Określanie treści dokumentacji konkursowejPobieranie 0.53 Mb.
Strona1/9
Data12.02.2020
Rozmiar0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Dokumentacja konkursowa

Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Priorytet VIII

„Regionalne kadry gospodarki”


Poddziałanie 8.2.1

„Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”
Konkurs otwarty nr:
I/8.2.1/A/09
SPIS TREŚCI

I. Ogłoszenie konkursu 4

II. Podstawa prawna i dokumenty programowe 6

III. Informacje o konkursie 10

3.1. Informacje ogólne 10

3.2. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 10

3.3. Forma finansowania 11

3.4. Kontakt i dodatkowe informacje 13

IV. Nabór i ocena projektów 14

4.1. Wymogi rejestracyjne 14

4.2. Harmonogram konkursu 16

4.3. Etapy oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów 18

4.4. Procedura odwoławcza 24

4.5. Wycofanie wniosku o dofinansowanie projektu 27

V. Wymagania konkursowe 29

5.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu 29

5.2. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu 29

5.3. Grupy docelowe 29

5.4. Czas trwania projektów 30

5.5. Wymagania finansowe 31

5.6. Pomoc publiczna 37

5.7. Rezultaty 39

5.8. Partnerstwo i podwykonawstwo 40

5.9. Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa 41

5.10. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 42

5.11. Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu 44

5.12. Umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 45

VI. Kryteria wyboru projektów i sposób ich weryfikacji 49

6.1. Ogólne kryteria formalne 49

6.2. Szczegółowe kryteria dostępu 52

6.3. Ogólne kryteria horyzontalne 53

6.4. Ogólne kryteria merytoryczne 53

6.5. Szczegółowe kryteria strategiczne 56

VII. Załączniki 57
Pobieranie 0.53 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu