Opis techniczny przedmiotu zamówieniaPobieranie 0.65 Mb.
Strona1/4
Data27.10.2017
Rozmiar0.65 Mb.
  1   2   3   4

Załącznik nr 6 do SIWZ ZP/8/2009OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa Informatycznego Systemu Zarządzania dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego”


SPIS TREŚCI

1 Informacje i wymagania ogólne 4

2 Wykaz sprzętu 7

2.1 Szafa teleinformatyczna (RACK) – 1 szt. 7

2.2 Serwer bazy danych i aplikacji – 1 szt. 8

2.3 Przełącznik KVM – 1 szt. 9

2.4 Urządzenie Firewall – 1 szt. 10

2.5 Zasilacz UPS – 1 szt. 11

2.6 Stacja robocza dwumonitorowa Dyspozytora – 2 szt. 11

2.7 Monitor stacji roboczej dwumonitorowej Dyspozytora – 4 szt. 13

2.8 Monitor do prezentacji mapy numerycznej GIS – 1 szt. 13

2.9 Karta graficzna – 1 szt. 14

2.10 Stacja robocza jednomonitorowa – 9 szt. 15

2.11 Monitor stacji roboczej jednomonitorowej – 9 szt. 17

2.12 Drukarka laserowa sieciowa – 1 szt. 17

2.13 Drukarka laserowa – 2 szt. 18

2.14 Czytnik kart chipowych – 2 szt. 18

2.15 Czytnik kodów kreskowych z kuponów RUM – 2 szt. 19

2.16 Moduł GPS do pozycjonowania i monitorowania ambulansów – 15 szt. 20

2.17 Tablety dla ambulansów – 15 szt. 22

2.18 Drukarki samochodowe – 15 szt. 22

2.19 Laptop – 1 szt. 23

2.20 Rejestrator rozmów – 1 szt. 25

3 Wykaz oprogramowania 26

3.1 Aplikacja dyspozytorska – 8 licencji 26

3.2 Aplikacja mapy numerycznej GIS – 2 licencje 30

3.3 Podkłady mapowe aplikacji mapy numerycznej GIS – 2 licencje 32

3.4 Aplikacja raportów i statystyk – 4 licencje 32

3.5 Aplikacja tabletów w ambulansach – 15 licencji 33

3.6 Oprogramowanie rozliczeń z NFZ – 2 licencje 34

3.7 Moduł do tworzenia planów i rejestracji wykonań grafików czasu pracy – 6 licencji 35

3.8 Moduł Apteki – 4 licencje 39

4 Harmonogram i zakres realizacji prac 41

4.1 Opracowanie projektu wykonawczego 41

4.2 Dostarczenie sprzętu i oprogramowania 41

4.3 Instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania 41

4.4 Dokumentacja powykonawcza 44

4.5 Szkolenia Pracowników 45

4.6 Opieka wdrożeniowa 46

4.7 Administrowanie systemem przez Wykonawcę 46

4.8 Serwis gwarancyjny 47
 1. Informacje i wymagania ogólne

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa informatycznego systemu Zarządzania na potrzeby Bielskiego Pogotowia Ratunkowego”

Warunki zamówienia obejmują:


 • Opracowanie projektu wykonawczego

 • Dostarczenie i instalację sprzętu i oprogramowania na potrzeby systemu

 • Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej

 • Szkolenia pracowników

 • Opiekę wdrożeniową

 • Administrowanie systemem przez Wykonawcę

 • Serwis gwarancyjny

Elementy systemu zlokalizowane zostaną w niżej wymienionych lokalizacjach:

 • Bielskie Pogotowie Ratunkowe, Bielsko-Biała, ul. Emilii Plater 14

 • Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Szczyrku, Szczyrk, ul. Zdrowia 1

 • Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Czechowicach-Dziedzicach, Czechowice-Dziedzice, Ul. Żwirki i Wigury 1

Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować spełnienie poniższych wymagań: • System oparty zostanie o trójwarstwową architekturę klient-serwer.

 • Wyklucza się zastosowanie serwera WWW jako serwera aplikacji, a także przeglądarki WWW jako aplikacji po stronie klienta (ze względu na zapewnienie odpowiedniej wydajności systemu)

 • Oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej w zakresie: informacji wyświetlanych na formatkach i wprowadzanych do systemu; komunikatów systemowych, w tym komunikatów o błędach; informacji „wychodzących” z systemu, w tym logów systemowych

 • Aplikacja dyspozytorska musi zapewnić rozdzielenie logiczne operacji dotyczących przyjmowania zgłoszeń oraz obsługi zdarzeń, tak by istniała możliwość prowadzenia prac w dwóch trybach: operatorsko – dyspozytorskim lub operatorskim i dyspozytorskim

 • Tryb operatorsko – dyspozytorski zakłada, iż jedna osoba zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń i realizacją przyjętych zdarzeń

 • Tryb operatorski i dyspozytorski zakłada, iż jedna osoba zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń, druga osoba zajmuje się realizacją przyjętych zdarzeń
 • Zapewnienie automatycznego odświeżania informacji na stacjach roboczych podłączonych do systemu w zakresie prezentacji danych o zdarzeniach, zgłoszeniach oraz karetkach na mapie numerycznej oraz prezentacji informacji na listach zgłoszeń i zdarzeń
 • Zapewnienie automatycznej dystrybucji powiadomień o nowych zdarzeniach do wszystkich dyspozytorów, do których zostanie przekazana obsługa danego zdarzenia
 • Zapewnienie możliwości przeglądania statusu obsługi zdarzenia przez każdego z dyspozytorów, którzy otrzymali zdarzenie do obsługi
 • Zapewnienie automatycznej dystrybucji powiadomień o wszelkich zmianach wprowadzonych w zakresie funkcjonalności zgłoszeń oraz zdarzeń
 • Zapewnienie prezentacji powiadomień przychodzących na dane stanowisko na jednej liście
Rys. 1‑1 Ogólny schemat systemu


 1. Pobieranie 0.65 Mb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu