Nr sprawy oz. VII. 3421 16/2009 I. Nazwa I adres zamawiającegoPobieranie 1.67 Mb.
Strona1/2
Data04.03.2018
Rozmiar1.67 Mb.
  1   2

Nr sprawy OZ. VII.3421 - 16/2009

I. Nazwa i adres zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Opocznie

Ulica: Kwiatowa 1 a

Kod: 26-300 Miejscowość: Opoczno

Telefon: 044 / 736 – 15-00 fax: 044 / 736-15-00

Strona www: www.opocznopowiat.pl

e-mail: powiat@opocznopowiat.pl

REGON 590648439 NIP 768-178-92-38

Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa


II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./

3. Zadanie realizowane w ramach Projektu pn: Wyposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Opoczyński w pomoce dydaktyczne przeznaczone do nowoczesnych metod nauczania” wyłonionego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję zarządzającą w dniu 25 marca 2009 r. nr 422/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa V: Infrastruktura społeczna – Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa / miejsce dostawy dla poszczególnych części wskazane w SIWZ/ montaż i uruchomienie pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nowoczesnych metod nauczania dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Opoczyński.

Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne dla wszystkich części w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

2.1 Część I – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, kserokopiarki, niszczarki i fax. w tym:

2.1.1 Zestawy komputerowe PC -82 zestawy

2.1.2 Notebook - 71 szt.

2.1.3 Skaner – 16 szt.

2.1.4 Drukarka kolorowa – 28 szt.

2.1.5 Urządzenie wielofunkcyjne – 8 szt.

2.1.6 Komputer klasy MAC – 1 szt.

2.1.7 Sprzęt do sieci komputerowej – 1 szt.

2.1.8 Ploter A2 – 3 szt.

2.1.9 Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

2.1.10 Komputer klasy PC – 5 szt.

2.1.11 Komputer klasy MAC – 1 szt.

2.1.12 Program antywirusowy – 1 szt.

2.1.13 Karta video PCI – 35 szt.

2.1.14 Router – 1 szt.

2.1.15 Czytnik kodów kreskowych – 1 szt.

2.1.16 Drukarka kodów kreskowych – 1 szt.

2.1.17 Drukarka A3 – 1 szt.

2.1.18 Zestawy komputerowe – 20 szt.

2.1.19 Sieć bezprzewodowa – 1 szt.

2.1.20 Sieć bezprzewodowa – 1 szt.

2.1.21 Tablica interaktywna – 46 szt.

2.1.22 Projektor multimedialny – 63 szt.

2.1.23 Wskaźnik laserowy – 1 szt.

2.1.24 monitor z tunerem TV – 5 szt.

2.1.25 Tablet – 5 szt.

2.1.26 Tablety graficzne 17” – 6 szt.

2.1.27 Tablety graficzne 7” - 5 szt.

2.1.28 Tablet bezprzewodowy – 3 szt.

2.1.29 Kserokopiarka kolorowa – 1 szt.

2.1.30 Niszczarka – 1 szt.

2.1.31 FAX – 1 szt.

Oznaczanie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213000–5 30232110-8

30232150–0 30236000-2 30213100-6 30237200-1 30121300-6


2.2 Część II – Zakup i dostawa sprzętu RTV, AGD i Nawigacji GPS.


2.2.1 Telewizor -27 szt.

2.2.2 Odtwarzacz DVD - 32 szt.

2.2.3 Głośniki 2+ 1 -2 zestawy

2.2.4 Dyktafon - 6 szt.

2.2.5 Radiomagnetofon - 13 szt.

2.2.6 Kamera cyfrowa – 3 szt.

2.2.7 Aparat fotograficzny z kartą pamięci - 3 szt.

2.2.8 Kamera cyfrowa – 1 szt.

2.2.9 Aparat fotograficzny z kartą pamięci 1 szt.

2.2.10 Telewizor 42 cale– 1 szt.

2.2.11 Telewizor 37 cali -1 szt.

2.2.12 Piekarnik elektryczny - 4 szt.

2.2.13 Malakser - 4 szt.

2.2.14 Miesiarka -1 szt.

2.2.15 Kuchnia -1 szt.

2.2.16 Lodówka -1 szt.

2.2.17 Pralka -1 szt.

2.2.18 Żelazko -1 szt.

2.2.19 Kuchenka mikrofalowa -1 szt.

2.2.20 Maszyna so szycia - 2 szt.

2.2.21 Overlok 3 nitkowy -1 szt.

2.2.22 Żelazko z wytwornicą pary -1 szt.

2.2.23 Wizualizer – 8 szt.

2.2.24 Zestaw nagłaśniający-1 szt.

2.2.25 Nawigacja GPS - 20 szt.

Oznaczanie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32300000-6 32332100-0 32333200-8

33451000-6 39711361-7 39711210-4 39221000-7 39711100-0 39713210-8 39713500-8

39711362-4 42715000-1 39713510-1 38112100-4


2.3 Część III – Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w tym:

2.3.1 Oprogramowanie  szkoleniowe, które umożliwia nauczycielom instruktaż, monitoring oraz pełną interakcję z uczniami; 2 pracownie po 19 stanowisk + 1 pracownia -15 stanowisk

2.3.2 Pakiet graficzny do  profesjonalnego tworzenia i edycji grafiki, składu niewielkich dokumentów, a także tworzenia animacji – wersja edukacyjna - 2 pracownie po 16 stanowisk + 2 pracownie po 16 stanowisk +1 pracownia 15stanowisk + 1 pracownia 16 stanowisk

2.3.3 Pogramy multimedialne (Interaktywny przewodnik po HTML-u, Rozbudowany program do nauki bezwzrokowego pisania na klawiaturze, interakcyjne kursy komputerowe, zintegrowany pakiet programów do tworzenia i przeprowadzania multimedialnych testów komputerowych, Encyklopedia wiedzy komputerowej) – 2 pracownie po 19 stanowisk + 35 stanowisk + 15 stanowisk

2.3.4 Cyfrowy system multimedialny (2 pracownie) -2 zestawy

2.3.5 Ekran do projektora - 46 szt.

2.3.6 Biała tablica metalowa - 31 szt.

2.3.7 Prostokątny układ współrzędnych- tablica suchościeralna + przybory geometryczne - 3 szt.

2.3.8 Kalkulator graficzny- 30 szt.

2.3.9 Wielofunkcyjny interfejs pomiarowy zawierający własny procesor i pamięć - 8 szt.

2.3.10 Zintegrowane środowisko pomiarowo-obliczeniowe wspomagające nauczanie przedmiotów przyrodniczych i technicznych 8 licencji podstawowych i pomiary video

2.3.11 Zestaw czujników pomiarowych - 8 zestawów.

2.3.12 Programem służący do budowania modeli matematycznych i opartych na tych modelach symulacji procesów i zjawisk z podręcznikiem- 8 licencji .

2.3.13 Mierniki z portem do komputera - 25 szt.

2.3.14 Film edukacyjny – fizyka 2 zestawy

2.3.15 Szkielet człowieka – 1 szt.

2.3.16 Program komputerowy biologia - plansze interaktywne - 2 szt.

2.3.17 Edukacyjny programy komputerowy – Biologia - 3 szt.

2.3.18 Filmy edukacyjne – 1 szt.

2.3.19 Zestaw do wykonania 60 eksperymentów – 1 szt.

2.3.20 Edukacyjny program komputerowy - chemia dla szkół ponadgimnazjalnych -1 szt.

2.3.21 Program komputerowy, który symuluje laboratorium chemiczne i pozwala wykonywać wirtualne eksperymenty chemiczne – 4 szt.

2.3.22 Stacja pogodowa – 3 szt.

2.3.23 Program do przeprowadzania złożonych analiz danych geograficznych oraz tworzenia na ich podstawie map – 2 licencje edukacyjne wersja po 10 stanowisk

2.3.24 Aplikacje do w/w programu

2.3.25 Tellurium- model kosmograficzny – 1 szt.

2.3.26 Układ słoneczny-model – 1 szt.

2.3.27 Encyklopedie multimedialne - 43 szt.

2.3.28 Foliogramy -19 szt.

2.3.29 Zestaw 34 filmów edukacyjnych.

2.3.30 Programy komputerowe - 10 szt.

2.3.31 Grafoskop/rzutnik pisma - 15 szt.

2.3.32 Filmy obcojęzyczne – 6 szt.

2.3.33 Słowniki multimedialne – 6 szt.

2.3.34 Programy do tworzenia i rozpowszechniania plików graficznych - wersja EDU – 27 szt.

2.3.35 Program do tworzenia stron internetowych i aplikacji - 1 szt.

2.3.36 Program do tworzenia i optymalizacji obrazów w Internecie oraz tworzenia błyskawicznych projektów witryn, a także aplikacji internetowych – 1 szt.

2.3.37 Ekran podwieszany- 9 szt.

2.3.38 Płyty z muzyką - 3 szt.

2.3.39 Filmy edukacyjne - 5 szt.

2.3.40 Filmy dydaktyczne 5 szt.

2.3.41 Fantom do nauki reanimacji – 1 szt.

2.3.42 Filmy edukacyjne -zestaw 31 filmów

2.3.43 System wideokonferencyjny -1 zestaw

2.3.44 Oprogramowanie umożliwiające tworzenie animacji i interaktywnych elementów oraz grafiki wektorowej do wykorzystania na stronach WWW-- 24 licencje.

2.3.45 Oprogramowanie – program do profesjonalnej edycji video; wersja EDU - 24 licencje

2.3.46 Kompletne zestawy pozwalające na budowę programowalnych robotów - 4 szt.

2.3.47 Narzędzie do programowania w/w robotów - 2 szt.

2.3.48 Program wspomagający nauczanie geometrii euklidesowej i analitycznej, oraz elementów fizyki i innych dziedzin, związanymi z pojęciem ruchu - 1 licencja

2.3.49 Program do obliczeń inżynieryjnych (wersja edukacyjna ) - 1 licencja

2.3.50 Program dla uczniów gimnazjum i liceum oraz wszystkich przygotowujących się do egzaminów - 1 licencja

2.3.51 Program dla maturzystów i kandydatów na studia przygotowujących się do egzaminu z matematyki 2 licencje

2.3.52 Edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej - 2 licencje

2.3.53 Mikroskop z wyświetlaczem 1 szt.

2.3.54 Manekin do nauki pierwszej pomocy - cała postać – 1szt.

2.3.55 Mikroskop  z kamerą PC i stolikiem krzyż.- 21 szt.

2.3.56 Interaktywna anatomia – program - 1 licencja

2.3.57 Multimedialne zestawy z mikropreparatami- bezkręgowce program na CD -1 zestaw

2.3.58 Multimedialne zestawy z mikropreparatami- choroby ludzkie II program na CD- 1 zestaw

2.3.59 Multimedialne zestawy z mikropreparatami- Mitoza i mejoza program na CD - 1 zestaw

2.3.60 Multimedialne zestawy z mikropreparatami- przykłady drzew program na CD - 1 zestaw

2.3.61 Multimedialne zestawy z mikropreparatami- owady II program na CD- 1 zestaw

2.3.62 Program multimedialny - Chwasty krajowe program na CD- 1 zestaw

2.3.63 Elektroniczny Atlas Środowiska Polski program na CD- 1 zestaw

2.3.64 Multimedialna encyklopedia – Biologia program na CD -1 zestaw

2.3.65 Program multimedialny Flora ojczysta program na CD- 1 zestaw

2.3.66 e-booki z kanonu lektur - 70 jednostek

2.3.67 Książki czytane na płytach CD - 70 tytułów

2.3.68 Multimedialna encyklopedia ucznia - 1 szt.

2.3.69 Wielka internetowa encyklopedia multimedialna - 1 szt.

2.3.70 Program przeznaczony do kompleksowej obsługi działu handlowego oraz systemu finansowo-księgowego 100 stanowisk

2.3.71 Program do tworzenia testów - 1 szt.

2.3.72 Multimedialne Encyklopedie (Matematyka, Fizyka, Chemia, Informatyka) - 1 zestaw

2.3.73 Filmy dydaktyczne dotyczące działalności gospodarczej 1 Zestaw – 20 szt.

2.3.74 Program do realizacji wszystkich zasadniczych operacji księgowych - 15 stanowisk

2.3.75 Zestawy płyt DVD edukacyjnych -1 zestaw

2.3.76 Foliogramy - 14 szt.

2.3.77 Filmy edukacyjne DVD - 20 szt.

2.3.78 Mikroskop stereoskopowy -1 szt.

2.3.79 Model DNA - 1 szt.

2.3.80 Model funkcjonowania nerek -1 szt.

2.3.81 Ruchomy model stawu kolanowego - 1 szt.

2.3.82 Model pracy mięśni – 1 szt.

2.3.83 Szkielety kręgowców - 1 zestaw

2.3.84 Czaszki ludzi pierwotnych - 1 zestaw

2.3.85 Zestawy walizkowe "Analiza wody" – 1 szt.

2.3.86 Programy komputerowe - 3 szt.

2.3.87 Program komputerowy do wspomagania projektowania wersja EDU na 20 stanowisk

2.3.88 Diagnostyczne programy komputerowe związane z obsługą i naprawą samochodów – 1 szt.

2.3.89 Foliogramy - 10 zestawów

2.3.90 Filmy dydaktyczne - 5 szt.

2.3.91 MODELE CHEMICZNE - 1 zestaw.

2.3.92 Niwelator laserowy -1 szt.

2.3.93 Oprogramowanie - 20 szt. do 20 komputerów- Wersja edukacyjna

2.3.94 Cyfrowy system bliskiej projekcji -1 zestaw.

2.3.95 Profesjonalny programem przeznaczonym do edycji obrazów bitmapowych – 1 szt.

2.3.96 Mobilna tablica interaktywna -1 szt.

2.3.97 Kombinacja narzędzi umożliwiających interaktywną współpracę nauczyciela z uczniami - zestaw 10 pilotów – 1 zestaw

2.3.98 Multimetr cyfrowy - 5 szt.

2.3.99 Mikroskop cyfrowy - 4 szt.

2.3.100 Programy multimedialne: Pakiet szkoła ponadgimnazjalna ( matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia) elektroniczny atlas środowiska Polski atlas świata 1 stanowisko

2.3.101 Płyty DVD - biologia -1 zestaw

2.3.102 Film DVD : - Planeta Ziemia (zestaw13 płyt) - Mechanik poj.samoch.-1 szt.

2.3.103 Multimedialna pracownia językowa – 1 zestaw

2.3.104 Foliogramy - 50 szt.

2.3.105 Film dydaktyczny -10 szt.

2.3.106 Suwmiarka z odczytem elektronicznym - 5 szt.

2.3.107 Inne urządzenia pomiarowe

2.3.108 Stół krojczy-1 szt.

2.3.109 Manekin krawiecki - 3 szt.

2.3.110 Stół do prasowania -1 szt.

Oznaczanie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39162110 – 6 39162110 – 9


2.4 Część IV – Zakup i dostawa narzędzi przyrządów i urządzeń do diagnostyki samochodowej

2.4.1 Analizator spalin – 1 szt.

2.4.2 Przyrząd do ustawiania świateł – 1 szt.

2.4.3 Przyrząd do pomiaru ciśnienia w cylindrze silnika ZI i ZS – 1 szt.

2.4.4 Przyrządy do obsługi akumulatorów -1 szt.

2.4.5 Przyrząd do sprawdzania i ustawiania wtryskiwaczy -1 szt.

2.4.6 Zestaw narzędzi i urządzeń do obsługi ogumienia -1 szt.

2.4.7 Zestaw komputerowy do obsługi techniczno – badawczej pojazdów -1 szt.+ programy

2.4.8 Bębnowy wyciąg spalin -1 szt.

2.4.9 Wózek narzędziowy z wyposażeniem -1 szt.

2.4.10 Linia diagnostyczna – 1 kpl.

2.4.11 Urządzenie do badania przejrzystości szyb samochodowych -1 szt.

2.4.12 Opóźnieniomierz do badania opóźnienia działania hamulców -1 szt.

Oznaczanie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33124110-9 31700000-6 33124100-6 38548000-8


3. Wykonawca może powierzyć wykonania zamówienia dla Części I, II, III i IV podwykonawcom.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Dla części I, II, III i IV Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia” wymagany warunek w oparciu
  o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.

 3. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych o wykluczeniu Wykonawców
  z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ustawy, stosuje się odpowiednio.

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz musi spełniać warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy, a także muszą spełniać łącznie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy.

  2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
   za wykonanie umowy.


VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu


 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w rozdziale V specyfikacji Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą nw. oświadczenie i dokumenty:

  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2 do SIWZ.

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.6. Polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wymienione w pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1,4, 1.5, 1.6, winno być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.2. powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

3.2. Dokument, o których mowa w punkcie 3.1. w podpunktach a) i b), powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o których punkcie 3.1., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.

4. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę (na każdej stronie dokumentu kilkustronicowego).

4.1. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

4.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie, 26-300 Opoczno ul. Kwiatowa 1 a

2. Faksem:

fax ( O - 44 736 - 15 - 00)3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

4. Do kontaktów z Wykonawcami wyznaczone zostały następujące osoby:

W sprawach zamówień publicznych: Grzegorz Śpiewakfax (O - 44 736 - 15 - 00)

W sprawach technicznych:

Część I – Robert Kądzielafax (O - 44 736 - 15 - 00)

Część II, III, IV – Janusz Klimek

fax (O - 44 736 - 15 - 51)

5. Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w dni robocze, w godz. urzędowania.
VIII. Wymagania dotyczące wadium


 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Część I – 10.000,00 zł

Część II - 1.300,00 zł

Część III – 5.600,00 zł

Część IV – 1.200,00 zł 1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a/ pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie Nr 94 8973 0003 0020 0376 2910 0021

b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c/gwarancjach bankowych

d/gwarancjach ubezpieczeniowych;

e/poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158, późn. zm.).

Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek Zamawiającego. 1. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w biurze podawczym w siedzibie Zamawiającego przed terminem składania ofert, a do oferty dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1, w formie lub formach , o których mowa w pkt. 2 zostanie wykluczony z postępowania.

 1. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt. 8, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:

a/ upłynie termin związania ofertą

b/ zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy

c/ Zamawiający unieważni postępowanie a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wniesienia.


 1. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:

a/ który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

b/ który został wykluczony z postępowania

c/ którego oferta została odrzucona


 1. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:

a/ odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie

b/ nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c/ zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Ofertę należy opracować zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach.

4. Oferta musi być sporządzona, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem czytelnym.

5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

8. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

- druk oferty – wg załącznika Nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1. – wg załącznika Nr 2 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.

10. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

12. Wszystkie strony oferty muszą być połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym, ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem Wyposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Opoczyński w pomoce dydaktyczne przeznaczone do nowoczesnych metod nauczania Część …….” – nie otwierać przed 21.09.2009 r. o godz. 12:45

2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 21.09.2009 r. do godz. 12:30.

3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

4. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, ze stosowną, dodatkową adnotacją na kopercie:

„ZMIANA/WYCOFANIE”. W opakowaniu należy zamieścić oświadczenie Wykonawcy o zmianie lub wycofaniu oferty.6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.09.2009 r. o godz. 12:45
- sala konferencyjna, Starostwo Powiatowe ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno.

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny w złożonych ofertach.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

3. Wszystkie wartości w druku ofertowym winne być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Wartość zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


1. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia dla części I:

a) kryterium przyjęte do oceny ofert – cena 100%

b) cena oferty wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ „ Druk oferty” oceniana będzie w następujący sposób:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert / cenę brutto badanej oferty x 100

c) uzyskana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium, tj. 100%

d) obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

2. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia dla części II:

a) kryterium przyjęte do oceny ofert – cena 100%

b) cena oferty wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ „ Druk oferty” oceniana będzie w następujący sposób:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert / cenę brutto badanej oferty x 100

c) uzyskana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium, tj. 100%

d) obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

3. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia dla części III:

a) kryterium przyjęte do oceny ofert – cena 100%

b) cena oferty wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ „ Druk oferty” oceniana będzie w następujący sposób:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert / cenę brutto badanej oferty x 100

c) uzyskana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium, tj. 100%

d) obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

4. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia dla części IV:

a) kryterium przyjęte do oceny ofert – cena 100%

b) cena oferty wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ „ Druk oferty” oceniana będzie w następujący sposób:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert / cenę brutto badanej oferty x 100

c) uzyskana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium, tj. 100%

d) obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

4. Członkowie komisji przetargowej dokonają oceny ofert i zaproponują wybór najkorzystniejszej oferty dla części I, II, III, IV zgodnie z powyższym opisem.

5. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


1. Zamawiający zawrze umowę dla części I, II, III i IV z wybranym Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem punktu 3. Wcześniejsze zawarcie umowy nie jest możliwe i niedopuszczalne zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

4. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki wymagające unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym między stronami.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

 1. Informacje zawarte we wzorze umowy – wg załącznika Nr 4 do SIWZ.


XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.


1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznała lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zmawiającego.

3. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy Pzp.

4. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
XVIII. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 - Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nr 1 – „Druk oferta”,

Nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Nr 3 - wzór umowy

Nr 4 – Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne dla wszystkich części

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy ………………………………….

NIP: (data)

REGON:

OFERTA


Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego

ul. Kwiatowa 1 a

26-300 Opoczno
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Wyposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Opoczyński w pomoce dydaktyczne przeznaczone do nowoczesnych metod nauczania

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:


Część I


L.p.

Przedmiot zamówienia - ilość

Nazwa producenta, model produktu oferowany przez Wykonawcę

1.

Zestawy komputerowe PC -82 zestawy

2.

Notebook - 71 szt.

3.

Skaner – 16 szt.

4.

Drukarka kolorowa – 28 szt.

5.

Urządzenie wielofunkcyjne – 8 szt.

6.

Komputer klasy MAC – 1 szt.

7.

Sprzęt do sieci komputerowej – 1 szt.

8.

Ploter A2 – 3 szt.

9.

Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

10.

Komputer klasy PC – 5 szt.

11.

Komputer klasy MAC – 1 szt.

12.

Program antywirusowy – 1 szt.


13.

Karta video PCI – 35 szt.

14.

Router – 1 szt.


15.

Czytnik kodów kreskowych – 1 szt.

16.

Drukarka kodów kreskowych – 1 szt.

17.

Drukarka A3 – 1 szt.

18.

Zestawy komputerowe – 20 szt.

19.

Sieć bezprzewodowa – 1 szt.

20.

Sieć bezprzewodowa – 1 szt.

21.

Tablica interaktywna – 46 szt.

22.

Projektor multimedialny – 63 szt.

23.

Wskaźnik laserowy – 1 szt.

24.

monitor z tunerem TV – 5 szt.

25.

Tablet – 5 szt.

26.

Tablety graficzne 17” – 6 szt.

27.

Tablety graficzne 7” – 5 szt.

28.

Tablet bezprzewodowy – 3 szt.

29.

Kserokopiarka kolorowa – 1 szt.

30.

Niszczarka – 1 szt.

31.

FAX – 1 szt.Część I - cena za całość zamówienia

brutto …………….. zł.,

(słownie złotych brutto: ……………………………………………………………)

Część IIL.p.

Przedmiot zamówienia - ilość

Nazwa producenta, model produktu oferowany przez Wykonawcę

1.

Telewizor -27 szt.

2.

Odtwarzacz DVD - 32 szt.

3.

Głośniki 2+ 1

-2 zestawy


4.

Dyktafon - 6 szt.

5.

Radiomagnetofon - 13 szt.

6.

Kamera cyfrowa – 3 szt.

7.

Aparat fotograficzny z kartą pamięci - 3 szt.

8.

Kamera cyfrowa – 1 szt.

9.

Aparat fotograficzny z kartą pamięci 1 szt.

10.

Telewizor 42 cale– 1 szt.

11.

Telewizor 37 cali -1 szt.

12.

Piekarnik elektryczny- 4 szt.

13.

Malakser - 4 szt.

14.

Miesiarka -1 szt.

15.

Kuchnia -1 szt.

16.

Lodówka -1 szt.

17.

Pralka -1 szt.

18.

Żelazko -1 szt.

19.

Kuchenka mikrofalowa -1 szt.

20.

Maszyna so szycia - 2 szt.

21.

Overlok 3 nitkowy -1 szt.

22.

Żelazko z wytwornicą pary -1 szt.

23.

Wizualizer – 8 szt.

24.

Zestaw nagłaśniający-1 szt.

25.

Nawigacja GPS - 20 szt.Część II - cena za całość zamówienia

brutto …………….. zł.,

(słownie złotych brutto: ……………………………………………………………)
Część IIIL.p

Przedmiot zamówienia - ilość

Nazwa producenta, nazwa produktu oferowanego przez Wykonawcę

1.

Oprogramowanie  szkoleniowe, które umożliwia nauczycielom instruktaż, monitoring oraz pełną interakcję z uczniami; 2 pracownie po 19 stanowisk + 1 pracownia -15 stanowisk


Pakiet graficzny do  profesjonalnego tworzenia i edycji grafiki, składu niewielkich dokumentów, a także tworzenia animacji – wersja edukacyjna - 2 pracownie po 16 stanowisk + 2 pracownie po 16 stanowisk +1 pracownia 15 stanowisk + 1 pracownia 16 stanowisk


Pogramy multimedialne (Interaktywny przewodnik po HTML-u, Rozbudowany program do nauki bezwzrokowego pisania na klawiaturze, interakcyjne kursy komputerowe, zintegrowany pakiet programów do tworzenia i przeprowadzania multimedialnych testów komputerowych, Encyklopedia wiedzy komputerowej) – 2 pracownie po 19 stanowisk + 35 stanowisk + 15 stanowisk


Cyfrowy system multimedialny (2 pracownie) -2 zestawy


Ekran do projektora - 46 szt.Biała tablica metalowa - 31 szt.Prostokątny układ współrzędnych- tablica suchościeralna + przybory geometryczne - 3 szt.


Kalkulator graficzny - 30 szt.Wielofunkcyjny interfejs pomiarowy zawierający własny procesor i pamięć - 8 szt.


Zintegrowane środowisko pomiarowo-obliczeniowe wspomagające nauczanie przedmiotów przyrodniczych i technicznych 8 licencji podstawowych i pomiary video


Zestaw czujników pomiarowych - 8 zestawów.Programem służący do budowania modeli matematycznych i opartych na tych modelach symulacji procesów i zjawisk z podręcznikiem - 8 licencji .


Mierniki z portem do komputera - 25 szt.Film edukacyjny – fizyka 2 zestawy
Szkielet człowieka – 1szt.Program komputerowy biologia - plansze interaktywne - 2 szt.


Edukacyjny programy komputerowy – Biologia - 3 szt.


Filmy edukacyjne – 1 szt.Zestaw do wykonania 60 eksperymentów – 1 szt.Edukacyjny program komputerowy - chemia dla szkół ponadgimnazjalnych -1 szt.


Program komputerowy, który symuluje laboratorium chemiczne i pozwala wykonywać wirtualne eksperymenty chemiczne – 4 szt.


Stacja pogodowa – 3 szt.Program do przeprowadzania złożonych analiz danych geograficznych oraz tworzenia na ich podstawie map – 2 licencje edukacyjne wersja po 10 stanowisk


Aplikacje do w/w programuTellurium- model kosmograficzny – 1 szt.Układ słoneczny-model – 1 szt.Encyklopedie multimedialne - 43 szt.Foliogramy - 19 szt.Zestaw 34 filmów edukacyjnych.Programy komputerowe - 10 szt.2.3.31 Grafoskop/rzutnik pisma - 15 szt.2.3.32 Filmy obcojęzyczne – 6 szt.2.3.33 Słowniki multimedialne – 6 szt.Programy do tworzenia i rozpowszechniania plików graficznych - wersja EDU – 27 szt.


Program do tworzenia stron internetowych i aplikacji - 1 szt.


Program do tworzenia i optymalizacji obrazów w Internecie oraz tworzenia błyskawicznych projektów witryn, a także aplikacji internetowych – 1 szt.


Ekran podwieszany- 9 szt.Płyty z muzyką - 3 szt.Filmy edukacyjne - 5 szt.Filmy dydaktyczne - 5 szt.Fantom do nauki reanimacji – 1 szt.Filmy edukacyjne -zestaw 31 filmówSystem wideokonferencyjny -1 zestawOprogramowanie umożliwiające tworzenie animacji i interaktywnych elementów oraz grafiki wektorowej do wykorzystania na stronach WWW--(24 licencje.)


Oprogramowanie – program do profesjonalnej edycji video; wersja EDU (24 licencje)


Kompletne zestawy pozwalające na budowę programowalnych robotów - 4 szt.


Narzędzie do programowania w/w robotów - 2 szt.Program wspomagający nauczanie geometrii euklidesowej i analitycznej, oraz elementów fizyki i innych dziedzin, związanymi z pojęciem ruchu 1 licencja


Program do obliczeń inżynieryjnych (wersja edukacyjna ) 1 licencja


Program dla uczniów gimnazjum i liceum oraz wszystkich przygotowujących się do egzaminów - 1 licencja


Program dla maturzystów i kandydatów na studia przygotowujących się do egzaminu z matematyki -2 licencje


Edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej 2 licencje


Mikroskop z wyświetlaczem 1 szt.


Manekin do nauki pierwszej pomocy - cała postać – 1 szt.


Mikroskop  z kamerą PC i stolikiem krzyż. 21 szt.
Interaktywna anatomia – program 1 licencja


Multimedialne zestawy z mikropreparatami- bezkręgowce program na CD -1 zestaw


Multimedialne zestawy z mikropreparatami- choroby ludzkie II program na CD- 1 zestaw


Multimedialne zestawy z mikropreparatami- Mitoza i mejoza program na CD - 1 zestaw


Multimedialne zestawy z mikropreparatami- przykłady drzew program na CD - 1 zestaw


Multimedialne zestawy z mikropreparatami- owady II program na CD- 1 zestaw


Program multimedialny - Chwasty krajowe program na CD- 1 zestaw


Elektroniczny Atlas Środowiska Polski program na CD- 1 zestaw


Multimedialna encyklopedia – Biologia program na CD -1 zestaw


Program multimedialny Flora ojczysta program na CD- 1 zestaw


e-booki z kanonu lektur (70 jednostek)Książki czytane na płytach CD (70 tytułów)Multimedialna encyklopedia ucznia 1 szt.Wielka internetowa encyklopedia multimedialna 1 szt.


Program przeznaczony do kompleksowej obsługi działu handlowego oraz systemu finansowo-księgowego 100 stanowisk


Program do tworzenia testów - 1 szt.Multimedialne Encyklopedie (Matematyka, Fizyka, Chemia, Informatyka) 1 zestaw


Filmy dydaktyczne dotyczące działalności gospodarczej 1 Zestaw (20szt.)


Program do realizacji wszystkich zasadniczych operacji księgowych (15 stanowisk)


Zestawy płyt DVD edukacyjnych -1 zestawFoliogramy - 14 szt.Filmy edukacyjne DVD – 20 szt.Mikroskop stereoskopowy -1 szt.Model DNA - 1 szt.Model funkcjonowania nerek -1 szt.Ruchomy model stawu kolanowego - 1 szt.Model pracy mięśni – 1 szt.Szkielety kręgowców 1 zestawCzaszki ludzi pierwotnych 1 zestawZestawy walizkowe "Analiza wody" – 1 szt.Programy komputerowe - 3 szt.Program komputerowy do wspomagania projektowania wersja EDU na 20 stanowisk


2.3.88 Diagnostyczne programy komputerowe związane z obsługą i naprawą samochodów – 1 szt.


Foliogramy 10 zestawówFilmy dydaktyczne - 5 szt.MODELE CHEMICZNE - 1 zestaw.Niwelator laserowy -1 szt.Oprogramowanie (20 szt.) do 20 komputerów- Wersja edukacyjna


Cyfrowy system bliskiej projekcji -1 zestaw.Profesjonalny programem przeznaczonym do edycji obrazów bitmapowych – 1 szt.Mobilna tablica interaktywna -1 szt.Kombinacja narzędzi umożliwiających interaktywną współpracę nauczyciela z uczniami - zestaw 10 pilotów – 1 zestaw


Multimetr cyfrowy - 5 szt.Mikroskop cyfrowy - 4 szt.Programy multimedialne: Pakiet szkoła ponadgimnazjalna ( matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia) elektroniczny atlas środowiska Polski atlas świata 1 stanowisko


Płyty DVD - biologia -1 zestawFilm DVD : - Planeta Ziemia (zestaw13 płyt) - Mechanik poj.samoch.-1 szt.


Multimedialna pracownia językowa – 1 zestawFoliogramy - 50 szt.Film dydaktyczny - 10 szt.Suwmiarka z odczytem elektronicznym - 5 szt.Inne urządzenia pomiaroweStół krojczy- 1 szt.Manekin krawiecki - 3 szt.Stół do prasowania - 1 szt.


Część III - cena za całość zamówienia

brutto …………….. zł.,

(słownie złotych brutto: ……………………………………………………………)

Część IV


L.p.

Przedmiot zamówienia - ilość

Nazwa producenta, model produktu oferowany przez WykonawcęAnalizator spalin – 1 szt.Przyrząd do ustawiania świateł – 1 szt.Przyrząd do pomiaru ciśnienia w cylindrze silnika ZI i ZS – 1 szt.


Przyrządy do obsługi akumulatorów -1 szt.Przyrząd do sprawdzania i ustawiania wtryskiwaczy -1 szt.Zestaw narzędzi i urządzeń do obsługi ogumienia -1 szt.Zestaw komputerowy do obsługi techniczno – badawczej pojazdów -1 szt.+ programy


Bębnowy wyciąg spalin -1 szt.Wózek narzędziowy z wyposażeniem -1 szt.Linia diagnostyczna – 1 kpl.Urządzenie do badania przejrzystości szyb samochodowych -1 szt.


Opóźnieniomierz do badania opóźnienia działania hamulców -1 szt.

Część IV - cena za całość zamówienia

brutto …………….. zł.,

(słownie złotych brutto: ……………………………………………………………)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 pkt.1 SIWZ.

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _________________________________________

___________________________________________________________________________

* (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

….......................................


(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:


Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Wyposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Opoczyński w pomoce dydaktyczne przeznaczone do nowoczesnych metod nauczania”

  1. Pobieranie 1.67 Mb.

   Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna