Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Pobieranie 332.5 Kb.
Data13.02.2020
Rozmiar332.5 Kb.


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE

UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN


NIP 665-104-26-75

Tel. (0-63) 240-40-00, Sekcja Zamówień Publicznych 240-41-33

REGON 000311591

Fax. (0-63) 240-65-44, Sekcja Zamówień Publicznych 240-41-34

Adres strony internetowej:

www.szpital-konin.ple-mail. szpital@szpital-konin.pl,

Sekcja Zamówień Publicznych : szp@szpital-konin.plNr sprawy: WSZ-FZ-63/2010SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KONINIE
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie w kwocie o wartości powyżej 193 000 euro,
ogłoszonego na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.09.2010 r. oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.09.2010 r.
Cena SIWZ – 20,00 zł


Termin składania ofert:

27.10.2010 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

27.10.2010 r., godz. 11:00

CPV : 33.18.31.00-7Zatwierdzam, dnia 08.09.2010 r.

p.o. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Koninie

Bronisław Różycki

§1 Nazwa oraz adres zamawiającego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin


§2 Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro.


§3 Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez dla potrzeb WSZ w Koninie, w następującym asortymencie i ilościach :


Pakiet 1

SYSTEM ENDOPROTEZ CEMENTOWYCH I BEZCEMENTOWYCH STAWU BIODROWEGO, KOLANOWEGO, BARKU, SKOKOWEGO, PALICZKOWYCH RĘKI
I Proteza bezcementowa stawu biodrowego z panewką presfitową i wkręcaną

1. Trzpień – 40 szt.

- prosty, nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza: porowaty, pokryty na całej


długości hydroksyapatytem. W rozmiarach od 115mm do 190mm długości. Posiadający nacięcia wzdłużne
i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację.

- kołnierzowy ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości bioder typu Coxa Vara

- bezkołnierzowy specjalny o zwiększonej do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia,
a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki

- trzpień do bioder dysplastycznych o długości 110mm w wersji standardowej oraz high offset


(posiadający zwiększoną odległość pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy w stosunku
do standardowego).

2. Głowa - 40 szt.

- metalowa o średnicy 28mm w pięciu długościach szyjki3. Opcjonalnie głowa ceramiczna5 szt.

- o średnicy 28mm w 3 długościach szyjki.4. Panewka - 40 szt.

- Presfitowa, tytanowa, sferyczna, z co najmniej trzema otworami, w 10 rozmiarach o średnicy zewn.


Od 48mm do 66mm ze skokiem, co 2mm. System daje możliwość zastosowania panewek bez otworów
w 10 rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 48mm – 66mm.


- Opcjonalnie panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, sferyczna z samocentrującym gwintem
o rozmiarach średnicy zew. 46mm do 66mm ze skokiem co 2mm.

5. Wkład polietylenowy – 40 szt.

- o średnicy wewn. 28mm z zerowym lub dziesięciostopniowym off-set’em6. Opcjonalnie wkład ceramiczny – 5 szt.

- o średnicy wewn. 28mm


II Endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną

1. Trzpień – 40 szt.

- prosty, bezkołnierzowy, gładki, wysokopolerowany, wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający znacznik laserowy umożliwiający skontrolowanie prawidłowego osadzenia trzpienia w cemencie. Trzpień standardowy dostępny w 11 rozmiarach o długości od minimum 115mm do minimum 190mm, oraz trzpień high-offset dostępny w 10 rozmiarach o długości od minimum 130mm do minimum 190mm. Szyjka spłaszczona dla zwiększenia zakresu ruchu, stożek 12/14. + korek do jamy szpikowej2. Głowa – 40 szt.

- głowa bipolarna sferyczna składająca się z głowy zewnętrznej metalowej o średnicach od minimum 42mm do minimum 56 mm, wnętrza polietylenowego i głowy wewnętrznej metalowej o średnicy 26 mm w dwóch długościach szyjki pasującej na stożek 12/14. Wszystkie elementy stanowią fabrycznie jedną całość bez konieczności montowania ich w trakcie zabiegu.III Endoproteza cementowa stawu biodrowego z panewką polietylenową

1. Trzpień – 30 szt.

- prosty, bezkołnierzowy, gładki, wysokopolerowany, wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający znacznik laserowy umożliwiający skontrolowanie prawidłowego osadzenia trzpienia w cemencie. Trzpień standardowy dostępny w 11 rozmiarach o długości od minimum 115mm do minimum 190mm, oraz trzpień high-offset dostępny w 10 rozmiarach o długości od minimum 130mm do minimum 190mm. Szyjka spłaszczona dla zwiększenia zakresu ruchu, stożek 12/14. + korek do jamy szpikowej2. Głowa – 30 szt.

- metalowa o średnicy 28mm w pięciu długościach szyjki3. Panewka - 30 szt.

- wykonana z polietylenu w rozmiarach od 44mm do 58mm dostępna w dwóch rodzajach średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm.


IV Bezcementowy system panewki rekonstrukcyjnej – 5 kompletów

Panewka modularna anatomiczna (osobno dla biodra lewego i prawego) składająca się z trzech elementów:

1. tytanowy pierścień z trzema ramionami, przystosowany do śródoperacyjnego przeginania w celu
idealnego dopasowania do kości miednicy o średnicy 50mm i 55mm dla biodra lewego i prawego
z czterema śrubami gąbczastymi w komplecie

2. hemisferyczna panewka napylana hydroksyapatytem, wyposażona w otwory do dodatkowej stabilizacji,
dostępna w rozmiarach 50mm i 55mm

3. wkład panewki wykonany z utwardzonego polietylenu, dostępny w wersji standard oraz w wersji z 15
stopniową reorientacja; wkładki polietylenowe dostępne w rozmiarach średnicy wewnętrznej 28mm.
V Bezcementowy, blokowany dystalnie trzpień rewizyjny – 5 kompletów

Trzpień – modularny, prosty – nieanatomiczny, składający się z trzech elementów:

1. Element proksymalny o dwóch długościach 25mm i 35mm w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej.
Pokryty w całości hydroxyapatytem.

2. Element dystalny nieanatomiczny, delikatnie wygięty w celu przystosowania do kształtu kanału
szpikowego kości udowej, pokryty w całości hydroxyapatytem, występujący w 6 rozmiarach o długości
od 225mm do 375mm blokowany w części dalszej śrubami. Śruby dostępne w 13 długościach,
od 20 – 80 mm ze skokiem co 5 mm.

3. Skrzydło poprzeczne, pozwalające na doszycie tkanek miękkich w 3 rozmiarach

Głowa – metalowa o średnicy 28mm w pięciu długościach szyjki.
VI Endoproteza przynasadowa stawu biodrowego – krótki trzpień (trzpień, głowa , panewka, wkład
panewki)


1. Trzpień – 5 szt.

- występujący w 9 standardowych rozmiarach oraz w 8 rozmiarach High Offset.Wykonany z tytanu,
pokryty na całej długości hydroxyapatytem. Trzpień krótki, przynasadowy oraz anatomiczny (tzn. osobno
dla biodra lewego i prawego). Zakładany w technice „minimal invasive”, co pozwala na maksymalną
oszczędność kości krętarza większego, szyjki oraz tkanek miękkich.

2. Głowa – 5 szt.

- metalowa w 5 długościach szyjki3. Jako opcja głowa ceramiczna – 2 szt.

- w 3 długościach szyjki4. Panewka – 5 szt.

- Presfitowa, tytanowa, sferyczna, z trzema otworami, w 10 rozmiarach o średnicy zewn. od 48mm do 66mm


ze skokiem co 2mm.

5. Wkład panewkowy – 5 szt.

- polietylenowy, odpowiadający rozmiarom panewki6. Jako opcja wkład panewki ceramiczny – 2 szt.

- odpowiadający rozmiarom panewki
VII Endoproteza cementowa stawu kolanowego - kłykciowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka polietylenowa)

1. Cementowany komponent udowy - 30 szt.

- anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr, występujący w 5 rozmiarach, z możliwością


dokręcenia klinów i przedłużek do każdego rozmiaru części udowej. Dostępne są elementy pozwalające
zarówno na zachowanie jak i wycięcie więzadła krzyżowego.

2. Cementowana taca piszczelowa - 30 szt.

- wykonana ze stopu tytanowego posiadająca na całym obwodzie specjalny rant, tworzący lożę dla wkładki
piszczelowej. Element piszczelowy w 5 rozmiarach, każdy rozmiar posiada możliwość dokręcenia trzpieni
przedłużających. System daje możliwość zastosowania wysoce modularnych elementów piszczelowych,
umożliwiających dokręcenie zarówno trzpień przedłużających jak i bloczków. Jako opcja komponent typu
mobile bearing.

3. Wkładka polietylenowa - 30 szt.

- typu CR i CS wbijana w lożę tacy piszczelowej, posiadająca kilka zatrzasków zmniejszających ryzyko


mikroruchów, w rozmiarach od 8 – 25mm.

Możliwość zastosowania specjalnych wkładek polietylenowych zapewniających dodatkową stabilizację


więzadeł pobocznych i półzwiązanie endoprotezy.

Jako opcja wkładka do komponentu piszczelowego typu mobile bearing.VIII Endoproteza całkowita stawu barkowego – 5 kompletów

Endoproteza stawu ramiennego całkowita, połowicza, dwuczęściowa (trzpień, głowa) lub totalna, trzyczęściowa (trzpień, głowa, cześć panewkowa). Trzpień tytanowy w 10 rozmiarach, bezcementowy. Głowa w 2 opcjach: standardowa i asymetryczna. Głowa standardowa w 5 rozmiarach od 40 mm do 56 mm ze skokiem co 4 mm i w wysokościach 15, 18 i 21 mm. Głowa asymetryczna w 4 rozmiarach od 44 mm do 56 mm ze skokiem co 4 mm i w 2 wysokościach 18 i 21 mm.

Część panewkowa polietylenowa, mocowana za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami, lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym. Opcjonalnie możliwość rozwinięcia w opcję pourazową.
IX Endoproteza powierzchniowa stawu barkowego – 5 kompletów
X Rewizyjna endoproteza bezcementowa stawu kolanowego - 2 komplety
Endoproteza rewizyjna, kłykciowa, tylnie związana, modularna-trzyczęściowa (część udowa, część
piszczelowa, wkładka polietylenowa) – rozwinięcie endoprotezy pierwotnej

1.Komponent udowy anatomiczny w 5 rozmiarach wykonany ze stopu kobaltowego.

Każdy rozmiar części udowej przystosowany do mocowania trzpieni przedłużających (co najmniej dwie


długości dla każdego rozmiaru elementu udowego) oraz klinów wyrównujących ubytki kostne.

2.Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego w 5 rozmiarach. Każdy rozmiar części
piszczelowej przystosowany do mocowania trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki
kostne. Komponent piszczelowy posiadający całoobwodowy rant, tworzący lożę do wbicia wkładki
piszczelowej.

3.Wkładka polietylenowa w 5 rozmiarach i 8 wysokościach w zakresie od 10-30mm dla każdego rozmiaru
części piszczelowej. Wkładka wbijana w lożę tacy piszczelowej.

System musi być wyposażony w opcję specjalnej wkładki polietylenowej z dodatkową stabilizacją więzadeł


pobocznych, zapewniający półzwiązanie endoprotezy.

4. W komplecie z jedna endoprotezą dwa opakowania cementu 40g z antybiotykiem z zestawem do mieszania
i podawania cementu.

5. Jako opcja dostępne specjalne rękawy wypełniające ubytki kostne i zapewniające stabilność endoprotezy.

XI Endoproteza stawu skokowego - 2 komplety

Trzyelementowa endoproteza całkowita stawu skokowego: komponent piszczelowy i skokowy oraz wkładka polietylenowa:

- element piszczelowy bezcementowy, wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego z krótkim trzpieniem
śródkanałowym. Powierzchnia implantu porowata, 6 wielkości komponentu. Powierzchnia styku z insertem
polietylenowym płaska.

- element skokowy bezcementowy, anatomiczny wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego w


6 rozmiarach. Powierzchnia implantu porowata. Powierzchnia styku z insertem polietylenowym z wcięciem
zabezpieczającym przed zwichnięciem.

- wkładka polietylenowa o grubości od 3 do 11 mm.


XII Endopoteza stawów paliczkowych ręki – 5 kompletów

Wykonane z silikonu implanty międzypaliczkowe w pięciu rozmiarach i śródręczno paliczkowe w


6 rozmiarach posiadające naturalne fabryczne zgięcie do 30 stopni do wewnętrznej strony dłoni,
pozwalające na zakres zgięcia 30 do 90 stopni
Pakiet 2

ENDOPROTEZY HYPOALERGICZNE STAWU BIODROWEGO, KOLANOWEGO I SKOKOWEGO
I Endoproteza bezcementowa stawu skokowego – hypoalergiczna – 2 komplety

Endoproteza złożona z trzech komponentów: piszczelowego, skokowego i wkładki polietylenowej. Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty hydroksyapatytem, w 4 rozmiarach. Komponent skokowy wykonany ze stopu CoCrMo w 3 rozmiarach. Wkładka polietylenowa niezwiązana (tzw. mobile bearing) w 3 rozmiarach i 4 grubościach.

Komponent piszczelowy i skokowy dodatkowo mogą być pokryte cienka powłoką ceramiczna TiN, zapobiegającą powstawaniu mikroopiłków metalowych i metalozy.

II Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego - hypoalergiczna – 30 kompletów

Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentrujący, wykonany ze stopu tytanowego pokryty


w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20,00 mm
mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14, dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego (offset).

Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 lub 32 mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w min.


5- ciu długościach szyjki.

Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz wkręcana w opcji sferycznej


w rozmiarach od 46 do 66 mm, z zaślepką otworu. Możliwość użycia do 3 śrub tytanowych w rozmiarach
od 15mm do 45mm (skok co 5mm) przy panewce Press fit- zaślepki na otwory pod śruby panewkowe.

Wkład panewkowy polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem dla głów 28mm i 32mm.Komponenty w ilości :

Trzpień bezcementowy - 30 szt.

Głowa - 30 szt.

Panewka Press-fit - 30 szt.

Wkładka polietylenowa – 30 szt.

Śruba panewkowa - 10 szt.


III Endoproteza stawu biodrowego cementowana, hypoalergiczna – 30 kompletów

Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentrujący, wykonany ze stopu tytanowego oraz


ze stopu CoCr , dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20,00 mm mierzonych w najszerszym miejscu,
konus 12/14.

Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 lub 32 mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną lub


ceramiczna w min. 5-ciu długościach szyjki.

Panewka polietylenowa w wersji standardowej oraz z nadbudową 10 stopni, ze znacznikiem rentgenowskim.


Rozmiary zew. panewek w wersji standardowej od 44 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm, na głowę 28 mm i
32 mm, w wersji z nadbudową od 44 mm do 58 mm na głowę 28 mm i 32 mm.

Komponenty w ilości :

Trzpień cementowany - 30 szt.

Panewka cementowana - 30 szt.

Głowa - 30 szt.IV Endoproteza cementowana stawu biodrowego z głową bipolarną- hypoalergiczna – 40 kompletów

Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentrujący, wykonany ze stopu tytanowego oraz


ze stopu CoCr , dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20,00 mm mierzonych w najszerszym miejscu,
konus 12/14.

Czasza bipolarna w rozmiarach zew. od 42mm do 60 mm ze skokiem co 1 mm

Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 lub ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną lub ceramiczna
w 6-ciu długościach szyjki montowana śródoperacyjnie wew. czaszy bipolarnej- nie zatrzaśnięta fabrycznie.

Komponenty w ilości :

Trzpień cementowany – 40 szt.

Głowa wew. Metalowa - 40 szt.

Czasza bipolarna - 40 szt.


V Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowana i bezcementowa z zachowaniem pcl i z tylną
stabilizacją - półzwiązane – 30 kompletów bezcementowych, 10 kompletów cementowanych oraz
2 komplety rewizyjne-półzwiązane

Pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna, cementowana i bezcementowa, składająca się z części udowej, anatomicznej / prawa, lewa / wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładzina ceramiczną w wersji tylnostabilizowanej w 5-ciu rozmiarach.

Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach pokrytej okładzina ceramiczną oraz wkładki polietylenowej typu Rotating Platform o grubości 10;12,5;15;17,5;20mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego.

Przedłużki udowe i piszczelowe, przynajmniej w 3-ch różnych długościach i w kilku rodzajach średnicy dla wersji tylno stabilizowanej- półzwiązanej.Komponenty w ilości :

Komponent udowy bezcementowy – 20 szt.

Komponent piszczelowy bezcementowy – 20 szt.

Wkładka piszczelowa mobile Bering – 30 szt.

Komponent udowy cementowany - 10 szt.

Komponent piszczelowy cementowany – 10 szt.

Komponent udowy półzwiązany – 2 szt.

Komponent piszczelowy półzwiązany – 2 szt.

Wkładka piszczelowa półzwiązana – 2 szt.

Trzpień rewizyjny – 2 szt.


VI Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego – 5 kompletów

Trzpień tytanowy modularny w wersji cementowanej i bezcementowej składający się z elementu proksymalnego, elementu trzonu uda oraz elementu trzpienia kanałowego. System powinien dawać możliwość wyboru kąta szyjkowo – trzonowego /127st i 135st/ oraz zapewniać możliwość ustalania kąta antetorsji po osadzeniu implant w loży kostnej , a także możliwość blokowania obwodowego śrubami. Konus trzpienia typu eurokonus .


Pakiet 3

ENDOPROTEZY PORESEKCYJNE, ANTYBAKTERYJNE - POKRYTE SREBREM Z MANKIETEM POLIETYLENOWYM
I Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej – 5 kompletów

Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowej lub w wersji bezcementowej składająca się z :a) trzpienia o różnych grubościach, heksagonalnego w przekroju poprzecznym umożliwiającego pewną stabilizację antyrotacyjną;

b) części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni , konus 12/14 oraz części pośredniej umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40mm, 60mm, 80mm, 100mm. Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości;

c) głowy o średnicy 28 lub 32 mm w pięciu długościach szyjki pokrytej ceramiką TiNbN;

d) panewki bezcementowej typu Press-fit z wkładem polietylenowym w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 46 do 68 co 2mm lub panewki cementowanej w rozmiarach od 44 do 58mm co 2 mm lub głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zew. Od 44 do 60mm;

e) siatki wykonanej z włókna PET ( polyethylenterephtalat ) o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.
II Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej – 2 komplety

Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowej lub bezcementowej składająca się z:a) części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości połączonej z trzepieniem w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju bezpośrednio lub za pomocą części łączonej o długości 100 mm i części przedłużających w rozmiarach 40, 60 , 80 mm.

Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości;b) części piszczelowej z trzpieniem w różnych grubościach osadzana cementowo lub bezcementowo z wkładką polietylenową;

Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK;c) siatki wykonanej z włókna PET ( polyethylenterephtalat) o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.
III Endoproteza totalnej resekcji kości udowej – 2 komplety

Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 1 cm , w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej składająca się z:a) części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni oraz konus 12/14;

b) części pośredniej umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100 mm, reduktora 20, 30 mm długości oraz części łączącej 100 mm długości, części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości połączonej z częścią łączącą.

Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości.c) części piszczelowej z trzpieniem heksagonalnym w różnych grubościach osadzana cementowo lub bezcementowo, z wkładką polietylenową.

Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK;d) głowy o średnicy 28 lub 32 mm w pięciu długościach szyjki, pokrytych ceramiką TiNbN;

e) panewki bezcementowej typu Press-fit z wkładem polietylenowym w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 46 do 68 co 2 mm lub panewki cementowanej w rozmiarach od 44 do 58 mm co 2 mm, lub głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zew. Od 44 do 60 mm;

f) siatki wykonanej z włókna PET ( polyethylenterephtalat) o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.
IV Endoproteza totalnej resekcji stawu kolanowego - 2 komplety

Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej składająca się z :a) części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości połączonej z trzpieniem w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju bezpośrednio lub za pomocą części łączącej o długości 100 mm i części przedłużających w rozmiarach 40, 60, 80 mm.

Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości.b) części piszczelowej z trzpieniem heksagonalnym w różnych grubościach osadzanym cementowo lub bezcementowo i częścią łącząca w długościach 105 i 125 mm z możliwością dodania części przedłużających w rozmiarach 40, 60 ,80 mm oraz wkładka polietylenową .

Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości. Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK oraz odpowiednich elementów metalowych;c) siatki wykonanej z włókna PET ( polyethylenterephtalat) o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm, umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.
V Endoproteza resekcji diaphisialnej części kości długich - 2 komplety

Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej składająca się z:a) trzpienia diaphisialnego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym;

b)części łączącej o długościach 100 lub 120 mm oraz trzpienia udowego lub i piszczelowego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym;

c) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm, umożliwiającej doszycie tkanek miękkich
VI Endoproteza resekcyjna części proksymalnej kości ramiennej – 2 komplety

Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej składająca się z:a) głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiNbN;

b) trzpienia ramiennego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym;

c) części łączącej o długości 80 mm i części przedłużającej o długości 20, 40, 60 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni z możliwością przedłużenia o część dystalną, aż po opcję totalną.

Całość łączona za pomocą śrub o odpowiedniej długości. Możliwość zastosowania wersji odwróconej stawu barkowego;d) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.
Warunki ogólne dotyczące wszystkich pakietów:

a) na czas trwania umowy oferent zapewnia skład konsygnacyjny implantów wybranych przez zamawiającego (z wyjątkiem pakietu 3)

b) na czas trwania umowy oferent zapewnia instrumentarium chirurgiczne uzgodnione z zamawiającym,

c) oferent zapewnia napęd,

d) płatność za implanty następuje po zużyciu na podstawie protokołu zużycia,

e) oferent zapewnia możliwość wymiany rozmiarów poszczególnych elementów,

f) oferent zapewnia dostarczenie towaru w ciągu 24 godzin od otrzymania protokołu zużycia,

g) oferent zapewnia szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie implantu.2. Wyżej podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie jedynie ilości
zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala.
§ 4 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.


§5 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje dokonania zamówień uzupełniających.


§6 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


§7 Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


§8 Warunki płatności

Płatność uregulowana zostanie przelewami, każdorazowo w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.


§9 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia (o których mowa w § 10 SIWZ)
potwierdzające ich spełnianie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”.
§ 10

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
  w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający
  od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 ), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia:

  1. Warunki określone w §9 ust. 1 pkt 1.2 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu „Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych„ stanowiącym integralną jej część).

1.2 Warunki określone w §9 ust. 1 pkt 1.3 SIWZ – wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie potwierdzające, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu „Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiącym integralną jej część).

  1. Warunki określone w §9 ust. 1 pkt 1.4 SIWZ – wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu „Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ” stanowiącym integralną jej część).Jednocześnie do oferty należy dołączyć:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą wykonanie zamówienia w wybranych przez siebie
pakietach w wysokości min. 50% wartości złożonej oferty.

1.4 Warunki określone w §9 ust. 1 pkt 1.1. SIWZ wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa
oświadczenie potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; (na załączonym do niniejszej
SIWZ formularzu „Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych ” stanowiącym integralną jej część).

 1. Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
  w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
  z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 ), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w celu potwierdzenia ,że Wykonawca wykazuje brak podstaw
  do wykluczenia zgodnie z § 9 ust. 2 SIWZ wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu „Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiącym integralną jej część). Jednocześnie do oferty należy dołączyć:

a)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (sytuacja opisania w § 9 ust.3 niniejszej SIWZ), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3.1. Jeżeli Wykonawca , wykazując spełnienie warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia , zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 10 punkcie 2 niniejszej SIWZ.

3.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy , wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w których inne podmioty posiadają rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek złożyć materiały informacyjne o danym typie implantu.

5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym ,że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej


Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 litera a, b, c, d

- lit. a), c) , d) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce


zamieszkania potwierdzające odpowiednio:

- że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,

- że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne


i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- lit. b) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego Kraju


pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, który to powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.6. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty, o których mowa w oryginałach lub w kopiach
opatrzonych napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osób uprawomocnionych do podpisania
oferty.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia na podst.
art. 23 ust. 2 ustawy, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z wykonawców powinien spełniać
warunki formalne, które dotyczą wykonawców, a wynikają z przepisów prawa i są określone
w SIWZ.
§ 11 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się faksem lub drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
  w ustawie zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną to zgodnie z art. 27 ust. 1-3 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. Numer telefonu i faksu oraz adres internetowy i adres poczty elektronicznej Zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia to: www.szpital-konin.pl; szp@szpital-konin.pl;  (0-63) 240-41-33, faks (0-63) 240-41-34


§ 12 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

  1. w sprawach formalnych – Beata Klasińska, – tel. (0-63) 240-41-33, faks 240-41-34 ; w godz. 7.30-15.00,

  2. w sprawach merytorycznych - lek. med. Witold Lubiatowski , lek. med. Dariusz Konieczny – tel. (063) 240-43-11 ; w godz. 7.30-15.00.


§ 13 Tryb udzielania wyjaśnień

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotny warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

 4. Zamawiający przedłuży termin składania oferty, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

 5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
  w ust. 1.


§ 14 Wadium.

 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 46.839,54 zł, a w przypadku składania ofert częściowych:

pakiet 1 – 13.528,80 zł

pakiet 2 – 12.106,74 zł

pakiet 3 – 21.204,00 zł


 1. Wadium może być wniesione w następujących formach:

A) w pieniądzu – przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w I/ Oddział w Koninie numer
65 8530 0000 0014 0000 2000 0040


Wadium musi być wniesione nie później niż do dnia 27.10.2010 r. do godz. 10:00.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego (data potwierdzenia wpływu środków na rachunek Zamawiającego)


B) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

C) gwarancjach bankowych,

D) gwarancjach ubezpieczeniowych,

E) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

 1. Zaleca się aby oryginały dokumentów, o których mowa powyżej nie spinać trwale wraz
  z ofertą tylko złożyć oddzielnie tak, aby możliwy był ich zwrot, natomiast w ofercie złożyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.


 2. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy
  z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.


 3. Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z treścią artykułu 46 ustawy.

 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie mowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


§ 15 Termin związania ofertą

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


§ 16 Zebranie Wykonawców.

Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.


§ 17 Wizja lokalna.

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.§ 18 Opis sposobu przygotowania oferty


 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę – zgodnie z pkt 12 formularza oferty.

 2. Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

1) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, a dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę,

2) oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty,

3) Zamawiający nie wymaga numerowania czystych stron,

4) Zamawiający zaleca trwałe zespolenie oferty,

5) oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty,

6) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty,

7) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.

 1. Opakowanie i oznakowanie ofert

1) Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.

2) Zaleca się stosowanie kopert lub opakowań zewnętrznych i wewnętrznych. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 oraz powinna być oznakowana następująco:

Oferta w przetargu nieograniczonym powyżej 193.000 euro na dostawę endoprotez dla potrzeb WSZ w Koninie (WSZ-FZ- 63/2010). Nie otwierać przed 27.10.2010 r., godz. 11:00”3) Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 1. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.


§ 19 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Termin składania ofert: nie później niż do dnia 27.10.2010 r. do godz. 10:00. Oferty złożone
  po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
  na wniesienie odwołania. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do 27.10.2010 r. do godz. 10:00.

 2. Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.10.2010 r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ
  w Koninie, ul. Szpitalna 45
  (pokój nr 3/8).

 4. Otwarcie ofert jest jawne.

 5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

 6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę pod warunkiem,
  że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o zmianie oferty, złożone według zasad określonych w § 18 pkt 8 pdpkt a) i b) SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WYCOFANIE” zaadresowanej jak w § 18 pkt 8 a) SIWZ, pisemnego oświadczenia, że ofertę swą wycofuje.


§ 20 Opis sposobu obliczania ceny.

Wykonawca oblicza cenę oferty wypełniając wszystkie rubryki tabeli zawartej w formularzu cenowym. Wartość brutto należy wyliczyć w następujący sposób: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Tak ustaloną wartość oferty przenosi się do formularza oferty i wynik ten wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów,


do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
§ 21 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.


§ 22 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:


Cena: waga kryterium- 100%


 1. Sposób oceniania ofert:

Przyjmuje się skalę ocen jednakową dla wszystkich wymienionych kryteriów od 0-100 pkt. Punkty
za poszczególne kryteria będą mnożone przez ich wagę i tak wyliczone składniki będą sumowane.
Cena – max 100 punktów
Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, tj. 100 pkt, każdej następnej ofercie przyznaje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą, stosując wzór:

C = [(CN : CB) x 100punktów]

gdzie:


C – cena

CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty


 1. Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokołu i podsumowane.

 2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.


§ 23 Tryb ogłoszenia wyników postępowania

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także (nazwy) firmy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.


§ 24 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.1
  z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 punkt 1 a ustawy.

 2. Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym
  w zaproszeniu w celu zawarcia umowy zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załacznik „Projekt umowy nr 63/2010”. Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy proponowanych przez Zamawiającego.

 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.


§ 25 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie zastosowano.
§ 26 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał


lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
§ 27 Jawność postępowania

 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

 3. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”.


§ 28 inne informacje

  1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie zastosuje też aukcji elektronicznej.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).


§ 29 Załączniki do SIWZ

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki: 1. Formularz oferty – załącznik nr 1.

 2. Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2.

 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i zgodnie z §9 i 10 niniejszej SIWZ – załącznik nr 3.

 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i zgodnie z § 9 i 10 niniejszej SIWZ – załącznik nr 4.

 5. Projekt umowy 63/2010.

Directory: images
images -> Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”

Pobieranie 332.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna