Miasto, 15 maja 2008 rPobieranie 29.53 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar29.53 Kb.

Warszawa, lipca 2015 r.


Podsekretarz Stanu

Marceli Niezgoda


DWT.I.8610.3.1.2015.2.MMR.15

NK

Pan Piotr Gryska

Wiceprezes

Rządowe Centrum Legislacji
w nawiązaniu do pisma znak RCL.DPŚiI.555.82/2015 z dnia 10 lipca br. dotyczącego uwag
do projektu
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020 (dalej: rozporządzenie) uprzejmie informuję, że po dogłębnej analizie z projektu rozporządzenia usunięto definicję „partnera” uwzględniając zgłoszone przez Państwa uwagi.

W załączeniu przesyłam skorygowany projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.Powstaje zatem wątpliwość czy partnerzy projektu są również beneficjentami pomocy publicznej
w kontekście powyższych regulacji oraz obowiązującego schematu przekazywania dofinansowania przez instytucję zarządzającą bezpośrednio beneficjentowi wiodącemu transferującemu następnie środki partnerom projektu. W przypadku założenia, że wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu, na podstawie umowy partnerskiej, są beneficjentami pomocy publicznej, definicja partnera może zostać pominięta w projekcie rozporządzenia. Jednocześnie instytucja zarządzająca


Załączniki: 1


  1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020 (projekt z dnia 15 lipca 2015 r.) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Pobieranie 29.53 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu