Politechnika szczecińskaPobieranie 0.99 Mb.
Strona4/8
Data27.10.2017
Rozmiar0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.5. Transmisja synchroniczna


Transmisja synchroniczna umożliwia przesyłanie dużych bloków danych (tzw. ramek - ang. frame) bez bitów początku i końca poszczególnych znaków. Kolejne bity wyprowadzane są zgodnie z taktem zegara. Po ostatnim bicie znaku poprzedniego wysyłany jest natychmiast pierwszy bit znaku następnego. Specjalny znak synchronizujący (znacznik) wysyłany na początku bloku umożliwia odtworzenie znaków (bajtów) z odbieranych bitów. Sygnał zegarowy może być generowany w dowolnym urządzeniu i wymaga stosowania dodatkowej linii łączącej terminale (rys. 3.4).

Rys.3.4. Bezpośrednie połączenie dwóch terminali synchronicznych


Transmisja synchroniczna wymaga stosowania bardziej złożonych urządzeń i protokołów komunikacyjnych. W porównaniu z transmisją asynchroniczną, dla tych samych parametrów linii, umożliwia osiągnięcie wyższych efektywnych szybkości transmisji. Pierwszy z wymienionych czynników oraz wyższe koszty rozwiązań technicznych ograniczają jednak powszechność jej stosowania.

4. TRANSMISJA PROGRAMÓW DO UKŁADÓW CNC


Do wykonania ćwiczenia wykorzystany zostanie komputer IBM PC z odpowiednim oprogramowaniem oraz kabel do transmisji szeregowej. W komputerach klasy PC porty do asynchronicznej transmisji szeregowej wykorzystywane są porty o nazwach COM1 lub COM2. Sygnały wyprowadzone są na standardowe złącze 25 stykowe (DB25 męskie w starszych komputerach), lub złącze 9 stykowe (DB9 męskie w nowszych komputerach). W układach sterowania CNC instalowane są typowo złącza DB25 żeńskie.

4.1. Podłączenie komputera typu PC do centrum MIKRON VCE 500


W centrum obróbkowym VCE-500 MIKRON zamontowane jest złącze szeregowe typu DB25 żeńskie. Połączenie komputera z układem sterowania CNC HAAS wykonane zostanie za pomocą kabla zakończonego z jednej strony złączem typu DB25 męskim i z drugiej strony złączem DB25 żeńskim (lub DB9 żeńskim w zależności od rodzaju portu COM w komputerze). Schematy kabli przedstawiono na rys. 4.1, 4.2. Kabel o zalecanej długości 5 m jest wystarczająco długi i pozwala na swobodne ustawienie stanowiska komputerowego w pobliżu obrabiarki

Rys. 4.1. Schemat połączeń kabla ze złączami DB25-żeńskie i DB25-męskie do transmisji szeregowej PC z CNC HAAS
Rys. 4.2. Schemat połączeń kabla ze złączami DB25-żeńskie i DB25-męskie do transmisji szeregowej PC z CNC HAAS]
Porty COM1 i COM2 w komputerze PC są skonstruowane w identyczny sposób. Różnią się pomiędzy sobą przyporządkowanym obszarem w przestrzeni adresowej komputera PC, oraz używanymi poziomami przerwań.

Rys.4.3. Miejsce złącza szeregowego na korpusie centrum obróbkowego MIKRON VCE-500
Do sprawdzenia funkcjonowania portu COM oraz poprawności wykonanego połączenia można użyć jednego z dostępnych programów diagnostycznych np. programu ADEPT.

Pobieranie 0.99 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna