Panie Wojewodo, szanowni goście, drodzy krwiodawcyPobieranie 19.81 Kb.
Data18.05.2018
Rozmiar19.81 Kb.

Janusz Sibiński

Przewodniczący Wielkopolskiej Rady HDK PCKSzanowni goście, drodzy krwiodawcy!
W tym roku obchodzimy 55-lecie Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Listopadowy czas Dni Honorowego Krwiodawstwa stał się tradycyjnie momentem dokonywania corocznych podsumowań, wręczania wyróżnień kolejnym grupom krwiodawców i składania podziękowań naszych partnerom. Jesteśmy częścią blisko 150 tys. krwiodawców zrzeszonych w Polskim Czerwonym Krzyżu. To z jednej strony dużo, a jednak ciągle nasze zaangażowanie w oddawanie krwi stawia nas jako społeczeństwo w tyle za wieloma europejskimi narodami. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Rady Europy każdy kraj powinien być samowystarczalny w zakresie zaopatrzenia w krew i jej składniki. W Polsce liczba donacji (jednostek krwi) przypadająca na 1000 mieszkańców wynosi 32, natomiast w krajach Europy Zachodniej ponad 50. Potrzeba zatem więcej osób oddających krew systematycznie i wielokrotnie.
W Polsce szacunkowo co minutę potrzebny jest litr krwi, w ciągu roku dokonuje się około półtora miliona przetoczeń. Rozwój i skomplikowane procedury medyczne, a zwłaszcza operacje na otwartym sercu, transplantacje, ale także starzenie się społeczeństwa – to wszystko powoduje, że potrzeby są coraz większe. Czy więc dzisiaj możemy się czuć bezpieczni; bezpieczni - bo wiemy, że w razie nagłej potrzeby mojej czy twojej, naszych najbliższych lub znajomych to cudowne lekarstwo, oddana przez kogoś krew będzie dostępna w odpowiedniej ilości.
Gdy czasami słyszymy dramatyczne apele w ogólnopolskich mediach o brakach krwi – najczęściej w okresie letnich wakacji - jako Wielkopolska, a zwłaszcza jako Kalisz jesteśmy w komfortowej sytuacji, tutaj krwi nie brakuje. To bez wątpienia ofiarność ludzi mieszkających na tej ziemi. Widzimy to nie tylko odwiedzając budynek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Kaszubskiej, ale jeszcze bardziej podczas organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż otwartych akcji poboru krwi, niezależnie od tego, kiedy i w którym miejscu się odbywają. Dlaczego? Bowiem każda taka akcja owocuje osobami, które w bardzo różnym wieku dołączają do grona krwiodawców, decydując się na ten szlachetny czyn po raz pierwszy, a nieraz także po wielu, wielu latach przerwy. Te akcje w sposób naturalny wrosły w krajobraz naszego miasta, w ten krajobraz wpisał się również ambulans do poboru krwi, który daje nam możliwość organizowania akcji w miejscach dotychczas niedostępnych.
W 2013 roku udało się zorganizować 25 akcji poboru krwi, podczas których pozyskaliśmy 540 litrów krwi od 1210 dawców. Kolejne blisko 300 osób, to ci którzy pomimo chęci z różnych powodów nie zostali zakwalifikowani do oddania krwi. Warto wspomnieć, że na ten wynik składają się otwarte akcje organizowane w okresie wakacyjnym na Głównym Rynku, przy kaliskich parafiach, liczne akcje w szkołach organizowane w ramach turnieju „Młoda krew ratuje życie”, a także organizowane przez kaliskie kluby hdk. W sposób szczególny należy podkreślić systematyczne akcje organizowane przez Klub HDK PCK działający przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Służb Więziennej, obchodzący 20-lecie swojej działalności. Tylko w tym roku było to 6 akcji i blisko 145 litrów pozyskanej krwi. Każda akcja to określony wysiłek organizacyjny, społeczne zaangażowanie działaczy ruchu hdk, ale także pomoc ze strony naszych sponsorów i partnerów, a w efekcie nie tylko pozyskana krew, ale dodatkowo znacząca promocja idei honorowego krwiodawstwa w środowisku lokalnym.

Jednak akcje to nie wszystko, a w zasadzie można powiedzieć, że to tylko uzupełnienie podstawowych działań, czyli systematycznego, regularnego dzielenia się cząstką siebie przez honorowych dawców krwi – tych zrzeszonych w klubach hdk PCK i tych niezrzeszonych, spośród których wielu oddaje krew 4, 5, a nawet 6 razy w ciągu roku. Są wśród nas dawcy, którzy mają na swoim koncie oddane kilkadziesiąt, a niekiedy także ponad 100 litrów krwi. Trzeba podkreślić, że to właśnie stali krwiodawcy zrzeszeni w klubach stanowią o stałym systematycznym pozyskiwaniu krwi i zapewnieniu podstawowego poziomu bezpieczeństwa zaopatrzenia w krew.


Odrębne słowa należy skierować do firm, przy których działają kluby honorowych dawców krwi. Zrozumienie dla tej idei jest potwierdzeniem włączenia się w wypełnianie społecznej misji humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Obok od lat działających klubów przy WSK, Komendzie Miejskiej Policji i Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, prężnie działają także młodsze kluby przy Kaliskich Liniach Autobusowych, Pratt&Whitney Kalisz oraz przy Tesco. Chcę w tym miejscu serdecznie podziękować kierownictwu tych zakładów za wspieranie działalności klubów.
Od lat naszym największym i niezawodnym partnerem jest Miasto Kalisz, które wśród zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia uwzględnia również aspekt bezpieczeństwa zdrowia wyrażony rozwojem honorowego krwiodawstwa. W gronie partnerów warto wymienić także Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, „Runotex”, „Haft” i jeszcze wiele innych firm. To wszystko powoduje, że naszym akcjom towarzyszą materiały informacyjne, a osoby decydujące się na oddanie krwi otrzymują pamiątkowy dyplom i jakiś symboliczny, a zarazem praktyczny upominek, który przypomina o udziale w ratowaniu ludzkiego życia.
Po raz kolejny z ogromną radością i satysfakcją należy podkreślić postawę wchodzących w dorosłość młodych ludzi, uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do nich adresujemy organizowany już od 11. lat turniej „Młoda krew ratuje życie”. W podsumowanej ubiegłorocznej X edycji turnieju wzięło udział 12 szkół z Kalisza i powiatu, a 1176 uczniów oddało 521 litra krwi. Do od lat najaktywniejszych szkół, jakimi są Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu i Zespół Szkół Ekonomicznych, dołączył ostatnio Zespół Szkół Samochodowych i Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych. Dla wielu szkół promocja idei honorowego krwiodawstwa stała się elementem ich programu wychowawczego. Wśród młodych dorosłych wytworzyła się wręcz moda na oddawanie krwi. Potrzebę uświadamiania młodym ludziom znaczenia honorowego krwiodawstwa zauważyła także kadra pedagogiczna Gimnazjum nr 3, przygotowując projekt edukacyjny dla swoich uczniów. Cieszy duże zainteresowanie tematycznym konkursem plastycznym, na który wpłynęło ponad 150 prac. Podsumowanie konkursu odbędzie się w przyszłym tygodniu. To wszystko dobrze rokuje na przyszłość.

Szanowni Państwo,Wielokrotnie podkreślamy, że oddawanie krwi nie jest działaniem zarezerwowanym tylko dla wybranych. Niezależnie od dzielących nas różnic wieku, płci, przekonań, zainteresowań i zawodów możemy łączyć nasze wysiłki. Wspólne działanie, adresowane do różnorodnych środowisk przyniesie bez wątpienia najlepszy skutek, a przecież naszym nadrzędnym celem jest niesienie bezinteresownej pomocy tym wszystkim, którzy na tą pomoc czekają. Przy różnych okazjach często podkreślamy, że krwi nie oddaje się dla czegoś – odznaczenia, nagrody, zaszczytów; lecz dla kogoś – drugiego człowieka, często chorego i bezradnego, który liczy na nasze wrażliwe serce, takiego, którego być może nigdy w swoim życiu nie spotkamy, który nie powiem nam „dziękuję”. To właśnie jest istotą honorowego krwiodawstwa. Przywołując słowa bł. Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Z dużą satysfakcją przyjąłem ostatnio decyzję Narodowego Centrum Krwi – rządowej agendy koordynującej obszar krwiodawstwa i krwiolecznictwa – by regionalne centra krwiodawstwa odstąpiły od wystawiania tzw. zaświadczeń o oddanej krwi na rzecz konkretnej osoby. Takie zaświadczenia niestety zbyt często były „wymuszane” od rodziny chorego przez nie znających przepisów lekarzy. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że żaden szpital, żaden lekarz nie ma prawa uzależnić leczenia od oddania krwi przez inną osobę.
W tym roku obchodzimy 55 lat Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Głównymi Bohaterkami rocznicy są „Kobiety dla Honorowego Krwiodawstwa” – krwiodawczynie, wolontariuszki, pielęgniarki i lekarki oraz wszystkie kobiety, które od początku istnienia krwiodawstwa przyczyniły się do jego rozwoju swoim sercem i pracą. Już blisko 30 % honorowych dawców stanowią Panie, a ich liczba wyraźnie wrasta z roku na rok.
Rok jubileuszu to być może także okazja, by zwrócić się do władz naszego Miasta z prośbą o nadanie - przy okazji realizacji jednej z inwestycji drogowych – jakiemuś rondu imienia „Honorowych dawców krwi”. Chcielibyśmy, by z czasem na środku takiego ronda wysiłkiem krwiodawców i ich sprzymierzeńców mogło stanąć pulsujące serce, które przypominałoby o codziennej bezinteresownej ofiarności tysięcy ludzi na rzecz drugiego człowieka.
„Nie bądź obojętny – podziel się życiem – oddaj krew” to hasło towarzyszy od kilku lat działaniom organizowanym przez Rejonową Radę HDK PCK w Kaliszu. Właśnie przełamywanie obojętności wobec drugiego człowieka, tego najsłabszego, jest pierwszym jakże ważnym, a zarazem trudnym krokiem. Krwiodawcy bez oporu wykonują ten krok, krok za krokiem –bezinteresownie dzieląc się cząstką siebie. W Dni Honorowego Krwiodawstwa stając w centrum zainteresowania i wdzięczności, szczególnie ze strony tych obdarowanych życiem musimy jednak niezmiennie pamiętać, że także jutro przed nami kolejne zadania, kolejne kroki do wykonania. Bo na naszą krew ciągle czekają inni. A jak powiedział Pascal „jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean chęci”.
Dziękuję za uwagę.

Kalisz, 26 listopada 2013 r.

Pobieranie 19.81 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna