Mazurski ośrodek doskonalenia nauczycieli


Procedury osiągania celówPobieranie 437.52 Kb.
Strona6/9
Data27.10.2017
Rozmiar437.52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Procedury osiągania celów


Stosowane metody pracy z uczniami mają charakter zabawowy. Są to: gry dydaktyczne, gry zespołowe, zabawy ruchowe, ćwiczenia z tabliczką mnożenia z wykorzystaniem kart dydaktycznych. Stosowane formy to: indywidualna, grupowa, zespołowa.

Opis przewidywanych osiągnięć:


 • uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach matematycznych:

 • uczeń poszerza zakres swojej wiedzy matematycznej:

 • uczeń rozwinie umiejętność logicznego myślenia;

 • uczeń opanuje w większym zakresie tabliczkę mnożenia;

 • uczeń wykorzysta nabyte umiejętności w praktyce;

 • uczeń będzie uczestniczyć w grach i zabawach dydaktycznych;

 • uczeń poprawi swoje relacje w środowisku szkolnym.Sposób oceniania osiągnięć


Uczeń jest motywowany do podejmowania działań zmierzających do opanowania tabliczki mnożenia i poprawy jakości rozumowania matematycznego. Należy przekonać ucznia, że jest w stanie wykonać zadania, które przed nim stawiamy. Osiągamy to poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń, które zapewnią dziecku osiągnięcie sukcesu a tym samym utwierdzą go w przekonaniu, że jest w stanie pomyślnie wykonywać zadania z matematyki.

Ćwiczenia były dobierane z myślą o uczniach niepełnosprawnych, tak aby dawały możliwość ćwiczenia tabliczki mnożenia w formie zabaw, gier i ćwiczeń dostosowanych do możliwości percepcyjnych i intelektualnych uczniów.Małgorzata Kiryłło
PROGRAM PRACY Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM

I ZNACZNYM

Wstęp


Program ten został skonstruowany z myślą o rodzicach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do zespołów edukacyjno – terapeutycznych w szkole specjalnej lub klas integracyjnych. Niestety niektórzy rodzice mimo silnej motywacji do pracy z dzieckiem, mają problemy z realizacją założeń terapeutycznych, a efekty ich pracy są niewielkie. Relacje między rodzicami a dzieckiem najczęściej charakteryzują dwie tendencje:

 • rodzice wyręczają dzieci w pokonywaniu trudności i mają problem z wyegzekwowaniem najprostszych zachowań niezbędnych do właściwego funkcjonowania dziecka w społeczeństwie;

 • rodzice mają często wymagania nieadekwatne do możliwości dziecka i często ukierunkowane na rozwój funkcji poznawczych, co tylko przyczynia się do niskiej samooceny dziecka i prowadzi do powstania zaburzeń emocjonalnych.

Współpraca rodziców z nauczycielem ma na celu stworzenie optymalnych warunków stymulacji rozwoju dziecka. Formy aktywności są tak dobrane, aby służyły usprawnianiu funkcji psychomotorycznych i jednocześnie poprawiały jakość kontaktów dziecka i rodzica.

Cel ogólny:

 • stymulacja rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej.


Cele szczegółowe :

 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu emocjonalnego z najbliższymi osobami;

 • usprawnianie motoryki małej i dużej;

 • rozwijanie funkcji wzrokowej i słuchowej;

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;

 • doskonalenie orientacji przestrzennej;

 • wzmacnianie relacji z rodziną, terapeutą i rówieśnikami;

 • angażowanie rodziców do współpracy z nauczycielem;

 • kreowanie sytuacji dostarczających rodzicom dziecka informacji na temat znaczenia współpracy rodzic-nauczyciel dla rozwoju dziecka;

 • tworzenie sytuacji zachęcających rodziców do eksponowania i pielęgnowania najmocniejszych stron dziecka.Treści programowe:


Zadania

Proponowane ćwiczenia

Literatura/materiały do ćwiczeń


Zabawy integracyjne –nawiązywanie relacji z drugą osobą


 • elementy pedagogiki zabawy;

 • zabawy socjoterapeutyczne;

 • zabawy z chustą animacyjną;
G.Reichel, R.Rabenstein „Grupa i ruch“, M. Stręk Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych?,

B.Kisiel, M. Przasnyska Metoda W.Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka,

materiały KLANZY


Orientacja w schemacie własnego ciała

 • zabawy muzyczno-rytmiczne w schemacie ciała;

 • wydzieranie, wyklejanie konturu człowieka (postaci);

 • układanie postaci człowieka z prostych figur geometrycznych;

 • zabawy przed lustrem;

 • ćwiczenia gimnastyczne;
Kasety z nagraniami M. i Ch. Knillów: Programy aktywności, Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja

zabawki interaktywneprzybory gimnastyczne

Ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną


 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona;

 • zabawy muzyczno –ruchowe;

J. Stadnicka - Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową

Zabawy i ćwiczenia manualne


 • ćwiczenia grafomotoryczne;

 • zabawy paluszkowe;

 • ciekawe techniki plastyczne;

 • zabawy w substancjach kleistych, sypkich i masach plastycznych;

W. Szymanówna - Zabawy paluszkowe, G. Falkenberg - Owiń sobie słonia wokół palca,

E. Skorek - Rysowane wierszyki,

M. Bogdanowicz - Zabawy paluszkowe

H. Tymichowa - Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową


 • zabawy z użyciem instrumentów muzycznych;

 • zabawy z wykorzystaniem książek dźwiękowych;

 • zabawy muzyczno-ruchowe;
kasety magnetofonowe z nagranymi odgłosami z najbliższego otoczenia,

instrumenty muzyczneĆwiczenia usprawniające percepcję wzrokową

 • wierszyki inscenizowane ruchem;

 • materiały obrazkowo-literowe;

Zeszyty M. Frostig,

Od słowa do obrazka - zestaw ćwiczeń

Ćwiczenia relaksacyjne

 • inscenizowanie opowiadania rodzica lub nauczyciela ruchem /pozycja leżąca/;

 • słuchanie odpowiednio dobranych bajek lub muzyki relaksacyjnej z jednoczesnym masażem ciała.

Trening Relaksacyjny

A. Polender,

bajki i opowiadania wybranych autorówPobieranie 437.52 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna