Obiektowe modelowanie systemów informatycznych


Modelowanie komponentów Enterprise JavaBeans (EJB)Pobieranie 8.01 Mb.
Strona45/113
Data23.10.2017
Rozmiar8.01 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   113

Modelowanie komponentów Enterprise JavaBeans (EJB)


Enterprise Java Beans (EJB) jest komponentową architekturą aplikacji działających po stronie serwera, która znacznie upraszcza proces budowy, przeznaczonych dla przedsiębiorstw , rozproszonych aplikacji komponentowych a Javie.

Główne cele EJB to są opracowanie następnych składni projektu : • środowisko oraz narzędzie dla projektowania aplikacji rozproszonych;

 • możliwości dla wielokrotnego wykorzystywania komponentów w różnych platformach;

 • szablony dla projektowania oraz realizacji aplikacji w środowisku Enterprise Java.

Dla realizacji tych celi technologia EJB zawiera następne zasadnicze koncepcje:

 • Kontener. Komponenty EJB są uruchomiane nie bezpośrednio na serwerze, a w kontenerze. Kontener to jest obiekt programowy, który jest uruchomiany na serwerze oraz jest odpowiedzialnym za sterowanie komponentami. Kontener tworzy środowisko dla uruchomiania komponentów EJB. Kontener jest odpowiedzialnym za sterowanie cyklem życiowym komponentów EJB. W ogóle technologia J2EE wykorzysta następne typy kontenerów:

 • Kontener aplikacji Java, może zawierać odrębne aplikacje Java (Wirtualna maszyna Java).

 • Kontener apleta, tworzy środowisko dla uruchomiania apleta (Maszyna wirtualna Przeglądarki) .

 • WEB – kontener, może zawierać komponenty WEB: serwlety, strony JSP (WWW Serwer) .

 • Kontener EJB (czyli serwer aplikacji), może zawierać komponenty EJB(Serwer aplikacji). Kontener EJB działa jako warstwa pośrednia pomiędzy kodem klienta a komponentem EJB.


Rys.125


Na rys. 125 jest pokazany schemat współdziałania obiektów oraz interfejsów technologii EJB. Główne pojęcia wykorzystywane w EJB mają następne definicji:

  • Egzemplarz komponentu EJB jest egzemplarzem obiektu klasy komponentu napisanej w Javie. Zawiera implementacje metod biznesowych zdefiniowanych w zdalnym i lokalnym interfejsie. Egzemplarz komponentu EJB nie obsługuje sieci i nie zawiera żadnych instrukcji związanych z komunikacją sieciową.

  • Interfejs domowy jest interfejsem Javy wspomagającym wykorzystanie obiektów EJB. W kodzie klienta pracującego z obiektami EJB trzeba korzystać się z interfejsu domowego w celu wygenerowania obiektu EJB. Interfejs domowy jest przystosowany do pracy w sieci, ponieważ klienci korzystają z niego za jej pośrednictwem.

  • Obiekt domowy jest wygenerowaną przez kontener implementacja interfejsu domowego. Obiekt domowy obsługuje komunikację sieciową w sposób zgodny z protokołem RMI-IIOP.

  • Interfejs zdalny jest interfejsem Javy wyliczającym metody biznesowe udostępniane przez klasę komponentu EJB. W technologii EJB klient zawsze komunikuje się ze zdalnym interfejsem, a nigdy z egzemplarzem komponentu EJB. Interfejs zdalny jest przystosowany do pracy w sieci i spełni się założenia protokołu Java RMI-IIOP.

  • Obiekt EJB jest wygenerowaną przez kontener implementacją zdalnego interfejsu. Jest przystosowanym do pracy w sieci pośrednikiem pomiędzy klientem a egzemplarzem komponentu, który obsługuje niezbędne zadania wykonywane przez oprogramowanie pośredniczące. Wszystkie wywołania klienta przechodzą przez obiekt EJB, który przekazuje je do egzemplarzy komponentu.

   • Szablon Proxy. Komponenty EJB budują się nie w postaci jednolitą lecz na bazie szablonu Proxy. To oznaczy, że komponent jest podzielony na obiekt klienta oraz oddalony obiekt. Użytkownik może współdziałać tylko z interfejsami obiektu klienta. Na rys. 126 jest pokazany schemat interfejsu Proxy. Obiekt Proxy reprezentuje oddalony obiekt RealSubject przez swój interfejs z klientem. Związek z oddalonym obiektem jest realizowany przez asocjację pomiędzy klasami Proxy oraz RealSubject. Oba te obiekty realizują interfejs Subject.

Rys. 126


   • Deskryptor rozmieszczenia. Zawiera opis sposobu zarządzania cyklem życia komponentów, trwałością kontrolą transakcji czy usługami bezpieczeństwa. Kontener przegląda deskryptor w celu realizacji tych wymagań. W ten sposób jest realizowana możliwość przysposobienia komponentów EJB bez modyfikacji kodów. Deskryptor rozmieszczenia jest plikiem XML.

Specyfikacja EJB zawiera 3 rodzaje komponentów:

    1. Komponenty sesyjne (SesionBeans).

    2. Komponenty encyjne (EntityBean).

    3. Komponenty sterowane komunikatami(Message-driven Beans).


Pobieranie 8.01 Mb.

Share with your friends:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   113
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna