Małogoszcz: Wykonanie remontu budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w: Lipnicy, KozłowiePobieranie 50.35 Kb.
Data29.12.2017
Rozmiar50.35 Kb.

Małogoszcz: Wykonanie remontu budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w: - Lipnicy, - Kozłowie.
Numer ogłoszenia: 90448 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu , ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3855135, faks 041 3855318.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w: - Lipnicy, - Kozłowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynków OSP w: Lipnicy i Kozłowie. OSP w Lipnicy 1. Remont dachu: Roboty polegają na rozebraniu rur i rynien spustowych z blachy i pokrycia dachowego z blachy płaskiej oraz demontażu deskowania ażurowego dachu. Następnie zdemontować krokwie 10 par krokwi i murłaty. Wykuć wnęki w cegle o wym. 16x20cm pod wieniec. Wykonać wieniec żelbetowy o wym.15x20 cm z betonu B-20 (C16)20) (skład mieszanki betonowej ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrator, konsystencja mieszanki powinna być nie rzadsza niż plastyczna, oznaczona w normie PN-B-06250 symbolem K-3) zbrojonego 4 prętami fi 12 mm łączonych strzemionami co 30 cm dług. 80cm ze fi 6 mm ze stali klas i gatunków wg normy PN-H-84023)6 klasy A-III N (RB500W) i A-0 (St0S-b). Do montażu zbrojenia używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Pręty stalowe dozbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-H-93215. Zamontować 10 par krokwi o przekroju 14x8 cm dług.7 m, pozostałe krokwie 4 pary przedłużyć o około 60 cm z wykuciem gniazd w ścianach do obsadzenia końcówek krokwi. Zamontować murłatę o przekroju 14x14cm z izolacją z papy, wymienić płatew górną o wymiarach 12x14 cm. Elementy konstrukcyjne dachu wykonać z drewna sosnowego lub świerkowego C-24 nasyconego środkami przeciwogniowymi (FOBOS M2) lub (AMARWIN) do granic NRO i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną np. (INTOX - S) lub innymi o podobnych właściwościach, zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów. Rozebrać i wymurować przewód kominowy ponad dachem z cegły klinkierowej klasy 35 na zaprawie klinkierowej. Pokrycie wykonać z blachy stalowej powlekanej trapezowej (matariał Inwestora wraz z wkrętami). Blachę montować na łatach o przekroju 4x5 cm i kontrłatach o przekroju 7x2,5 cm z izolacją z foli dachowej (materiał Inwestora). Zabezpieczenie łat i kontrłat jak więźby dachowej. Wykonać okapy poza lico budynku i poza lico ścian szczytowych szerokości 50 cm z blachy panelowej trapezowej (materiał Inwestora) na ruszcie drewnianym z łat 4x5 cm impregnowanych jak wyżej. Zamontować deski czołowe i wiatrowe impregnowane jw., wykonać obróbki blacharskie z blach stalowych powlekanych (blacha płaska materiał Inwestora) (deski czołowe, wiatrowe, komin i okapy), zamontować gąsiory dachowe uszczelnione uszczelkami z blachy płaskiej (blachy i uszczelki materiał Inwestora) Zamontować rynny dachowe fi 125 mm i rury spustowe fi 100 mm z PCV (orynnowanie z akcesoriami i łącznikami materiał Inwestora). Zagęścić uchwyty do rur spustowych w ilości 3 szt na 1 odcinek rury. Przed wykonaniem podbitek okapów i szczytów wykonać docieplenie ścian szer. 50 cm styropianem grub. 10 cm EPS 70 z fakturą siatki na kleju. 2. Remont stropu podwieszanego: Na sali głównej projektuje się strop podwieszany z płyt OSB)3 grub. 18 mm na ruszcie drewnianym o rozstawie 60x60 cm z desek 10x4 cm z drewna sosnowego lub świerkowego K-27 nasyconego środkami przeciwogniowymi (FOBOS M2) i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną np. INTOX - S lub innymi o podobnych właściwościach, przykręconego do wymienionych belek drewnianych 12x5 cm podwieszonych na dolnych stopkach konstrukcji podciągów z dwuteowników, unieruchomionych przez nabicie 2 listew trójkątnych 5x5 cm do górnej stopki dwuteownika. Elementy drewniane z drewna impregnowanego j.w. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zdemontować istniejący strop podwieszany z płyt pilśniowych na ruszcie drewnianym. Wykonać izolację termiczną z wełny mineralnej np. typu ROCKMIN PLUS o współczynniku przewodzenia ciepła Lambda = 0,037W)mK lub równoważnej w dwóch warstwach grub. 10 cm i 8 cm układaną naprzemiennie na folii paroizolacyjnej. Strop podwieszany wykończyć listwami drewnianymi, złącza płyt zaspoinować akrylową masą uszczelniającą i zatrzeć , powierzchnię zaimpregnować i pomalować akrylowymi farbami strukturalnymi. Wymienić świetlówkę na oprawę rastrową podwieszaną 60x60 cm, źródło światła cztery świetlówki liniowe T8 (średnica 26mm) o mocy 18W z wymianą przewodu YDYp 3x1,5 mm2. 3. Remont posadzki na sali głównej: Przed przystąpieniem do robót należy skuć płytki terakota za sceną. Zagruntować powierzchnię wyrównać klejem i układać płytki. Na scenie po zagruntowaniu powierzchni układać płytki j.w. Na sali zdemontować podłogę drewnianą na legarach, wybrać warstwę grub. 7cm, wykonać podkłady betonowe z betonu B-15 (C12)15) z właściwościami jak przy wieńcach. Podkład wzmocnić siatka drogową fi 4 mm o oczkach 10x10 cm. Na warstwie izolacyjnej z folii grub. 0,3 mm ułożyć izolację cieplną z płyt styropianowych grub. 5 cm EPS 100. Na izolacji wykonać warstwę wyrównawczą grub. 5 cm z zaprawy cementowej M 12 zatartej na gładko. Zagruntować powierzchnię i układać płytki z cokolikiem wys. 15 cm. Projektuje się wykonanie nowych podłóg z płytek antypoślizgowych typu GRES o wym. 30x30 cm w gat. I. Nowe posadzki należy kłaść na zagruntowanym podłożu preparatami np. (CERESIT) CT 17 i wyrównanym zaprawą klejową po uprzednim skuciu płytek i nierówności. Dane płytek: -nasiąkliwość nie mniejsza niż 2,5%, -wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 25 MPa, -ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, -kwasoodporność nie mniejsza niż 98%, -gatunek I, -twardość wg skali Masha 8, -ścieralność klasa V, -jako antypoślizgowe, Dopuszczalne odchyłki wymiarowe; -długość i szerokość +)- 1,5 mm -grubość +)- 0,5 mm -krzywizna +)- 1,0mm Kolor płytek do uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem. OSP w Kozłowie 1. Remont elewacji: Przed przystąpieniem do robót remontowych elewacji zostaną zdemontowane rury spustowe z blach ocynkowanych, tablicę informacyjną, kraty okienne oraz oprawy oświetleniowe żarowe zewnętrzne. Przed robotami dociepleniowymi i malarskimi zostaną przygotowane i oczyszczone powierzchnie ścian i zagruntowane, uzupełnione ubytki w fakturze elewacji ściany frontowej i szczytowej. Malowanie ścian zewnętrznych elewacji frontowej i szczytowej zostaną wykonane farbami akrylowymi do wymalowań powierzchni zewnętrznych w palecie barw grupy II w kolorze piaskowo-żółtym z ciemnymi akcentami (pas nad podestem), na cokole nowa warstwa tynku mozaikowego żywicznego typu (kamyczek) ziarno grub. 1,2 mm w kolorze brązowo-beżowym. Do ocieplenia ścian zewnętrznych elewacji tylnej i bocznej przedmiotowego budynku zostanie przyjęta metoda w technologii (lekko -mokrej) polegająca na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoka złożona z następujących warstw: - warstwa termoizolacyjna - ściany styropian odmiany EPS 70 grub. 8 cm , cokół styropian grub. 5 cm odmiany EPS 100, ościeża styropian grub. 3 cm odmiany EPS 70, - warstwa siatki z włókna szklanego przyklejona do styropianu, na cokole dwie warstwy, narożniki zabezpieczone kątownikiem aluminiowym, zamontowana listwa startowa. -warstwa wykończeniowa tynk strukturalny cienkowarstwowy akrylowy typu (baranek), ziarno grub. 2,0 mm w palecie barw grupy II w kolorze piaskowo-żółtym i tynk mozaikowy żywiczny typu (kamyczek) ziarno grub. 1,2 mm w kolorze brązowo- beżowym. Ostateczny kolor elewacji zostanie wykonany w uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem. Założono system docieplania producenta (ATLAS), posiadający odpowiednie certyfikaty oraz aprobatę techniczną. W oknach zostaną wykonane parapety z blachy powlekanej w kolorze brązowym z zakończeniami PCW szer. 25 cm. Zostanie przedłużone kotwienie krat okiennych w ścianie za pomocą żywic np. typu Koenler, kraty pomalować dwukrotnie farbami olejnymi lub ftalowymi w kolorze brąz. Zostaną zdemontowane rury ocynkowane z nowymi uchwytami, przedłużone obróbki blacharskie ścian szczytowych z blachy ocynkowanej o 25 cm oraz zamontowane nowe oprawy oświetleniowe i tablica. 2. Stolarka okienna i drzwiowa: Planuje się wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z PCW z wymianą parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej. Okna dwudzielne o wym. 1,45x1,45 m i okna jednodzielne o wym. 0,90x0,40 m i 0,85x0,85 m z wysokoudarowego PCV w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła ościeży i skrzydeł 1,8 W/(m2K), szyby bezpieczne o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W)(m2K), okno w bibliotece w elewacji frontowej wyposażyć w nawietrzaki higrosterowalne o przepływie 20 - 50 m3)h. Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne o wym. 0,90x2,05 m przymykowe stalowe, z blachy ocynkowanej grub. 0,50-0,60 mm pokryte folią PCV odporną na warunki atmosferyczne o strukturze drewna i z głębokim tłoczeniem, wypełnione pianką poliuretanową, grubość skrzydła 55 mm, ościeżnica składana, stalowa z uszczelką z progiem ze stali nierdzewnej, dolna część skrzydła zakończona profilem metalowym, co umożliwia dopasowanie długości skrzydła poprzez skracanie do 160 mm ( we własnym zakresie). Wyposażenie standardowe: 2 zamki wpuszczane trzygłowe, trzy zawiasy trójdzielne Z5, 3 bolce antywyważeniowe, uszczelka w skrzydle, klamka mosiężna. Kolor brązowy. Nad drzwiami wejściowymi zamontowane zostaną daszki z poliwęglanu na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze brązowym, płyta komorowa dymna (brąz) o wym. 2,00x1,00 m wys. 60 cm. 3. Remont instalacji odgromowej. Roboty polegać będą na wymianie zwodów pionowych instalacji odgromowej. Instalacja wykonana będzie z drutu ocynkowanego, okrągłego o średnicy fi 8 mm. Zwody pionowe montowane będą pod styropianem w rurach winidurowych o średnicy wewnętrznej min. 20 mm ze złączami kontrolnymi w puszkach POH 150x150x100 mm. Instalacje połączone zostaną złączami uniwersalnymi krzyżowymi. Wykonawca wykona pomiary instalacji odgromowej. 4. Chodniki, dojazdy i podesty ze schodami z kostki brukowej. Przed rozpoczęciem robót zostaną zdemontowane istniejące balustrady. Następnie zostanie skuta płyta na podeście przy wejściu do OSP i biblioteki o średniej grubości 10 cm. Zostanie poszerzony podest przez uzupełnienie stopni betonem klasy B-15 na siatce drogowej oraz zagruzowana przestrzeń między podestami z wylaniem płyty betonowej grubości 10cm z betonu B-15 wzmocnionej siatką drogową o oczkach 10x10 cm. Zostanie ułożona nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm. Wykonać schody o wymiarach 35,0x17,5 cm z kostki z zakończeniem z palisady o wymiarach 12x12x40 cm ułożonej na ławie betonowej z betonu B-15. Zostanie wykonany chodnik od furtki od strony biblioteki i wzdłuż podestu jako podjazd pochylni szerokości 1,50 m z kostki brukowej grubości 6 cm na warstwie odcinającej z piasku grub. 12 cm, warstwie z kruszywa łamanego nie sortowanego o uziarnieniu 4 - 31,5 mm grubości 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm. Chodnik zostanie zakończony obrzeżem 6x20x100 cm układanym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm. Przy schodach od biblioteki wykonana będzie pochylnia z podestami 1,50x1,50 m z kostki, bok zakończony palisadą 12x18x80 cm wystającą 7 cm osadzoną w ławie betonowej z betonu B-15. Kostkę betonową grub. 6 cm układać na podkładzie z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4 - 31,5 mm i płycie betonowej grub. 10 cm z betonu B-15 wzmocnionej siatka drogową i warstwie podsypki cementowo-piaskowej grub. 4 cm. Przewiduje się również wykonanie częściowego remontu nawierzchni z płyt ażurowych, dojazd do garażu polega na wyprofilowaniu i wyrównaniu nierówności powierzchni..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00)100) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. XII ppkt 1 niniejszej SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a). pieniądzu; b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c). gwarancjach bankowych; d). gwarancjach ubezpieczeniowych; e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 27 8493 0004 0100 0600 0042 0006 z dopiskiem Wadium w przetargu na wykonanie remontów budynków strażnic OSP w Lipnicy i Kozłowie Aby wadium wnoszone w pieniądzu było skutecznie ważne musi się znajdować na wyżej wymienionym koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a tym samym Wykonawca musi uwzględnić przy tej formie wnoszenia wadium czasookres operacji bankowych zarówno w banku Wykonawcy jak i w banku Zamawiającego (operacja bankowa dla uznania rachunku Zamawiającego). Przy wpłacie wadium na konto bankowe należy uwzględnić wszelkie opłaty naliczane przez dany Bank. Zamawiający nie dopuszcza aby opłaty pobierane przez bank potrącane były z kwot wadium pod rygorem odrzucenia oferty tj. na koncie Zamawiającego zaksięgowana winna być kwota w wysokości wymaganego wadium. 5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: a). w art. 46 ust. 4a ustawy pzp, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art. 26 ust. 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn należących po jego stronie b). w art. 46 ust. 5 ustawy pzp tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Poza ww z treści wadium składanego formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. 8. Wadium złożone przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o powierzchni ocieplenia ścian min. 200 m2 każda.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, iz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami które będą pełnić funkcję kierownika budowy (robót), posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej o łącznej wysokości, co najmniej 50 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:


 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)Wypełniony formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty w dalszej części umowy nazwane są (robotami zaniechanymi). Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo, okoliczności: a). powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 6. Zmiany o których mowa w ust. 3, 4, 5 niniejszego paragrafu musza być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego po ewentualnym ich uzgodnieniu z projektantem i nadzorem inwestorskim. 7. Zmiany o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót zaniechanych) o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: a). w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym oraz harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w kosztorysie ofertowym oraz harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; b). w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym oraz harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót od wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y i KNNR-y oraz ceny rynkowe materiałów, robocizny oraz sprzętu, zatwierdzonego przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eobip.malogoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3 A 28-366 Małogoszcz, pokój nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3 A 28-366 Małogoszcz, pokój nr 14 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

BurmistrzMiasta i Gminy Małogoszcz

Jan Głogowski

Pobieranie 50.35 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna