Ministerstwo obrony narodowej



Pobieranie 349.21 Kb.
Strona1/2
Data26.10.2017
Rozmiar349.21 Kb.
  1   2

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ





STRATEGIA OBRONNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Strategia sektorowa do
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

WARSZAWA 2009 r.



SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA OBRONNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 4

1.1. Środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego 4

Bezpieczeństwo globalne 4

Bezpieczeństwo narodowe 5

1.2. Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa i obronnej 6

Rozdział II. KONCEPCJA OBRONNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 7

2.1. Cele strategiczne w dziedzinie obronności 7

2.2. Podstawowe założenia Strategii Obronności RP 8

2.3. Obronność państwa w czasie pokoju 9

2.4. Reagowanie na zewnętrzne zagrożenie państwa 10

2.5. Obrona przed agresją zbrojną 11

Rozdział III. SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA 12

3.1. Wymagania wobec systemu obronnego państwa 13

3.2. Podsystem kierowania obronnością państwa 13

3.3. Podsystem militarny – Siły Zbrojne RP 14

3.4. Podsystem niemilitarny – pozamilitarne struktury obronne 14

Rozdział IV. SIŁY ZBROJNE RP W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA 16

4.1. Misje i zadania Sił Zbrojnych RP 16

4.2. Poziom zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP 17

4.3. Struktura organizacyjna Sił Zbrojnych RP 20

4.4. Miejsce i rola organów dowodzenia Sił Zbrojnych RP w podsystemie kierowania obronnością. 23

ROZDZIAŁ V. PRZYGOTOWANIA OBRONNE PAŃSTWA 24

5.1. Przygotowania podsystemu kierowania obronnością państwa 25

5.2. Przygotowania podsystemu militarnego 25

5.3. Przygotowania podsystemu niemilitarnego 26

Rezerwy państwowe 26

Mobilizacja gospodarki 27

Militaryzacja 27

Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa 27

Przygotowania transportu i infrastruktury transportowej 28

Przygotowania służby zdrowia 28

Systemy łączności 28

Szkolenia obronne i kontrole zadań obronnych 29

Potencjał naukowy i przemysłowy 30



ROZDZIAŁ VI. KIERUNKI TRANSFORMACJI SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA 30

6.1. Transformacja podsystemu militarnego 31

6.2. Transformacja podsystemu niemilitarnego 32

ZAKOŃCZENIE 33

WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW 34




Directory: fileadmin -> user upload -> Bezpieczenstwo
user upload -> Dyskusja o afganistanie
user upload -> Jan Morski
user upload -> Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru systemu informatycznego (stwiosi)
user upload -> Kalendarium wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego grudzień 2016
user upload -> ZałĄcznik nr 17 do ogłoszenia o konkursie nr i/2011/poryby 1-4 Termin naboru: 30. 07-30. 09. 2011r
user upload -> Instrukcja do sprawozdania końcowe z realizacji operacji w ramach
user upload -> Kielce, dnia …
user upload -> Kalendarium wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego czerwiec 2016
user upload -> Kontakt: Lider Projektu Instytut Maszyn Przepływowych pan; Ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk; Tel.: 58 341 60-71; nip: 584-035-78-82

Pobieranie 349.21 Kb.

Share with your friends:
  1   2




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu