Olsztyn, 25. 02. 2010. Polski Związek LogopedówPobieranie 23.94 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar23.94 Kb.

Olsztyn, 25.02.2010.


Polski Związek Logopedów
Oddział Warmińsko-Mazurski
10-699 Olsztyn; ul. Jarocka 77B/42

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH

HISTORIA


Akcje Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych zostały zapoczątkowane przez Fundację Na Rzecz Dzieci Z Zaburzeniami Mowy w Zielonej Górze w 1995 roku. Początkowo obejmowały Zieloną Górę, a później stopniowo przyłączały się placówki z całego województwa zielonogórskiego, a później lubuskiego. Z każdym rokiem rosła ilość przyjętych pacjentów: od 30-tu w pierwszej edycji, aż po 350-u w roku 2000.

Od 2001 roku Fundacja nawiązała ścisłą współpracę z Zarządem Głównym Polskiego Związku Logopedów, przekazując nowemu związkowi prawa do organizacji Akcji w całej Polsce. Motywem tego kroku było przede wszystkim pragnienie rozszerzenia oddziaływań na cały kraj i wzmocnienie struktur zawodowych terapeutów mowy.

Od wielu lat staramy się docierać przede wszystkim do pacjentów, którzy mają szczególnie utrudniony dostęp do specjalisty-logopedy. Prowadzimy nasze działania w małych miejscowościach, nawet w niewielkich wiejskich szkołach. Wszystko zależy w tym wypadku od aktywności danego środowiska oraz możliwości logopedów, którzy deklarują przyjazd do danej placówki.

Wykorzystując Internet do przesyłania informacji i materiałów rokrocznie, zaraz po Akcji przygotowywany jest raport dotyczący potrzeb w zakresie opieki logopedycznej.

Akcja DBDL organizowana jest wspólnie przez różne organizacje i stowarzyszenia logopedów. Cała akcja koordynowana jest poprzez portal http://logopeda.org.pl, jednak główne zadania organizacyjne spoczywają na barkach wolontariuszy w Oddziałach Polskiego Związku Logopedów niemal w całym kraju.

Na portalu www.lopeda.org.pl można uzyskać wszystkie informacje i zgłosić placówkę do udziału w DBDL, a także znaleźć listę logopedów-wolontariuszy, którzy uczestniczą w Akcji.

W roku 2001 logopedzi przyjęli w ciągu jednego dnia ponad 3500 osób, a w niektórych rejonach kraju konieczne było uruchomienie Akcji w dodatkowych dniach, by zaspokoić zapotrzebowanie. W sumie przyjęto ponad 4500 osób udzielając wskazówek, porad i dokonując szczegółowej diagnozy.

Podobnie było w latach następnych (2002 – 4600 osób, 2003 – 3800 osób, 2004 – 4591 osób, 2005 – 4509 osób; 2006 – 4648 osób, 2008 – 3439 osób). Zdecydowana większość przebadanych pacjentów to małe dzieci 3-6 lat w małych miejscowościach. Rokrocznie zapotrzebowanie na diagnozę, a potem – terapię, przerasta możliwości logopedów.

Celem Akcji organizowanej raz w roku jest nie tylko pomoc potrzebującym. Dzięki nawiązywaniu współpracy przez logopedów i instytucje pragniemy zbudować system wzajemnej informacji i wsparcia. Akcja DBDL opiera się o wykorzystanie Internetu, co z jednej strony ułatwia kierowanie akcją, z drugiej pozwala zbudować powszechnie dostępny system informacji.

Baza ta jest dostępna przez cały rok na stronach Polskiego Związku Logopedów służąc pomocą wszystkim poszukującym specjalistów w zakresie terapii głosu i mowy.

Akcja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych osób. Oferujemy pomoc zarówno rodzicom niemowląt i noworodków pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka, jak i rodzicom dzieci starszych, u których wymowa budzi niepokój i troskę rodziców.

Logopedzi udzielają w tym dniu pomocy młodzieży i dorosłym, osobom jąkającym się, po udarach mózgu, osobom po operacji krtani.

Do skorzystania z możliwości konsultacji zapraszamy także osoby życia publicznego, dziennikarzy i artystów, którzy pragną poprawić swoją mowę, udoskonalić umiejętności związane z używaniem głosu, zadbać o lepszą komunikacje werbalną.Celem Akcji jest:

  • ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy;

  • rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy;

  • pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacja słowną;

Pragniemy też poprzez nasze działania i wnioski oparte o nie uświadomić potrzeby objęcia opieką logopedyczną jak najszersze środowiska szkolne i przedszkolne.

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Logopedów bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych od 2003 roku.

Staramy się, aby DBDL cieszył się zainteresowaniem władz samorządowych – burmistrzów, wójtów gmin, do których są wysyłane powiadomienia o Akcji DBDL. Naszym celem jest przybliżenie celów Akcji władzom lokalnym, od których najbardziej zależy finansowanie działań oświatowych na swoim najbliższym terenie.

Zawsze mogliśmy liczyć na patronaty medialne – ukazują się zapowiedzi w audycjach radiowych i doniesienia w prasie lokalnej, reportaże radiowe i telewizyjne z przebiegu Akcji.

12 maja 2007 r. Polski Związek Logopedów uzyskał członkostwo w CPLOL-u: (Komitet Łącznikowy Logopedów Unii Europejskiej (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopedes de l'Union Européenne).

CPLOL powstał 6 marca 1988 roku w Paryżu. Głównym celem tego przedsięwzięcia było otoczenie opieką i wspomaganie logopedów-profesjonalistów w Europie, a także reprezentowanie państw członkowskich w kontaktach z władzami parlamentarnymi i administracyjnymi. Dane statystyczne mówią, iż CPLOL skupia już 30 profesjonalnych organizacji logopedycznych z 28 krajów oraz ponad 60000 członków z całej Europy.

Stąd 6 marca 2008 r. obchodziliśmy po raz pierwszy w Polsce Europejski Dzień Logopedy, który z inicjatywy CPLOL-u celebrowała cała Europa. Na ten dzień została też przeniesiona Akcja DBDL (dotychczas przeprowadzana w listopadzie).

Cytuję fragment tłumaczenia z strony CPLOL-u w związku z powyższym świętem:

Terapeuci mowy terapią obejmują dzieci z niepełnosprawnością w komunikacji, mającymi problemy neurologiczne, takie jak: uszkodzenia mózgu, udary, porażenia, dyspraksje, dysfazje, afazje posttraumatyczne, oraz dominujące i rozwijające się niepełnosprawności. Wczesna interwencja terapeutyczna ma wpływ na efekty terapii. Terapeuci mowy pracują z dziećmi, które zostały zdiagnozowane neurologicznie. Pomagają stymulować prelingwalny i lingwalny rozwój umiejętności komunikacyjnych takich, jak: połykanie i karmienie.

Terapeuci mowy pomagają w kształtowaniu umiejętności społecznych, promując podwyższenie jakości życia i pozytywne rezultaty w kształceniu się. Terapeuci mowy pracują także z dorosłymi, lecząc dysfunkcje neurologiczne takie jak: zaburzenia w językowym komunikowaniu się, zaburzenia płynności mowy, głosu i połykania. Pomagają redukować dysfunkcje lingwistyczne i pracują w kierunku niesienia pomocy w najlepszy możliwy sposób.”

Do sprawdzonej przez kilka lat formuły Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych dołączyliśmy różne formy warsztatowe, wykłady, konsultacje, audycje radiowe i telewizyjne na antenie oraz publikacje w prasie. Zapraszamy nie tylko do skorzystania z profesjonalnej diagnozy logopedycznej, ale i do udziału w wykładach i w warsztatach – dzieci i ich rodziców, ogłaszamy konkursy recytatorskie i plastyczne, zapraszamy na spotkania dzieci małe i trochę większe, osoby jąkające się, dorosłych ludzi po urazach.

opracowała: Joanna Grabowska-Okraska
koordynator Akcji DBDL na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

joanna.grabowska@wp.eu


tel.: 0-606-133-013

Polski Związek Logopedów


Oddział Warmińsko-Mazurski
10-699 Olsztyn; ul. Jarocka 77B/42

Pobieranie 23.94 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna