Lista jednostek I potencjalnych Promotorów dla kierunku FizjoterapiaPobieranie 162.19 Kb.
Strona1/3
Data23.10.2017
Rozmiar162.19 Kb.
  1   2   3

Lista jednostek, w których można realizować prace licencjackie i magisterskie

oraz obszary tematyczne na kierunku

Fizjoterapia

w roku akademickim 2016/2017
KLINIKA REUMATOLOGII I REHABILITACJI (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, Tel: (061) 831 02 44, Fax: (061) 831 02 44E-mail: monika.iwanska@onet.com.pl


 1. Dr Anna Kostiukow

 • Kinezjologia / ruch / motoryczność,

 • Rozwój człowieka / zaburzenia rozwoju / stany patologiczne,

 • Rehabilitacja dziecięca / metody rehabilitacyjne / wspieranie rozwoju,

 • Zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu,

 • Rehabilitacja neurologiczna,

 • Medycyna fizykalna / reumatologia.
 1. Dr Roksana Malak

 • Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka z asymetrią ułożeniową,

 • Terapia dziecka z hipoplazją móżdżku,

 • Ocena skuteczności zastosowania ortezy u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym,

 • Terapia narządu żucia u dziecka z dysfagią,

 • Leczenie zachowawcze dziecka ze skoliozą,

 • Terapia dziecka artrogrypozą,

 • Terapia dziecka z problemami w zakresie koordynacji ruchowej,

 • Terapia dziecka z padaczką lekooporną,

 • Terapia dziecka po usunięciu guza mózgu,

 • Usprawnianie dzieci z zaburzeniami narządu żucia,

 • Usprawnianie dzieci z asymetrią ułożeniową za pomocą metody NDT Bobath,

 • Terapia funkcji ręki za pomocą metod neurorozwojowych,

 • Ocena noworodków za pomocą skali oceny psychorozwoju,

 • Porównanie oceny dzieci za pomocą skali Alberta oraz Brazeltona,

 • Usprawnianie dzieci z zaburzeniami koordynacji ruchowej.
 1. Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

 • Reumatologia,

 • Balneologia i medycyna fizykalna.
 1. Dr hab. Magdalena Sobieska

 • Balneologia,

 • Ocena sprawności fizycznej,

 • Otyłość u dzieci i młodzieży,

 • Fizjoterapia w chorobach o podłożu zapalnym.
 1. Dr Elżbieta Skorupska

 • Reumatologia,

 • Neurologia: udary,

 • Tematyka bólu.


 1. Dr Wojciech Manikowski

 • Fizjoterapia ortopedyczna i reumatologiczna szczególnie dotycząca chorób i urazów w obrębie kręgosłupa i kończyn dolnych.
 1. Dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska

 • Etiologia i epidemiologia bólów kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego,

 • Biomechanika dolegliwości bólowych kręgosłupa,

 • Obciążenie zawodowe, a częstość występowania bólów kręgosłupa,

 • Skuteczność wybranych form rehabilitacji w terapii bólów kręgosłupa,

 • Wykorzystanie metody McKenzie w terapii bólów kręgosłupa,

 • Wykorzystanie kinesiotapingu w fizjoterapii,

 • Wykorzystanie fali uderzeniowej w leczeniu ostrogi piętowej i łokcia tenisisty,

 • Porównanie skuteczności fali uderzeniowej i ultradźwięków,

 • Wykorzystanie lasera wysokoenergetycznego w terapii chorób narządu ruchu,

 • Wykorzystanie gimnastyki korekcyjnej w profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa

u młodzieży z wadami postawy.
8. Dr Magdalena Atarowska

 • Reumatologia.


9. Dr n. o. kult .fiz. Marcin Bączyk

 • Neurofizjologia,

 • Rehabilitacja neurologiczna,

 • Przez czaszkowa stymulacja prądem stałym: prace bazujące na przeglądzie literatury,

 • Przez rdzeniowa stymulacja prądem stałym: prace bazujące na przeglądzie literatury.


10. Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof.UM

 • Reumatologia,

 • Choroby metaboliczne kości i tkanki łącznej,

 • Fizjoterapia.


11. Dr Katarzyna Pawlak-Buś

 • Reumatologia,

 • Choroby metaboliczne kości i tkanki łącznej,

 • Fizjoterapia.


12. Dr n. o. kult .fiz. Mateusz Romanowski

 • Narząd ruchu (układ mięśniowo-kostny),

 • Reumatologia,

 • Tematyka bólu.13. Dr n. med. Dorota Sikorska

 • Reumatologia,

 • Choroby wewnętrzne.


KLINIKA REHABILITACJI (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM

Adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, Tel: (061) 831 02 17, Fax: (061) 831 01 73E-mail: rehabilitacja@orsk.ump.edu.pl
1. Dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM

Tematy prac licencjackich – studia stacjonarne:

 • Podstawy fizyczne elektroterapii.

 • Możliwości obiektywizacji działania przeciwbólowego zabiegów fizykalnych.

 • Terapia punktów spustowych.

 • Dynamiczne ortezy w spastyczności.

 • Siła a wytrzymałość – programowanie kinezyterapii.

Tematy prac licencjackich – studia niestacjonarne:

 • Praktyczne zastosowanie fizyki w fizjoterapii.

 • Aktualne poglądy na leczenie wyciągowe w bólach kręgosłupa.

 • Światło spolaryzowane w fizykoterapii.

 • Czynność mięśni – możliwości obiektywnego pomiaru dla potrzeb fizjoterapii.

 • Teoria nerwowo-mięśniowego ułatwiania w świetle literatury.

Tematy prac magisterskich – studia stacjonarne:

 • Efektywność treningu chodu u chorych po endoprotezoplastyce stawu kolanowego w okresie wczesnym.

 • Wpływ jednostronnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego na wybrane parametry chodu.

 • Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości wzrokowej w rehabilitacji zaburzeń koordynacji.

Tematy prac magisterskich – studia niestacjonarne:

 • Bóle kręgosłupa u kobiet w ciąży.

 • Obiektywna ocena skuteczności PNF w świetle analizy bibliografii.

 • Rehabilitacja jako proces ciągły u chorych poudarowych.

 • Aplikacje mobilne w nauce i praktyce fizjoterapeutycznej.

 • Biofeedback w praktyce klinicznej – wykorzystanie w fizjoterapii.


2. Dr med. Edyta Kinel

Tematy prac licencjackich:

 • Znaczenie indywidualnego programu usprawniania u osoby z rozpoznaną skoliozą idiopatyczną.

 • Ryzyko wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych u aktywnej zawodowo pielęgniarki.

 • Rola badania funkcjonalnego u pacjenta po udarze mózgu.

 • Skala Uszkodzeń „Repty” w ocenie pacjenta po udarze mózgu.

 • Nieprawidłowości postawy u osoby z przewlekłym bólem części lędźwiowej kręgosłupa.

 • Określenie poziomu aktywności fizycznej u osoby z gonartrozą na podstawie Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score –KOOS.

 • Skala Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score – HOOS w ocenie aktywności fizycznej u osoby z rozpoznaną koksartrozą.

 • Znaczenie ergonomii w pracy fizjoterapeuty.

 • Wykorzystanie kwestionariusza BSSQ Deformity i Brace w określeniu poziomu jakości życica nastolatki z rozpoznaną skoliozą idiopatyczną.

 • Kompleksowa fizjoterapia u pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu.

Tematy prac magisterskich:

 • Określenie poziomu zaburzeń mięśniowo-szkieletowych u fizjoterapeutów na podstawie Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ).

 • Określenie poziomu rekreacyjnej aktywności fizycznej u osób z przewlekłym bólem części lędźwiowej kręgosłupa.

 • Wzorce postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym.

 • Związek pomiędzy wskaźnikiem masy ciała a postawą ciała u młodzieży.

 • Zmiany w płaszczyźnie strzałkowej ciała u osób z bólem części lędźwiowej kręgosłupa.

 • Nieprawidłowości postawy u osób z rozpoznaną koksartrozą.

 • Wykorzystanie skali Depresji i Lęku (HADS )u osób z przewlekłym bólem części szyjnej kręgosłupa.

 • Znaczenie fizjoterapii w usprawnianiu osób z rozpoznaną gonartrozą.


3. Dr med. Marian Majchrzycki

Tematy prac licencjackich:

 • Skuteczność terapii tkanek miękkich w bólach odcinka szyjnego kręgosłupa.

 • Skuteczność terapii tkanek miękkich w bólach odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

 • Usprawnianie po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana.

 • Wykorzystanie terapii manualnej w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego.

 • Wykorzystanie terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa.

 • Terapia mięśniowo-powięziowa u kobiet w ciąży.

 • Usprawnianie pacjenta z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa.

 • Usprawnianie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

 • Usprawnianie pacjenta w zespole bolesnego barku.

 • Usprawnianie pacjenta z bólem kolana.

Tematy prac magisterskich:

 • Skuteczność terapii mięśniowo-powięziowej w zespołach bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa.

 • Usprawnianie osób z bólem odcinka szyjnego kręgosłupa.

 • Usprawnianie osób z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

 • Jakość życia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

 • Postępowanie usprawniające u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.

 • Terapia mięśniowo-powięziowa w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

 • Zastosowanie rehabilitacji po udarze mózgu.

 • Skuteczność fizjoterapii w usprawnianiu osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.


4. Dr n .o zdr. Agnieszka Wareńczak-Wysocka

Tematy prac licencjackich - studia stacjonarne:

 • Postępowanie usprawniające w zespołach bólowych kręgosłupa piersiowego.

 • Kinezyterapia w chorobie Parkinsona.

 • Postępowanie usprawniające po endoprotezoplastyce stawu ramiennego.

 • Programowanie rehabilitacji u pacjenta z bolesnym barkiem.

 • Techniki tkanek miękkich w leczeniu dysfunkcji stawu skokowego.

Tematy prac licencjackich - studia niestacjonarne:

 • Postępowanie fizjoterapeutyczne w ZZSK.

 • Postępowanie fizjoterapeutyczne w RZS.

 • Kinezyterapia po jednostronnej endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

 • Skuteczność leczenia fizjoterapeutycznego po rekonstrukcji ACL.

 • Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu zespołów bólowych odcinka L-S kręgosłupa.

Tematy prac magisterskich - studia stacjonarne:

 • Wpływ treningu krótkiej stopy na wyniki badania posturograficznego.

 • Wpływ wzrokowego sprzężenia zwrotnego na równowagę u osób zdrowych.

 • Trening równowagi u osób starszych. Ocena skuteczności przy pomocy testów funkcjonalnych.

 • Ocena skuteczności terapii tkanek miękkich w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa w odc. C.

Tematy prac magisterskich - studia niestacjonarne:

 • Porównanie sprawności kończyn dolnych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych i kolanowych.

 • Wykorzystanie platformy balansowej i testów funkcjonalnych do oceny efektów usprawniania chorych z dysfunkcjami stawu kolanowego.

 • Wykorzystanie testu Fullerton Fitness Test do oceny sprawności fizycznej osób starszych,

 • Ocena równowagi u osób z osteoporozą.

 • Wpływ programu usprawniania na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa L-S.

 • Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u osób z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.


KATEDRA I KLINIKA NEUROLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, Tel: (061) 869 12 55, Fax: (061) 869 15 53

E-mail: neurologia.rozwojowa@spsk2.pl, nwrsk2@ump.edu.pl


 1. Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

 • Neurologia dzieci i młodzieży,

 • Neurologia dorosłych.
 1. Dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor

 • Neurologia dzieci i młodzieży,

 • Neurologia dorosłych.
 1. Dr hab. n. med. Marcin Żarowski

 • Neurologia dzieci i młodzieży,

 • Neurologia dorosłych.
 1. Dr Izabela Kaczmarek

 • Neurologia dzieci i młodzieży,

 • Neurologia dorosłych.


ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. n. o zdrowiu Ewa Mojs

Adres: ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, Tel: (061) 854 72 74, Fax: (061) 854 72 74E-mail: psychologia@ump.edu.pl
1. Dr Bogusław Stelcer

Przykładowe tematy:

 • Behawioralne wyznaczniki jakości życia seniorów.

 • Aktywność fizyczna i styl życia a dobrostan psychiczny seniorów.


2. Dr Marta Czarnecka-Iwańczuk

Prace licencjackie:

 • Zaburzenia psychiczne wśród pacjentów poddawanych fizjoterapii.

Przykładowe tematy:

 • Zaburzenia psychosomatyczne wśród pacjentów poddawanych fizjoterapii.

 • Zaburzenia nastroju wśród pacjentów po amputacji kończyn.

Prace magisterskie:

 • Psychologiczne aspekty rehabilitacji i fizjoterapii,

 • Wizerunek fizjoterapeuty, autoprezentacja, zarządzanie wizerunkiem.

Przykładowe tematy:

 • Czynniki wpływające na motywację pacjenta do podejmowania rehabilitacji po urazie kończyn.

 • Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na stan psychiczny pacjenta.

 • Potrzeby i oczekiwania pacjentów prywatnej praktyki fizjoterapeutycznej.

 • Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty wśród lekarzy ortopedów.


3. Dr Wojciech Strzelecki

 • Ruch a stres,

 • Ergonomia a wybrane profesje,

 • Muzykoterapia w usprawnianiu ruchowym,

 • Arteterapia w usprawnianiu ruchowym.


Przykładowe tematy:

 • Wysiłek fizyczny jako metoda radzenia sobie ze stresem u kobiet w okresie wczesnej dorosłości.

 • Częstość występowania urazów układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego u muzyków zawodowych oraz ich świadomość na temat ergonomii pracy.


4. Prof. dr hab. Ewa Mojs

Prace licencjackie:

 • Specyficzne trudności szkolne a sprawność ruchowa dzieci,

 • Zaburzenia lateralizacji u dzieci a ich sprawność ruchowa.

Prace magisterskie:

 • Psychologiczne problemy osób chorych przewlekle,

 • Motywacja do treningu sportowego,

 • Determinanty budowania postaw prozdrowotnych.


5. Dr Bartosz Piasecki

Prace licencjackie:

 • Człowiek w chorobie: konsekwencje i radzenie sobie z chorobą,

 • Przestrzeganie zaleceń lekarskich, terapeutycznych, rehabilitacyjnych.

Przykładowe tematy:

 • Przestrzeganie zaleceń rehabilitacyjnych – analiza zjawiska.

Prace magisterskie:

 • Przestrzeganie zaleceń lekarskich, terapeutycznych, rehabilitacyjnych,

 • Kontuzje w sporcie amatorskim.

Przykładowe tematy:

 • Czynniki wpływające na stosowanie się do zaleceń leczniczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych u wybranej grupie chorych.

 • Kontuzje mięśniowo-szkieletowych i ich konsekwencji psychiczne u osób amatorsko uprawiających triathlon.


6. Dr Marcin Cybulski

Prace magisterskie:

 • Zaburzenia funkcjonowania układu ruchu na wybranych stanowiskach pracy,

 • Zaburzenia funkcjonowania układu ruchu w sporcie amatorskim.

Przykładowe tematy:

 • Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego i jego konsekwencje psychiczne na stanowisku pracy kierowcy zawodowego w transporcie drogowym.

 • Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego i jego konsekwencje psychiczne w grupie maratończyków - amatorów.


7. Dr Katarzyna Warchoł Biedermann

 • Psychologiczne metody łagodzenia bólu i ich zastosowanie w fizjoterapii,

 • Motywowanie pacjenta do kontynuacji leczenia.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 • Internet jako źródła wsparcia dla opiekunów rodzinnych osób z chorobą przewlekłą.

 • Wybrane czynniki wpływające na motywację do kontynuowania leczenia fizjoterapeutycznego.


KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka, prof. UM

Adres: ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań, Tel: (061) 854 71 70, Fax: (061) 854 71 69

E-mail: skobierska@ump.edu.pl
1. Dr n. med. Mirosław Andrusiewicz

Przykładowy temat pracy magisterskiej:


 • Profilaktyka wśród studentów fizjoterapii czynnie uprawiających sport.

2. Dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM

Przykładowy temat pracy magisterskiej:

 • Porównanie powtarzalności i zgodności pomiaru rotacji tułowia ocenianej skoliometrem Bunnela oraz aplikacjami scolioscreen telefonów komórkowych.


3. Dr Anna Szczerba

 • Molekularne podstawy działania wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych,

 • Skuteczność metod rehabilitacji w chorobie nowotworowej (np. raka piersi),

 • Wpływ rehabilitacji na powikłania w cukrzycy.


Zakres tematyczny pozostałych prac magisterskich i licencjackich:

 • Uszkodzenia narządu ruchu związane z aktywnością fizyczną.


KLINIKA CHORÓB KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII DZIECIĘCEJ (Wydział Lekarski I)

Kierownik: Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

Adres: ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań, Tel: (061) 831 03 76

E-mail: kckod@ump.edu.pl


1. Dr hab. med. Tomasz Piontek

Tematy prac licencjackich:

 • Fizjoterapia po regeneracji łąkotki przyśrodkowej.

 • Fizjoterapia po rekonstrukcji chrząstki stawowej stawu kolanowego metodą AMIC.

 • Fizjoterapia po rekonstrukcji chrząstki stawowej stawu skokowego metodą AMIC.

 • Fizjoterapia po rekonstrukcji chrząstki stawowej stawu biodrowego metodą AMIC.

 • Fizjoterapia po artroskopowej rekonstrukcji wolnym przeszczepem ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego bocznej torebki stawu skokowego.

 • Fizjoterapia po artroskopowej stabilizacji bocznej stawu skokowego.

 • Fizjoterapia po zszyciu przezskórnym zerwania ścięgna Achillesa.

 • Fizjoterapia po rekonstrukcji bocznej torebki endoskopowej ścięgna Achillesa wolnym przeszczepem ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego.

 • Leczenie zachowawcze entezopatii rozcięgna podeszwowego stopy.

 • Leczenie zachowawcze tendinoptii ścięgna Achillesa.

Tematy prac magisterskich:

 • Ocena izokinetyczna mięśni, ocena funkcjonalna FMS, ocena propriocepcji na podstawie testu Rivy u zdrowych ochotników w wieku 20-30 lat.

 • Ocena izokinetyczna mięśni, ocena funkcjonalna FMS, ocena propriocepcji na podstawie testu Rivy u zdrowych ochotników w wieku 30-40 lat.

 • Ocena izokinetyczna mięśni, ocena funkcjonalna FMS, ocena propriocepcji na podstawie testu Rivy u zdrowych ochotników w wieku 40-50 lat.

 • Porównanie izokinetyczne prostowników i zginaczy stawu kolanowego po 3 i 6 miesiącach, po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego.

 • Porównanie izokinetyczne prostowników i zginaczy stawu kolanowego po 3 i 6 miesiącach, po regeneracji łąkotki przyśrodkowej stawu kolanowego z zastosowaniem membrany kolagenowej.

 • Porównanie izokinetyczne prostowników i zginaczy stawu kolanowego po 3 i 6 miesiącach, po rekonstrukcji chrząstki stawowej metodą AMIC stawu kolanowego.

 • Porównanie oceny propriocepcji metodą Rivy, 3 i 6 miesięcy po zabiegu w leczeniu niestabilności stawu kolanowego rekonstrukcją więzadła krzyżowego przedniego.

 • Porównanie oceny propriocepcji metodą Rivy, 3 i 6 miesięcy po zabiegu rekonstrukcji chrząstki stawowej metodą AMIC stawu kolanowego.

 • Porównanie oceny propriocepcji metodą Rivy po zabiegu regeneracji łąkotki przyśrodkowej stawu kolanowego membraną kolagenową.

 • Ocena siły mięśni zginaczy stawu skokowego po rekonstrukcji ścięgna Achillesa wolnym przeszczepem ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego.


2. Dr n. med. Marek Tomaszewski

Tematy prac licencjackich:

 • Leczenie skolioz wrodzonych. Opis przypadku pacjenta z półkręgiem.

 • Leczenie skoliozy idiopatycznej dziecięcej. Opis przypadku.

Tematy prac magisterskich:

 • Ocena wybranych parametrów oddechowych w badaniu spirometrycznym u pacjentów ze skoliozą idiopatyczna podczas leczenia.

 • Ocena skuteczności leczenia skolioz idiopatycznych gorsetem Cheneau w oparciu o badanie kąta rotacji tułowia.Pobieranie 162.19 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna