Politechnika lubelska ul. Nadbystrzycka 38D 20-618 Lublin nip 7120104651Pobieranie 7.51 Kb.
Data12.12.2017
Rozmiar7.51 Kb.

Lublin, 10.11.2015

POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin


NIP 7120104651

Znak sprawy: 13/2015Zaproszenie do złożenia oferty
Politechnika Lubelska na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty handlowej na realizację dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.

Przedmiotem zamówienia jest :oprogramowanie HIT Milling Basic- HEIDENHAIN Interactiv Training w wersji „klasa” na 20 stanowisk:

HIT HEIDENHAIN obejmująca trzy moduły:  • HIT - oprogramowanie: funkcje sterowania poprzez interaktywne animacje i ćwiczenia z wskazówkami praktycznymi.

  • HIT - skrypt: przewodnik po zadaniu zaprogramowania krok po kroku kolejnych operacji technologicznych, by w efekcie końcowym uzyskać program na obróbkę przedmiotu według określonego w skrypcie rysunku. Dodatkowo w skrypcie znajdują się różne zadania i przykłady gotowych programów.

  • HEIDENHAIN - stacja programowania: to odpowiednik sterowania obrabiarki instalowany na komputerze PC. Przy jej pomocy można tworzyć programy NC jak na prawdziwym przemysłowym sterowaniu. Po napisaniu programu można sprawdzić jego działanie przy pomocy symulatora graficznego, następnie przesłać do obrabiarki w celu wykonania obróbki. HEIDENHAIN udostępnia darmową wersję (demo) stacji programowania.
    Dopuszczamy oprogramowanie równoważne pod warunkiem możliwej współpracy z posiadanymi obrabiarkami.

Kryterium oceny ofert: 100% cena

Oferta powinna zawierać:
- warunki dostawy,
- termin realizacji zamówienia,
- formę płatności (preferowany przelew),

Oferty, które nie odpowiadają pełnemu opisowi zamówienia, nie będą rozpatrywane.

Oferty należy przesłać na adres e-mail : j.patyra@pollub.pl do dnia 16.11.2015 do godziny 12,00.

Osoba upoważniona do udzielania informacji:dr inż. Maciej Włodarczyk, e-mail: m.wlodarczyk@pollub.pl , tel. 507 810 499
mgr inż. Jolanta Patyra, e-mail : j.patyra@pollub.pl tel. 81 53 84 158
Directory: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi

Pobieranie 7.51 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna