Młodzież akademicka w kreowaniu nauki” 15-16 września 2008 roku Nauki EkonomicznePobieranie 68.86 Kb.
Data13.01.2018
Rozmiar68.86 Kb.

Młodzież akademicka w kreowaniu nauki”15-16 września 2008 roku

Nauki Ekonomiczne

Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008 (ISBN 978-83-7051-483-9)

Redakcja naukowa: dr Ryszard Droba

dr Ryszard Jabłonka

mgr Marla Karczewska-Czapska
Recenzent: prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska
dr Ryszard Droba - Wstęp

Anna Gaweł – Kryteria oceny usług edukacyjnych w opinii studentów

Beata Wierzejska, Marta Kowalczyk – Czynniki wpływające na poziom nauki młodzieży akademickiej

Elżbieta Kolankowska, Paulina ŚlubowskaPrzedsiębiorczość wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Natalia Skrzyczyńska, Aneta WardakKapitał intelektualny w ocenie potencjalnych przedsiębiorców

Sylwia Strus – Ochrona wartości intelektualnej – problem plagiatu i ściągania na uczelniach wyższych

Przemysław Krawczyk, Magdalena Krawczyk – Procesy integracyjne gospodarstw rolniczych

Magdalena Krawczyk, Przemysław KrawczykBariery wzrostu konkurencyjności i rozwoju gospodarstw rolniczych

Natalia Czyżewska – Znaczenie rozwiązań systemowych w kreowaniu jakości i bezpieczeństwa żywności

Ewa Haberman, Agnieszka Nowak – Konsumencka percepcja oznaczeń stosowanych przez producentów produktów żywnościowych

Rafał PiotrowskiFirma INTEGER S.A. na rynku usług budowlano-konserwatorskich – studium przypadku

Marek Niewęgłowski, Marta Zdanowska – Zewnętrzne czynniki rozwoju przedsiębiorstw powiatu siedleckiego

Gradinaru Catalin, Almajanu Adina, Marin Dana Valentina, Apostol Cristina – Marketing an art - future marketing 10 golden rulet mk-eco

Ewa Kozak, Sylwia Lis – Wsparcie dużych i średnich przedsiębiorstw przez banki komercyjne

Anna Świrska, Magdalena Jastrzębska, Magdalena Krasowska, Kamil Joński – Teoretyczne i praktyczne aspekty analizy finansowej budżetu gminy (na przykładzie miasta Siedlce)

Magdalena Kuziak – Strategia rozwoju miasta Siedlce

Grzegorz Praczyk – Opinie Polaków na temat wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej

Dorota Małko, Iwona Zduniewicz Pozycja monarchów w wybranych państwach współczesnej Europy

Anna Lipińska – Konkordat jako umowa międzynarodowa ze Stolicą Apostolską

Nauki Humanistyczne

Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008 (ISBN 978-83-7051-480-8)

Redakcja naukowa: dr Ryszard Droba

dr Adam Bobryk

Marta Jakubiak
Recenzent: prof. dr hab. Iwona Kabzińska
dr Ryszard Droba - Wstęp

Antanović Bożena, Dąbrowska Paulina, Romanowska Ewelina – Wpływ roli społecznej na zmianę postaw

Anna Balicka – Programowanie neurolingwistyczne – alternatywne spojrzenie na komunikację interpersonalną

Marta Bogdańska – Tajemnice polskich nazw kobiet

Diana Ciszek – Przyszła wojna - nowatorskie przewidywania Jana Romera

Mariusz Ciszek – Bezpieczeństwo ekologiczne jako element bezpieczeństwa narodowego (państwa)

Анна Дубровская – Методическое обеспечение процесса формирования нравственной культуры личности

Ewa Dzięcioł, Monika Gryczka Częstotliwość występowania wad wymowy u dzieci sześcio- i siedmioletnich

Жанна Владимировна Гриб – Явление народной этимологии в системно-функциональном аспекте (на примере народного календаря)

Sabina Grzybek Wśród żywieckich putoszy. Antropologiczna refleksja nad kształtowaniem się tożsamości lokalnej mieszczan żywieckich

Marta Jakubiak – Dzień święty sobotni święć. Adwentyzm w Siedlcach jako wymiar nowej religijności

Marek Kapciak – Edukacja historyczna – szkic historyczny

Виктор Василевич Кириенко– Студенты Pоссии, Украины, Беларуси и Польши в трансформируующемся обществе (социологический анализ)


Agnieszka Laufer, Kinga Furtak – Zagrożenia rozwoju duchowego: zabobony, przepowiednie i magia (na przykładzie badań studentów PWSz w Tarnobrzegu)

Paweł Makarczyk, Krystian Siłakowski, Marcin Wnuk, Mateusz Hędzelek – Zmiany jakości życia osób uzależnionych od narkotyków podczas brania oraz w procesie terapii jako wyznacznik zdrowia psychicznego

Irina Mirczuk – Kultura duchowa wobec formowania wartości moralnych współczesnej młodzieży ukraińskiej

Urszula Misztal – Witalne argumenty jako środek manipulacji w dyskursie reklamowym

Aneta Ostanek – Bezpieczeństwo w Siedlcach – analiza socjologiczna

Aneta Pawelczyk-Piłat – I nie wódź nas na pokuszenie. Wizerunek Ewy kusicielki w reklamie telewizyjnej i prasowej


Aleksandra Piotrowska – Problemy treści i sensu w powieści A. Płatonowa „Wykop”

Małgorzata SąsiadekRynek czy galeria handlowa – współczesne przemiany miejskiego centrum


Руслан Щудло Управление качеством образования в высшей школе

Светлана Щудло – Модернизационные процессы в Высшей Школе Украины

Magdalena Sternak – Kultura konsumpcyjna a patriotyzm na przykładzie olsztyńskich gimnazjalistów

Anna Grabińska-Szczęśniak – Symbolika i znaczenie motywów roślinnych w obrzędowości dorocznej
Józef Szostakowski, Michał Treszczyński – Konstanty Tyszkiewicz (1806-1868) jako badacz rzeki Wilii

Eliza Szumlak, Milena Sorbian – Prostytucja wczoraj i dziś

Łukasz Święcicki – Koncepcja bezpieczeństwa narodowego

Ewelina Tankielun – Doświadczenie podwójnego inwalidztwa osoby niepełnosprawnej ruchowo - studium przypadku
Leszek Tyrna – Pozycja DJ’a w subkulturze techno

Barbara Wileńska – Semantyka i pragmatyka rosyjskich przyimków

Anna Wójcik – Manipulacja językowa w reklamie (na materiale rosyjskich tekstów umieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych)

Przemysław Zakrzewski – Klubowy styl brania narkotyków w Olsztynie

Nauki ścisłe, przyrodnicze i wiedza interdyscyplinarna

Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008 (ISBN 978-83-7051-482-2)

Redakcja naukowa: dr Ryszard Droba

dr Agnieszka Gil-Świderska

mgr Justyna Ławecka

mgr inż. Jacek Sosnowski

dr Wojciech Nowakowski
Recenzent: prof. nzw. dr hab. Grażyna Ciepiela

dr Ryszard Droba - Wstęp

Nauki Ścisłe


Redakcja Sekcji: Agnieszka Gil-Świderska, Justyna Ławecka

REFERATY


Katarzyna Szczęśniak – Analiza spektralna i harmoniczna cen kursów akcji spółki Wawel S.A.

Adam Szepeluk – Kryptosystem RSA.

Jerzy Guziński – Kolagen – technologia przetwarzania oraz zastosowanie w medycynie i w przemyśle kosmetycznym

Wojciech Korczak – Komputerowo wspomagana logistyka – wizja czy rzeczywistość?

Magdalena Sośniak, Magdalena Świątek – Właściwości ceramiki TiB2 otrzymanej przy zastosowaniu spiekania ciśnieniowego HP-HT metodą Bridgmana

POSTERY


Sylwia Banaszek Labilne grupy superaktywujące w układzie porfiryny

Sylwia Banaszek Synteza mezo-tetrafenyloporfirynianu dichlorocyny (IV)

Katarzyna Piechocka Badanie wpływu prądu pierścieniowego na stałe przesunięcia chemicznego protonów w układach aromatycznych

Nina Radzikowska, Teodozja M. Lipińska – Kontrolowanie wspomagania reakcji organicznych mikrofali

Dariusz Tercki, Marcin Sajdak – Plants as bioindicators

Agata Kukuła – Biopaliwa i samochody ekologiczne

Nauki Przyrodnicze


Redakcja Sekcji: Jacek Sosnowski

Marlena Bukowiec, Joanna Cieślar, Anna Debudaj - Transplantacja w aspekcie bioetycznym - opinia licealistów

Katarzyna Koczwara - Negatywny wpływ człowieka na bioróżnorodność podgórek tynieckich

Żaneta Stec - Sorbenty naturalne w likwidacji skażeń środowiska węglowodorami

Monika Wiktorska, Karolina Węglewska, Magdalena Malawko, Martyna Łagodzka, Sławomir Binkowski - Usuwanie barwników organicznych z roztworów wodnych

Marta Kępka, Patrycja Jędrusik - Alkoholowy zespół płodowy, czyli kim są sfastrygowane dzieci

Katarzyna Misztak, Janusz Łabuś, Dagmara Ławik, Kamil Martyniak, Barbara Jeżyk - Rzadkie i chronione gatunki roślin Kotliny Kłodzkiej

Paweł Kaczorowski, Katarzyna Gładoch - Wpływ kolonii gawrona na skład chemiczny gleby i runa w parku miejskim w Siedlcach

Sławomir Krukowski - Historyczne ogrody Krakowa - stan zachowania

Maria Poźniak, Krzysztof Markiewicz - Parapetowa szklarnia z kolekcją roślin mięsożernych otrzymanych metodą in vitro

Przemysław Kucharczyk, Eryk Rybczyński, Aleksandra Misiak - Park Mużakowski (Muskauer Park) dziedzictwem kulturowym XIX wieku

Adam Klimek - Aklimatyzacja bydła rasy salers na Podlasiu, kierunek produkcji mięsnej w Polsce

Agnieszka Bakońska - Rola i charakterystyka substancji powierzchniowych występujących u roślin

Agnieszka Bakońska - Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na skład substancji powierzchniowych roślin

Barbara Majsner, Judyta Mazurkiewicz - Zakres znajomości zasad udzielania pomocy przedmedycznej wśród studentów Kolegium Karkonoskieg

Katarzyna Grudzińska, Wioletta Romanowska, Elżbieta Kondzielewska -Wady postawy wśród gimnazjalistów

Elżbieta Kondzielewska, Izabela Kujałowicz, Zbysław W. Grajek - Procedura nadzoru pielęgniarskiego nad chorym poddanym operacji wycięcia tarczycy

Dagmara Ławik - Wpływ zdrowotności roślin pastewnych na zdrowie zwierząt hodowlanych

Karolina Misztal, Marcin Gocek - Kodowanie chemiczne neuronów zawierających 3 transporter cynku (ZNT3) w części brzusznej przełyku

Wojciech Rękawek - Dystrybucja i wzory kodowania chemicznego neuronów zawierających cart (cocaine and amphetamine - regulated transcript) w zwojach śródściennych wpustu żołądka świni

Wiedza Interdyscyplinarna


Redakcja Sekcji: Wojciech K. Nowakowski
Łukasz Święcicki - System prezydencki – istota, wady i zalety

Monika Sikora, Adrian Jaworski - Zjawisko demoralizacji na przykładzie wychowanków zakładu poprawczego w Jerzmanicach Zdroju

Katarzyna Magdalena Klimczuk - Prostytucja  problem społeczny

Agata Gołębiewska, Kamil Zysk, Wioletta Chilińska, Sylwia Zejer, Karolina Modzelewska, Katarzyna Najda - Eutanazja a opieka terminalna w opinii studentów

Michał Pasennik, Katarzyna Ilczuk - Klonowanie dlaczego TAK a nie inaczej

Agata Gołębiewska, Marcin Jórzak, Katarzyna Borawska, Marta Świderska - Zagrożenie rakiem szyjki macicy w opinii kobiet hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

Joanna Tarkowska - Zapobieganie próchnicy zębów u dzieci

Monika Wesołowska - Ropa naftowa i produkty jej przetwarzania w zastosowaniach medycznychDirectory: images
images -> Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”

Pobieranie 68.86 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna