Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Teoria Sygnałów I Systemów DynamicznychPobieranie 0.8 Mb.
Strona1/11
Data18.03.2018
Rozmiar0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Laboratorium Podstaw Teorii Sygnałów 2009

Ćwiczenie 3.

Analiza widmowa sygnałów okresowych.

    1. Wyznaczanie widma amplitudowo-fazowego sygnałów okresowych.

W wielu zastosowaniach praktycznych ale także i w teorii, potrzebne jest przedstawienie sygnału zmiennego w czasie na skali częstotliwości. Dla dowolnych sygnałów analogowych takim przekształceniem jest transformacja Fouriera. W zakresie funkcji okresowych spełniających kryteria Dirichleta takim narzędziem jest szereg Fouriera.

    1. Postacie Szeregu Fouriera .

Szeregiem Fouriera okresowej funkcji x(t) nazywamy wyrażenie:

(1)

gdzie .

Współczynniki trygonometrycznego szeregu Fouriera można wyznaczyć z zależności:(2)

Directory: wee -> i12zet -> mosso
mosso -> Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Teoria Sygnałów I Systemów Dynamicznych
mosso -> Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Teoria Sygnałów I Systemów Dynamicznych
mosso -> Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Teoria Sygnałów I Systemów Dynamicznych
mosso -> Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Teoria Sygnałów I Systemów Dynamicznych
mosso -> Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Teoria Sygnałów I Systemów Dynamicznych
mosso -> Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Teoria Sygnałów I Systemów Dynamicznych
mosso -> Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Teoria Sygnałów I Systemów Dynamicznych
mosso -> Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Teoria Sygnałów I Systemów Dynamicznych

Pobieranie 0.8 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu