Ministerstwo Rozwoju Regulamin konkursuPobieranie 284.43 Kb.
Strona1/3
Data10.02.2020
Rozmiar284.43 Kb.
  1   2   3

Ministerstwo Rozwoju

Regulamin konkursu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

priorytetowa II

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/17

na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania

Zatwierdził:

Dominika Tadla

Zastępca Dyrektora Departamentu EFS

Ministerstwo Rozwoju

1 marca 2017 r.

WYKAZ SKRÓTÓW 4

SŁOWNIK POJĘĆ 5

a) Regulamin konkursu 6

b) Podstawy prawne 6

c) Cel i przedmiot konkursu 6

d) Podstawowe informacje na temat konkursu 7

e) Kwota przeznaczona na konkurs 9

II.SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 9

1 Formularz wniosku o dofinansowanie i dodatkowe dokumenty 9

b) Termin i forma złożenia wniosku o dofinansowanie 10

c) Procedura uzupełniania lub poprawiania złożonego wniosku o dofinansowanie 10

III.PODSTAWOWE WYMAGANIA KONKURSOWE 12

1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 12

b) Wymagania dotyczące partnerstwa 12

c) Wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania 14

d) Wymagania dotyczące potencjału finansowego 14

IV.PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA 15

1 Zaplanowanie i rozliczanie wydatków w projekcie 15

b) Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 15

c) Płatności 16

V.WYBÓR PROJEKTÓW 16

1 Komisja Oceny Projektów 16

b) Ocena formalna 17

2.1 Procedura oceny formalnej 17

2.2 Kryteria formalne 18

2.3 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej 21

c) Ocena merytoryczna 22

3.1 Procedura oceny merytorycznej 22

3.2 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 23

3.3 Kryteria horyzontalne 27

3.4 Ogólne kryteria merytoryczne 28

3.5 Negocjacje 32

3.6 Zakończenie oceny merytorycznej 32

VI.PROCEDURA ODWOŁAWCZA 33

1 Informacje ogólne 33

b) Sposób złożenia i zakres protestu 34

c) Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia 34

d) Rozpatrzenie protestu 35

e) Skarga do sądu administracyjnego 35

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 37VIII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 37
Pobieranie 284.43 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu