Laboratorium 1Pobieranie 11.02 Kb.
Data11.04.2018
Rozmiar11.02 Kb.

PRZETWARZANIE OBRAZÓW - POBZa

Ćwiczenie 1: Przetwarzanie wstępne obrazów

  1. Rozdzielczość przestrzenna (gęstość punktów próbkowania)

  • obserwacja i analiza obrazu dyskretnego w zależności od zmiany (zmniejszenia) rozdzielczości przestrzennej wybranego obrazu

  • uruchomienie Corel Photo-Paint 8, (open image, image, resample,

resolution), przywrócenie tego samego rozmiaru obrazu po zmianie: (Resample, Image size, Width, Height)

Zadanie 1: Na obrazie wybranym z jednego z katalogów doros\ dor01_02\Obrazy\...: \Natur, \Sztucz, \Rys wykonać operację zmiany stopnia rozdzielczości przestrzennej w taki sposób, aby stały się widoczne poszczególne piksle tych obrazów.

Utworzyć zestawienie pary obrazów pierwotny – wynikowy o jednakowych rozmiarach fizycznych (np. z wykorzystaniem opcji copy, paste as a new object, lub po skopiowaniu wkleić do dokumentu Worda itp.). Podać nazwy i kolejność wykonywanych operacji oraz interpretację parametrów opisujących obrazy, zamieszczonych w oknie Resample.
  1. Rozdzielczość poziomów jasności

- zasada tworzenia i wygląd histogramu

- obserwacja i analiza obrazu dyskretnego w zależności od zmiany

rozdzielczości poziomów jasności (np. image, transform, posterize, threshold)

- uruchomienie Corel Photo-Paint 8, obserwacja i analiza histogramu

wybranego obrazu (open Image, Image, Histogram)

Zadanie 2: Na 3 wybranych obrazach z katalogów: \natur, \sztucz, \rys , po uprzednim przekształceniu każdego z nich na obraz z gradacją poziomów szarości (Image, Convert To, Grayscale), wykonać operacje zmiany stopnia rozdzielczości poziomów jasności w taki sposób, aby stały się widoczne poszczególne prążki w histogramie obrazujące odpowiednio liczby piksli o zadanych poziomach jasności tych obrazów. Utworzyć bazę par obrazów pierwotny – wynikowy. Podać nazwy i kolejność wykonywanych operacji oraz wartości parametrów wyznaczających rozdzielczość w poziomach jasności obrazów pierwotnego i wynikowego. Podać interpretację parametrów opisujących obrazy, zamieszczonych w oknie Histogram.


  1. Przetwarzanie obrazów z wykorzystaniem programu Image-Pro Plus (wersja demonstracyjna) doros\dor01_02\Programy\ImagePro

- uruchomienie programu Image-Pro Plus

(Process, Contrast Enhancement, File TestStrips)

- komenda Line Profile (Measurements).Zadanie 3 Na 3 wybranych obrazach z zestawu demonstracyjnego Image-Pro Plus , po uprzednim przekształceniu każdego z nich na obraz z gradacją poziomów szarości (Edit, Convert To, Gray Scale) wykonać operację Line Profile. Dla każdego z obrazów wybrać dwa przekroje w taki sposób, aby jeden z nich obrazował jednolity przebieg poziomu jasności, a drugi zróżnicowany przebieg poziomu jasności. Dokonać zestawiania obrazów wraz z ich odpowiednimi przekrojami w postaci jednej strony (np. z wykorzystaniem opcji Print Screen, program Paint).

Pobieranie 11.02 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna