Obiektowe modelowanie systemów informatycznych


Diagram kooperacji (collaboration diagram)Pobieranie 8.01 Mb.
Strona27/113
Data23.10.2017
Rozmiar8.01 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   113

Diagram kooperacji (collaboration diagram)


Diagram kooperacji (kolaboracji) jest diagramem interakcji, na którym uwypukla się związki strukturalne między obiektami wysyłającymi i odbierającymi komunikaty. Graficznie jest to zestaw wierzchołków i krawędzi.

Diagram kooperacji to diagram interakcji, na którym kładzie się nacisk na organizacje strukturalną obiektów, które wysyłają i odbierają komunikaty. Przedstawia się na nim zbiór obiektów, połączenia miedzy nimi oraz wysyłane i odbierane przez nie komunikaty. Te obiekty to zwykle nazwane lub anonimowe egzemplarze klas, choć mogą także reprezentować egzemplarze innych elementów, takich jak kooperacje, komponenty i węzły. Diagramy kooperacji dotyczą dynamicznych aspektów systemu.

Na diagramie kooperacji uwypukla się organizację obiektów uczestniczących w interakcji. Kolaboracja pomiędzy obiektami włącza dwa aspekty: statyczną strukturę uczestniczących obiektów, włączając związki, atrybuty i operacje (jest to nazywane „kontekstem kolaboracji”), oraz sekwencję komunikatów wymienianych pomiędzy obiektami dla realizacji konkretnego zadania. Diagram kolaboracji może być rozrysowany dla pewnych typów obiektów, dla pewnych operacji lub dla pewnych przypadków użycia. W odróżnieniu od diagramów przebiegu wymiar czasu nie jest tu bezpośrednio odwzorowany(ale może być częściowo odwzorowany przez odpowiednią numerację komunikatów). Natomiast odwzorowane są powiązania pomiędzy obiektami(prezentujące pewną część powiązań z diagramu klas).

Opracowanie takiego diagramu zaczynamy od rozmieszczenia tych obiektów jako wierzchołków grafu. Następnie obrazujemy wiązania łączące obiekty jako krawędzie grafu. Na koniec dodajemy do wiązań komunikaty wysyłane i odbierane przez obiekty. Taki diagram ułatwia czytelnikowi zrozumienie przepływu sterowania w kontekście organizacji strukturalnej współpracujących obiektów. Przykład diagramu kolaboracji jest pokazany na rys.69


rys. 69

Techniki modelowania diagramów interakcji


Diagramy przebiegu i diagramy kooperacji są równoważne, ponieważ reprezentują tę samą informację . Mówią, że te diagramy są równoważne w sensie semantycznym. Jeden z tych diagramów może być przekształcony do innego bez groźby utraty informacji. Równoważność nie oznacza jednak, że oba diagramy jawnie obrazują tę samą informację. Diagram kooperacji przedstawia sposób połączenia obiektów, a diagram przebiegu nie. Analogicznie diagram przebiegu obrazuje wyniki komunikatów, a diagram kooperacji nie. Oba diagramy są jednak związane z tym samym podstawowym modelem.

Diagramy interakcji służą do obrazowania dynamicznych aspektów systemu. Aspekty te mogą obejmować interakcje wszystkich rodzajów egzemplarzy we wszystkich perspektywach architektonicznych, w tym egzemplarze klas, interfejsów, komponentów i węzłów.

Diagramy interakcji mogą być użyte do modelowania pewnych dynamicznych aspektów systemu w otoczeniu systemu jako całości , podsystemu, operacji lub klasy. Najczęściej diagramy interakcji są używane dla modelowania scenariuszy przypadków użycia.

Wykorzystanie diagramów interakcji dla modelowania dynamicznych aspektów systemu może być realizowano przez dwa sposoby:

Modelowanie przepływu sterowania z uwzględnieniem kolejności komunikatów w czasie. Do wykonania tego zadania trzeba używać diagram przebiegu, w którym jest położony nacisk na kolejność przekazywania komunikatów w miarę ich pojawiania się. Ta metoda jest szczególnie przydatna do obrazowania dynamicznego zachowania w kontekście scenariusza przypadku użycia. Za dopomogą tej metody można także wyznaczyć operacji klas obiektów.

Modelowanie przepływu sterowania z uwzględnieniem organizacji strukturalnej obiektów. Do wykonania tego zadania trzeba używać diagram kooperacji, w którym jest położony nacisk na związki strukturalne między egzemplarzami uczestniczącymi w interakcji oraz na komunikaty przesłane między tymi egzemplarzami. Przykład diagramu kooperacji automatu wypłaty gotówki jest pokazany na rys. 69a.Rys. 69a.

Modelowanie przepływu sterowania za dopomogą diagramów przebiegu


Modelowanie przepływu sterowania z uwzględnieniem kolejności komunikatów w czasie trzeba wprowadzić przy obecności diagramów przypadków użycia oraz słownictwa systemu. Diagram przebiegu pozwoli wyznaczyć zobowiązania klas systemu, wyznaczyć główne operacji klas oraz ich zachowanie. Dla stworzenia diagramów przebiegu trzeba postępować zgodnie z podanymi tu wytycznymi.

  1. Ustalić otoczenia interakcji. To może być system, podsystem, operacja systemowa, operacja klasy, klasa, jeden ze scenariuszy przypadku użycia lub kooperacja.

  2. Zidentyfikować obiekty biorące udział w interakcji. Te obiekty muszą być ułożone na diagramie przebiegu od lewej strony do prawej. Po lewej stronie trzeba umieścić najważniejsze obiekty, a po prawej ich mniej ważnych sąsiadów.

  3. Wyznaczyć za pomocą komunikatów narodziny i śmierć obiektów. Komunikat inicjujący interakcję musi być umieszczony u góry diagramu, a kolejne komunikaty pod nim, idąc w dół między liniami życia.

  4. Dla zobrazowania zagnieżdżonych komunikatów lub chwil, w których są przeprowadzane obliczenia, trzeba dodać do linii życia obiektów ośrodek sterowania.

Pobieranie 8.01 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   113
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna