Mapa aktywności organizacji pozarządowych działAJĄcych na terenie gminy-miasto grudziąDZPobieranie 0.66 Mb.
Strona1/8
Data08.12.2017
Rozmiar0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ


 1. Aeroklub Nadwiślański

 2. „Amazonki” Grudziądz

 3. Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal”

 4. Bank Żywności w Grudziądzu

 5. Bractwo Wodniaków Grudziądz

 6. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

 7. Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka

 8. Chór Męski „Echo” im. Pawła Osińskiego

 9. Chór Mieszany „Tibi Mariae”

 10. Ekologiczne Stowarzyszenie Rodzinnych Ogrodów Wodnych „ROW”

 11. Fundacja For Animals Oddział Grudziądz

 12. Fundacja im. Patrycji Chochliuk „Patra”

 13. Fundacja Na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej

 14. Grudziądzki Klub Kajakowy „Niezatapialni”

 15. Grudziądzki Klub Pływacki „Orka”

 16. Grudziądzki Klub Rotariański

 17. Grudziądzki Klub Shorin-Ryu Karate

 18. Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia” w Grudziądzu

 19. Grudziądzki Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych

 20. Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

 21. Grudziądzkie Stowarzyszenie Edukacji

 22. Grudziądzkie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Królików
  i Drobiu Ozdobnego

 23. Grudziądzkie Stowarzyszenie „Pomoc Uzależnionym”

 24. Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych

 25. Grudziądzkie Towarzystwo Kolekcjonerów i Miłośników Sztuki Dawnej „Pomorze”

 26. Grudziądzkie Towarzystwo Kultury

 27. Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini”

 28. Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe

 29. Grudziądzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 30. Grudziądzkie Zrzeszenie Transportu

 31. Izba Gospodarcza

 32. „Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

 33. Klub Abstynenta „Alicja”

 34. Klub Inteligencji Katolickiej

 35. Klub Seniora Regionalisty

 36. Klub Sportowo-Turytyczny „Elektryk” w Toruniu Sekcja Żeglarska
  w Grudziądzu

 37. Klub Sportowy „Stal”

 38. Klub Windsurfingowy OXYO

 39. Klub Wioślarski „Wisła” w Grudziądzu

 40. Kokoro Grudziądzki Klub Kyokyushin-Kan Karate-Do

 41. Koło Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” Międzyzakładowy Związek Zawodowy Grudziądzkich Zakładów Pracy

 42. Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

 43. Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Grudziądzu

 44. Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Grudziądzu

 45. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału w Grudziądzu

 46. Miejski Klub Sportowy „Start” w Grudziądzu

 47. Międzyszkolny Klub Sportowy

 48. Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego

 49. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej

 50. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

 51. Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu

 52. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny

 53. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
  w Grudziądzu

 54. Polski Związek Głuchych Punkt Rehabilitacyjno-Konsultacyjny Dzieci
  i Młodzieży z Wadą Słuchu w Grudziądzu

 55. Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących w Grudziądzu

 56. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Grudziądzu

 57. Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Grudziądzu

 58. Polskie Centrum Mediacji Filia w Grudziądzu

 59. Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej Delegatura w Grudziądzu

 60. Polskie Towarzystwo Dysleksji Terenowy Oddział nr 55 w Grudziądzu

 61. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Grudziądzu

 62. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

 63. Rada Grudziądzka Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

 64. Społeczny Komitet Odbudowy Klimka

 65. Stowarzyszenie Aktywnego Wypoczynku VACANTIA

 66. Stowarzyszenie „Bezpieczny Rejon Grudziądzki”

 67. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Toruński Koło Terenowe
  w Grudziądzu

 68. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Grudziądzu

 69. Stowarzyszenie Kolejarzy im. św. Józefa

 70. Stowarzyszenie Miasto Kultury

 71. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
  w Grudziądzu

 72. Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

 73. Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej

 74. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży „Junak”

 75. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji „Spinaker”

 76. Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Kobiet i ich Rodzin „Grono”

 77. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Środowiska i Krajobrazu

 78. Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy Klub Integracji Europejskiej

 79. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Grudziądzu

 80. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Poszkodowanym
  w Wypadkach

 81. Stowarzyszenie „Promyk”

 82. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”

 83. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej
  Zarząd Rejonowy w Grudziądzu

 84. Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” Koło Nr 20

 85. Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy Grudziądzkich

 86. Stowarzyszenie „Stop obłudzie”

 87. Stowarzyszenie „Straż ochrony przyrody”

 88. Stowarzyszenie Taksówkarzy Tele-Taxi

 89. Stowarzyszenie Terapeutyczne „Zawsze Razem”

 90. Stowarzyszenie Użytkowników Terenów Powyrobiskowych „Glinianka”

 91. Stowarzyszenie Wodociągi Kujaw i Pomorza

 92. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Forum Europa”

 93. Stowarzyszenie „Zawsze można pomóc”

 94. „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Grudziądzu

 95. Towarzystwo Chorych na Epilepsję w Grudziądzu

 96. Towarzystwo Ludności Pochodzenia Niemieckiego

 97. Towarzystwo Miłośników Kresów Wschodnich

 98. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Grudziądzu

 99. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Grudziądz

 100. Towarzystwo Przyjaciół Downa

 101. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Zespołem Mózgowego Porażenia Dziecięcego Grudziądzu

 102. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi

 103. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

 104. Towarzystwo Sportowe Koset Grudziądz

 105. Towarzystwo Żeglarskie „Gryf” w Grudziądzu

 106. Uczniowski Klub Sportowy Arm Fanatic Sport

 107. Uczniowski Klub Sportowy „Gim 7-Skorpion A”

 108. Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka”

 109. Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik”

 110. Uczniowski Klub Sportowy „Rotmistrz”

 111. Uczniowski Klub Sportowy „Szarża Grudziądz”

 112. Uczniowski Klub Sportowy „Strzemięcin”

 113. Uczniowski Klub Sportowy „Tandem”

 114. „ZNAK – zrozumienie, nauka, akceptacja, kontakt”

 115. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Grudziądzu

 116. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec Grudziądz

 117. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

 118. Związek Przyjaciół Pomorza Oddział w Grudziądzu

 119. Związek Solidarności Polskich Kombatantów

 120. Związek Sybiraków Oddział Toruń Koło Grudziądz

 121. Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Grudziądz

 122. Żyjmy ekologicznie w naszym środowisku


Opracował: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2013 r.

ADRES SIEDZIBY

TELEFON, FAKS,
E-MAIL, WWW


DNI I GODZINY SPOTKAŃ/PRACY BIURA

OSOBA KIERUJĄCA ORGANIZACJĄ

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

OSIĄGNIĘCIA, DOŚWIADCZENIA

 1. Aeroklub Nadwiślański

KRS 271333 data aktualizacji: 29.11.2010

Lotnisko Lisie Kąty 86-302 Grudziądz

tel. 56 46 81 832

fax 56 46 81 842

dyrektor@lisie.pl

www.lisie.pl


sezon letni:

marzec-październik

nienormowany czas pracy

sezon zimowy:


8:00 – 16:00
cały tydzień

Fryderyk Kędracki

 • wypoczynek dzieci i młodzieży,

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 • organizacja Międzynarodowych Zawodów Balonowych,

 • udział członków sekcji modelarzy w Mistrzostwach Europy i Świata w Modelarstwie Lotniczym,

 • udział członków sekcji szybowniczej w kaprze szybowcowym i zawodach szybowcowych – Mistrzostwa Polski,

 • szkolenie samolotowe kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Zbrojnych-Powietrznych.

 1. Amazonki” Grudziądz

KRS 341393 data aktualizacji: 16.04.2012

Roty Grudziądzkiej 1/36

Grudziądztel. 507 704 587

amazonkigrudziadz@onet.pldrugi czwartek m-ca

17:00 – 19:00

Moniuszki 13 (SM)


Aniela Pecold

 • działalność charytatywna,

 • ochrona i promocja zdrowia,

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • organizacja zajęć rehabilitacyjnych na basenie i sali gimnastycznej (dofinansowanie pozyskane z UM),

 • organizacja prelekcji na temat ochrony zdrowia,

 • organizacja spotkań z przedstawicielami administracji państwowej (np. Urzędu Skarbowego).

 1. Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL”

Ewidencja stowarzyszeń sportowych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza data aktualizacji: 14.11.2010

Sportowców 3

Grudziądztel./fax 56 46 51 331

biuro@alksstal.org

www.alksstal.org

poniedziałek – piątek

9:00 – 15:00Eugeniusz Grynda

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 • Klubowy Mistrz Polski w kolarstwie w latach 2003-2010 r.,

 • organizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów (od 1989 roku) o Puchar Prezydenta Grudziądza umieszczony w kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI (Union Cycliste Internationale).

 1. Bank Żywności w Grudziądzu

KRS 236719 (organizacja posiada status OPP) data aktualizacji: 28.03.2012

Dąbrowskiego 11/13 Grudziądz

tel. 56 46 32 397

bz.grudziadz@bankizywnosci.pl
www.grudziadz.bankizywnosci.pl

poniedziałek – piątek

7:30 – 15:30Anatol Mielniczuk

    • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
     w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

    • działalność charytatywna,

    • promocja i organizacja wolontariatu.

    • realizacja programu PEAD – „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej, w latach 2007-2010 przekazano 7.268.074,04 kg żywności o wartości 18.269.914,86 zł,

    • organizacja świątecznych zbiórek żywności: wielkanocnej oraz przed świętami Bożego Narodzenia, w latach 2007 – 2010 zebrano 67.790,04 kg żywności o wartości
     318.730,06 zł,

    • udział w akcji Akademia Podziel się Posiłkiem oraz organizacja corocznej zbiórki żywności Podziel się Posiłkiem przeznaczonej na dożywianie dzieci.  1. Bractwo Wodniaków Grudziądz

  KRS 58424 data aktualizacji: 30.11.2010

  Malczewskiego 1

  Grudziądz  tel. 56 46 26 335

  brak danych

  Krzysztof Sujkowski

  • turystyka i krajoznawstwo,

  • wypoczynek dzieci i młodzieży,

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot
   i społeczności lokalnych.

  • organizacja obozów żeglarskich na Wielkich Jeziorach Mazurskich,

  • organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Grudziądza,

  • szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie żeglarstwa,

  • obsługa imprez dla osób niepełnosprawnych, domów dziecka i emerytów.

  1. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

  KRS 19027 data aktualizacji: 12.11.2010

  Plac Niepodległości 5

  Grudziądz  tel. 56 46 26 212

  fax 56 46 13 406

  biuro@cechgrudziadz.pl

  grudziadz-bip.izbarzem.pl  poniedziałek – piątek

  8:00 – 15:00  Wiesław Łasiński

    • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

    • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

    • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata
     i wychowanie.

    • remont kapitalny dachu na budynkach Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu,

    • założenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła
     i Przedsiębiorczości w Grudziądzu.
  1. Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka

  KRS 44053 data aktualizacji: 16.04.2012

  Piłsudskiego 14

  Grudziądz  tel./fax 56 46 11 669

  grabowska@onet.pl  poniedziałek – piątek

  8:00 – 16:00  Krystyna Grabowska

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

  • odnowy biologicznej,

  • twórczości artystycznej,

  • zajęć szkoleniowych w sportowych sekcjach specjalistycznych oraz organizacji zgrupowań sportowych,

  • organizacji Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, Ogólnopolskich Zawodów Sportowych w podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym, strzelectwie sportowym
   i bocci,

  • organizacji corocznej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych OPTAN,

  • organizacji Ogólnopolskiej Wystawy Twórczości Plastycznej,

  • organizacji Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych,

  • organizacji Ogólnopolskich Konfrontacji Artystycznych,

  • organizacji plenerów malarskich, wystaw i koncertów.


  Pobieranie 0.66 Mb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna