Organizacje pozarządowe I podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Tarnowa w obszarze pomocy społecznej, ochrony I promocji zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnychPobieranie 209 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar209 Kb.

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Tarnowa w obszarze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych 1. Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii NMPKP w Tarnowie – Mościcach

 1. Dane teleadresowe:

33-101 Tarnów ul. Zbylitowska 5, www.ak.diecezja.tarnow.pl/, www.moscice.diecezja.tarnow.pl/.

 1. Grupa beneficjentów:

dzieci szkolne i ich rodziny.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy środowiskowej).

 1. Zasięg: lokalny

 2. Kontakt:

Prezes POAK Marian Pradel tel.785 780 115, Kancelaria Parafialna tel.14 6319750.


 1. Caritas Diecezji Tarnowskiej
 1. Dane teleadresowe i kontakt:

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30, tel. 14 631 73 20, fax. 14 631 73 29,
e-mail:
caritas@diecezja.tarnow.pl, www.tarnow.caritas.pl

 1. Grupa beneficjentów:

Caritas Diecezji Tarnowskiej obejmuje swoją opieką wszystkich potrzebujących
z parafii należących do Diecezji Tarnowskiej.


 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

udziela między innymi pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, organizuje wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, prowadzi dożywianie, wydaje bezpłatne posiłki w parafialnych kuchniach dla ubogich.

Placówki Caritas Diecezji Tarnowskiej:I - Hospicjum św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

II - Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Kontakt: ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 16, 33-200 Dąbrowa Tarnowska


Tel./fax. 14 642 44 50, 14 642 44 51, e-mail: hospalberta@poczta.onet.pl

III - Stacja Opieki Caritas Diecezji Tarnowskiej


33-100 Tarnów, ul. Długa 3-5, tel. 14 624 31 55, 664 460 202, 664 460 203, 694 166 577.

e-mail: soc@diecezja.tarnow.pl.IV - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Jadownikach Mokrych,
a w nim:

 • turnusy rehabilitacyjne,

 • Dom Pomocy Społecznej,

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna i Niepubliczne Gimnazjum Specjalne,

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego,

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

33 - 271 Jadowniki Mokre 340, tel./fax. 14 644 13 04, e-mail: jadowniki@caritas.pl

Telefon zaufania: 14 644 13 04.

V - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie

33-330 Grybów, Rynek 10, tel. 18 440 87 10, 18 448 26 60, fax. 18 448 26 69


e-mail: fk-zol@pro.onet.pl, e-mail: zolgrybow@wns.pl .

VI - Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie


33-100 Tarnów, ul. Prostopadła 9a, tel. 14 622 39 78, fax. 14 690 84 57
e-mail: dbm@diecezja.tarnow.pl.

VII - DOM EMERYTÓW, Placówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Starodąbrowska 33, tel. 14 622 18 39,e-mail: zpotarnow@diecezja.tarnow.pl.

VIII – Caritas prowadzi i wspiera Świetlice Lumen, w których opieką pedagogów objęte jest około 170 dzieci

Tarnów
Świetlica przy parafii Chrystusa Dobrego Pasterza,
Świetlica przy parafii św. Maksymiliana,
Świetlica przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

VIII – Kuchnie dla ubogich

Diecezjalna Kuchnia dla ubogich
ul. Prostopadła 9a, 33-100 Tarnów, tel. 14 690 84 56,

Kuchnia dla ubogich przy parafii św. Rodziny
ul. Krakowska 41, 33-100 Tarnów, tel. 14 622 39 55,

Kuchnia św. Szymona przy Klasztorze Ojców Bernardynów
ul. Bernardyńska 13, 33-100 Tarnów,

Kuchnia dla ubogich przy parafii Matki Bożej Szkaplerznej
ul. Panny Marii 1, 33-100 Tarnów.


 1. Fundacja "ICH PASJE"
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Lwowska 69/92, www.facebook.com/ichpasje.

 1. Grupa beneficjentów:

rodziny, dzieci i młodzież znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, dla dzieci indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem, pedagogiem, terapia logopedyczna, zajęcia grupowe socjoterapuetyczne, psychoprofilaktyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zajęcia taneczne – cheerleading, zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, zajęcia sprawnościowe, zajęcia plastyczne z elementami arteterapii; dla rodziców konsultacje
z psychologiem, pedagogiem, neurologopedią.


 1. Zasięg: lokalny.

 2. Kontakt:

33-100 Tarnów, ul. Sportowa 4, Placówka czynna w roku szkolnym w godz. 14-18,
w okresie wakacyjnym 10-14, tel.: 600 925 261,e-mail:
ichpasje@vp.pl.


 1. Fundacja Kromka Chleba
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 26, www.kromkachleba.pl. 

 1. Grupa beneficjentów:

Osoby znajdujące się w najtrudniejszych sytuacjach życiowych: bezdomni i uzależnieni, w podeszłym wieku, samotni, chorzy.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

prowadzenie Łaźni i Noclegowni dla osób bezdomnych, prowadzenie Tarnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla osób starszych, na emeryturze, samotnych,

budowa hospicjum stacjonarnego Via Spei dla osób nieuleczalnie chorych.

 1. Zasięg: lokalny.

 2. Kontakt:

Biuro Fundacji Kromka Chleba, Pl. Kazimierza Wielkiego 5, 33-100 Tarnów,

e-mail: fundacja@kromkachleba.pl, tel. 14 656 02 36

Czynne: poniedziałek-piątek 10.00-18.00.

 


 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 6, tel. 14 627 35 03, www.repi.pl, e-mail:biuro@repi.pl

 1. Grupa beneficjentów:

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełną sprawnością
w sferze intelektu, ale także nauczyciele, pedagodzy, terapeuci.


 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

Fundacja prowadzi bezpłatną terapię i rehabilitację w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II przy ulicy Hodowlanej 6 dla 45 osób z niepełną sprawnością w sferze intelektu, warsztat prowadzi terapię i rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową (bliższe informacje na stronie www.wtzjp2.pl), organizowanie konferencji naukowych, imprez sportowych, konkursów i festiwali, spotkań integracyjnych.

 1. Zasięg: ponadlokalny.

 2. Kontakt:

33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 6, tel. 14 627 35 03, e-mail: biuro@repi.pl

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-14.


 1. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 12, www.kana.pl.

 1. Grupa beneficjentów:

dzieci, młodzież, dorośli.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

KCEM KANA, to: KULTURA, AKTYWNOŚĆ, NAUKA, ANIMACJA.

Prowadzenie i propagowanie form edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, zmierzających do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego oraz fizycznego, umożliwiające zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym i rodzinnym tj.:

  • prowadzenie Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży KANA dla grupy dzieci w wieku 6-10 lat oraz ich rodzin,

  • nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych,

  • organizowanie wypoczynku i różnych form rekreacji dzieci młodzieży,

  • organizowanie szkoleń oraz kursów dokształcających, zwłaszcza dla bezrobotnej młodzieży,

  • pomoc edukacyjna i pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci i młodzieży,

  • prowadzenie Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju PROGRES KANA dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat oraz ich rodzin,

  • animacja Klubu KANA SENIOR.

 1. Zasięg: miasto Tarnów i powiat Tarnów

 2. Kontakt:

tel./fax. 14 688 81 11, kana@tarnow.kana.pl.


 1. Polskie Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Do Huty 17, zr.tarnow@pck.org.pl.

 1. Grupa beneficjentów:

dzieci przedszkolne, młodzież szkolna, studenci, dorośli.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

realizacja warsztatów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej z zakresu profilaktyki uzależnień i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej w formie kursów elementarnych i podstawowych, promocja zdrowia, promocja honorowego krwiodawstwa na terenie Tarnowa, świąteczne wsparcia żywnościowe (okazjonalne paczki), organizowanie okolicznościowych czerwonokrzyskich uroczystości promujących działania Polskiego Czerwonego Krzyża.

 1. Zasięg: ponadlokalny.

 2. Kontakt:

tel/fax. 14 621 19 09 do Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego.


 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Rogoyskiego 2, www.pkpstar.pl  e-mail:pkpstarnow@op.pl.

 1. Grupa beneficjentów:

osoby starsze, samotne, bezdomne, bezrobotne, rodziny wielodzietne, osoby dotknięte różnymi klęskami (powodzianie), osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

  • udzielanie pomocy rzeczowej - Magazyn Żywności przy ul. Pułaskiego 91 oraz pomocy finansowej,

  • we współpracy z MOPS w Tarnowie prowadzenie usług w ramach pomocy sąsiedzkiej w środowisku zamieszkania klientów Ośrodka,

  • prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi i systemu opieki profilaktycznej dla osób przyjętych do wytrzeźwienia i ich rodzin przy
   ul. Tuchowskiej 21.


 2. Zasięg: Tarnów i okolice.

 3. Kontakt:

Biuro PKPS, 33-100 Tarnów, ul. Rogoyskiego 2, tel. 14 688 91 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15; Magazyn Żywności ul. Pułaskiego 91, czynny czwartek, piątek od godz. 8 do 12. 


 1. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tarnowie
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tranów, ul. Bema 14, http://ptsr-tarnow.pl, również obecni na Facebooku.

 1. Grupa beneficjentów:

działania skierowane do osób chorych na stwardnienie rozsiane, ich rodzin, bliskich
i wszystkich, którzy chcą uzyskać informacje na temat tego schorzenia.


 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

działalność wolontariacka, pozyskiwanie środków (grantów z projektów i od sponsorów) w celu świadczenia rehabilitacji domowej dla osób z SM, organizacja comiesięcznego spotkania informacyjnego oraz grup wsparcia, możliwość uzyskania informacji
i wsparcia telefonicznie.


 1. Zasięg: Tarnów i bliska okolica (np. Skrzyszów, Krzyż).

 2. Kontakt:

Kontakt telefoniczny: 884 222 082 (Grzegorz Osucha),
e-mail:
biuro@ptsr-tarnow.pl, profil na Facebooku. 1. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 14, tel.: 14 688 90 17, e-mail: twktarnow@o2.pl,

www.twk-tarnow.pl.

 1. Grupa beneficjentów:

prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

 • rehabilitacja (domowa) osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane i reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu,

 • rehabilitacja medyczna – ogólnoustrojowa,

 • rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa oraz terapia neurologopedyczna,

 • organizowanie imprez integracyjnych, rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych,

 • realizowanie projektu „Praca Marzeń” Kapitał Ludzki dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych poszukujących pracy,

 • organizowanie integracyjnych spotkań „środowych” (co tydzień w siedzibie TWK Tarnów) dla osób niepełnosprawnych.

 1. Zasięg: ponadlokalny.

 2. Kontakt:

Dyżury w siedzibie TWK Tarnów, ul. Mościckiego 14, od poniedziałku do piątku
w godz. 9-13 i 15-17. 1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło
  w Tarnowie

 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5b, tel./fax. 14 626 84 89, www.psouutarnow.org.

 1. Grupa beneficjentów:

osoby niepełnosprawne intelektualnie od urodzenia (dzieci, młodzież, dorośli), osoby
z zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym, autyzmem
i niepełnosprawnościami sprzężonymi.


 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc.

Stowarzyszenie prowadzi:

  • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla 22 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

  • Punkt Wczesnej Interwencji – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla dzieci od 0 do 10 roku życia niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, które potrzebują stymulacji rozwoju oraz specjalistycznej terapii, w ramach PWI działają trzy poradnie: poradnia rehabilitacyjna, poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, poradnia logopedyczna,

  • Dzienne Centrum Aktywności – integracja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem lokalnym,

  • Warsztat Terapii Zajęciowej – terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej
   i zawodowej dla 35 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,


  • Dom Pomocy Społecznej HOSTEL dla 17 osób z niepełnosprawnych intelektualnie,

  • Mieszkanie chronione – przeznaczone dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

 1. Zasięg: ponadlokalny.

 2. Kontakt:

Kontakt: PSOUU – Koło w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, e-mail: zk.tarnow@psouu.org.pl,

tel./fax. 14 626 84 89.

DPS HOSTEL ul. Modrzejewskiej 48, e-mail: psouu.hostel@wp.pl, tel./fax.14 625 07 15.

NPS, PWI ul. Okrężna 4a e-mail: pwi.okrezna@o2.pl, tel./fax. 14 627 10 22. 1. Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski - Koło Terenowe w Tarnowie
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów ul. Brodzińskiego 16,   www.pzg.krakow.pl.

2. Grupa beneficjentów:działania skierowane są do dorosłych osób niesłyszących,  slabosłyszących.

3. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:pomoc i wsparcie osób we wszystkich sprawach życiowych, z którymi zwracają się do PZG, organizacja w miarę zapotrzebowania i możliwości działalności kulturalno-oświatowej i turystycznej, prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu języka migowego/ PJM, SJM.

 1. Zasięg działania: Tarnów i Powiat Tarnowski oraz Dąbrowa Tarnowska i Powiat Dąbrowski.

 2. Kontakt:

Dorota Budzyńska - przysięgły tłumacz j. migowego, wykładowca j. migowego. tel./ fax.  14 627 61 59 lub 502 568 499 , email : pzgtarnow@solutions.net.pl.

Biuro Koła czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 15, w czwartek od godz. 8 do 20. 1. Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
 1.  Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Brodzińskiego 16, tel. 14 622 41 53.

 1. Grupa beneficjentów:

działania organizacji skierowane są do rodziców dzieci i młodzieży z podejrzeniem
o dysfunkcję słuchową, wady wymowy, rozszczep podniebienia, jąkanie.


 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

działanie protetyczne zarówno dla rodziców dzieci niesłyszących jak i starszych osób potrzebujących zaaparatowania, prowadzenie placówki, punktu konsultacyjnego, udzielanie porad i wsparcia rodzicom.

 1. Zasięg: ponadlokalny.

 2. Kontakt:

Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży z Wadą Słuchu, ul. Brodzińskiego 16, 33-100 Tarnów,


e- mail: opzg-tarnow@wp.pl, tel. 14 622 41 53.


 1. Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Tarnowie
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 24, tel. 14 621 60 48,e-mail: pzntarnow@onet.eu

 1. Grupa beneficjentów: dorośli i dzieci z dysfunkcją wzroku.

 2. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

konsultacje lekarskie (usprawnianie wzroku, okulista, diabetolog, itp.), poradnictwo, organizacja życia kulturalnego (spotkania literacko-artystyczne, koło plastyczne, organizacja imprez, wycieczek, prowadzenie świetlicy, klubu książki mówionej), prowadzenie Chóru „Legato”.

 1. Zasięg: ponadlokalny.

 2. Kontakt:

tel. 14 621 60 48 we wtorki i piątki w godz. 9 do 13, 14 630 39 28.


 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy
  w Tarnowie

 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 24, tel. 14 622 06 34.


 1. Grupa beneficjentów:

członkowie Stowarzyszenia: emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

poprawa warunków socjalno bytowych członków poprzez wsparcie finansowe, zapomogi, współpraca z bankiem żywności, organizacja życia kulturalnego (organizacja imprez, wycieczek, prowadzenie świetlicy).

 1. Zasięg: lokalny.

 2. Kontakt:

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 24, tel. 14 622 06 34, codziennie w dni robocze oprócz środy w godz. 9 do 13.


 1. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół IV Liceum w Tarnowie Mościcka Akademia III Wieku
 1. Dane teleadresowe:

33-101 Tarnów, ul. Norwida 22, tel. 14 633 03 46, e-mail: sekret tar@iv-lo.tarnow.pl.

 1. Grupa beneficjentów:

mieszkańcy Tarnowa, w szczególności dzielnicy Mościce, w wieku 55+, emeryci
i renciści.


 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

 • pomoc wolontariacka osobom samotnym i starszym,

 • prowadzenie Mościckiej Akademii Trzeciego Wieku - cotygodniowych wykładów poświęconych zagadnieniom z zakresu psychologii, medycyny i zdrowia, historii, kultury, matematyki i nauk ścisłych prowadzenie zajęć z informatyki, języków obcych (angielskiego i niemieckiego) oraz gimnastyki,

 • rozwijanie aktywności społecznej, postaw patriotycznych uczniów, wspieranie ich rozwoju,

 • organizowanie koncertów zespołów uczniowskich, zawodów sportowych, propagowanie postaw prozdrowotnych oraz profilaktyki uzależnień poprzez ukazanie sposobu spędzania wolnego czasu wolnego od alkoholu, narkotyków, tytoniu i tzw. „dopalaczy”,

 • organizacja festynów rodzinnych dla uczniów i rodziców IV Liceum, Gimnazjum nr 10 i SP nr 17.

 1. Zasięg: lokalny.

 2. Kontakt:

ZSO Nr 1 w Tarnowie, ul. Norwida 22, tel. 14 633 03 46,

e-mail: sekretar@iv-lo.tarnow.pl.


 1. Stowarzyszeniem >ARKA< Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania
  w Tarnowie

 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, Plac Katedralny 6, tel. 14 621 01 91, e-mail: arkaporadnia@wp.pl

 1. Grupa beneficjentów:

osoby indywidualne, małżeństwa w kryzysie, rodziny w trudnej sytuacji.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

wszechstronna, wielokierunkowa pomoc (psychologiczna, pedagogiczna, medyczna, prawna i duszpasterska) osobom i rodzinom będącym w sytuacjach trudnych, dyżury w telefonie zaufania.

 1. Zasięg: ponadlokalny.

 2. Kontakt:

Tarnów, Plac Katedralny 6, telefon: Poradnia – tel. 14 621 01 91, Telefon Zaufania –
19 487, e-mail:
arkaporadnia@wp.pl.

Dyżury: Poradnia: od poniedziałku do piątku w godz. 16-20.

Telefon Zaufania: od poniedziałku do czwartku w godz. 16-20.

z piątku/sobotę i sobota/niedzielę w godz. 16-6.


 1. Stowarzyszenie ,, Bądźmy Razem” Na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 1. Adres: Dane teleadresowe:

33 -100 Tarnów, ul. Romanowicza 9, www.soswtarnow.pl.

 1. Grupa beneficjentów:

odbiorcami działań są wyłącznie uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Tarnowie i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Klikowskiej w Tarnowie, są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

 • organizowanie grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy i edukacji psychologiczno - pedagogicznej dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży
  i dorosłych,


 • tworzenie i realizowanie autorskich programów profilaktycznych, edukacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych,

 • inicjowanie i organizowanie seminariów i konferencji dla osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych,

 • organizowanie różnorodnych form wypoczynku i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych na terenie kraju oraz za granicą,

 • integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez aktywną działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską promującą ich osiągnięcia.

 1. Zasięg: ponadlokalny.

 2. Kontakt:

tel.: 14 626 3012, tel./fax. 14 626 3384 wew. 10, e-mail: soswtarn@poczta.onet.pl,

e-mail: k.szczutowska@onet.pl.


 1. Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Jana Kochanowskiego 30 (nad przychodnią),

e-mail:biuro@ichlepszejutro.pl, www.ichlepszejutro.pl, www.facebook.com/ichlepszejutro

tel. 14 639 09 09.

 1. Grupa beneficjentów:

dzieci i młodzież z niepełną sprawnością intelektualną w wieku 2-16 lat.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

prowadzenie Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z niepełną sprawnością w wieku 2-16 lat, gabinety: logopedyczny, psychologiczny, światła, EEG Biofeedback, gimnastyka korekcyjna, terapia behawioralna, muzykoterapia, pedagogika lecznicza Marii Montessorii, terapia przez sztukę, polisensoryka, dogoterapia.

 1. Zasięg: ponadlokalny.

 2. Kontakt:

Stowarzyszenie jest czynne od poniedziałku do czwartku, 33-100 Tarnów,

ul. Jana Kochanowskiego 30 (nad przychodnią), tel. 14 639 09 09 (czynne od poniedziałku do czwartku w godz. od 13 do 19).


 1. Stowarzyszenie Klub „Amazonka”
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, https://sites.google.com/site/tarnowskieamazonki/pl.

 1. Grupa beneficjentów:

działania Klubu kierowane są do kobiet  u których wykryto nowotwór piersi.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka piersi, organizowanie rehabilitacji psychofizycznej, niesienie wsparcia kobietom przed i po operacji, pozyskiwanie funduszy do realizacji celów statutowych.

 1. Zasięg: Stowarzyszenie Klub "Amazonka" zrzesza kobiety z Tarnowa ,Gminy Tarnów, Żabna i Dąbrowy Tarnowskiej.

 2. Kontakt:

wszelkie informacje na temat działalności Klubu można uzyskać w lokalu Klubu 
w każdy wtorek w godzinach od 10 do 13 (oprócz ostatniego wtorku miesiąca -w którym spotkania odbywają się w godzinach od 17 do 19) lub telefonicznie 14 631 53 06 (czynny tylko we wtorki ). Działa też telefon zaufania (całodobowo) tel. 601 383 600,


e-mail: tarnowskieamazonki@onet.pl.


 1. Stowarzyszenie „Kropla”
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/23, www.kropla.okey.pl.

 1. Grupa beneficjentów:

pomoc osobom chorym, w tym w szczególności na choroby nowotworowe krwi.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

pozyskiwanie honorowych dawców szpiku kostnego.

 1. Zasięg: lokalny i ponadlokalny.

 2. Kontakt:

e-mail: kropla@kropla.okay.pl, tel. 14 626 15 41 (po godz. 20).


 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu „Usłyszeć Potrzebę”
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4a, tel. 14 690 49 99.

 1. Grupa beneficjentów:

działania Stowarzyszenia skierowane są do dzieci z wadami słuchu i ich rodzin.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

zaspokojenie normalnych i specjalnych potrzeb dzieci z upośledzonym słuchem
w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy udział w kulturze, rekreacji, integracji z otwartym środowiskiem jak również zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej, udzielenie wsparcia i pomocy dzieciom z wadami słuchu i ich rodzicom. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi.


 1. Zasięg: lokalny.

 2. Kontakt:

ul. Lippóczy’ego 4a, 33-100 Tarnów, tel. 14 690 49 99, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-16, e-mail:
sekretzssniss@umt.tarnow.pl.

 


 1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Bema 14, tel. 14 621-95-67, www.srk.diecezja.tarnow.pl.

 1. Grupa beneficjentów:

osoby ubogie, dzieci szkolne i ich rodziny.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

pomoc materialna poprzez wydawanie żywności we współpracy z Agencją Rynku Rolnego w Krakowie, prowadzenie placówek wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych).

 1. Zasięg: Diecezja Tarnowska.

 2. Kontakt:

Tarnów, ul. Bema 14, w godz. od 8 do 15, tel. 14 621 95 67, e-mail: srk.dt@tlen.pl.

 1. Stowarzyszenie „Senior Na Czasie”
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Zamkowa 1, www.senior.org.pl.

 1. Grupa beneficjentów:

osoby w średnim i starszym wieku.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

prowadzenie Klubu Seniora „Kolorowa Jesień” przy Przedszkolu Nr 32, ul. Długa 23a.

 1. Zasięg: Stowarzyszenie funkcjonuje aktywnie w Krakowie i Tarnowie.

 2. Kontakt:

Kuba Słowik – prezes Stowarzyszenia „Senior Na Czasie”, tel. 516 805 982,
e-mail:
seniornaczasie@gmail.com.


 1. Stowarzyszenie SIEMACHA
 1. Dane teleadresowe:

31-146 Kraków, ul. Długa 42, tel. 12 632 11 88 w. 15, www.siemacha.org.pl,

e-mail: sekretariat@siemacha.org.pl.

 1. Grupa beneficjentów:

ogólnopolska organizacja świadcząca systemową pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzinom w zakresie wychowania, sportu i terapii.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, organizowanie zajęć grupowych w obszarze:

 • rozwoju osobistego i grupowego (grupy psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne, wychowawcze, profilaktyczne, zadaniowe),

 • edukacji (m.in. zajęcia edukacyjne, reedukacyjne, warsztatowe, nauka języków obcych),

 • kultury i sztuki (m.in. plastyczne, teatralne, muzyczne, warsztaty artystyczne)

 • multimediów (m.in. komputerowe, fotograficzne),

 • sportu i turystyki (gry zespołowe, siłownia, fitness, jazda konna, sporty sezonowe),

 • oraz zajęcia specjalistyczne (m.in. kompensacyjne, korekcyjne, logopedyczne, indywidualne zajęcia pedagogiczne i psychologiczne).

Placówka dla swoich wychowanków organizuje wyjazdy weekendowe, turnusy podczas wakacji letnich i zimowych, oferuje udział w projektach krajowych i zagranicznych.

 1. Zasięg: lokalny i ponadlokalny.

 2. Kontakt:

SIEMACHA Spot Gemini Park, ul. 16 Pułku Piechoty 12, 33-100 Tarnów,

tel. 14 691 95 50, e-mail: geminipark@siemachaspot.pl.

Placówka SIEMACHA Spot Gemini Park działa we wszystkie dni robocze w godzinach 13– 20, a w czasie dni wolnych od nauki szkolnej w godzinach 10 – 17.


 1. Stowarzyszenie „To co wspólne”
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. M. Dąbrowskiej 6, tel. 14 624 32 26, e-mail: tocowspolne@wp.pl,

www.tocowspolne.ovh.org.

 1. Grupa beneficjentów:

niepełnosprawne dzieci i ich rodzice i opiekunowie.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

integracja społeczna i aktywizacja uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, organizacja zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych, dogoterapeutycznych, ruchowych dla niepełnosprawnych dzieci oraz grup wsparcia dla rodziców.

 1. Zasięg: lokalny.

 2. Kontakt:

33-100 Tarnów, ul. M. Dąbrowskiej 6, tel. 14 624 32 26, e-mail: tocowspolne@wp.pl.


 1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie
  1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 14, strona internetowa: www.utw.zso.tarnow.pl.

  1. Grupa beneficjentów:

działania Uniwersytetu skierowane są do pokolenia 50+.

  1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

działania edukacyjne, propagatorskie i promocyjne poprzez: prowadzenie wykładów, seminariów, warsztatów, zajęć rekreacyjno-sportowych, imprez intergracyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, udział w różnych zdarzeniach na terenie miasta.

  1. Zasięg: ponadlokalny.

  2. Kontakt:

siedziba: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie  ul. Waryńskiego 14,
I piętro, pok. nr 17, tel.: 602 156 988, 14 656 5570, e-mail:
utw.tarnow@interia.eu, godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 14.


 1. Stowarzyszenie Srebrne Skronie
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 53, tel. 14 688 86 66 w. 21, e-mail: srebrneskronie@dps.okay.pl,

www.dps.okay.pl.

 1. Grupa beneficjentów:

Seniorzy – mieszkańcy DPS im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, mieszkańcy miasta Tarnowa.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

wspieranie działalności DPS im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, prowadzenie Klubu Seniora „Cafe pod Jesienną Różą”, pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, dostępie do edukacji
i kultury.


 1. Zasięg: lokalny.

 2. Kontakt: tel. kontaktowy: 502 306 370, e-mail: srebrneskronie@dps.okay.pl.
 1. Tarnowskie Hospicjum Domowe im. bł. F. Ozanama
 1.  Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 41, www.hospicjum.net.pl.

 1. Grupa beneficjentów:

osoby chore na chorobę nowotworową lub będące w stanie terminalnym z powodu innych chorób.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

wolontariusze hospicjum wykonują podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, udzielają pomocy w organizacji usług socjalno - zdrowotnych, poświęcają swój czas na opiekę
i czuwanie przy chorym, wspierają duchowo i psychicznie chorych i ich rodziny; wypożyczanie nieodpłatnie sprzętu do pielęgnacji chorych np. łóżek rehabilitacyjnych, materacy przeciwodleżynowych, ssaków elektrycznych, koncentratorów tlenu, wsporników metalowych itp.


 1. Zasięg: Tarnów i okolice.

 2. Kontakt:

tel.: 14 692 80 19, 502 771 702, e-mail: hospicjum@hospicjum.net.pl.


 1. Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
 1. Dane teleadresowe:

33-100 Tarnów, ul. Rynek 4/3, www.rynek4.org

 1. Grupa beneficjentów:

osoby zagrożone marginalizacją społeczną, osoby uzależnione od alkoholu oraz środków psychoaktywnych, współuzależnione od alkoholu oraz środków psychoaktywnych, osoby
w konflikcie
.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

  • Tarnowskie Centrum Mediacji, prowadzenie mediacji rodzinnych: wsparcie dla osób pozostających w konflikcie (rodzice, partnerzy, rodzic – dziecko/dzieci) prowadzone na zlecenie osób zainteresowanych oraz sądu okręgowego, (projekt współfinansowany w ramach PO FIO),

  • Punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu oraz środków psychoaktywnych, wsparcie doradcze w zakresie diagnozy problemu, motywowania do podjęcia terapii klinicznej, prawne,

  • Centrum Terapii Uzależnień, trzy grupy terapeutyczne: Dorosłe Dzieci Alkoholików, współuzależnieni, dzieci i młodzież, wsparcie w zakresie terapii motywacyjnej dla każdej z grup z przekierowaniem na diagnozę i terapię kliniczną,

  • Punkt Konsultacyjno-diagnostyczny HIV/AIDS, ul. Mostowa 4a (II piętro), anonimowe i darmowe testowanie w kierunku HIV/AIDS.

 2. Zasięg: oferta kierowana jest głównie do mieszkańców Tarnowa oraz okolicznych powiatów.

 3. Kontakt:

33-100 Tarnów, Rynek 4, czynne poniedziałek, środa, piątek godz. 17-19,

tel. 14 622 40 43, e-mail: ttps.rynek4@gmail.com.

Punkt testowania HIV/AIDS, ul. Mostowa 4a (II piętro), godziny pracy w roku 2013:

w wybrane poniedziałki (19.08, 9.09, 16.09, 14.10, 21.10, 18.11, 25.11, 9.12) godz. 12 - 18.


 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Tarnowie
 1. Dane teleadresowe:

33 - 100 Tarnów, ul. Krakowska 24.

 1. Grupa beneficjentów:

dzieci i młodzież oraz ich rodziny, dzieci i młodzież niepełnosprawna.

 1. Najważniejsze działania, świadczona pomoc:

prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "Radosna Przystań", organizacja kolonii wypoczynkowych i specjalistycznych dla dzieci, turnusów rehabilitacyjnych, zielone szkoły.

 1. Zasięg: dawnego woj. tarnowskiego.

 2. Kontakt:

33 - 100 Tarnów, ul. Krakowska 24,  tel. 14 655 95 40, faks. 14 655 95 41, e-mail: tpdtarnow@poczta.onet.pl, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 15.

Pobieranie 209 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna