Lista zagadnień egzaminacyjnych Polityka gospodarcza WykładPobieranie 42 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar42 Kb.

Lista zagadnień egzaminacyjnych - Polityka gospodarcza - Wykład

dr Kamil Aksiuto - kamaks@poczta.umcs.lublin.pl

terminy konsultacji: pn. 11.45-13.15 i czw. 15.15-16.45


 1. Pojęcie polityki gospodarczej.

 2. Pojęcia: niedoskonałości rynku, efekty zewnętrzne, dobro publiczne.

 3. Funkcje polityki gospodarczej.

 4. Polityka makroekonomiczna a polityka mikroekonomiczna.

 5. Doktryny i kierunki polityki gospodarcze: merkantylizm, fizjokratyzm, ekonomia klasyczna - liberalizm (leseferyzm), Keynesizm, monetaryzm.

 6. Cele polityki gospodarczej.

 7. PKB i sposoby jego mierzenia.

 8. PKB realny i nominalny, deflator PKB

 9. PKB a PKN, PNB i Dochód Narodowy.

 10. Wzrost gospodarczy i czynniki go warunkujące.

 11. Maltuzjanizm i neomaltuzjanizm.

 12. Neoklasyczny model wzrostu gospodarczego.

 13. Wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się.

 14. Cykl koniunkturalny, recesja, ekspansja, szczyt, dno.

 15. Teorie cyklu koniunkturalnego.

 16. Łączny popyt i jakie czynniki wpływają na jego kształtowanie.

 17. Funkcje pieniądza, popyt i podaż pieniądza.

 18. Dwa modele systemów bankowych.

 19. Funkcje banku centralnego.

 20. Modele relacji bank centralny-rząd.

 21. Instrumenty polityki pieniężnej: stopa rezerw obowiązkowych, stopy procentowe (stopa dyskontowa i redyskontowa), operacje otwartego rynku.

 22. Narodowy Bank Polski, jego cele i organy.

 23. Polityka walutowa – warunki porozumienia z Bretton Woods.

 24. Kursy stałe i płynne.

 25. Polityka budżetowa, funkcje budżetu, źródła dochodów budżetu, wydatki budżetowe.

 26. Rodzaje podatków, 4 główne podatki w Polsce.

 27. Mnożnik wydatków budżetowych.

 28. Polityka strukturalna i sektorowa.

 29. Polityka przemysłowa.

 30. Narzędzia polityki przemysłowej.

 31. Formy finansowania pomocy publicznej.

 32. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej.

 33. Jednolity rynek europejski i polityka konkurencji UE.

 34. Unia gospodarcza i walutowa. Kryteria konwergencji pełnego uczestnictwa w unii walutowej.

 35. Typy bezrobocia.

 36. Ujęcie neoklasyczne i keynesistowskie bezrobocia w warunkach nierównowagi na rynku pracy.Literatura:

B. Winiarski, Polityka gospodarcza, Warszawa 2006 i inne wydania;J. Kaja, Polityka gospodarcza, Warszawa 2007 i inne wydania; s. 13-111;

Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Gdańsk 2004.
Directory: attachments -> 2018
attachments -> Do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – tekstu jednolitego
attachments -> Zderzenie zestawu holowniczego: yellow cab 1 + wodolot polesie 11 z motorówką aga, w dniu listopada 2010r w porcie Szczecin
attachments -> Interwencja nato w Kosowie bibliografia
2018 -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
2018 -> Załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. ŚW. Rafała w czerownej górze
2018 -> Opis przedmiotu zamówienia realizacja szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe w ramach projektu
2018 -> Bardzo przydatną operacją, jaką oferuje Word, jest podział tekstu na kolumny
2018 -> Mariusz Rebczynski
2018 -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie

Pobieranie 42 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna