Lcd monitor User ManualPobieranie 1.17 Mb.
Strona1/9
Data22.01.2018
Rozmiar1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Prestigio Nobile 1522E

Instrukcja obsługi

Uwaga

Informacje zawarte w instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.PRODUCENT ORAZ DYSTRYBUTOR NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA BŁĘDY LUB BRAKI ZAWARTE W INSTRUKCJI OBSŁUGI I NIE MOGĄ BYĆ POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKŁE Z UŻYTKOWANIA INSTRUKCJI.

Informacje zawarte w instrukcji podlegają ochronie prawem autorskim. Żadna część instrukcji nie może być w żaden sposób kopiowana bez uprzedniej pisemnej zgody od właścicieli praw autorskich.


Copyright 6/2006

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Microsoft i Windows są zarejestrowanymi nazwami Microsoft Corporation. DOS, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP są markami Microsoft Corporation.

Nazwy produktów użyte w instrukcji mogą być nazwami zastrzeżonymi przez swoich producentów/właścicieli.

Program opisany w instrukcji chroniony jest prawem licencyjnym. Może on być używany lub kopiowany tylko zgodnie z warunkami zawartymi w umowie licencyjnej.

Produkt zawiera technologię strzeżoną patentem U.S. oraz innymi prawami własności intelektualnej. Użycie tej technologii musi być autoryzowane przez Macrovision i przeznaczone jest do użytku domowego oraz możliwości oglądania przez ograniczoną ilość osób, chyba że inaczej autoryzowane przez Macrovision. Inżynieria wsteczna lub demontaż są zabronione.


Rev 1.0

Wstęp

Użycie instrukcji

Instrukcja Obsługi zawiera informacje o sprzęcie oraz oprogramowaniu, wykrywaniu i usuwaniu usterek oraz specyfikacji technicznej komputera.

Symbole


Poniższe symbole są używane w Instrukcji Obsługi:

Kiedy klawisze mają być wciśnięte jednocześnie, użyty jest symbol plus (+). Np. Fn+F7 oznacza, że należy jednocześnie użyć klawiszy Fn oraz F7.

Jeżeli należy użyć serii kliknięć w Windows O/S, użyte będą symbole [ ] oraz >. Np. [Start > Ustawienia > Panel sterowania > Ekran] oznacza, że należy najpierw wybrać ikonę Start, następnie Ustawienia, po czym Panel sterowania, a na końcu Ekran.

Jeżeli potrzebujesz wybrać jakiś element za pomocą touch pad’a (lub myszki), poproszony zostaniesz o “wybranie” lub “kliknięcie” lub “podwójne kliknięcie”, albo jeszcze “kliknięcie prawym przyciskiem”.


Uwaga: Tekst oraz symbole oznaczone w ten sposób zawierają specyficzne instrukcje, komentarze, oraz wszelkie inne informacje lub adnotacje o których powinieneś wiedzieć.
Ostrzeżenie: Tekst oraz symbole oznaczone w ten sposób oznaczają, że niedostosowanie się do zaleceń lub informacji może spowodować uszkodzenie Twojego komputera lub uszkodzenie ciała, łącznie z utratą życia.

Ochrona Twojego komputera – Unikaj agresywnej manipulacji oraz Szkodliwego Otoczenia


Stosuj poniższe zasady, aby być pewnym, że w pełni wykorzystasz swoją inwestycję.
Komputer będzie Ci długo służył, jeżeli będziesz o niego dbał.

Nie wystawiaj komputera na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła.

Nie wystawiaj komputera na temperatury poniżej 0°C (32°F) lub powyżej 35°C (95°F).

Nie wystawiaj komputera na działanie pola magnetycznego.

Nie wystawiaj komputera na działanie wilgoci lub deszczu.

Nie dopuść do zalania wodą lub innym płynem.

Nie wystawiaj komputera na uderzenia lub wibracje.

Nie dopuszczaj do zabrudzenia kurzem lub innymi zanieczyszczeniami.

Nie kładź na komputerze żadnych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia.

Nie kładź komputera na kamiennym podłożu.

Wskazówki dotyczące dbania o zasilacz.

Nie podłączaj zasilacza do żadnych innych urządzeń niż Twój computer.

Nie dopuść do zalania zasilacza.

Nie blokuj otworów wentylacyjnych zasilacza.

Trzymaj zasilacz w chłodnym i wentylowanym miejscu.

Nie stawaj na kablu zasilającym, albo nie stawiaj na nim żadnych przedmiotów.

Unikaj wystawiania kabla w miejscach przejściowych.

Podczas odłączania kabla nie ciągnij za niego tylko za wtyczkę.

Trzymaj zasilacz z dala od dzieci.

Łączna wartość natężenia podłączonych urządzeń nie powinna przekraczać dopuszczalnego natężenia kabla jeżeli stosujesz przedłużacz.

Wartość natężenia wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka nie powinna przekraczać wskazania natężenia bezpiecznika.

Nie podłączaj komputera do innych zasilaczy. Twój notebook współpracuje tylko z zasilaczem Lishin 0335C2065 (65W), EPS F10652-A(65W)

Podczas czyszczenia komputera pamiętaj o:

1. Wyłączeniu komputera i odłączeniu baterii.

2. Odłączeniu zasilacza.

3. Użyciu miękkiej szmatki zwilżonej wodą. Nie używaj środków ciekłych lub aerozoli.


Jeżeli zaistnieje którakolwiek z wymienionych poniżej sytuacji, skontaktuj się z serwisem:

Komputer został upuszczony lub uszkodzony mechanicznie.

Komputer został zalany jakąkolwiek cieczą.

Komputer nie funkcjonuje prawidłowo.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych:

Wskazane jest regularne czyszczenie otworów wentylacyjnych, aby utrzymać optymalną regulację termiczną komputera. Możesz to robić miękkim pędzlem lub odkurzaczem (z dostosowaną końcówką), aby usunąć kurz z otworów wentylacyjnych.


PODSTAWY

Rozdział przedstawia charakterystykę i komponenty komputera.


Charakterystyka Pracy

Procesor Intel o wysokiej wydajności z zaawansowanym Intel Integrated Chipset

Komputer wyposażony jest w wydajny procesor Mobilny Intel Merom dual-core lub w Mobile Intel Yonah dual-core lub single-core. W połączeniu z ostatnią technologią zintegrowanej grafiki oraz Intel chipset, system oferuje bardzo wysoką wydajność pracy.

Panoramiczny ekran LCD

Komputer jest wyposażony w panoramiczny ekran TFT o wysokiej rozdzielczości 15,4 cala zwiększający doznania kinematograficzne.

Wydajność Baterii

System korzysta z technologii zarządzania zasilaniem umożliwiającej przedłużenie korzystania z baterii bez zmniejszania wydajności komputera.

Technologia ExpressCard

ExpressCard (typ II, 54mm) jest kolejną generacją standardu PC Card. Bus interface bazuje na 2 standardach: PCI Express dla wysokiej wydajności I/O oraz na USB2.0 dla mnogości urządzeń.

Rozbudowa

System umożliwia rozbudowę dysku twardego i 2 socket’ów DDRII SDRAM umożliwiając użytkownikowi zwiększenie pamięci oraz możliwości systemu.

Wbudowany czytnik kart

Komputer posiada wbudowany czytnik kart 4-w-1 umożliwiający łatwy dostęp do różnych formatów mediowych (SD Card, MS Card, MMC Card, and MS-Pro Card).

Port Ethernet

System zawiera wbudowany adapter Ethernet 10/100Mbps do połączeń sieciowych.

Firewire (IEEE1394 / 1394a) oraz porty USB2.0

Poza wbudowanymi portami I/O, komputer oferuje IEEE1394 do szybkiego połączenia z urządzeniami video oraz porty USB2.0 służące do połączenia urządzeń zewnętrznych.

Wireless LANWewnętrzny moduł Wireless LAN umożliwia komputerowi bezprzewodowe połączenie z innymi systemami 802.11, urządzeniami oraz sieciami.

Opis

Widok z góry

1. Zatrzask LCD

Zamyka/otwiera panel LCD.

2. Ekran LCD

The panel is where the system content is displayed.

3. Wbudowane głośniki

Wbudowane głośniki z wyjściowym dźwiękiem stereo.

4. Klawiatura

Klawiatura jest używana do wprowadzania danych. (Szczegóły w rozdziale Klawiatura.)

5. Touch Pad

Touch pad jest wbudowanym urządzeniem posiadającym funkcje porównywalne do standardowej myszki.

6. Wskaźnik Statusu LED

Wskaźnik statusu LED pokazuje funkcje: klawiatury numerycznej, blokowania dużych liter, cichy tryb pracy, włączenie/wyłączenie modułu WLAN, aktywność ODD i HDD. (Szczegóły patrz rozdział Wskaźnik Statusu LED.)

Wskaźnik statusu LED pokazuje także status zasilania systemu i stan naładowania baterii. (Szczegóły patrz rozdział Wskaźnik Statusu LED.)

7. Wbudowany mikrofon

Wbudowany mikrofon nagrywa dźwięki.

8. Przycisk Zasilania / Zawieszenia

Przycisk Zasilania / Zawieszenia włącza i wyłącza komputer oraz działa jako przycisk zawieszający system. Wciśnij przycisk w celu włączenia komputera. Wciśnij i przytrzymaj przez ok. 4 sekundy, aby wyłączyć system. Sposób działania przycisku zdefiniowany w menu [Start > Ustawienia > Panel Sterowania > Opcje Zasilania > Zaawansowane]. Wciśnij ponownie przycisk Zasilania / Zawieszenia, aby wrócić z trybu zawieszenia. (Szczegóły o funkcji zawieszenia systemu w rozdziale 3.)


Kiedy system jest zawieszony, wskaźnik statusu LED będzie mrugał zielonym światłem.

9. Przycisk cichego trybu

Wciśnięcie przycisku powoduje zmniejszenie zużycia energii; jednocześnie zmniejszona jest prędkość działania wentylatora w celu zmniejszenia głośności jego pracy

Kiedy aktywny jest Cichy Tryb, wskaźnik statusu LED świeci się na zielono.

10. Szybki przycisk Internet Explorer

Wciśnięcie przycisku otwiera Internet Explorer’a Windows.Widok z przodu

Ostrzeżenie: Nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na komputerze. Może to szkodzić ekran.

1. Włącznik Wireless

Użycie przycisku włącza lub wyłącza funkcję połączenia bezprzewodowego. Kiedy funkcja jest włączona, wskaźnik statusu LED świeci się na zielono.

2. Wyjście Mikrofon/Audio

Jack na mikrofon/audio (3.5-mm średnicy) służy do podłączania mikrofonu lub zewnętrznego źródła audio, takiego jak odtwarzacz CD.

3. Wyjście Stereo Słuchawki / SPDIF

Jack na słuchawki (3.5-mm średnicy) służy do podłączenia słuchawek lub zewnętrznych głośników. Możesz także podłączyć S/PDIF do zewnętrznego DTS, AC3 lub procesora/dekodera dźwięku PCM domowego systemu stereo.


Widok z boku


Ostrzeżenie: Nie kładź na komputerze żadnych ciężkich przedmiotów. Może to uszkodzić ekran.

1. Porty USB2.0 (x3)

Port Universal Serial Bus (USB2.0-compliant) umożliwia podłączenie do komputera wielu urządzeń zachowując prędkość transferu do 480 Mbps. Odpowiada to najnowszym standardom USB2.0 plug-and-play.

2. Przycisk Dysku Optycznego i otwierania czytnika dysków oraz otwieranie manualne.

Jeżeli Twój komputer wyposażony jest w Combo drive, DVD-Dual lub dysk Super-Multi, możesz nagrywać dane na dyski CD-R / CD-RW lub DVD RW. Wciśnij przycisk otwierający napęd. Masz także możliwość otwierania manualnego, używając specjalnego otworu, jeżeli dysk zablokuje się wewnątrz napędu.

3. Modem

Służy do podłączenia końcówki kabla telefonicznego (RJ-11) do funkcji fax/modem.

4. Zabezpieczenie Kensington

Otwór służący do podłączenia systemu Kensington zabezpieczającego przed kradzieżą.

5. Wentylacja

Wiatrak wentylacyjny służy do zabezpieczenia systemu przed przegrzaniem wewnętrznym. Nie blokuj otworu wentylacyjnego.

6. Wejście zasilania (DC-in)

Służy do podłączenia zasilacza.

7. Zewnętrzny port VGA

Wyjście video VGA służy do podłączenia zewnętrznego monitora LCD lub projektora.

8. Port TV (S-Video)

Port S-Video umożliwia przekierowanie obrazu na telewizor lub inne analogowe urządzenie video. Port TV jest chroniony prawem copywright; kiedy odtwarzana jest płyta DVD, wyjście jest zakłócane w celu uniemożliwienia nagrywania.

9. Port Ethernet / LAN

Port służy do podłączenia komputera do sieci przez kabel RJ-45 I jest zgodny z protokołem transmisji 10/100Base-TX.

10. Otwór ExpressCard

Otwór służy do wkładania ExpressCard (Typ II, 54mm). ExpressCard łączy technologię PCI-Express oraz interfejs USB2.0. Aby uruchomić, włóż kartę w otwór. Wciśnij ponownie, aby wyjąć.

11. Firewire / IEEE1394 / 1394a

Jest to szybki port serial data. Możesz do niego podłączyć każde urządzenie Fire-wire-ready.

12. Czytnik kart 4-w-1Czytnik kart 4-w-1 odczytuje SD Card, MS Card, MMC Card, oraz MS-Pro Card.


Pobieranie 1.17 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna