Mankiet uszczelniający rurkę intubacyjną nie służy do : a stabilizacji rurkiPobieranie 476.06 Kb.
Strona1/7
Data25.03.2018
Rozmiar476.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Mankiet uszczelniający rurkę intubacyjną NIE służy do :

a) stabilizacji rurki

b)zapewnienia wymiany gazowej wyłącznie przez światło rurki intubacyjnej

c) uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurką a ścianą tchawicy

d) zapobiegania treści żołądkowej, krwi i śluzu,

2. ARDS -zespół niewydolności oddechowej dorosłych jest wynikiem :

a)procesu zapalnego, uszkodzenia tkanki płucnej,

b) nagromadzenia się płynu obrzękowego,

c)obrzęku płuc,

d) niewydolności krążenia,

3. Zespół żyły głównej dolnej, występujący niekiedy u ciężarnych w ułożeniu na plecach objawia się :

a) zmniejszeniem pojemności minutowej serca, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi,

b) zwiększeniem pojemności minutowej serca, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi,

c) zmniejszeniem pojemności minutowej serca, podwyższeniem ciśnienia krwi,

d) zwiększeniem pojemności minutowej serca, podwyższeniem ciśnienia tętniczego krwi,

4. Zabiegów resuscytacyjnych NIE podejmuje się , kiedy zatrzymanie krążenia :

a) nastąpiło w naszej obecności,

b) nie jest skutkiem choroby w fazie terminalnej,

c) jest skutkiem nieuleczalnej choroby w fazie terminalnej

d) jest skutkiem obecności ciała obcego w drogach oddechowych.

5. Skala ASA ocenia;

a) trudności intubacji

b) natężenie bólu,

c) ryzyko okołooperacyjne

d) wydolność oddechową

6. Rozmiar rurki intubacyjnej u dorosłego człowieka w przypadku intubacji przez usta uzależniony jest od :

a) wielkości przestrzeni podgłośniowej ,

b) szerokości szpary głośni

c) wielkości nagłośni,

d) długości chrząstek nalewkowatych,

7. Za pomocą cewnika Swana- Ganza NIE można dokonać bezpośredniego pomiaru:

a) ciśnienia w tętnicy płucnej

b) oporu naczyń krążenia płucnego,

c) temperatury ciała,

d) ośrodkowego ciśnienia żylnego.

8. Ocenę zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym podczas znieczulenia można dokonać za pomocą :

a) pulsoksymetrii,

b)angiografii fluorescencyjnej,

c) kapnometrii i kapnografii,

d) badań biochemicznych i koagulologicznych,

9. 10 mikrogramów to? :

a) 0,1 mg,

b) 0,01 mg,

c) 0,001mg,

d) 0,0001 mg,

10. Do natychmiastowego rozpoznania pomyłkowej intubacji do przełyku służy :

a) pulsoksymetria,

b) kapnometria,

c) ocena zabarwienia powłok skórnych,

d) alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych,

11. U dawcy narządów można zaniechać wykonania badania :

a) bakteriologicznego,

b) radiologicznego przełyku,

c) poziomu elektrolitów we krwi,

d) serologicznego w kierunku zakażeń wirusowych,

12. Objętość , która obejmuje całe powietrze nie podlegające wymianie oddechowej jest to :

a) anatomiczna przestrzeń martwa,

b) fizjologiczna przestrzeń martwa,

c) dodatkowa przestrzeń martwa,

d) przestrzeń bezurzyteczna,

13. Ile jest grup ASA w całej klasyfikacji? :

a) 2 grupy,

b) 3 grupy,

c) 5 grup,

d) 7 grup,

14. Przygotowując pacjenta do znieczulenia ogólnego należy przyjmowane dotychczas przez niego doustne leki obniżające ciśnienie tętnicze i leki antyarytmiczne :

a) odstawić na dzień przed zabiegiem ,

b) odstawić na dwa dni przed zabiegiem,

c) stosowac do dnia zabiegu,

d) odstawić na kilka dni przed zabiegiem,

15. Celem analgezji z wyprzedzeniem jest :

a) poprawa jakości analgezji pooperacyjnej,

b)efekt nasenny,

c) efekt uspokajający,

d) zastąpienie premedykacji,

16. Dawcą narządów może być osoba :

a) która dokonała sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów,

b) która ukończyła 85 rok życia,

c) u której stwierdzono obowiązujące kryteria śmierci mózgowej,

d) u której wystąpiło krwawienie podpajęczynówkowe,

17. W czasie długiego znieczulenia ogólnego w mankiecie uszczelniającym rurkę dotchawiczą zachodzą zmiany ciśnienia, które są spowodowane :

a) stosowaniem Sevofluranu,

b) preoksygenacją ,

c) ogrzaniem się gazów oddechowych i stosowaniem podtlenku azotu,

d) prowadzeniem chorego w podciśnieniu kontrolowanym,

18. Całkowite znieczulenie dożylne (TIVA) jest sposobem prowadzenia znieczulenia bez użycia :

a) tlenu,

b) podtlenku azotu,

c) powietrza,

d) propofolu,

19. Zapotrzebowanie na środki anestetyczne w stanie upojenia alkoholowego :

a) wzrasta,

b) maleje,

c) nie zmienia się ,

d) anestetyki nie działają,

20. Ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurkę intubacyjną bądź tracheostomijną nie powinno przekraczac :

a) 10 cm H2O

b) 15 cm H2O,

c) 20 cm H2O,

d) 25 cm H2O,

21. Miejsce do nadzoru po znieczuleniu powinno być wyposażone w :

a) kapnograf,

b) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, monitor EKG, pulsoksymetr, ssak, źródło tlenu,

c) butlę z N2O, monitor EKG, pulsoksymetr,

d) butle z N2O,

22. Rozszerzone (specjalistyczne ) postępowanie reanimacyjne jest określane skrótem z języka angielskiego :

a) ALS,

b) BLS,


c) CLS ,

d) DLS,


23. Przed indukcją znieczulenia ogólnego ciężarna kobietę należy ułożyc na :

a) na plecach,

b) z przechyleniem na lewą stronę,

c) z przechyleniem na prawą stronę,

d) w pozycji Trendelenburga,

24. Kontrola skuteczności prowadzenia sztucznej wentylacji, nie obejmuje :

a) diurezy godzinowej,

b) zabarwienia płytek paznokciowych,

c) prawidłowej wartości ciśnienia tętniczego i tętna,

d) osłuchiwania klatki piersiowej,

25. W trakcie wykonywania próby kalorycznej , będącej jednym z obowiązkowych badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców narządowych, ocenia się wystąpienie :

a) odruchów kaszlowych,

b) ruchów gałek ocznych,

c) ruchów mięśni oddechowych,

d) ruchów mięśni prostowników,

26. W warunkach oddziału intensywnej terapii całkowite żywienie pozajelitowe odbywa się przez :

a) centralne wkłucie żylne,

b) gastrostomię,

c) zgłębnik dojelitowy,

d) zgłębnik żołądkowy,

27. Dysponujesz 2% Lignokainą w ampułkach po 2 ml. Oblicz jaką ilość roztworu zużyjesz , aby podać pacjentowi 100 mg tego leku.

a) 20 ml,

b) 5 ml,

c) 3 ampułki,

d) powyżej nie wymieniono prawidłowej dawki,

28. Ośrodkowe ciśnienie żylne(OCŻ) służy do oceny :

a) wypełnienia łożyska naczyniowego i pracy prawej komory serca,

b) czynności oddechowej,

c) świadomości,

d) pracy lewej komory serca,

29. Do którego znieczulenia stosuje się strzykawkę niskooporową?:

a) podpajęczynówkowego,

b) nasiękowego,

c) zewnątrzoponowego,

d) splotu ramiennego

30. Spadek ciśnienia tętniczego krwi we wstrząsie jest charakterystyczne dla fazy:

a) skompensowanej,

b) nieskompensowanej,

c) nieodwracalnej,

d) bark prawidłowej odpowiedz.

31. Jednym z warunków pomyślnego zabiegu ortopedycznego po urazie jest tzw. reguła 2+2. Stanowi ona, że:

w trakcie operacji można wykonać dwa zespolenia na kończynach górnych i dwa zespolenia na kończynach dolnych,

czas operacji ortopedycznej nie powinien przekraczać dwóch godzin, w czasie której należy się wystrzegać przetaczania więcej niż dwóch jednostek krwi

do operacji nie powinien być kwalifikowany pacjent powyżej 2 pkt. w GSC, a czas niedokrwienia kończyny podczas operacji nie powinien przekraczać dwie godziny,

w trakcie operacji należy zespalać maksymalnie dwie kości, uszkodzone nie więcej niż w 2 miejscach.

32. Jaką czynność należy wykonać u pacjenta z cewnikiem naczyniowym, u którego nagle pojawi się gorączka, złe samopoczucie, dreszcze i spadek ciśnienia, gdy podejrzewamy bakteriemię?

monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,

usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne,

w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,

zmienić opatrunek.

33. Preparat krwi wolny od ryzyka przeniesienia chorób wirusowych, to:

albuminy,

koncentrat czynnika VIII, IX,

krioprecypitat,

osocze.

34. Pacjenci w starszym wieku w większym stopniu są narażeni na wystąpienie pozabiegowych powikłań:krążeniowych,

płucnych,

neurologicznych,

ze strony rany pooperacyjnej.

35. Zapotrzebowanie podstawowe na płyny u osób dorosłych wynosi:

8 ml/kg mc./h,

6 ml/kg mc./h,

4 ml/kg mc./h,

2 ml/kg mc./h.

36. W oparzeniach chemicznych w pierwszej kolejności, należy:

ochłodzić miejsce oparzone lodem,

płukać powierzchnię oparzoną dużą ilością wody,

zebrać dokładny wywiad na temat środka chemicznego, który spowodował uraz,

osłonić miejsce urazu jałowym opatrunkiem.

37. W czasie badań endoskopowych jest możliwość zakażenia następującymi wirusami:

HBV i HCV,

HIV,

HBV, HCV oraz HIV,HAV, HEV oraz HIV

38. Klasyfikacja Trapnella w czterostopniowej skali jest stosowana do oceny:

ciężkości obrażeń,

zagrożenia i przebiegu zapalenia żył związanego z kaniulacją,

ostrego zapalenia trzustki,

odleżyn.


39. Pielęgnując pacjenta z podejrzeniem uszkodzenia narządów jamy brzusznej, przede wszystkim należy:

zapewnić odpowiednią ilość płynów do przetaczania,

przygotować odpowiednią ilość środków przeciwbólowych,

systematycznie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, tętno, diurezę,

prowadzić gimnastykę oddechową.

40. U pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową, leczonych heparyną, przeciwwskazane jest wykonywanie wstrzyknięć:

podskórnych,

dożylnych,

domięśniowych,

śródskórnych.

41. Objawy łączności złamania podstawy czaszki z jamami powietrznymi czaszki, to:

wyciek krwisty lub płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa, ucha lub gardła,

krótkotrwała utrata przytomności,

wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,

Triada Cushinga.

42. U osób starszych, po zabiegach operacyjnych leczenie usprawniające należy podejmować:

później niż u innych pacjentów,

możliwie jak najszybciej,

w trzeciej dobie po zabiegu,

w czwartej dobie po zabiegu.

43. Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:

objętość płynów przyjętych doustnie, objętość i rodzaj płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,

objętość płynów i rodzaj płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu, ilość wydzieliny ze zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej,

objętość płynów przyjętych doustnie, objętość i rodzaj płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu, ilość wydzieliny ze zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej,

objętość płynów przyjętych doustnie, objętość i rodzaj płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydzieliny ze zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.

44. W przypadku wycięcia całego płuca, błędnym jest podłączenie pozostawionego podczas zabiegu drenu do ssania, gdyż grozi to wystąpieniem:

krwiaka w jamie opłucnej,

przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,

przesunięcia się śródpiersia na stronę operowaną,

odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

45. Wskaż nieprawidłowe zalecenia dotyczące postępowania z pacjentem w ostrym zespole ciasnoty śródczaszkowej:

ułożenie w pozycji na wznak z głową uniesioną o 30°-45°,

hipotermia głowy i hiperwentylacja,

zastosowanie oddechu kontrolowanego u pacjentów poniżej 8 pkt. GSC,

podawanie glukozy we wlewie ciągłym.

46. W przypadku niepowikłanych, pojedynczych złamań kilku żeber, postępowanie z pacjentem zapobiegające niedodmie, polega na:

podawaniu leków przeciwkaszlowych,

założeniu opatrunku unieruchamiającego na klatkę piersiową,

intensywnej rehabilitacji oddechowej po podaniu leków przeciwbólowych,

zastosowaniu leków wykrztuśnych.

47. Pielęgniarka opiekująca się chorym z raną oparzeniową, powinna pamiętać, że bezpośrednio przed zmianą opatrunku należy pacjentowi:

dokładnie oczyścić ranę z zanieczyszczeń i strzępków naskórka,

podać zgodnie ze zleceniem lekarza, lek przeciwbólowy - najlepiej z 15-30 minutowym wyprzedzeniem,

ogolić włosy z okolic rany przed założeniem ponownego opatrunku,

nawilżyć poprzedni opatrunek solą fizjologiczną.

48. Do żył obwodowych, w żywieniu pozajelitowym podajemy roztwory:

o osmolarności > 800mOsm/l

o osmolarności < 800mOsm/l,

o niskiej zawartości kalorii i azotu,

prawidłowe B i C.

49. Ile pokarmu należy podać maksymalnie jednorazowo pacjentowi karmionemu przez zgłębnik żołądkowy metodą porcji w ciągu pół godziny?

200-250 ml,

300-350 ml,

c) 400-450 ml,

500 ml.

50. Źródłem większości zatorów płucnych, jest:prawa komora serca,

zakrzepica żyły miednicy małej,

zakrzepica żył kończyn górnych,

zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.

51. Wstrząs hipowolemiczny, jest następstwem:

urazu,


krwotoku wewnętrznego lub zewnętrznego,

cukrzycy,

wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

52. Profilaktyka powikłań ze strony układu oddechowego polega min. na oklepywaniu klatki piersiowej u chorych leżących i mało mobilnych. Nie oklepuje się klatki piersiowej u pacjentów po operacjach:

w obrębie jamy brzusznej,

kardiochirurgicznych,

ortopedycznych w górnej połowie ciała,

torakochirurgicznych.

53. Następstwa wstrząsu, to:

zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,

niewydolność oddechowa,

martwica cewek nerkowych,

wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

54. Rozszerzenie zastoinowe żył szyjnych jest charakterystyczne dla odmy:

zamkniętej,

otwartej,

zastawkowej,

zamkniętej i otwartej.

55. Wtórnymi następstwami niedożywienia u chorych leczonych chirurgicznie, są:

wzrost chorobowości i śmiertelności, zmniejszenie masy ciała,

zaburzenia gojenia się ran, wzrost chorobowości i śmiertelności,

upośledzenie odporności, atrofia błony śluzowej jelit,

zaburzenia gojenia się ran, niedokrwistość niedobarliwa.

56. Dren Kehra zakładany jest do:

przewodu trzustkowego,

dwunastnicy,

żołądka,

przewodu żółciowego wspólnego.

57. Podczas transportu chorego po zabiegu torakochirurgicznym z bloku operacyjnego do oddziału intensywnej opieki medycznej NIE należy zamykać ani zaginać drenów, gdyż nawet minimalny przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:

krwiaka w jamie opłucnej,

przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,

ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,

odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

58. Wstrząśnienie mózgu objawia się krótkotrwałą utratą przytomności występującą w chwili urazu. Czas utraty przytomności może trwać:

od kilku sekund do 5 minut,

od kilku sekund do 60 minut,

od kilku sekund do 3 godzin,

od kilku sekund do 6 godzin,

59. Samobadanie piersi jest prostą metodą wczesnego wykrywania zmian w piersi i powinno być wykonywane przez kobiety:

po ukończeniu 20 roku życia, systematycznie 1 raz w miesiącu, bezpośrednio po miesiączce,

po ukończeniu 15 roku życia, systematycznie 2 razy w miesiącu, przed i po miesiączce,

po ukończeniu 20 roku życia, codziennie,

po ukończeniu 35 roku życia, systematycznie kilka razy w miesiącu.

60. Pacjentowi, u którego prowadzone jest żywienie dojelitowe przez zgłębnik umieszczony w jelicie czczym można podać:

pokarmy zmiksowane i specjalne mieszanki odżywcze,

wyłącznie pokarmy zmiksowane,

wyłącznie fabrycznie przygotowane mieszanki odżywcze,

specjalne mieszanki odżywcze i 20% roztworów glukozy.

61. Tężyczka występująca najczęściej kilkanaście/kilkadziesiąt godzin po zabiegu operacyjnym, jest spowodowana:

pooperacyjną niedoczynnością przytarczyc w wyniku ich usunięcia lub uszkodzenia unaczynienia,

przełomem tyreotoksycznym jako następstwo niewłaściwie leczonej nadczynności tarczycy w okresie przedoperacyjnym,

zapadnięciem chrząstek tchawicy,

uszkodzeniem nerwu krtaniowego górnego i/lub nerwu krtaniowego wstecznego.

62. Do określenia aktywności krwawienia z wrzodu służy powszechnie stosowana skala:

Forresta,

Glasgow,


Apache II,

ASA.


63. W jakiej pozycji należy ułożyć pacjenta po urazie głowy:

uniesienie głowy pod kątem 30° w stosunku do osi tułowia,

uniesienie głowy pod kątem 15° w stosunku do osi tułowia,

płasko ze zgiętymi kończynami dolnymi w stawach kolanowych i biodrowych,

w pozycji przeciwwstrząsowej.

64. Badanie - kał na ”krew utajoną”, żeby było miarodajne, pobiera się:

jeden raz jest wystarczający,

dwukrotnie,

trzykrotnie,

czterokrotnie.

65. Objawy, takie jak bladość powłok skórnych, ochłodzenie skóry, zwłaszcza dystalnych części ciała, oliguria, tachykardia, potliwość skóry, zmniejszenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie częstotliwości oddechów, to objawy wstrząsu:

anafilaktycznego,

septycznego,

kardiogennego,

hipowolemicznego

66. U pacjenta w miejscu wprowadzenia wenflonu wystąpiła zakrzepica żylna. Zlecony wlew kroplowy należy podłączyć:

powyżej odczynu zapalnego,

do innego naczynia żylnego,

poniżej odczynu zapalnego,

żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

67. Zespół ”krótkiego jelita”, to:

następstwo zmniejszenia powierzchni wchłaniania jelita cienkiego np. po rozległej resekcji,

zmniejszenie powierzchni wchłaniania w jelicie grubym,

zmiany w przebiegu niedrożności jelit,

zmiany w odbytnicy.

68. W niedrożności jelita cienkiego, na zdjęciu radiologicznym jamy brzusznej w pozycji pionowej uwidocznione będzie/będą:

rozdęcie pętli jelitowych z obecnością odmy pęcherzykowej ściany jelita,

rozdęcie żołądka i pętli jelitowych,

rozdęte pętle jelitowe z wyraźnymi poziomami płynów,

zwapnienia w obrębie jamy brzusznej.

69. Opatrunkiem, który można zastosować w ramach profilaktyki w miejscu narażonym na ucisk i tarcia jest:

opatrunek alginianowy,

półprzepuszczalna błona poliuretanowa,

sterylny opatrunek hydrożelowy,

opatrunek hydrokoloidowy.

70. U pacjenta, któremu zastosowano zrównoważony wyciąg szkieletowy, najbardziej narażone na powstawanie odleżyn są okolice:

łydki,

kości krzyżowej i stawu kulszowego,stawu skokowego,

stawów łokciowych

71. U chorych ortopedycznych leczonych operacyjnie, rehabilitację należy rozpocząć:

po uzyskaniu zrostu tkanek kostnych, w celu przeprowadzenia ćwiczeń z obciążeniem,

bezpośrednio po zabiegu operacyjnym, aby zapobiegać zanikom mięśni i przykurczom,

przed zabiegiem operacyjnym,

po usunięciu szwów z rany operacyjnej, aby nie doszło do rozejścia się brzegów rany.

72. Najważniejsze przeciwwskazania do uruchomienia chorego leczonego w oddziale chirurgii są następujące:

bradykardia <35 uderzeń/min.,

stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,

niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,

prawidłowe odpowiedzi A i C.

73. Zaleceniem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego jest, aby każdy dorosły chory przyjmowany do leczenia szpitalnego poddany był ocenie stanu odżywienia, za pomocą:

formularza Subiektywnej Globalnej Ocenie Stanu Odżywienia (SGA) lub siatki centylowej,

współczynnika masy ciała (WCM) na siatce centylowej,

formularza NRS 2002 lub Subiektywnej Globalnej Ocenie Stanu Odżywienia (SGA),

formularza Minimalnej Oceny Stanu Odżywienia (MNA) i siatki centylowej.

74. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla:

pacjenta w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,

pacjenta z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,

pacjenta ze schorzeniami układu oddechowego,

wszystkich wymienionych.

75. Z jakim charakterystycznym problemem pielęgnacyjnym spotyka się pielęgniarka pielęgnując pacjenta po amputacji kończyny dolnej w następstwie choroby Burgera?

bólem rany pooperacyjnej,

bólami fantomowymi,

przygnębieniem i apatią,

niechęcią do współpracy z zespołem terapeutycznym.

76. Do powikłań zrostu kości zalicza się zrost opóźniony, brak zrostu oraz:

wytworzenie stawu rzekomego,

algodystrofię,

przykurcz ischemiczny Volkmana,

ostre zapalenie kości.

77. W ostrej niedrożności mechanicznej bóle brzucha mają charakter napadowy. Im niżej położona jest przeszkoda, tym przerwy między bólami, są:

krótsze,


dłuższe,

nie ma przerw, bóle są stałe,

nie ma to znaczenia.

78. Pielęgnacja cewników pozostawionych w drogach moczowych powinna mieć na uwadze m. in. zapobieganie zakażeniu. Pielęgniarka w profilaktyce zakażeń układu moczowego, powinna zwrócić szczególną uwagę na:

dużą podaż płynów u chorego,

stosowanie zamkniętego systemu drenażu moczu,

wymianę worków i cewników wg obowiązujących zasad aseptyki i antyseptyki oraz utrzymywanie drożności cewników,

wszystkie wymienione.

79. Jeżeli u chorego z założonym wyciągiem na kończynę dolną obciążniki powodują zsuwanie się w dół łóżka, należy zadbać o prawidłowy przeciwwyciąg poprzez:

usunięcie takiej ilości obciążników, aby pacjent nie zsuwał się,

uniesienie nożnej części łóżka poprzez podłożenie odpowiednich podkładek,

przymocowanie szerokim pasem tułowia pacjenta do łóżka,

zastosowanie stałej blokady linki wyciągu.

80. Pacjent, u którego planuje się wytworzenie stomii jelitowej w czasie zabiegu operacyjnego powinien mieć przed zabiegiem wyznaczone miejsce wyłonienia stomii przez pielęgniarkę. Miejsce stomii wyznacza się w pozycji:

stojącej i siedzącej,

siedzącej i leżącej,

leżącej i stojącej,

siedzącej, leżącej i stojącej.

81. Do powikłań długotrwałego utrzymywania cewnika, należy zaliczyć:

objawowe zakażenia układu moczowego, zwężenie cewki moczowej, kamicę dróg moczowych,

odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,

cienki strumień moczu, ustawiczne krwawienia z dróg moczowych, nietrzymanie moczu,

zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.

82. Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu jest:

zastosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania,

właściwa terapia płynowa, która ma na celu przywrócenie objętości śródnaczyniowej i prawidłowej perfuzji tkankowej,

zastosowanie intubacji dotchawiczej,

oznaczenie poziomu elektrolitów, glukozy, mocznika, kreatyniny we krwi.

83. Pacjent po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu zewnątrzooponowym lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:

płaską na grzbiecie lub boku z głową uniesioną pod kątem 30°,

na plecach półwysoką,

na brzuchu z głową na boku,

na plecach z głową uniesioną pod kątem 60°.

84. Pacjent po operacji na przewodzie pokarmowym z założoną gastrostomią. Pierwszy posiłek należy podać w następujący sposób:

w obecności lekarza, podać ok. 50 ml wody przegotowanej, następne porcje zwiększa się obserwując, czy nie wypływa treść koło przetoki, czy chory nie ma uczucia rozpierania w żołądku,

podać ok. 150 ml wody przegotowanej, następna porcja po upływie 30 minut, obserwując, czy nie wypływa treść koło przetoki, czy chory nie ma uczucia zalegania żołądkowego,Pobieranie 476.06 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna