracza międzytrzonowego typu Caspar (piny w

długościach 12,14,16mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczanie w instrumentarium w/w rozwieraczy.

Pytanie nr 11( dot. Pakietu 14)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie implantów międzytrzonowych typu ACIF do odcinka

szyjnego kręgosłupa (Komplet: 1 cage, 1 wypełnienie) o następujących parametrach:

odporność na urazy mechaniczne

materiał PEEK,

anatomiczny kształt implantu, umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego,

ząbkowana powierzchnia klatki

obecność 4 kolców kotwiczących klatkę w blaszkach granicznych, dających lepszą stabilność implantu

trzy szerokości klatki 14, 16 i 18 mm oraz trzy głębokości 11, 14 i 16 mm,

wysokości klatki 4, 5, 6,7,8,9 mm,

instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda pod implant

centralny otwór umożliwiający przerost kostny

syntetyczne wypełnienie (substytut kości) w strzykawce gotowy do użycia (uwodniony hydroksyapatyt w strukturze nanokrystalicznej

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr12 ( dot. Pakietu 14)

Zamawiający nie określił jakiego rozwieracza będzie wymagał. Czy w związku z tym Zamawiający będzie

wymagał, aby Wykonawca dostarczył w instrumentarium zabiegowym rozwieracza szyjnego (łopatki o długości od 30 do 60 mm) do tkanek miękkich oraz rozwieracza międzytrzonowego typu Caspar (piny w

długościach 12,14,16mm)?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczanie w instrumentarium w/w rozwieraczy.

Pytanie nr13 ( dot. Pakietu 15)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do stabilizacji skoliozy z tylnego dostępu

śrubowo-hakowej o następujących parametrach:

materiał tytan oraz stal

wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe,

walcowy kształt gwintu,

ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku,

łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika,

system oparty na średnicach 4,5mm, 5,5mm oraz 6,35 mm

system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym,

mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów,

średnica śrub od 4,0 mm do 8,5 mm,

średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokujaco-zabezpieczającym poniżej 13 mm,

wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym poniżej 5 mm ponad pręt,

możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku,

system zawiera haki laminarne i pedikularne,

możliwość stosowania śrub wprowadzanych w talerze biodrowe,

w zestawie narzędzia umożliwiające doginanie i docinanie prętów, próbnik do nasad kręgowych (sonda kulkowa), przebijaki do nasad (w co najmniej 2 rozmiarach), reduktor do pręta

w zestawie narzędzia umożliwiające wykonanie derotacji segmentalnego oraz zespolenia derotowanych kręgów w 1 blok (Vertebral Column Manipulation)

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 14 ( dot. Pakietu 21)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Stabilizacji międzykręgowej szyjnej z dostępu przedniego

– płyta (1 komplet: 1 płyta, 4 śruby) o następujących parametrach:

materiał – tytan

długość płytki 19-90 mm, skok długości, co max. 3 mm, od 90 mm - 110 mm co 5 mm

śruby samogwintujące i samonawiercające się ( nie wymagające nawiercania korówki) - dostępne dwóch średnicach 4,0mm oraz 4,5mm

automatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń, nie powodujące zwiększenia profilu płytki

długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem co 2 mm

możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kifoza) bez utraty możliwości blokady,

blokada śruby pozwalana jej łatwe rewizyjne usunięcie

płyta niskoprofilowa o grubości 2,4 mm

dwa rodzaje śrub, umożliwiające stałe lub wielokątowi ustawienie wobec płytki

możliwość wprowadzenia i blokowania wkrętów na każdym stabilizowanym poziomie

w zestawie piny umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni trzonów

instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) posiadające rączki zakończone powierzchnią silikonową

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w rozwiązania.

Pytanie nr 15 ( dot. Pakietu 21)

Zamawiający nie określił jakiego rozwieracza będzie wymagał. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca dostarczył w instrumentarium zabiegowym rozwieracza szyjnego (łopatki o

długości od 30 do 60 mm) do tkanek miękkich oraz rozwieracza międzytrzonowego typu Caspar (piny w długościach 12,14,16mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczanie w instrumentarium w/w rozwieraczy.

Pytanie nr 16 (dot. Pakietu 24)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Dynamicznej płyty szyjnej – tytanowej jedno i

wielosegmentowej o następujących parametrach:

materiał – tytan

długość płytki 19-90 mm, skok długości, co max. 3 mm, od 90 mm - 110 mm co 5 mm

śruby samogwintujące i samonawiercające się ( nie wymagające nawiercania korówki) - dostępne dwóch

średnicach 4,0mm oraz 4,5mm

automatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń, nie powodujące zwiększenia profilu płytki

długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem co 2 mm

możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kifoza) bez utraty możliwości blokady,

blokada śruby pozwalana jej łatwe rewizyjne usunięcie

płyta niskoprofilowa o grubości 2,4 mm,

dwa rodzaje śrub, umożliwiające stałe lub wielokątowi ustawienie wobec płytki

możliwość wprowadzenia i blokowania wkrętów na każdym stabilizowanym poziomie

w zestawie piny umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni trzonów

instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) posiadające rączki zakończone powierzchnią silikonowąOdpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 17 ( dot. Pakietu 24)

Zamawiający nie określił jakiego rozwieracza będzie wymagał. Czy w związku z tym Zamawiający będzie

wymagał, aby Wykonawca dostarczył w instrumentarium zabiegowym rozwieracza szyjnego (łopatki o długości od 30 do 60 mm) do tkanek miękkich oraz rozwieracza międzytrzonowego typu Caspar (piny w

długościach 12,14,16mm)?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczanie w instrumentarium w/w rozwieraczy.

Pytanie nr 18 (dot. Pakietu 25)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu do stabilizacji piersiowo-lędźwiowej z tylnego

dostępu śrubowej (1 komplet: 4 śruby, 4 nakrętki, 2 pręty min. 300mm długości, 1 poprzeczka) o następujących parametrach:

wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe,

walcowy kształt gwintu

ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku,

łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika o dł. od 16mm do 84mm

pręt o grubości 5,5 mm,

system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym

mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny),

średnica śrub od 4,0 mm do 8,5 mm

średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym poniżej 13 mm

wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym poniżej 5 mm ponad pręt,

możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmykuOdpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 19 (dot. Pakietu nr 12)

Zestaw do poszerzenia przestrzeni międzytrzonowej z dostępu typu TLIF” Zamawiający dopuści zestaw składający się z implantu o konstrukcji umożliwiającej wszczepienie z różnych dostępów operacyjnych w odcinku lędźwiowym. Wszczep o specjalnej kratowej strukturze (z proszku tytanu) stwarzającej warunki do przerostu kostnego. Powierzchnia górna i dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane prowadnice, umożliwiające naprowadzanie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantu o kształcie ułatwiającym wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami. W zestawie narzędzie implantacyjne umożliwiające przygotowanie powierzchni trzonów, jak również narzędzia umożliwiające kontrolowane

przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania bez

konieczności odczepiania narzędzia. Różne rozmiary w zakresie wysokości klatki od 7 do 17 mm i

długości 25, 30 i 35mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści w/w zestaw.

Pytanie nr 20 (dotyczy Pakietu nr 18 )

Stabilizacja dynamiczna międzywyrostkowa” Zamawiający dopuści zestaw składający się z

wyprofilowanego korpusu posiadającego ramiona stałe i ruchome„zabieraki”, które po rozłożeniu tworzą

tzw. „kołyskę”, w której znajduje się wyrostek kolczysty.

Implant o jednym rozmiarze szerokości o typoszeregu rozmiarowym od 8-16mm ze skokiem co 2 mm.

Część nośna implantu wykonana z bio-polimeru PEEK o właściwościach sprężystych zbliżonych do

właściwości sprężystych kości. Instalowanie małoinwazyjne, dostęp jednostronny, przy zachowaniu

wiązadła nadkolczystego, umożliwiający wybór kierunku z prawej lub lewej strony od linii środkowej

kręgosłupa. Możliwość stosowania wielopoziomowych stabilizacji. Całość instrumentarium w

kontenerze umożliwiającym przechowywanie i sterylizację.Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści w/w zestaw.

Pytanie nr 21 (dotyczy Pakietu nr 25)

Stabilizacja piersiowo lędźwiowa z tylnego dostępu śrubowa” Zamawiający dopuści zestaw składający

się ze śrub transpedicularnych tulipanowych o średnicy 5, 6, 7mm, długości od 25 do 60, ze skokiem co

5mm. Śruby transpedikularne z długimi ramionami (w tym repozycyjne) jedno i wieloosiowe cylindryczne

z gwintem na całej długości i stożkowym rdzeniem. Średnica łba śruby wraz z blokerem poniżej 12mm.

Wysokość łba śruby wystająca ponad pręt poniżej 5mm. Jednoelementowy bloker zintegrowany z obejmami

zapobiegającymi rozchylaniu się ramion śruby. Możliwość wprowadzenia pręta w gniazdo śruby bez

konieczności dopychania dodatkowym narzędziem. Pręty osadzane w śrubie wyłącznie od góry

(patrząc z punktu widzenia operatora). Konstrukcja śruby umożliwiająca wprowadzenie i blokowanie

wygiętego w płaszczyźnie stabilizacji pręta (do 10o). Pręty o średnicy 6.0mm w zakresie długości od 30-

600mm, posiadające zakończenia sześciokątne umożliwiające derotację śródoperacyjną.

Łącznik Poprzeczny pręcikowo-kabłąkowy mocowany na prętach, w zakresie długości 35 do 80 mm.

Instrumentarium i implanty umiejscowione na tacach i w kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i

sterylizację. Taca na implanty wyposażona w specjalną miarkę umożliwiającą szybkie określenie średnicy i

długości śrub?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 22 ( dot. załącznika nr 3 (wzór umowy):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu do załącznika nr 3 (wzór umowy):

„Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego"?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust 4 umowy na brzmiący:

„Zapłata za wyroby medyczne, o których mowa w ust. 3, zostanie dokonana przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.”Pytanie nr 23 (dotyczy Pakietu nr 7)

Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej, materiał : stop tytanu: w opisie Zamawiający nie

precyzuje ile nakrętek (uniwersalnych elementów blokujących)

składa się na komplet – prosimy o podanie ich liczby do wyceny.

Odpowiedź: Tyle ile wymaga system proponowany.

Pytanie nr 24 (dotyczy Pakietu nr 7)

Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej, materiał: stop tytanu:

Czy Zamawiający dopuści komplet składający się z następujących elementów : 4 haki laminarne lub śruby wieloosiowe, 4 śruby do potylicy, 1 łącznik poprzeczny, 1 płyta potyliczna, 2 pręty o następujących parametrach:

- śruby jak i haki o tulipanowym kształcie głowy łączącej z prętem;

- nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta

- dostępne pręty o zmiennej średnicy dla możliwości połączenia stabilizacji z dalszymi odcinkami kręgosłupa. Zmiana średnicy pręta z 3.5mm na 4.0mm do 6.5mm ze skokiem co 0.5mm,

- pręty o zmiennej średnicy o długości 350mm – 500mm

- możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji

- montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym)

- haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo)

- śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 8 mm- 50 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 40 stopni.

- śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 16 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm.

- implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry

- pręty o grubości nie większej niż 3.5 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym wstępnie wygięte do naturalnej krzywizny kręgosłupa (co najmniej 3 kąty wygięcia).

- w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone (co najmniej 3 rodzaje)

- w zestawie dostępne co najmniej dwa rodzaje łączników poprzecznych?Pobieranie 158.91 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna