Mazurski ośrodek doskonalenia nauczycieliPobieranie 437.52 Kb.
Strona4/9
Data27.10.2017
Rozmiar437.52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Wstęp


Bajki odgrywają istotną rolę w rozwoju emocjonalnym dzieci. Coraz powszechniej stosowane są przez psychoterapeutów w leczeniu zaburzeń emocjonalnych małych pacjentów. Pomagają im w zrozumieniu i pokonaniu własnych trudności, słabości, lęków, podają im sposoby ich przezwyciężania.

Bajkoterapia to bardzo łatwa i prosta, a zarazem skuteczna metoda stymulująca rozwój intelektualny człowieka. Czytanie dziecka upośledzonego jest inne od czytania dziecka w normie intelektualnej, ale istnieją możliwości aktywizowania czytelniczego tych dzieci. Dodatkowo spełniają one ogromną rolę w przełamywaniu izolacji dziecka od świata. Osoby z upośledzeniem umysłowym mają trudności w zakresie myślenia abstrakcyjnego, braki w myśleniu przyczynowo-skutkowym, upośledzoną pamięć logiczną, zwężony zakres zainteresowań poznawczych. Dziecko upośledzone umysłowo chętnie słucha głośnego czytania, umie wybrać bajkę, która go zainteresowała. Bajki stwarzają mu świat zastępczy z bohaterami. Razem z nimi przeżywają grozę, strach, trudy, radość, zwycięstwa i klęski. Mogą mieć emocjonalny stosunek do występujących postaci. Bardziej pobudzona jest wyobraźnia i krytycyzm.

Oprócz przyswajania treści mają okazję do ekspresji słownej i ruchowej, co zmobilizuje je do wspólnej pracy, pozwoli wyładować energię, pokazać się z najlepszej strony i da możliwość dowartościowania. System wartości moralnych, obyczajowych jest niepełny i spaczony, z racji niekorzystnych warunków domowych i upośledzenia dzieci. Większość dzieci nie ma w domu pozytywnych wzorców osobowych, a w sposób naturalny wypływają one z proponowanych bajek. Oczywiście bajka nie rozwiąże problemów dziecka jak czarodziejska różdżka, ale jeśli wywoła pozytywne skutki to warto z niej korzystać.
Charakterystyka programu

Grupa objęta terapią to pięcioro uczniów klas IV-VI o zaniżonej samoocenie, sprawiających trudności wychowawcze. Czas realizacji - sesje dwugodzinne raz w miesiącu.


Cele edukacyjne
Cele ogólne:


 • pomoc w znalezieniu swojego miejsca w rzeczywistości i w grupie;

 • budzenie wrażliwości na potrzeby i przeżycia innych;

 • pomoc w określeniu siebie, przekonaniu o swojej wartości;

 • niwelowanie lęków, zapobieganie agresji;

 • integracja grupy.Cele szczegółowe:


 • rozwijanie wrażliwości;

 • poszerzanie zasobu słownictwa i wiadomości;

 • rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej i manualnej;

 • stwarzanie warunków do pobudzania wyobraźni i krytycyzmu;

 • kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego;

 • ukazywanie właściwych postaw społecznych;

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;

 • doskonalenie koncentracji, słuchania z uwagą;

 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, reagowania na różne sytuacje życiowe.

Treści programu


Zapoznanie z treścią wybranych bajek.

Słuchanie bajek czytanych lub opowiadanych.

Dokańczanie opowiadań.

Wspólne oglądanie bajek.

Samodzielne czytanie bajek.

Wspólne omawianie postępowania bohaterów i odniesienie tego do własnych postaw.

Uzupełnianie zdań niedokończonych.

Przedstawianie mini scenek, odgrywanie ich przez dzieci własnymi słowami.

Przyporządkowywanie postaci do tytułów bajek.

Ustalanie kolejności zdarzeń.

Rysowanie, malowanie, wyklejanie postaci bajkowych.

Lepienie z plasteliny.

Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek tematycznych.

Kalambury.

Konkurencje sprawdzające znajomość baśni.

Pokaz mody baśniowej.

Projektowanie wizytówek, zaproszeń, życzeń.
Procedury osiągania celów

Formy: grupowa, indywidualna jednolita i zróżnicowana.

Metody: aktywizujące, zajęć praktycznych, słowne.Pobieranie 437.52 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna