P r o t o k ó Ł Nr ix/03


Protokół ten był do wglądu w biurze rady i do dnia dzisiejszego nie zostały zgłoszone żadne uwagiPobieranie 236.16 Kb.
Strona2/5
Data15.02.2018
Rozmiar236.16 Kb.
1   2   3   4   5

Protokół ten był do wglądu w biurze rady i do dnia dzisiejszego nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Czy obecnie ktoś z radnych chce wnieść swoje uwagi do protokółu?


Uwag nie zgłoszono.

Na wniosek Przewodniczącej Barbary Paradowskiej Rada Miejska w obecności 15 radnych –

jednogłośnie przyjęła protokół z XI Sesji Rady Miejskiej bez jego odczytywania.
Ad 2/ Przewodnicząca B.Paradowska – kolejny punkt porządku obrad, to składanie zapytań przez

radnych. Kto z radnych chce złożyć zapytanie?Zapytań nie zgłoszono.
Ad 3/ Przewodnicząca B.Paradowska – kolejny punkt porządku obrad, to złożenie sprawozdania przez

Burmistrza Miasta i Gminy z jego działalności za okres między sesjami oraz udzielenie odpowiedzi

na zadane pytania do złożonego sprawozdania. Proszę pana burmistrza o złożenie sprawozdania ze

swojej działalności.- 3 -
Burmistrz K.Chodubski – złożył sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 30 marca 2004r.

do dnia 26 kwietnia 2004r., które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Chciałem

jeszcze dodać, że sprawa pani Pankowskiej będzie jeszcze raz przedstawiona na posiedzeniu komisji,

bo następna sprawa sądowa jest wyznaczona na 15 lipca br. i trzeba uzgodnić pewne sprawy.Przewodnicząca B.Paradowska – czy ktoś z radnych ma zapytania do złożonego sprawozdania?

Zapytań nie zgłoszono.


Ad 4/ Przewodnicząca B.Paradowska – następny punkt porządku obrad, to złożenie sprawozdania przez

Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji. Proszę pana

Burmistrza o złożenie sprawozdania z realizacji uchwał.


Burmistrz K.Chodubski – złożył sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w okresie

międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.


Ad 5/ Przewodnicząca B.Paradowska – kolejny punkt porządku obrad to informacja o stanie ładu,

porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy za 2003r. Proszę kierownika Rewiru

Dzielnicowych pana Sylwestra Górasa o przedstawienie tej informacji.

Kierownik Rewiru S.Góras – złożył sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

na terenie działania Rewiru Dzielnicowych w Radzyniu Chełmińskim Komendy Miejskiej Policji w

Grudziądzu oraz skuteczności działania Policji w 2003 roku. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 5

do niniejszego protokółu.Przewodnicząca B.Paradowska – otwieram dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.

Burmistrz K.Chodubski – chciałem podziękować kierownikowi Rewiru za kontakt z mieszkańcami i

przybliżenie Policji jako przyjaciela człowieka, jako nieprzyjaciela różnych patologii społecznych.

Jest to widoczna zmiana w sposobie działania do czasu poprzedniego. Mimo, że Radzyń ma wiele

sukcesów, zwłaszcza w zwalczaniu różnych patologii, przy udziale kierownika Rewiru i jego ludzi i

Komendy Miejskiej Policji, ale wszyscy zauważamy, że rośnie, szczególnie w Radzyniu plaga

chuligaństwa, a faktycznie jednej czy dwóch rodzin. Kilka osób opuściło zakłady karne i powróciło do

Radzynia. Faktycznie publicznie piją i jedno jest pewne, że w takim małym miasteczku wszystko

widać, wszyscy wiedzą, wszyscy widzą i nie powinno być tego chuligaństwa, bo na bieżąco można

tych ludzi wyłapywać, można im zwrócić uwagę, bo wszyscy jesteśmy świadkami. I dopóki my

będziemy obojętni wobec tych patologii, to Policja nigdy sobie z tym nie poradzi. Bo policja np.

będzie w Rywałdzie, a pijaństwo będzie na rynku w Radzyniu. Policja będzie w Dębieńcu, a pijaństwo

będzie na osiedlu Sady, czy na innym osiedlu. I tu bym chciał wystąpić może do właściwej komisji, do

pana kierownika, żeby rozpocząć jakiś ruch edukacyjny celem zwalczanie tego chuligaństwa, bo winę

za chuligaństwo ponosi nie tylko Policja, ale także społeczeństwo bo na bieżąco takie sprawy widzi.

Niech każdy patrzy na siebie. Ja jeżeli widzę, że na rynku ktoś pije, to podchodzę i zwracam uwagę, a

w innym wypadku grożę, że przedzwonię na Policję. I tak samo państwo i kierownik Rewiru

powinniście działać, aby zwalczać tą patologię. I tu chciałbym podziękować za tą akcję, która miała

miejsce w ostatnią niedzielę, kiedy właśnie Policja nie pozwoliła sobie, aby chuligani zaczęli rządzić

Radzyniem, ale próbowali bo zaatakowali policjantów. W związku z tym apeluję nie tylko do Policji,

ale do wszystkich, aby mieszkańcy naszej gminy, radni, instytucje, to chuligaństwo wspólnie

zwalczali.

Kierownik Rewiru S.Góras – chciałem jeszcze powiedzieć, że tak jak podałem w sprawozdaniu, my

pełnimy rolę służebną dla społeczeństwa i jesteśmy po to, żeby pomagać. Na początku mojego

działania z tym rodzinami były prowadzone liczne rozmowy, ale niestety efektów to nie dało, a

przykładem jest niedzielna sytuacja. Ja nie będę już im odpuszczał i nie będę prowadził rozmów, będą

zdecydowane działania wobec tych osób, ponieważ mimo tego, że mieszkańcy potrafią wskazywać,

czy sygnalizować, że było coś takiego, a przykładem może być sprawa tłuczenia butelek na pomniku,

gdzie kilka osób to zgłaszało, ale nikt tego nie chciał poprzeć, a wystarczył jeden telefon na 997 u już

by to było zahamowane. Skłaniam się też z prośbą do państwa jako mieszkańców, żeby nie tylko

naszymi działaniami, ale własną inicjatywą, spostrzeżeniami, lub tym co państwu przeszkadza, też na

to reagowali. A osoby z niedzielnego zajścia będą mieli prowadzone postępowania i będą pod

nadzorem kuratora.

- 4 -
Burmistrz K.Chodubski – mam jeszcze jedno pytanie do pana komendanta. Na sesji Rady Powiatu

Grudziądzkiego była mowa o utworzeniu Posterunku w Radzyniu Chełmińskim. Chciałem uzyskać

informacje kiedy powstanie ten Posterunek?Komendant J.Brodziński – ja istotnie złożyłem taką deklarację, że Posterunek Policji w Radzyniu

Chełmińskim zacznie funkcjonować od 1 lipca 2004r. I na pewno tak się stanie, ale może być

opóźnienie o jeden miesiąc lub dwa, ale na pewno Posterunek Policji tutaj w Radzyniu będzie

zorganizowany. Chcę również wyjaśnić jaka jest różnica pomiędzy Rewirem, a Posterunkiem Policji.

Różnica jest taka, że Rewir Dzielnicowych tak naprawdę jest częścią składową Komendy Miejskiej

Policji w Grudziądzu i kierownik Rewiru nie posiada tylu uprawnień, jak będzie posiadał w momencie

kiedy powstanie Posterunek Policji – organ administracji państwowej. I siłą rzeczy kierownik Rewiru

nie będzie się nazywał kierownikiem, a będzie się nazywał komendantem. To jest jedna rzecz. Druga

różnica, to taka, że będzie Posterunek dokadrowany, chociaż obecnie mamy nie obsadzonych 20

etatów. W związku ze zmianami administracyjnymi z końcem 2002r.utraciliśmy samodzielność

finansową. Nie posiadamy Regonu, NIP-u, a budżet w skali województwa to jest kwota w granicach

15 mln., która znajduje się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i ja nie mam absolutnie

żadnego wpływu, ażby z tej kwoty w jakikolwiek sposób korzystać. Owszem ja otrzymuję zasilenia,

ale powiem jak to technicznie wygląda. Wygląda to w ten sposób, że np. chcę zakupić krzesło, czy

jakiś fotel to musi być mój pisemny wniosek, który trafia do Komendy Wojewódzkiej i wtedy dopiero

zgoda do mnie dociera, no i mogę wówczas dokonać takiego zakupu. Jeśli chodzi o to dokadrowanie,

to jest to również podyktowane przede wszystkim zapełnieniem tych etatów, które wakują i to również

obejmuje ten etat dla gminy Radzyń Chełmiński. Chciałem jeszcze wrócić do tego incydentu

omawianego zarówno przez pana burmistrza jaki i kierownika Rewiru odnośnie zachowania się tych

trzech mężczyzn w ostatnią niedzielę. Powiem jedną rzecz, ta sprawa była tutaj zaakcentowana, ale

moim zdaniem trzeb by to odważniej zaakcentować. Jeżeli jest taka informacja, cytuję „przyjećta i

weźta bo się nachlał i lata z siekierą i chce ludzi pozabijać”. I na tym się spraw kończy, bo nie

wiadomo kto to zgłosił. Dobrze, że chociaż to, bo się pojedzie i zapobiegnie jakiej tam tragedii. Ale

potem w procesie takim zawodowym, a wszyscy wiedzą, że w Polsce obowiązuje zasada domniemanej

niewinności i jeżeli nie zbierzemy określonych dowodów, nie ma tego świadka, nie ma tej osoby, która

to widziała, to prawda jest taka, że taka sprawa jest bardzo słabo udokumentowana i w trybie takiego

postępowania może upaść. Proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. W gminie Radzyń Chełmiński

mieszka kilka tysięcy ludzi, pojawiło się zaledwie trzech drani, którzy próbują wprowadzić swoją

hegemonię. I pytam się? Ta większość ma się bać tych trzech? I ma się to kończyć tylko na takim

anonimowym informowaniu Policji? Uważam, że nie, bo taka armia ludzi, którzy mieszkają w gminie

Radzyń Chełmiński plus Policja, możemy to, powiem brzydko, sprowadzić do parteru. Ja powiem

tylko, że te osoby zostaną przykładnie ukarani i solidnie im się za to oberwie, ale to nie znaczy, że oni

zaprzestaną tutaj swoich działań, ale z takimi zajściami sobie poradzimy. Ale to co tutaj było

powiedziane, ten apel o pomoc i ja chciałem tutaj serdecznie podziękować Wysokiej Radzie za tą

wzorową współpracę tutaj w Radzyniu Chełmińskim, bo jest mnóstwo pomocy ze strony pana

burmistrza, ze strony Wysokiej Rady i wszystkich myślę mieszkańców dla Policji. Chcę również

powiedzieć, że te działania w szkołach, działania takie typowo prewencyjne, kontakty z tym ludźmi

przynosi to efekty, bo gdyby nie było tutaj efektów, to powiem taką rzecz, że przy tej mizerii kadrowej

nie mielibyśmy przecież zmniejszony ilości przestępstw na terenie Radzynia i jeszcze na dodatek

zwiększonej wykrywalności. Ta załoga, która tutaj jest, przypuszczam, że bez państwa pomocy na

pewno takich akurat rezultatów by nie osiągnęła. Ale nigdy nie jest tak dobrze, aby nie było lepiej i

zawsze trzeba doskonalić i pracować nad tym, co ma to bezpieczeństwo w Radzyniu Chełmińskim

podnosić, ale prawda jest taka, że musi być ta współpraca. Współpracujemy wszyscy razem i dbamy o

to, o co nam wszystkich chodzi, czyli o bezpieczeństwo. Powiem jeszcze jedno odnośnie tego

Posterunku Policji. Ja przynajmniej wysłałem już projekt do zatwierdzenia, to musi przejść przez

Komendę Wojewódzką, dalej musi być zatwierdzone przez gen. Szredera i potem to do mnie wraca. To

jest wysłane. Jeżeli ten wniosek będzie załatwiony z czasowym przesunięciem, to wypada mi państwa

przeprosić, bo ja powiedziałem w starostwie, że z dniem 1 lipca ten Posterunek będzie funkcjonował.

A tak przy okazji, na końcu, bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi za urządzenie, które

zostało przekazane na rzecz miejscowego Rewiru. Chodzi o „alkomat”. Ja już to powiedziałem, że

- 5 -
dzięki temu urządzeniu mamy tutaj sprawniej i szybciej i skuteczniej możliwość badania stanu

trzeźwości wszystkich osób, które w jakiś sposób takiemu badaniu powinni być poddani. Był to bardzo

elegancki gest i za to dziękuję panu burmistrzowi i Wysokiej Radzie. Mogę jeszcze przy okazji

powiedzieć, że ze strony radnych sąsiednich gmin, gminy Gruta zakupiono radarowy miernik

prędkości typu „Rapid”. On lada dzień zacznie pracować na drogach powiatu i myślę, że ten szlak

drogowy, który tutaj jest mocno zagrożony przekraczaniem dozwolonej prędkości, będzie w jakiś

sposób wpływał na to, aby na tych drogach nie działo się tyle rzeźi jak w tej chwili się dzieje. Jeżeli są

jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem.Przewodnicząca B.Paradowska – czy są jakieś pytania do pana komendanta?

Pytań nie zanotowano.
Pobieranie 236.16 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna