Longus instalacja opis instalacji A. Budowa wyświetlaczaPobieranie 52.61 Kb.
Data18.03.2018
Rozmiar52.61 Kb.

LONGUS - INSTALACJA
Opis instalacji
A. Budowa wyświetlacza


 1. ekran LCD

 2. przycisk trybu / MODE

 3. pokrywa baterii

 4. przycisk ustawień / SET

 5. przycisk „1/2”

 6. styki

 7. podkładka czujnika

 8. podkładka uchwytu/bazy

 9. baza

 10. czujnik

 11. magnes

 12. pierścień

 13. bateria 1.5V (LR44)

 14. spinki

 15. strefy pomiaru (S)


B. Instalacja
Montaż czujnika i magnesu


 1. Przymocuj czujnik (10) przy pomocy dwóch spinek (14) i podkładki (7) na przednim widelcu. Zwróć czujnik w kierunku szprych. Nie zaciągaj spinek zanim czujnik nie znajdzie się we własciwym położeniu. (rys. B0)

 2. Zamontuj magnes (11) na jednej ze szprych przedniego koła. Zwróć magnes w kierunku stref pomiaru (S) (15). Umieść pierścień (12) wokół magnesu, aby zwiększyć pewność zamocowania (rys. B1).

 3. Dopasuj wzajemne położenie czujnika i magnesu. (rys. B2)

 1. Ustaw magnes w taki sposób, aby jego oś pokrywała się z osią jednej ze stref odczytu.

 2. Upewnij się, że odległość między magnesem i czujnikiem NIE JEST większa od 4 mm. Ustaw pożądaną odległość, przesuwając magnes i czujnik w górę lub w dół.

UWAGA: jeśli parametry opisane w a) lub b) są niepoprawne, wskazania urządzenia będą nieprawidłowe.

 1. Po dopasowaniu wzajemnego położenia czujnika i magnesu zaciągnij spinki.

 2. Po zakończeniu montażu odetnij nadmiar paska zębatego spinki. (rys. B3)


Montaż uchwytu/bazy


 1. Przymocuj uchwyt/bazę (9) do kierownicy i dopasuj przy pomocy podkładki (8) pomiędzy kierownicą i taśma mocująca bazy (rys. B4).

 2. Zaciągnij taśmę mocującą bazy przy pomocy śrubokrętu (rys. B5).Mocowanie przewodu czujnika

 1. Wybierz właściwą pozycję do przypięcia przewodu do widelca przy pomocy spinek (14) (rys. B6).

 2. Przed zaciągnięciem spinek upewnij się, że przewód jest dostatecznie luźny, aby kierownica mogła się swobodnie obracać.


Montaż wyświetlacza

 1. Zamontuj wyświetlacz w uchwycie, wsuwając go od przodu do tyłu, aż do słyszalnego kliknięcia (rys. B7).

 2. Budowa uchwytu zapobiega wyśliznięciu się wyświetlacza w czasie jazdy, o ile wyświetlacz został prawidłowo zamocowany w uchwycie.

 3. Aby odłączyć wyświetlacz od uchwytu-bazy, naciśnij języczek blokujący (LEVER) i wysuń wyświetlacz do przodu (rys. B8).

 4. Wyświetlacz może służyć jako zwykły zegarek, kiedy nie jest wpięty do bazy (rys. B9).


C. Wymiana baterii
Symbol słabej baterii

 1. Kiedy na ekranie LCD wyświetlacza ukazuje się symbol „...”, bateria jest prawie wyczerpana.

 2. Wymień baterię na nową w ciągu kilku dni od ukazania się symbolu, w przeciwnym razie dane zgromadzone w pamięci wyświetlacza mogą zostac utracone.


Wymiana baterii

 1. wymiana baterii spowoduje wyzerowanie wszystkich danych, zgromadzonych w pamięci urządzenia.

 2. Dotychczasowe wartości ODO1, ODO2 i T-TM mogą być wprowadzone ponownie po wymianie baterii.

 3. Zapisz wartości ODO1, ODO2 i T-TM zanim wymienisz baterię.

 4. Wymień zużytą baterie na nową (13) (typ LR44/A76/AG13/V13GA); umieść nową baterię w niszy z tyłu wyświetlacza znakiem (+) w kierunku pokrywy baterii.

 5. Włącz wyświetlacz (rys. E).Środki ostrożności

 1. Czytnik może byc używany podczas deszczu, ale nie powinien być używany pod wodą.

 2. Nie wystawiaj wyświetlacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kiedy rower nie jest używany.

 3. Nie rozkładaj na części wyświetlacza ani żadnego z akcesoriów.

 4. Okresowo sprawdzaj położenie i wzajemną odległość magnesu i czujnika.

 5. Okresowo czyść styki między wyświetlaczem i bazą.

 6. Nie używaj rozpuszczalnika, alkoholu lub benzyny do czyszczenia wyświetlacza lub innych akcesoriów.

 7. Pamiętaj, aby w czasie jazdy zwracać uwagę na to, co dzieje się na drodze.


Rozwiązywanie problemów
Zanim oddasz urządzenie do naprawy w serwisie, wykonaj poniższe czynności kontrolne.


Problem

Kontrola

Rozwiązanie

Wyświetlacz nie działa

1. Czy bateria jest rozładowana?

2. Czy bateria jest włożona niepoprawnie?1. Wymień baterię.

2. Upewnij się, ze bateria jest włożona znakiem (+) w kierunku pokrywy.Brak prędkości chwilowej lub niepoprawne dane

1. Czy dzieje się to w trakcie przeprogramowywania lub ustawiania zegara w trybie 12-godzinnym?

2. Czy styki pomiędzy wyświetlaczem i bazą są w złym stanie?

3. Czy wzajemne położenie i odległość między czujnikiem i magnesem są prawidłowe?

4. Czy prewód jest przerwany?

5. Czy obwód koła został zaprogramowany prawidłowo?


1. Sprawdź procedurę ustawiania i zmień ustawienia.

2. Przczyść styki.

3. Sprawdź (rys. B1) i (rys. B2) i zmień wzajemne położenie obu elementów.

4. Napraw lub wymień przewód.

5. Sprawdź procedure programowania i wprowadź poprawne dane.


Błędy wyświetlania
Sprawdź procedurę ustawiania wyświetlacza i przeprowadź ją ponownie

Ekran LCD jest czarny

Cy wyświetlacz był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w okresie, kiedy nie był używany?

Umieść urządzenie w cieniu w celu powrotu do stanu normalnego.

Wyświetlacz pracuje w zwolnionym tempie

Czy temperatura jest poniżej 0ºC?

Urządzenie wróci do normalnego stanu w wyższej temperaturze


Specyfikacja


FUNKCJA

ZAKRES

JEDNOSTKA

DOKŁADNOŚĆ POMIARU

Pędkość chwilowa

„...”

0-199 km/h

(120 mil/h)0.1 km/h lub

0.1 mila/h1%

Przebieg 1 / 2

ODO

0-99999 km (mil)

0.1 km (mila)

0.1%

Całkowity czas jazdy

T-TM

0h00m – 99999.9h59m

1 minuta

0.003%

Całkowity przebieg

T-ODO

0.0-99999 km (mil)

0.1 km/mila

0.1%

Zegar

„...”

12h AM/PM lub 24h

1 sekunda

0.003%

Prędkość przeciętna

AVG

0.0-199.9 km/h (120.0 mil/h)

0.1 km/h (mil/h)

0.1%

Długość prze-jechanej trasy

DST

0.00-999.99 km (mil)

0.01 km (mil)

0.1%

Czas przejazdu

TM

0m00.0s-59m59s

1h00m00s-99h59m59s0.1 sekundy

1 sekunda0.003%

Prędkość maksymalna

MAX

0-199 km/h

(120 mil/h)0.1 km/h lub

0.1 mila/h1%

Odległośc przejazdu w ciągu jednego dnia

DST/D

0.00-999.99 km (mil)

0.01 km/mil

0.1%

Porównanie prędkości

„...”/”...”

Prędkość chwilowa jest wyższa od prędkości przeciętnej.

Prędkość chwilowa jest niższa od prędkości przeciętnej.Uwaga: wszystkie dane sa aktualizowane co 1 sekundę.

Czujnik: bezstykowy czujnik magnetyczny

Przewód czujnika: 86 cm

Zakres programowania obwodu koła: 0 mm – 2999 mm (co 1 mm)

Temperatura pracy: 0ºC – 60ºC

Temperatura przechowywania: -20ºC - +80ºC

Typ baterii: 1.5V x 1 (typ LR44/A76/AG13/V13GA)

Żywotność baterii: około 3 lat (dla baterii instalowanych fabrycznie należy uwzględnić/doliczyć czas przechowywania


i transportu)

Wymiary/Waga: 46.4 x 53.0 x 18.2 mm / 27.6 g

INDEX:

„(N) 2 sec” znaczy, że dany przycisk N należy przycisnąć na dłużej, niż 2 sekundy.„(N)” znaczy, że dany przycisk N nalezy przycisnąć na krótko.
[N = oznaczenie przycisku: (2) przycisk MODE, (4) przycisk SET.]
D. Programowanie wyświetlacza (operacja AC=All Clear) (rys. E)

Uruchamianie wyświetlacza (czynność AC = All Clear)

 1. Bateria jest zamontowana w urządzeniu w momencie zakupu.

 2. Wciśnij równocześnie klawisze MODE (2) i „1/2” (5) przez co najmniej 3 sekundy, aby uruchomić wyświetlacz i wyzerować wprowadzone dane.
  WAŻNE: upewnij się, że czynność AC została wykonana przed programowaniem wyświetlacza, w przeciwnym razie urządzenie będzie pokazywać błędne dane.

 3. Segmenty ekranu LCD zostaną automatycznie przetestowane po wciśnięciu przycisku AC.

 4. Wcisnij przycisk MODE (2) w celu zatrzymania testu ekranu LCD. Zostanie wyświetlony migający symbol „km/h”.


Wybór jednostek

Wciśnij przycisk „MODE” (2), żeby wybrać „KM/h” lub „M/h” (=mile na godzinę), a następnie przyciśnij przycisk „SET” (4), aby zachować wybór w pamięci urządzenia.


Programowanie ODO1, ODO2 i T-TM

 1. Funkcja ta umożliwia wprowadzenie poprzednich danych ODO1, ODO2 i T-TM przy wymianie baterii.

 2. Nowy użytkownik nie musi ustawiac artości powyższych funkcji.

 3. Proces wprowadzania danych:

A. Każda cyfra jest ustawiana osobno. Cyfra ustawiana miga.

B. Wciśnij przycisk MODE (2), aby zwiększac wartość każdej cyfry o 1.

C. Aby zmienić ustawianą/migającą cyfrę, przytrzymaj przycisk MODE (2) przez co najmniej 2 sekundy.

D. Wciśnij przycisk SET (4) zaby zachowac wprowadzone dane i przejść do dalszego programowania/ustawiania lub zakończyć proces.Obwód koła

 1. Obróć koło zaworem dętki do dołu i zaznacz pierwszy punkt na podłożu (rys. D1).

 2. Wsiądź na rower i z pomocą innej osoby przetocz rower na odległość równą obwodowi koła. Zaznacz drugi punkt na podłożu w miejscu, gdzie zawór dętki znajduje się najbliżej podłoża. (Obciążenie roweru osobą jadącą umożliwia dokładniejszy odczyt odległości, jako że masa rowerzysty zmienia nieco obwód koła)

 3. Zmierz odległość między oboma zaznaczonymi punktami. Wprowadź wartość pomiaru jako obwód koła.
  Opcja:

Odczytaj odpowiednie wartości obwodu z tabeli. (rys. D2)

 1. Wprowadź wartość obwodu koła w procesie programowania.

 2. Urządzenie powróci do normalnego trybu po zakończeniu wprowadzania wartości obwodu.


E. Funkcje

SPD: prędkość chwilowa

Prędkość chwilowa jest zawsze wyświetlana w gónej części ekranu podczas jazdy. Wyświetlana jest prędkość chwilowa aż do 199.9 km/h lub 120.0 mil/h dla kół o średnicy większej, niż 24 cale.
ODO1, ODO2: przebieg roweru nr 1, przebieg roweru nr 2


 1. Licznik przebiegu mierzy całkowity dystans od zamontowania wyświetlacza.

 2. Opisywany typ wyświetlacza ma podwójną pamięć obwodu koła, może zatem obsługiwać dwa różne rowery. Przebiegi obydwu rowerów są lcizone niezależnie.

 3. Urządzenie wyświetla całkowity przebieg wybranego z rowerów.

T-TM: całkowity czas jazdy

W ytrybie T-TM wyświetlacz pokazuje zsumowany czas przejazdu dla obu zaprogramowanych rowerów.
T-ODO: całkowity przebieg

Wartość T-ODO jest sumą wartości ODO1 i ODO2.


„...”: zegar w formacie 12- lub 24-godzinnym

Wyświetla aktualny czas w formacie 12- lub 24-godzinnym.


AVG: przeciętna prędkość

 1. Przeciętna prędkość jest wyliczana z wartości DST dzielonej przez wartość RT; dane dotyczą czasu od ostatniego zerowania.

 2. Jeśli wartość RT jest mniejsza, niż 4 sekundy, wyświetlacz pokazuje wartość 0.0.

 3. Wartość AVG jest aktualizowana co sekundę, jeśli wartość RT jest większa, niż 4 sekundy.

 4. Jeśli wartość RT jest większa od 100 godzin lub wartość DST jest większa od 1000 km lub mil), na ekranie jest wyświetlany symbol „Err”. Wyzeruj urządzenie aby otrzymać prawidłowe dane.

DST: długość przejechanej trasy

Funkcja DST pokazuje odległość przejechaną od ostatniego zerowania (RESET).
TM: czas przejazdu


 1. Funkcja TM pokazuje czas jazdy od ostatniego zerowania.

 2. Funkcja uruchamia się automatycznie w momencie rozpoczęcia jazdy i kontynuuje do 3.2 sekundy po jej zakończeniu. Wyświetlacz automatycznie aktualizuje nadliczone sekundy.

 3. Jeśli TM jest mniejszy, niż 1 godzina, dane sa pokazywane na ekranie z dokłądnością do 0.1 sekundy, powyżej 1 godziny – z dokładnością do 1 sekundy.

MAX: prędkość maksymalna

Pokazuje najwyższą prędkość od ostatniego zerowania.
DST/D: długość przejechanej trasy w ciągu jednego dnia

Funkcja DST/D pokazuje odległość przejechaną w ciagu jednego dnia. Dane są zerowane automatycznie o północy.


.../...”: porównanie prędkości

Funkcja wskazuje, czy prędkość chwilowa jest wyższa od przeciętnej (znak „...”), czy niższa (znak „...”).


F. Przyciski i czynności
Przycisk „MODE” (2) (rys. F)

Przyciśnij krótko przycisk „MODE”, aby przełączać urządzenie pomiędzy wskazaniami poszczególnych funkcji.


Przycisk „SET” (4)

Wciśnij przycisk „SET” aby wejść w tryb rekalibracji, jeśli chcesz zmienić wartość obwodu koła lub ustawić zegar.


Przycisk „1 / 2” (5)

 1. Opisywany typ wyświetlacza ma podwójną pamięćobwodu koła, co umożliwia gromadzenie danych niezależnie dla dwóch rowerów.

 2. Wciśnij przycisk „1 / 2”, aby wybrać wskazania dla roweru 1 lub roweru 2.


Rekalibracja obwodu koła (Cmm) dla roweru 1 lub roweru 2

 1. Wciśnij przycisk „1 / 2” (5) aby wybrac rower 1 lub rower 2.

 2. Wciśnij przycisk „MODE” (4), aby przejść do ekranu wyświetlającego ODO.

 3. Wciśnij przycisk „SET” (2), aby wejść w tryb ustawiania obwodu koła.

 4. Wprowadź poprawne dane zgodnie z procedurą wprowadzania danych.


Ustawianie zegara

 1. Przełącz wyświetlacz w tryb funkcji „CLK” (rys. G3).

 2. Przytrzymaj przycisk „SET” (4) aby otrzymać widok ekranu ustawiania zegara.

 3. Szybkie naciśnięcie przycisku „MODE” (2) pozwala wybrac 12- lub 24-godzinny format wyświetlania czasu.

 4. Ustaw wartość zegara o jednę minutę powyżej aktualnego czasu. (Zakładając, że aktualny czas to 10H37M15S, wprowadź odpowiednio wartości: 10H38M). Kiedy sekundy bieżącego czasu wyzerują się (=10H38M00S), wciśnij przycisk „SET” (4), aby zachować wprowadzone wartości i zsynchronizować je z aktualnym czasem.


Zerowanie (RESET)

 1. Przytrzymaj przycisk „MODE” (2) aż do zniknięcia cyfr na ekranie, a następnie zwolnij przycisk. Wyświetlacz wyzeruje wartości TM, MAX, AVG i DST (rys. G4).

 2. Operacja nie spowoduje wyzerowania wartości ODO, T-TM, T-ODO, „...”, DST/D.

Automatyczny start/stop

 1. Wyświetlacz zacznie automatycznie liczyć SPD, MAX, DST, ODO, RT w momencie rozpoczęcia jazdy i zakończy w momencie zatrzymania roweru.

 2. Migający symbol „...” wskazuje na aktywny stan urządzenia.


Automatyczne włączanie/wyłączanie

Aby chronić baterię przed rozładowaniem, wyświetlacz wyłącza się automatycznie po około 4 minutach nieużywania i przechodzi w tryb wyświetlania zegara. Włączenie następuje automatycznie po rozpoczęciu jazdy lub wciśnięciu przycisku.

Pobieranie 52.61 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna