Polineuropatie (objaw skarpetkowy, zniesienie odruchów) Różnicowanie uszkodzenia nerwu VIIPobieranie 34.5 Kb.
Data29.05.2018
Rozmiar34.5 Kb.

 1. Polineuropatie (objaw skarpetkowy, zniesienie odruchów)

 2. Różnicowanie uszkodzenia nerwu VII

 3. Objaw rwy kulszowe

 4. Objaw nerwu udowego (jak Laseuga tylko na brzuchu)

 1. Objawy i znaczenie obrzęku tarczy nerwu wzrokowego

 2. Przyczyny i objawy Zespołu Brown-Sequareda

 3. Przyczyny i objawy całkowitego poprzecznego uszkodzenia rdzenia kręgowego

 4. Zaburzenia oddawania moczu w chorobach neurologicznych

 5. Przyczyny i objawy wodogłowia

 6. Przyczyny i objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

 7. Przyczyny, objawy i znaczenie diagnostyczne Zespołu Hornera

 8. Wady rozwojowe oponowo-mózgowe

 9. Badania instrumentalne w diagnostyce neurologicznej

 10. Wskazania i przydatność arteriografii mózgowej

 11. Jednostki chorobowe neurologiczne, w których występują zaburzenia połykania

 12. Przyczyny utarty przytomności

 13. Wskazania i przeciwwskazania do nakłucia lędźwiowego oraz technika tego zabiegu diagnostycznego

 14. Prawidłowy skład płynu mózgowo – rdzeniowego, jego powstawania i resorpcja

 15. Zmiany w płynie mózgowo – rdzeniowym w chorobach układu nerwowego

 16. Przyczyny i objawy kliniczne wgłobienia podnamiotowego

 17. Patologiczne zespoły płynowe

 18. Znaczenie ksantochromii płynu mózgowo – rdzeniowego

 19. Różnice między porażeniem wiotkim a spastycznym

 20. Objawy korzeniowe

 21. Napięcie mięśniowe, regulacja, zmiany

 22. Przyczyny porażenia połowiczego

 23. Typy ruchów mimowolnych

 24. Ataksja móżdżkowa i tylnopowrózkowa (różnice)

 25. Przyczyny i objawy obrzęku mózgu

 26. Apraksja i agnozja

 27. Afazja i anartria

 28. Objawy uciśnienia rdzenia kręgowego

 29. Zaburzenia reakcji źrenic i ich znaczenie diagnostyczne

 30. Patomechanizmy i objawy uszkodzenia nerwu obwodowego

 31. Objawy przerwania nerwu obwodowego

 32. Przyczyny i następstwa zaniku prostego nerwu II-go

 33. Przyczyny i objawy wtórnego zaniku nerwu II-go

 34. Przyczyny i objawy uszkodzenia nerwu łokciowego

 35. Przyczyny i objawy uszkodzenia nerwu promiennego

 36. Przyczyny i objawy uszkodzenia nerwu udowego

 37. Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego

 38. Postacie, objawy i leczenie neuralgii nerwu V-go

 39. Przyczyny i objawy uszkodzenia nerwu VII-go

 40. Rozpoznanie różnicowe rwy kulszowej

 41. Uszkodzenie splotu barkowego

 42. Następstwa centralnego wypadnięcia jądra miażdżystego tarczy międzykręgowej

 43. Znaczenie badań dodatkowych w rwie kulszowej

 44. Rozpoznanie różnicowe rwy kulszowej

 45. Zespół Guillain-Barre

 46. Półpasiec

 47. Przyczyny objawy zapalenia mózgu

 48. Kleszczowe zapalenie mózgu

 49. Objawy zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych

 50. Choroba Heine-Medina (szczepienia)

 51. Przyczyny, diagnostyka i leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

 52. Limfocytowe zapalenie opon

 53. Leczenie gruźliczego zapalenia opon

 54. Zapalenie opon o etiologii wirusowej

 55. Komplikacje sródczaszkowe zapalenia ucha środkowego

 56. Ropień mózgu

 57. Poszczepienne zapalenie mózgu i rdzenia

 58. Przyzakaźne zapalenie mózgu i rdzenia

 59. Neurologiczne następstwa posocznicy

 60. Czynniki ryzyka i kliniczne objawy udarów mózgowych

 61. Niedokrwienny udar mózgu (zawał mózgu)

 62. Kliniczne objawy zatoru tętnicy środkowej mózgu

 63. Krwotok mózgowy

 64. Tętniaki śródczaszkowe

 65. Krwotok śródrdzeniowy

 66. krwotok podpajęczynówkowy

 67. Przejściowe niedokrwienie mózgu (TAE)

 68. Postępowanie w udarze mózgu

 69. Leczenie stanów odległych po udarze mózgu

 70. Miażdżyca naczyń mózgu

 71. zespoły neurologiczne w cukrzycy

 72. Guzy śródczaszkowe

 73. Najczęściej występujące nowotwory mózgu

 74. Komplikacje śródczaszkowe nadciśnienia tętniczego

 75. Objawy guza móżdżku

 76. Objawy guza lewej okolicy ciemieniowej

 77. Guzy płata skroniowego

 78. Guzy przysadki mózgowej

 79. Guzy zewnątrzrdzeniowe

 80. Co to jest mielografia – zastosowanie diagnostyczne

 81. Guzy kąta mostowo – móżdżkowego

 82. Postacie kiły układu nerwowego

 83. naczyniowa postać kiły układu nerwowego

 84. Objawy kliniczne porażenia postępującego

 85. Wiąd rdzenia

 86. Późne następstwa urazu mózgu

 87. Wstrząśnienie mózgu

 88. Stłuczenie mózgu

 89. Krwiak nadtwardówkowy

 90. Encefalopatia pourazowa

 91. Uszkodzenie pnia mózgu

 92. Przyczyny napadów padaczkowych

 93. Typy napadów padaczkowych

 94. Leczenie napadów padaczkowych

 95. Stan padaczkowy – stan zagrożenia życia, postępowanie

 96. Kliniczne objawy miastenii – zagrożenie życia, postępowanie

 97. Przełom miasteniczny i cholinergiczny

 98. napięciowy ból głowy

 99. Objawy migreny

 100. Objawowe bóle głowy

 101. Choroby demielinizacyjne

 102. Kryteria rozpoznania stwardnienia rozsianego i możliwość leczenia

 103. Jamistość rdzenia – przyczyny, objawy, leczenie

 104. Stwardnienie zanikowe boczne – objawy kliniczne, leczenie

 105. Pląsawica mała (etiologia)

 106. Uszkodzenie wielonerwowe (polineuropatie)

 107. Objawy zwyrodnienia wątrobowo – soczewkowego – przyczyny, objawy, leczenie

 108. Choroba Parkinsona – kliniczne objawy, leczenie

 109. Typy zaniku mięśni (choroby mięśni)

 110. Dystrofia mięśniowa – kliniczne postacie, leczenie

 111. Zwyrodnienie powrózkowe (Myelosis funicularis) – przyczyny, objawy, leczenie

 112. Stany naglące w neurologii

 113. Zespół psychoorganiczny – przyczyny, objawy

 114. Zespoły neurologiczne występujące w nabytym upośledzeniu odporności (ADIDS)

 115. Zespoły neurologiczne powodowane toksycznym uszkodzeniem układu nerwowego przez alkohol etylowy

 116. Porażenie rzekomoopuszkowe i opuszkowe

 117. Zespół Little’a

 118. Co to jest rehabilitacja i jej znaczenie w chorobach układu nerwowego

 119. Choroba Alzheimera

 120. Psychogenne bóle głowy

 121. Kliniczne objawy neuroboreliozy (choroba Lyme), diagnostyka

 122. Stwardnienie rozsiane objawy

 123. Stwardnienie rozsiane różnicowanie

 124. Stwardnienie rozsiane leczenie objawowe

 125. Stwardnienie rozsiane leczenie immunomodulacyjne

 126. Stwardnienie rozsiane leczenie ostrego rzutu

 127. Stwardnienie rozsiane kliniczne pewne

 128. Stwardnienie rozsiane – znaczenie badań dodatkowych (MRI)

 129. Choroba Jacoba – Creuzfelda

 130. Choroby prionowe

 131. Padaczka objawowa

 132. Stan padaczkowy

 133. Dystrofia mięśniowa postępująca

 134. Znaczenie badań ultrasonografii Dopplerowskiej w diagnostyce chorób naczyniowych mózgu

 135. EEG

 136. EMG


Pobieranie 34.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna