„Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” w 1 226Pobieranie 57.5 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar57.5 Kb.

Załącznik  do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działaniaOdtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”


.................................................................................................

W-1.1_226


Znak sprawy


CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZO-GOSPODARCZA OPERACJI PLANOWANEJ DO REALIZACJI PRZEZ NADLEŚNICTWO W RAMACH DZIAŁANIA „ODTWARZANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI LEŚNEJ ZNISZCZONEGO PRZEZ KATASTROFY ORAZ WPROWADZANIE INSTRUMENTÓW ZAPOBIEGAWCZYCH” ORAZ OBSZARU, NA KTÓRYM OPERACJA BĘDZIE REALIZOWANANazwa Nadleśnictwa

     

     1. Informacje ogólne

     

     


     

2. Położenie przyrodniczo-leśne, warunki klimatyczne, hydrologiczne, glebowe i siedliskowe

     

     


     

3. Uszkodzenia wynikłe z katastrofy w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa wraz z planem odbudowy 1

     

     


     

4. Opis stanu lasów niebędących w zarządzie PGL LP, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa

     

     


     

5. Opis zadań z zakresu hodowli lasu realizowanych w ramach operacji * oraz ogólna charakterystyka hodowli lasu w Nadleśnictwie

     

     


     

6. Opis zadań z zakresu ochrony lasu i ochrony przyrody realizowanych w ramach operacji * oraz ogólna charakterystyka ochrony lasu i ochrony przyrody w Nadleśnictwie

     

     


     

7. Uzasadnienie realizacji operacji

     

     


     


8. Zestawienie prac i kosztów * (dotyczy prac z zagospodarowania lasu)

a. dla lasów w zarządzie Nadleśnictwa (sporządzone z „Raportów Zespołu Zadaniowego” SILP):

- wydruki Wniosków szczegółowych oraz- wydruki Pozycji planów wg. czynności / materiałów

b. dla lasów niebędących w zarządzie Nadleśnictwa.
9. Materiał kartograficzny

a. kopia mapy ewidencyjnej (z oznaczonym obszarem operacji);

b. kopia mapy gospodarczej (z oznaczonym obszarem operacji);

c. kopia mapy przeglądowej ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa (w przypadku gdy wniosek dotyczy

Schematu II)
10. Charakterystyka techniczna drogi *

a. opis techniczny;

b. plan sytuacyjny;

b. przekrój normalny drogi na prostej.


     

     


     
Miejscowość i data sporządzenia dokumentu
Czytelny podpis i pieczęć Nadleśniczego / pełnomocnika ustanowionego przez NadleśniczegoPieczęć Nadleśnictwa
1 Jeżeli dotyczy


Strona z
PROW_226/09/01

Pobieranie 57.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna