Obiektowe modelowanie systemów informatycznych


Trigger_Event (parameters) –Pobieranie 8.01 Mb.
Strona34/113
Data23.10.2017
Rozmiar8.01 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   113

Trigger_Event (parameters) – zdarzenie uruchamiające(razem z argumentami), którego otrzymanie oznacza, że jeśli warunek dozoru (condition) jest spełniony, to przejście może być uruchomione.

 • Condition – warunek dozoru, to znaczy wyrażenie logiczne, którego wartość jest wyznaczona w chwili otrzymania zdarzenia uruchamiającego. Jeśli tą wartością jest prawda, przejście może być uruchomione.

 • Action – akcja, to znaczy wykonywana niepodzielna procedura obliczeniowa, która może mieć bezpośredni wpływ na obiekt będący właścicielem maszyny stanowej i pośredni wpływ na inne obiekty znajdujące się w jego zasięgu.

 • Operation – operacja (metoda) klasy, która może być (nie konieczne) bezpośrednio skojarzona z akcją.

  Przykład opisu przejścia:

  Przycisk_myszy_naciśnięty(prawy_przycisk)[wewnątrz_okna]/uruchomienie_menu kontekstu

  Na rys.97 pokazane jest okno „Transition Properties” gdzie można wyznaczyć wszystkie parametry opisu przejścia.  Rys.97


  Wewnątrz każdego stanu mogą być różne typy zdarzeń. Każdy stan obiektu zawiera następne wbudowane stereotypy zdarzeń: Entry, Do, Exit. Do tych stereotypów mogą być dodane inne. Ze zdarzeniami są skojarzone akcji, które mogą być zrealizowane. Np., mogą być wyznaczone w zdarzeniach następne typy akcji:

  • Entry – to są akcji, które muszą być realizowane przy wejściu do stanu

  • Do – to są akcji które muszą być realizowane w tym stanie

  • Exit – to są akcji, które muszą być realizowane przy wyjściu ze stanu.

  W poprzednim przykładzie w stanu „Validating” są realizowane następne akcji:

  • Entry / Wyświetlanie informacji od użytkownika przy wejściu do stanu

  • Do / Polecenie do serwera z danymi użytkownika w tym stanie

  • Exit / Zamknięcie okna z danymi użytkownika.

  Na rys.98 jest pokazane okno „State Properties”, gdzie można wyznaczyć akcję dla każdego typu zdarzeń.

  Rys. 98


  Modelując zachowanie obiektu reaktywnego, można określić jego akcji przez skojarzenie ich z przejściami lub zmianami stanów. Maszyna stanowa, której wszystkie akcję są związane z przejściami, jest nazywana maszyną Mealy’ego. Maszyna stanowa, której wszystkie akcję są związane ze stanami, jest nazywana maszyną Moore’a. PowerDesigner pozwoli opracować diagramy stanowe z kombinacją maszyn Moore’a i Mealy’ego. Na rys.99 jest pokazany przykład definiowania akcji jednocześnie w stanach i w przejściach.

  Rys.99


  Ważną cechą maszyn stanowych są stany włożone. Stany włożone pozwalają realizować dekompozycję przy modelowaniu komplikowanego zachowania. Stan włożony jest częścią innego superstanu (composite state), który jest jego rodzicem. Stany typu „Composit” są stanami abstrakcyjnymi. Przejścia pomiędzy stanami abstrakcyjnymi oraz innymi stanami na diagramu można traktować jako przejścia z dowolnymi stanami włożonymi, które są częścią stanów rodzicieli.

  Na rys.100 jest pokazano okno „State Properties” stanu„Validating”, gdzie można definiować ten stan jako superstan, zawierający stany włożone.  Rys.100


  Na rys.101 jest pokazana znaczka stanu „Composite” na rysunku diagramu.

  Rys.101


  Przy definiowaniu stanu jako superstanu „Composit” automatyczne jest stworzony nowy diagram stanu rys. 102

  Rys.102


  Modelowanie obiektów reaktywnych za dopomogą diagramu stanów musi zawierać następne kroki:

  1. Ustalenie otoczenia (kontekstu) maszyny stanowej: klasę, przypadku użycia lub systemu.

  2. Wyznaczenie stanu początkowego i końcowego obiektu.

  3. Zidentyfikowanie stanów stabilnych obiektu. Z początku trzeba wyznaczyć stany najwyższego poziomu, a potem ewentualne ich podstany.

  4. Ustalenie porządku częściowego stanów stabilnych w historii życia obiektu.

  5. Wyznaczenia zdarzeń, które mogą uruchamiać przejścia między stanami.

  6. Sprawdzenie czy wszystkie stany są osiągalne pod wpływem pewnej kombinacji zdarzeń oraz czy nie ma stanów – pułapek, których nigdy nie da się opuścić.

  Na rys. 103 jest pokazany przykład diagramu stanu dla obiektów klasy „Telefon”.

  Rys.103


  Obiekt może być w dwóch stanach:

  Przejście do stanu aktywnego jest powodowane przez zdarzenie „off hook” (podnieść słuchawkę) przy warunku połączenia telefonu do sieci. Te przejście powoduje akcję „Plaj dial tone” .Wyjście ze stanu aktywnego jest powodowane przez zdarzenie „on hook” (pokłaść słuchawkę). Stan „Active” jest superstanem oraz zawiera stany włożone (Rys.104 )

  Rys.104


  Na rys. są pokazane stany :

  • „Playing dial Tone” – stan gwizdka

  • “Dialing” – wybranie numeru

  • „Connecting” – połączenie

  • „Talking” – rozmowa.

  Z każdego z tych stanów może być przejście do stanu „Idle” przy zdarzeniu „On hock”.

  Diagramy stanów najlepsze są przydatne dla modelowania zachowania obiektu w różnych przypadkach użycia. Te diagramy nie pozwalają modelować współdziałanie różnych obiektów. Diagramy stanów należy wykorzystać razem z innymi diagramami. W zależności od treści modelowanych procesów mogą być proponowane następne rekomendacji:  • Dla opisu zachowania współdziałających obiektów w jednym przypadku użycia trzeba wykorzystać diagramy przebiegu.

  • Dla opisu zachowania wspólnych czynności dla wielu obiektów oraz przypadków użycia trzeba wykorzystać diagramy czynności.

  • Dla opisu zachowania obiektu w różnych przypadkach użycia trzeba wykorzystać diagramy stanów.


  Pobieranie 8.01 Mb.

  Share with your friends:
 • 1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   113
  ©operacji.org 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna