Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4.2 Mb.
Strona1/21
Data22.10.2017
Rozmiar4.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Dolina Samy” na lata 2008-2013LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA SAMY” NA LATA 2008-2013SPIS TREŚCI

1.Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 4

1) Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w KRS 4

2) Opis procesu budowania partnerstwa 4

3) Charakterystyka partnerów i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD 6

4) Struktura ciała decyzyjnego 9

5) Zasady i procedury funkcjonowania LGD 14

21

Nowa siedziba biura – od marca 2010 roku 216) Kwalifikacje i doświadczenie osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem 21

7) Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji 212.Definicja obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 21

1) Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne 21

2) Uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze 23

3) Uwarunkowania historyczne i kulturowe 28

4) Społeczność lokalna na obszarze LGD 30

5) Kultura i sport 33

6) Gospodarka obszaru 35

7) Specyfika obszaru objętego LSR 39

8) Uzasadnienie spójności obszaru LGD 40

3.Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 41

4.Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia 43

Matryca logiczna i opis przedsięwzięć dla celu I 50

Cel ogólny 2: Dolina SAMY przedsiębiorczością stoi 56

Matryca logiczna i opis działań dla celu 2 57

Cel ogólny 3: Odkrywamy bogactwa Doliny SAMY 62

Matryca logiczna i opis działań dla celu 3 635. Misja LGD 67

5.Spójność specyfiki obszaru z celami LSR 68

6.Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć 70

7.Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć 72

8.Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania 76

9.1. Procedura wyboru operacji 76

9.2. Lokalne kryteria wyboru 84

9.2.1. Kryteria dla przedsięwzięć celu 1: Poprawa jakości życia na obszarze objętym działalnością LGD Dolina Samy – Aby żyło nam się lepiej 849.3. Standardowe dokumenty stosowane w ocenie projektów 90

9.Budżet LSR dla każdego roku realizacji LSR 91

10.Opis procesu przygotowania LSR 94

11.Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 96

12.Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej 98

13.Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 99

14.Planowane działania/przedsięwzięcia/operacje realizowane przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze LGD 99

15.Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 100

16.Informacja o załącznikach (ZAŁACZNIKI STANOWIĄ DOKUMENTACJĘ DO WNIOSKU) 103

  1. Pobieranie 4.2 Mb.

    Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu