Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Między Wisłą a KampinosemPobieranie 34 Kb.
Data03.06.2018
Rozmiar34 Kb.

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów

tel./fax (22)7940488, e-mail: biuro@lgdkampinos.pl

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.Wnioski należy składać w terminie od 15 stycznia 2013 r. do 04 lutego 2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 04 lutego 2013 r. o godzinie 16:00. Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu bezpośrednio (tj. osobiście) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów (budynek Urzędu Gminy Czosnów).
Limit środków dostępnych w ramach konkursu wynosi: 3 048 439,00 zł.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

  • wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji określonych w LSR;

  • kryteria wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR

  • minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

  • Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” – www.lgdkampinos.pl

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl


Minimalne wymagania, jakie musi spełnić projekt, aby został wybrany do dofinansowania – 15 pkt.


Pytania prosimy kierować na adres email: biuro@lgdkampinos.pl lub telefonicznie: (22) 794-04-88. Wnioskodawcy mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych po wcześniejszym umówieniu się z biurem stowarzyszenia.

Pobieranie 34 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna