Opis przedmiotu zamówienia I. Podstawowe danePobieranie 69.93 Kb.
Data16.12.2017
Rozmiar69.93 Kb.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. PODSTAWOWE DANE:
Przedmiotem zamówienia jest opieka medyczna dla pracowników lub współpracowników ZOO Wrocław Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin, w zakresie określonym niniejszą specyfikacją dla poniższych pakietów:

1 Pakiet pracowniczy - pracownik/współpracownik.

2 Pakiet partnerski - pracownik/współpracownik + małżonek lub partner życiowy pracownika/współpracownika lub 1 dziecko, tj. 2 osoby

3 Pakiet rodzinny - pracownik/współpracownik + małżonek lub partner + dzieci (bez względu na ich liczbę),

4 Pakiet dla:

a) rodzica, w tym rodzic, który ukończył 67 lat – pracownika/współpracownika współmałżonka/partnera życiowego,

b) partnera życiowego/współmałżonka , który ukończył 67 lat

5 dziecko 26+ - jedno dziecko uprzednio korzystające z Pakietu Rodzinnego lub Pakietu Partnerskiego, które ukończyło 26 rok życia.


Pakiety zróżnicowane będą pod względem składek.

Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę.

Współpracownik – osoba współpracująca za Zleceniodawcą na podstawie umowy menadżerskiej.

Członek rodziny pracownika/współpracownika oznacza współmałżonka/partnera życiowego, a także dzieci oraz rodziców pracownika/współpracownika współmałżonka/partnera życiowego.


Zamawiający nie gwarantuje, iż przystąpi więcej niż 100 pracowników / współpracowników.
II. MINIMALNY ZAKRES WYMAGAŃ ORAZ USŁUG:
1 Wykonawca będzie posiadał jeden spójny system teleinformatyczny pozwalający na wgląd do pełnej dokumentacji medycznej pacjenta u wszystkich lekarzy w ramach placówek własnych.
2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań laboratoryjnych i badań diagnostycznych na podstawie skierowań wystawionych zarówno w placówkach Wykonawcy (własnych i partnerskich) jak i w innych placówkach bez konieczności potwierdzania tych skierowań przez Wykonawcę.
3 Wykonawca będzie posiadał do dyspozycji Klienta oddziały własne i placówki partnerskie. Wykonawca zapewni dostęp do opieki lekarskiej min. w takich miejscowościach jak: Wrocław, Oława, Św. Katarzyna, Siechnice.
4 Wykonawca nie wprowadzi karencji na świadczone usługi oraz nie będzie wymagać ankiet/kwestionariuszy/badań medycznych dla osób przystępujących do opieki medycznej.
5 Wykonawca zapewni dostęp do rejestracji umawiania i odwoływania wizyt on-line do lekarzy przyjmujących w oddziałach własnych Wykonawcy.
6 Wykonawca zapewni poprzez system ONLINE:

a) udzielenie porady za pomocą chatu, wideo lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami w liczbie nie mniejszej niż 5 specjalistów, w tym dietetyk,

b) postawienie wstępnej diagnozy,

c) interpretację podstawowych wyników badań lekarskich,

d) przedłużenie recepty,

e) odbiór wyników badań

f) przypomnienia o umówionych wizytach.
7 Wykonawca zapewni możliwość rezerwacji terminów wizyt lekarskich, badań oraz innych usług medycznych jak poniżej:


  • poprzez telefoniczną infolinię, dostępną nie krócej niż:

poniedziałek – piątek: godz. 7.00 – 21.00

sobota: godz. 7.00 – 20.00

niedziela: godz. 9.00 – 18.00,


  • poprzez internetowy system rezerwacji wizyt, co najmniej w placówkach Wykonawcy,

  • bezpośrednio w placówkach udostępnionych przez Wykonawcę.

8 W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi osoba umówiona zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowana.


9 Wymagane terminy dostępności do lekarza rodzinnego, internisty oraz pediatry - nie więcej niż 48 godzin.
10 Wymagane terminy dostępności do lekarzy specjalistów: nie więcej niż 8 dni.

  1. 11 Do osób, u których wystąpił ostry stan chorobowy wysyłana jest karetka w obrębie granic administracyjnych Wrocławia bez względu czy Pacjent przebywa w miejscu pracy czy poza nim.

  2. 12 Na podstawie zlecenia lekarskiego zapewniony jest lądowy transport sanitarny na terenie całego kraju, jeżeli stan zdrowia pacjenta uniemożliwia skorzystanie z innego środka transportu.

13 W ramach profilaktyki zdrowotnej raz w roku bez skierowania, w Oddziałach własnych Zleceniobiorcy, pacjent może wykonać: glukoza (na czczo), cholesterol całkowity, badanie ogólne moczu, morfologię z rozmazem automatycznym.


14 KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE - nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów dla dorosłych jak i dzieci bez skierowania. Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego, do co najmniej niżej wymienionych specjalistów:

- alergolog,

- anestezjolog,

- audiolog,

- chirurg naczyniowy,

- chirurg ogólny,

- chirurg onkolog,

- chirurg plastyk,

- dermatolog,

- diabetolog,

- dietetyk,

- endokrynolog,

- foniatra,

- gastrolog,

- ginekolog,

- hematolog,

- hepatolog,

- internista,

- kardiolog,

- laryngolog,

- lekarz medycyny rodzinnej,

- lekarz medycyny sportowej,

- nefrolog,

- neurochirurg,

- neurolog,

- okulista,

- onkolog,

- ortopeda,

- pediatra,

- proktolog,

- pulmonolog,

- reumatolog,

- urolog.
Pacjenci będą mieli możliwość odbycia konsultacji profesorskiej w zakresie powyższych specjalności na podstawie skierowania od lekarza.
15 PROWADZENIE CIĄŻY – prowadzenie prawidłowej ciąży obejmujące dostęp do:

a) bezpłatnych konsultacji,

b) badań USG w tym:

-USG narządów rodnych transwaginalne,

- USG płodu rozszerzone (opcja 2D i 3D),

- USG płodu TA/TV (opcja 2D i 3D);c) badań laboratoryjnych.
16 ZABIEGI AMBULATORYJNE - wykonywanie prostych poniższych zabiegów ambulatoryjnych bez limitów ilościowych i kwotowych.

Usługi obejmują koszty użytych do ww. zabiegów materiałów lub środków medycznych takich jak: bandaże, opatrunki, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i nici chirurgiczne.
a) Alergologia: immunoterapia – seria iniekcji odczulających (z lekiem pacjenta)

b) Chirurgia: cewnikowanie pęcherza moczowego, chirurgiczne opatrzenie rany, drobne zabiegi chirurgiczne – proste wycięcie ganglionu, guza skóry, gumkowanie hemoroidów, nacięcie ropnia, nacięcie żylaków odbytu, odklejenie napletka, paznokieć wrastający, biopsja diagnostyczna zmiany skórnej, przecięcie wędzidełka, rozklejenie warg sromowych, szycie rany, usunięcie cewnika, usunięcie ciała obcego, usunięcie kleszcza, usunięcie paznokcia, plastyka zmian skórnych z przesunięciem płata skórnego, usunięcie chirurgiczne zmiany skórnej i podskórnej, wycięcie znamienia barwnikowego atypowego ze wskazań medycznych, zdjęcie szwów po operacji, zmiana opatrunku po operacji;

c) Dermatologia: biopsja diagnostyczna zmiany skórnej, usunięcie zmian wirusowych (elektrokoag., krioterapia, łyżeczkowanie), usunięcie kleszcza;

d) Ginekologia: elektrokoagulacja ginekologiczna, krioterapia nadżerek, pobranie cytologii z szyjki macicy, usunięcie kłykcin z warg sromowych (krioterapia, elektrokoag.), założenie/wymiana/usunięcie wkładki antykoncepcyjnej (bez kosztu wkładki);

e) Laryngologia: krwawienie z nosa leczone plazmą argonową oraz plazmą argonową metodą Celon (ablacja błony śluzowej nosa), nacięcie ropnia, płukanie uszu, przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek usznych, przecięcie wędzidełka języka, paracenteza (przebicie błony bębenkowej), usunięcie ciała obcego z ucha, nosa oraz gardła, usunięcie przedniej tamponady nosa, założenie przedniej tamponady nosa;

f) Okulistyka: iniekcja podspojówkowa, podanie leku do worka spojówkowego, usunięcie ciała obcego z rogówki, usunięcie gradówki, usunięcie znamienia barwnikowego, usunięcie kępek żółtych;

g) Ortopedia: iniekcja dostawowa, w tym do stawu biodrowego, nastawienie złamania, zwichnięcia w warunkach ambulatoryjnych, opaska unieruchamiająca (w tym gips plastikowy), opatrunki, punkcja, paznokieć wrastający, szycie rany powierzchniowej kończyn, założenie i zdjęcie unieruchomienia

h) Reumatologia: iniekcja dostawowa bez kosztu leku;

i) Urologia; cewnikowanie pęcherza moczowego, usunięcie cewnika;

j) Gabinet zabiegowy: dożylny wlew kroplowy, iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne, śródskórne), inhalacje (z lekiem), opatrunki, pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi, wykonanie szczepienia, zdjęcie szwów.
17 BADANIA LABORATORYJNE ORAZ DIAGNOSTYCZNE - nielimitowane wykonywane na podstawie skierowania od lekarzy z sieci placówek medycznych Wykonawcy jak również skierowań zewnętrznych.
a) Hematologia i koagulologia: Morfologia z rozmazem automatycznym, Morfologia z rozmazem ręcznym, Odczyn Biernackiego Oznaczanie odsetka retikulocytów, Płytki krwi, Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), Czas protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka, INR/, Czas trombinowy (TT) w osoczu, Fibrynogen, D-Dimery, Ilościowe oznaczenie antytrombiny III;

b) Analityka: Badanie ogólne moczu, Białko w dobowej zbiórce moczu, Glukoza w moczu, Liczba Addisa, Test ciążowy, Białko Benca-Jonesa, Kamień moczowy – analiza składu, Osmolalność w moczu, Osmolalność w surowicy, Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.), Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA, Wykrywanie krwi utajonej w kale (met. Immunochemiczną), Badanie ogólne kału, Stężenie ALA (kwas delta-aminolewulinowy) w moczu;

c) Biochemia: Albumina w surowicy, Alfa 1 Antytrypsyna, Amylaza w moczu, Amylaza w surowicy, Apolipoproteina A1(APO A1), Apolipoproteina B (APO B), ASO (test ilościowy), Białko całkowite, Bilirubina całkowita w surowicy, Bilirubina pośrednia w surowicy, Ceruloplazmina, Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), Cholinoesteraza, Chlorki w surowicy, Cholesterol całkowity, Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe, Cynk w surowicy, Protoporfiryna cynkowa, Glukoza - pomiar glukometrem, Glukoza, Dehydrogenaza mleczanowa (LDH), Erytropoetyna, Sód w moczu ze zbiórki dobowej, Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna, Fosfataza kwaśna całkowita (ACP), Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), Fosfataza alkaliczna (ALP), Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej, Fosfor nieorganiczny w surowicy, Fosforan nieorganiczny w moczu, Fruktozamina, Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP), Cholesterol HDL w surowicy, Karbamazepina, Kinaza kreatynowa ( CK ), Kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn., Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej, Kreatynina w moczu, Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej, Kwas moczowy w surowicy, Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM, Kwas walproinowy Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM, Kwasy żółciowe, Lipaza, Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.), Lit, Magnez w moczu ze zbiórki dobowej, Magnez w surowicy, Magnez w moczu, Miedź w surowicy, Mioglobina, Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej, Mocznik w surowicy, Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość, Ołów we krwi, Odczyn Waaler – Rose, Potas w moczu ze zbiórki dobowej, Potas w surowicy Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram), Seromukoidy, Sód w surowicy, Troponina I, Aminotransferaza alaninowa (ALT), Aminotransferaza asparaginianowa (AST),Triglicerydy, Wapń całkowity w surowicy, Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej, Wapń w moczu, Wapń zjonizowany, Żelazo w surowicy;

d) Serologia: Grupa krwi + Rh, Allo-przeciwciała odpornościowe Identyfikacja p/c odpornościowych / potwierdzenie w RCKiK, Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA), Serologia kiły - test potwierdzenia – FTA, Serologia kiły RPR / (VDRL), Mononukleoza (test lateksowy)

e) Diagnostyka chorób tarczycy: Całkowita trójjodotyronina (T3), Całkowita tyroksyna (T4), Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji, Wolna trijodometan (FT3), Wolna tyroksyna (FT4), P/c antytyreoglobulinowe (ATG),Tyreoglobulina, P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO), Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb);

f) Hormony płciowe i metaboliczne: Prolaktyna (PRL), Luteotropina (LH), Folikulotropina (FSH), Estradiol (E2), Progesteron, Testosteron, Kortyzol, Kortyzol w moczu, Estriol wolny, Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S), Dehydroepiandrosteron (DHEA), Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG), Androstendion, Aldosteron (surowica), Wolny aldosteron w moczu, 17 - OH progesteron, Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – total, Beta- HCG Gonadotropina kosmówkowa, Transferyna, Hormon wzrostu (hGH);

g) Diagnostyka cukrzycy: 17 - hydroksysterydyw DZM, 17 - ketosterydy w DZM, Insulina, Hemoglobina glikowana (HbA1c), C – peptyd, P/c anty GAD (p/c p. dehydrogenazie glutaminowej, Witamina (25(OH)D3);

h) Markery nowotworowe: Antygen karcinoembrionalny (CEA), CA 125, CA 15 – 3, CA 19 – 9, Alfa - fetoproteina (AFP), PSA całkowity, Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), PSA wolny, Antygen polipeptydowy swoisty (TPS);

i) Diagnostyka anemii: Witamina B12, Kwas foliowy, Ferrytyna;

j) Badania cytologiczne: Badanie cytologiczne wymazu z pochwy, Cytologiczne badanie płynów z jam ciała, Cytologia złuszczeniowa błony śluzowej, Cytologia moczu;

k) Diagnostyka osteoporozy: Pyrylinks – D, C tetopeptyd i kolagenu – ICTP, Osteokalcyna;

l) Diagnostyka infekcji: Antygen Hbe, Antygen Hbs, Borelioza p/c IgG, Borelioza p/c IgM, Brucella odczyn aglutynacyjny Wrighta, Brucella Odczyn Wiązania Dopełniacza (OWD), Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluorescen.), Chlamydia pneumoniae p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgM, CMV IgG widność, Cytomegalia - IgG (CMV IgG), Cytomegalia - IgM (CMV IgM), Krztusiec IgA Bordetella pertussis, Krztusiec IgM Bordetella pertussis, Krztusiec IgG Bordetella pertussis, Listerioza, EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM), EBV VCA IgG (Mononukleoza IgG), Mycoplasma pneumoniae p/c IgG, Mycoplasma pneumoniae p/c IgM, Anty HAV total, Anty HAV IgMI, P/c anty HBc Total, P/c anty HBc IgM, P/c anty HBe, P/c anty HBs, P/c anty HCV, Helicobacter pylori IgG, P/c anty HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo), Rubella p/c IgG, Rubella p/c IgM, P/c przeciwko Toxocara – canii, Toxo p/c IgA, Toxo p/c IgG avidity, Toxo p/c IgG, Toxo p/c IgM, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM;

ł) Pozostałe hormony: Gastryna, Homocysteina, ACTH - hormon adrenokortykotropowy, Kalcytonina, Leptyna, Metoksykatecholaminy w DZM, Parathormon PTH;

m) Bakteriologia: Górne drogi oddechowe - gardło, migdałki – tlenowo, Nos - posiew tlenowy, Nos - posiew w kierunku S. aureus, Jama ustna - posiew z wymazu - tlenowo + grzyby, Jama ustna - posiew z wymazu – beztlenowo, Ucho (przewód słuchowy zew.) - posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho środkowe - posiew materiału tlenowo + grzyby, Chlamydia pneumoniae antygen - z wymazu, Dolne drogi oddechowe (plwocina) – tlenowo, TBC - preparat / plwocina + posiew met. Konwencjonalna, Oko - posiew wymazu tlenowo, Oko - posiew wymazu beztlenowo, Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo, Zmiany skórne- posiew / tlenowo + grzyby, Rana powierzchowna - posiew wymazu tlenowo, Rana głęboka - posiew wymazu tlenowo + beztlenowo, Tkanki / wydzieliny / bioptaty - posiew tlenowo + beztlenowo, Wydzielina ropa - posiew tlenowo + bakterie, Dermatofity, Biocenoza pochwy - czystość, preparat, Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka moczowa), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (szyjka macicy), Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) beztlenowo, Nasienie - posiew tlenowo + grzyby, Streptococcus aglastiae – posiew, Neisseria gonorrheae - posiew (cewka moczowa), Neisseria gonorrheae - posiew (pochwa), Neisseria gonorrheae - posiew (szyjka macicy), Mykoplasmy, Ureaplasma – posiew, Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu, Mocz – posiew, Kał ogólny - posiew / tlenowo, Kał ogólny - posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych, Salmonella Shigella - kał posiew, Yersinia - kał posiew, Wymaz z odbytu – posiew, Clostridium Difficiele - kał wykrywanie toksyn A i B, Rota-, Adenowirusy – kał, Kał - badanie na nosicielstwo (jedno badanie/próbka), Krew - posiew tlenowo + beztlenowo (tylko na zlecenie lekarza), Płyny ustrojowe posiew tlenowo, Płyny - posiew beztlenowo;

n) Alergeny: Immunoglobulina IgE (całk.);

o) Immunologia+autoimmunologia: C3 składnik dopełniacza, C4 składnik dopełniacza, Poziom inhibitora C1 esterazy dopełniacza, C1 inhibitor (czynność), Immunoglobulina IgA w surowicy, Immunoglobulina IgG w surowicy, Immunoglobulina IgM w surowicy, Czynnik reumatoidalny RF IgM, P/c antykardiolipinowe IgM, P/c antykardiolipinowe IgG, Przeciwciała PANCA (MPO), P/c przeciwjądrowe (ANA), P/c przeciw gliadynie IgA, P/c przeciw gliadynie IgG, P/c endomysialne IgG, P/c endomysialne IgA, P-ciała przeciw endomysium, retikulinowe, gliadynowe IgG+IgA EmA, P-ciała przeciw endomysium i retikulinowe IgG+IgA EmA, P-ciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA, P-ciała przeciw endomysium i retikulinowe IgA EmA, Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2), Przeciwciała mitochondrialne (AMA), P/c przeciw plemnikowe, P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA), P/c przeciw antycytrulinowe (aCCP), Test LKM (autoimmunologiczne zap. wątroby - AIH), Mikroalbuminuria, P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, IgG, P/c przeciw keratynowe (AKA), Yersinia p/c IgM, Insulinopodobny czynnik IgF, Test ENA - 6 profil, P/c przeciw fosfatydyloserynie IgG, P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM, P/c przeciw antyfosfolipidowe p/c IgG i IgM.
18 DIAGNOSTYKA OBRAZOWA - Wykonawca zapewni dostęp do minimum poniższych badań wykonywanych na podstawie skierowania od lekarzy z sieci placówek medycznych Wykonawcy jak również skierowań zewnętrznych oraz zapewni kontrasty, znieczulenia i nagrywanie badań na nośnikach elektronicznych w zależności od możliwości aparatury medycznej:
Audiogram, Badanie autorefrektometrem, Badanie mykologiczne, Badanie widzenia przestrzennego, Biopsja cienkoigłowa guzka, Biopsja cienkoigłowa ślinianek, Biopsja cienkoigłowa sutków, Biopsja cienkoigłowa tarczycy, Biopsja cienkoigłowa węzła chłonnego, Biopsja cienkoigłowa zmiany powierzchniowej, EKG spoczynkowe z opisem, Echo serca, EEG - badanie czynności mózgu, ENG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Histopatologia - ocena zmian chorobowych w tkankach, Gonioskopia Krzywa dobowa ciśnienia śródgałkowego, Komputerowe bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego, Mammografia, Spirometria, Spirometria z próbą rozkurczową, Pole widzenia, Próba wysiłkowa, Testy alergologiczne skórne, Test Actim CRP, Tonometeria, Tympanogram, Urografia,
Badania endoskopowe: Kolonoskopia, Rektoskopia, Sigmoidoskopia, Gastroskopia
Rezonans magnetyczny (MR) standard: MR głowy, MR przysadki, MR oczodołów, MR twarzoczaszki, MR zatok, MR szyi, MR kręgosłupa, MR jamy brzusznej, MR miednicy mniejszej, MR stawu (kolanowego, barkowego, biodrowego), MR małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo-żuchwowych, nadgarstka, dłoni, stopy), MR kości (ramienia, przedramienia, uda, podudzia), MR małych kości (dłoni, stopy), MR tkanek miękkich wskazanej okolicy, MR śródpiersia, Angio MR głowy, Angio MR innej okolicy anatomicznej, Cholangio MR (MRCP), MR głowy z opcją dyfuzji (DWI), MR podst. głowy z opcją perfuzji (PWI), MR prostaty;
RTG kostny: RTG czaszki (1 projekcja), RTG czaszki AP + bok, RTG twarzoczaszki, RTG podstawy czaszki, RTG potylicy wg Towna (wg Orleya), RTG zatok obocznych nosa, RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja), RTG oczodołów - 2 projekcje, RTG celowane na oczodół, RTG celowane na siodło tureckie, RTG kanału nerwu wzrokowego, RTG uszu wg Schillera (porównawcze), RTG stawów skoroniowo-żuchwowych, RTG żuchwy PA + skos, RTG żuchwy (1 projekcja), RTG krtani, RTG kości nosa, RTG nosogardła, RTG tarczycy, RTG celowane na poszczególny krąg, RTG kręgów C1-C2 (celowane na ząb obrotnika), RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok, RTG kręgosłupa szyjnego - czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja), RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej (skolioza) AP, RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej AP+bok, RTG klatki piersiowej AP/PA, RTG klatki piersiowej – bok, RTG klatki piersiowej AP/PA + bok, RTG klatki piersiowej AP/PA + bok z kontrastem, RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc, RTG żeber – skos, RTG żeber AP/PA (1 projekcja), RTG żeber L+P (2 projekcje), RTG stawu barkowego AP, RTG stawu barkowego osiowe, RTG stawu barkowego transtorakalne, RTG stawu barkowego AP + osiowe, RTG stawów barkowych (porównawcze), RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze), RTG kości ramiennej AP + bok, RTG stawu łokciowego AP + bok, RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze), RTG przedramienia AP + bok, RTG nadgarstka AP + bok,– RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach, RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje), RTG nadgarstków AP (porównawcze), RTG nadgarstków AP + bok (porównawcze), RTG ręki - bok/AP/skos (1 projekcja), RTG ręki AP + skos, RTG rąk AP (porównawcze), RTG rąk AP + skos (porównawcze), RTG palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + osiowe, RTG łopatki AP, RTG łopatki osiowe, RTG obojczyków porównawcze, RTG obojczyka AP, RTG mostka – bok, RTG mostka – bok + skos, RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP (scolioza), RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza), RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok, RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5 - S1, RTG kości krzyżowej AP + bok, RTG kości ogonowej AP + bok, RTG kości ogonowej - bok/AP (1 projekcja), RTG stawów krzyżowo-biodrowych PA, RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje), RTG przeglądowej jamy brzusznej (1 projekcja), RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja), RTG kości miednicy, RTG stawu biodrowego AP , RTG stawu biodrowego osiowe, RTG stawu biodrowego AP + osiowe , RTG stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze), RTG stawów biodrowych AP (porównawcze), RTG kości udowej AP + bok, RTG stawu kolanowego AP + bok, RTG stawów kolanowych AP + bok (porównawcze), RTG stawów kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja), RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze), RTG rzepki bok, RTG rzepki AP/PA, RTG rzepki AP/PA + bok, RTG rzepki osiowe, RTG rzepki L + P osiowe (porównawcze), RTG rzepki 3 kąty porównawcze (3 projekcje), RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje), RTG rzepki według Merchanta, RTG całych kończyn dolnych, RTG podudzia AP + bok, RTG stawu skokowego AP + bok, RTG stawu skokowego AP + bok porównawcze, RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost), RTG stopy AP + bok, RTG stopy - skos/bok (1 projekcja), RTG stóp AP/bok (porównawcze), RTG stóp AP + bok (porównawcze), RTG palca stopy AP + bok, RTG kości piętowej (1 projekcja), RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze), RTG kości piętowych osiowe + bok;
Scyntygrafia: scyntygrafia całego ciała Jodem, scyntygrafia całego ciała (MIBI), scyntygrafia kości statyczna, scyntygrafia mózgu, scyntygrafia nerek statyczna, scyntygrafia mikcyjna nerek, scyntygrafia nerek dynamiczna, scyntygrafia wątroby statyczna, scyntygrafia tarczycy, scyntygrafia przytarczyc, scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa i po wysiłku fizycznym, scyntygrafia kości – badanie trójfazowe, scyntygrafia przewodu pokarmowego, scyntygrafia układu limfatycznego, scyntygrafia receptorów dla somatostatyny, scyntygrafia ślinianek, scyntygrafia z galem 67;
Tomografia komputerowa (CT): TK głowy, TK oczodołów, TK kości skroniowej (uszu), TK twarzoczaszki, TK zatok, TK krtani, nosogardła, TK szyi, TK kręgosłupa, TK klatki piersiowej, TK jamy brzusznej (wątroby, nerek, śledziony, trzustki, nadnercza, układu moczowego, prostaty), TK miednicy mniejszej, TK stawu (barkowego, łokciowego, kolanowego, skokowego, biodrowego, nadgarstka), TK kości (ramienia, przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy), TK rekonstrukcja 3D;

USG: USG bioder, USG dłoni i nadgarstka, USG jamy brzusznej, USG jamy brzusznej i ukł. moczowego, USG jąder, USG klatki piersiowej/jam opłucnowych, USG miednicy mniejszej, USG nakłucie pod kontrola USG, USG tkanek miękkich wskazanej okolicy, USG mięśni i tkanek miękkich wskazanej okolicy, USG narządów rodnych, USG narządów rodnych transwaginalne, USG płodu rozszerzone (opcja 2D i 3D), USG płodu TA/TV (opcja 2D i 3D), USG prostaty przez powłoki brzuszne, USG przezciemiączkowe mózgu, USG stawów: barkowego, biodrowego, kolanowego, łokciowego, skokowego, USG staw wszystkie, USG sutków, USG ścięgno Achillesa, USG ślinianek, USG tarczycy, USG transrektalne, USG układu moczowego, USG grupy węzłów chłonnych;
USG Doppler: USG Doppler tętnic kończyny dolnej/górnej, USG Doppler tętnic i żył kończyny dolnej/górnej, USG Doppler brzuszny - aorta i jej odgałęzienia, USG Doppler naczyń wątroby, USG Doppler tętnic i żył podobojczykowych, USG Doppler tętnic i żył szyjnych, USG Doppler tętnic nerkowych.

Abonament medyczny zawiera również kontrasty, znieczulenia i Abonament medyczny zawiera również kontrasty, znieczulenia i nagrywanie badań na nośnikach elektronicznych w zależności od możliwości aparatury medycznej


19 WIZYTY DOMOWE - nielimitowany dostęp do wizyt domowych lekarza internisty, pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej realizowanych na obszarze nie mniej niż 20 km od Centrum Wrocławia.

20 SZCZEPIENIA

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, co najmniej szczepienie przeciw:

a) grypie,

b) tężcowi i błonicy.
21 PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej :

a) przegląd stomatologiczny co 6 miesięcy,

b) pantomogram kompletny przeglądowy,

c) pantomogram połowa lewa,

d) pantomogram połowa prawa,

e) Skaling – usunięcie złogów nazębnych,

If) nstruktaż higieny jamy ustnej.


22 DORAŹNA POMOC STOMATOLOGICZNA

Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do doraźnej pomocy w przypadkach nagłych obejmującej minimum następujące czynności:


- Pantomogram połowa lewa oraz prawa,

- RTG punktowe – okołowierzchołkowe,

- Znieczulenie nasiękowe oraz międzywięzadłowe,

- Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne,

- Trepanacja zęba,

- Opatrunek leczniczy,

- Opatrunek chirurgiczny,

- Zatamowanie krwawienia,

- Usunięcie zęba mlecznego, jednokorzeniowego oraz/lub wielokorzeniowego ze znieczuleniem,

- Chirurgiczne zaopatrzenie rany, w tym ze szwem

- Usunięci złamanego korzenia bez dłutowania lub z dłutowaniem - ze znieczuleniem

- Nacięcie ropnia, w tym podśluzówkowego, podokostnego

- Płukanie ropnia,

- Płukanie suchego zębodołu i aplikacja leku,- Ponowne zacementowanie korony, mostu, licówki, wkładu KK.

III. DODATKOWE ŚWIADCZENIA:
Świadczenia rehabilitacyjne w ramach określonych pakietów

Strona z


Pobieranie 69.93 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna