Postępowanie w nowotworach operacyjnych, nierozsianychPobieranie 29.13 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar29.13 Kb.


Teoria


Wzrost guza wywołany jest przewagą podziałów komórek nowotworowych nad procesami ich rozpadu – lizy. Liza nowotworów jest pochodną fizjologicznego zjawiska autolizy - samotrawienia organizmu, umożliwiającego jego przebudowę i odnowę.

Autoliza, podobnie jak odporność organizmu, posiada dwa składniki: 1. komórkowy i 2. humoralny (bezkomórkowy):

Ad 1. Za składnik komórkowy, który ma znaczenie pierwszorzędne, odpowiadają trzy rodzaje współpracujących ze sobą komórek: komórki żerne (makrofagi i neutrofile) oraz komórki NK (Natural Killer) [10], jest to odporność komórkowa nieswoista;

Ad 2. Za składnik humoralny odpowiadają przeciwciała (odporność humoralna swoista, wspomagająca), a także dwa zjawiska nie wymieniane w podręcznikach immunologii: leukocytoliza fizjologiczna [11] oraz działanie proenzymów trzustkowych [5].

- leukocytoliza fizjologiczna to złuszczanie cytoplazmy (w tym lizosomów zawierających enzymy) przez wszystkie dojrzałe leukocyty. Nie jest to apoptoza (zaprogramowana śmierć komórki), jądro takich leukocytów nie jest piknotyczne;

- trzustka wydziela proenzymy także do krwi, w odróżnieniu od enzymów nie są one rozkładane przez proteazy osoczowe, uaktywniają się dopiero na powierzchni komórek nowotworowych wywołując ich apoptozę.

W efekcie samo osocze krwi i chłonki posiada aktywność enzymatyczną.
Postępowanie w nowotworach operacyjnych, nierozsianych:

1. Leczenie konwencjonalne. Chemioterapia skutkuje w nielicznych specyficznych typach nowotworów. Brak takich ewidentnych wskazań jest przeciwwskazaniem do chemioterapii.

2. Okresowy post. Likwiduje mikropozostałości po operacji i mikroprzerzuty, chroni przed wznową [1].

Jak długo? Dłuższy minimum 3-tygodniowy przed operacją i przede wszystkim po operacji.

Uwaga:

Gdy przed operacją – przerwać ok. tydzień przed terminem zabiegu.Gdy po operacji – rozpocząć w miesiąc-półtora po zabiegu.

Jak często?

Minimum 2, lepiej 3 razy w roku (w pierwszych 1-2 latach po operacji, chyba że chodzi o nowotwór rodzinny o wysokim ryzyku, wtedy na stałe, np. 10-14 dni postu raz na kwartał). Najłatwiejszy dla pacjenta jest post na jarzynach („post Daniela”) wg Dąbrowskiej [2].

3. U byłych palaczy tytoniu i po chemioterapii: detoksykacja w czasie pierwszego postu lub pierwszych dwóch postów lewatywami z kawy ([3], zob. Gerson). Jest to ważne szczególnie jeśli występują objawy intoksykacji – ból głowy, nudności, odczucie ogólnego „zatrucia”, lub znane pacjentowi objawy uboczne po chemioterapii. Jeśli nie ma takich objawów – nie ma potrzeby detoksykacji.

4. Zmiana diety ogólnej na wegańską lub laktowegeteriańską.
W procesach rozsianych:

I. Działania poprawiające metabolizm:

1. Dieta ogólna – wegańska sokowo-surówkowa, dostarczająca czynnych enzymów roślinnych, w tym lizosomalnych i w ten sposób wspomagająca trzustkę. Najbardziej wypróbowana - zob. Gerson, zob. też Moerman, Koda (tylko diety surówkowe) i Andrejewa. Soki pasteryzowane oczywiście nie zawierają czynnych enzymów. Są doniesienia o skuteczności diety makrobiotycznej, ale i odrostach, jak się „rozluźni” dyscyplinę.

2. Usunięcie „ognisk” – przewlekłych procesów zapalnych: zębów martwych, leczonych kanałowo (nawet bez zmian RTG) - z wyłyżeczkowaniem zębodołów, wyrostka robaczkowego, przydatków. Sens: odciążenie układu immunologicznego.

3. Sanacja jelita (probiotyki - Fisioflor, ewent przeleczenie drożdżycy przewodu pokarmowego). Sens jak wyżej.

4. Termofor lub kompresy z oleju rycynowego na wątrobę (poprawiają jej funkcjonowanie),

5. Opcjonalnie:

- preparaty zalecane przez szkołę Gersona – jod i preparaty tarczycy poprawiają podstawową przemianę materii, obniżoną u chorych na nowotwory (przejawia się to spadkiem temperatury ciała), preparat potasu poprawia polaryzację błon komórkowych, niacyna – mikrokrążenie,

- zioła (Vilcacora, Essiac itp.)

- Complex ZA (askorbinian cynku z askorbinianem magnezu wg Richards i Hourigan)

- enzymy trzustkowe (Kreon lub lepiej trzustka liofilizowana, sproszkowana, bez dalszej obróbki),

- kontrola pH moczu – o godz. 10:00 i 18:00 ma być w zakresie 6,8 – 7,0. W razie potrzeby alkalizacja,

- eliminacja z diety nietolerowanych składników zgodnie z wynikami testów na nadwrażliwość pokarmową (test na przeciwciała IgG4 oraz test uwalniania mediatorów MRT – Mediator Release Test),

- selen (zmniejsza łamliwość chromosomów, preparat np. Selenase 100 peroral prod. biosyn, Niemcy, być może lepszy jest roztwór alkoholowy dawany pacjentom prof. Lubińskiego. Nie przyjmować łącznie z wit. C., nie przedawkowywać)

- preparaty wielomikroelementowe np. Podbielskiego, Nowackiego

- w nowotworach krwi – nafta. Działanie: normalizacja hematopoezy. (Informacja od profesorów ukraińskich, na podstawie ich doświadczenia).

6. Działania antystresowe – uporządkowanie sfery psychicznej i duchowej. Rak wezwaniem do rewizji życia.
II. Działania ukierunkowane bezpośrednio na guz

1. Immunostymulacja [12].

- W zależności od stanu pacjenta – podskórna lub dożylna nieswoista (synonim: hipertermia czynna), działająca słabiej lub silniej pirogennie. Immunostymulanty: zabite bakterie (Polyvaccinum prod. Biomed Kraków, toksyna Coleya, szczepionka Maruyamy, szczepionka BCG i in.), lipopolisacharydy bakteryjne (nieprodukowany już niemiecki Novo Pyrexal), wyciąg z jemioły (np. Isorel prod. Novipharm Austria), mocz (świeżo oddany, tj. jałowy) podskórnie w ilości 5 ml [4], sztucznie wywołana infekcja metodą Ashkara.

[9]. Immunostymulację można kojarzyć z chemioterapią – zwiększa jej skuteczność, zmniejsza objawy uboczne, pozwala zmniejszenie dawki. O działaniu immunostymulacji świadczy przejściowy wzrost temperatury ciałą.

- immunostymulacja doustna. Opiera się na fakcie, że największe skupisko tkanki chłonnej w organizmie znajduje się wokół jelit. Podrażnienie tej okolicy od strony światła jelita powoduje wzrost odporności nieswoistej. Stosowane substancje to kapsaicyna (papryka chili) oraz rosyjski preparat weterynaryjny „АСД препарат фракция 2” prod. ФГУП „Армавирская биофабрика”.

2. Proenzymy trzustkowe – trypsynogen i chymotrypsynogen plus amylaza wg Trnki [5], podawane w czopkach. Przeciwwskazanie: krwawienia, chemioterapia (ryzyko krwawień).

3. Hipertermia bierna [6] (gorące wilgotne kompresy, gorące kąpiele - zob. Salmanow, teoria zob. von Ardennne).

4. Leczenie miejscowe: koagulacja guzów pierwotnych i przerzutów (np. alkoholizacja refundowana przez NFOZ). Doguzowe, w razie potrzeby dootrzewnowe lub doopłucnowe podawanie immunostymulantów i proenzymów. Kompresy z uryny na dostępne dla takiego zabiegu guzy.

5. Terapia innowacyjna: kojarzenie postu z immunostymulacją, co ma wywoływać apoptozę komórek guza, oraz z proenzymami.

6. Nietoksyczne/mało toksyczne cytostatyki:

- amygdalina (Laetrile) wg literatury działa przy stosowaniu doguzowym, w przymoczkach itp.. We krwi rozkłada się b. szybko, dlatego dożylne podawanie nie ma sensu. Znacznie skuteczniej działa z beta-glukozydazą [7].

- kwas dwuchlorooctowy (DCA) [8]

7. Dla niechcących rezygnować z chemioterapii: objawy uboczne zmniejszają peptydy z grasicy (np. Faktor AF2 prod. biosyn, Niemcy, drogi), selen w dużych dawkach. Chemioterapia z insuliną (Insuline Potentiation Therapy) ma umożliwiać bardziej wybiórcze działanie oraz obniżenie dawki. Są doniesienia o zmniejszeniu objawów ubocznych oraz większej skuteczności chemioterapii przy jednoczesnym stosowaniu postu.

8. W stanach krytycznych (masywny rozsiew): przeciwciała monoklonalne. B. drogie.

9. Immunoterapia komórkowa: przetaczanie leukocytów lub krwi od osób po dłuższej głodówce/poście, mających pobudzony układ immunologiczny [1] albo od osób genetycznie odpornych na nowotwory (Leukocyte Infusion Therapy wg Zheng Cui [10]) .
III. Detoksykacja

Lewatywy z kawy i in. [2]. Równocześnie z I. i II. Sens: szybsze usunięcie produktów rozpadu guza ułatwia dalszy jego rozpad.


Po uzyskaniu remisji, dla zapobieżenia wznowom stosować post jak w schemacie dla nowotworów operacyjnych.

Przypisy:

[1] a) W pracy habilitacyjnej prof. Oksany Kuziw z AM w Tarnopolu stwierdzono wzrost odporności nieswoistej (makrofagi, neutrofile) oraz aktywności komórek NK pod wpływem postu. Post zmniejsza dojelitowe wydzielanie enzymów przez trzustkę, a zwiększa dokrewne wydzielanie proenzymów. Post wywołuje również wzrost leukocytolizy fizjologicznej (pod warunkiem niewyczerpania, np. procesem nowotworowym, rezerwy fizjologicznej leukocytów zdolnych do leukocytolizy). Łącznie daje to wzrost autolizy. Post także nasila apoptozę komórek starych i chorych.

b) Dr med. Walerij Szumiłow, Mińsk „Odżywianie wewnętrzne w poście – fizjologiczne optimum, uruchamiające mechanizmy naprawcze przy [przewlekłym] działaniu niewielkich dawek promieniowania” w: Materiały sympozjum “Post w praktyce klinicznej” (St. Petersburg, 16.05.2008 r.), Гастроэнтерелогия Санкт-Петербурга, 2008;2-3:P10

W latach 1977 – styczeń 2008 obserwowano 2730 pacjentów w wieku od 31-74 lat, którzy z powodu przewlekłych chorób somatycznych przebyli klasyczną trzytygodniową głodówkę leczniczą co najmniej trzykrotnie w okresie obserwacji. Pacjenci zamieszkują w warunkach obciążenia radiacją po katastrofie w Czarnobylu w dawce rocznie do 1 mSv i wyżej.

Nie stwierdzono ani jednego przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy.

[2] Zob. literatura p. 8. Na pierwszy post Daniela najlepiej pojechać do któregoś z ośrodków, najlepiej z rekolekcjami, i potraktować to jako szkolenie.

[3] Wydalanie toksyn rozpuszczalnych w tłuszczach, np. węglowodorów aromatycznych, zachodzi z żółcią. Kawa podawana w lewatywie rozszerza zwieracz Oddiego i przewody żółciowe. Odkryte przed wojną w próbach na zwierzętach, obecnie można stwierdzić w endoskopii.

[4] Dr. Vilma Partyková, Urinoterapie a nemoci, 2 wyd., Impuls, Praha 2008

[5] Terapia enzymatyczna zob. Richards i Hourrigan oraz http://www.dr-gonzalez.com, leczenie proenzymami zob. Novak J., Trnka F. Proenzyme therapy of cancer. Anticancer Research 2005;25: 1157-1178.

[6] Hipertermia nasila już istniejącą kwasicę w guzie i zwiększa szybkość wszystkich reakcji, w tym immunologicznych.

[7] Syrigos KN, Rowlinson-Busza G, Epenetos AA. In vitro cytotoxicity following specific activation of amygdalin by beta-glucosidase conjugated to a bladder cancer-associated monoclonal antibody. Int J Cancer. 1998;78:712-9

[8] http://www.thedcasite.com/

[9] http://video.google.com/videoplay?docid=5079092686077030122

http://www.lekarstwonaraka.com.pl

Uwaga: pominąć oryginalną teorię. Sztuczna infekcja powoduje wzrost odporności nieswoistej, która uderza jednocześnie w nowotwór. Metoda leczenia nowotworów przez wywoływanie infekcji była stosowana w XIX w. Coley zaproponował bezpieczniejszą metodę podawania bakterii zabitych zamiast żywych.

[10] Hicks AM et al. Transferable anti-cancer innate immunity in SR/CR mice. Proc Natl Acad Sci USA. 2006;103:7763-7758

[11] Draczynski T. Die physiologische Leukozytolyse – ein Zelle-Milieu-Vorgang im System der Grundregulation, Teil I. Biol. Med. 1998;27:15-22

[12] np. Starnes CO.Coley’s toxins in perspective. Nature 1992;357:11-12Książki:
1. Ian Gawler, "I ty możesz pokonać raka", Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1992. Gawler (zob. www.gawler.org) wyleczył się z zaawansowanego mięsaka kości dietą zbliżoną do Gersona.

2. Paul Mohr, „Choroby nowotworowe: terapie biologiczne wspomagające leczenie nowotworów”, AWM, Janki 2005

3. Janusz Pić, Andrzej Wojcieszek, Barbara Pić, Arkadiusz Lorenc, „Możesz wygrać z rakiem”, Hizop, Bielsko-Biała 2003 (z zastrzeżeniami: dieta dopuszcza sól oraz strączkowe, co wg szkoły Gersona jest błędem)

4. Anthony Sattilaro, „Moja walka z rakiem”, Spar, Warszawa 1995 (makrobiotyka)

5. David Servan-Schreiber „Antyrak”, Albatros, Warszawa 2008

6. O. Carl Simonton, Reid Henson, „Jak żyć z rakiem i pokonać go”, Ravi, Warszawa 2008 (medytacja)

7. Marianna Zioła-Markuš, „Pamiętnik walki z rakiem”, Uralia, Gorzów Wlkp. 2005

(przykład udanego zastosowania postu urynowego i urynoterapii w raku sutka)

8. Ewa Dąbrowska, „Ciało i ducha ratować żywieniem”, Michalineum, Marki 2001 i nast.

9. Charlotte Gerson, Beata Bishop, „Terapia doktora Gersona”, Vichara, Pewel Mała 2008

10. George Ashkar, „Pokonać raka raz na zawsze”, Idea Contact, Kalisz 2009
Adresy ośrodków z postem Daniela i głodówkowych:

http://sci.pam.szczecin.pl/~fasting


Teksty on-line:

http://sci.pam.szczecin.pl/~fasting/download/LITERATURA.HTM


Strona specjalisty od terapii niekonwencjonalnych

http://cancerdecisions.com


fasting@sci.pam.szczecin.pl(25.09.2011)

Pobieranie 29.13 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna