Kutno, dnia 01Pobieranie 77.9 Kb.
Data19.12.2017
Rozmiar77.9 Kb.

Kutno, dnia 01.04.2010r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych, przyrządów i innych wyrobów używanych na salach operacyjnych.

Nr postępowania ZP/8/10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kutnie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  1. Dotyczy Pakietu Nr 1 – Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie Pozycji 2-9, w odrębny pakiet, celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody.

  1. Dotyczy Pakietu Nr 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkrętu Steinmana L=180mm ø5,0mm gwintowany po środku?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w Grotowkrętu Steinmana.

  1. Dotyczy Pakietu Nr 6 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyty T 4 otw./4 otw. dł.58 mm zamiast 51 mm, 6 otw./4 otw. dł.78 mm zamiast 68 mm, 3 otw./3 otw. dł.45 mm zamiast 40 mm, 5 otw./3 otw. dł.67 mm zamiast 57 mm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

  1. Dotyczy Pakietu Nr 6 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyty T ukośnej 3 otw./3 otw. dł.54 mm zamiast 40 mm, 4 otw./3 otw. dł.64 mm zamiast 63 mm, 5 otw./3 otw. dł.75 mm zamiast 63 mm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

  1. Dotyczy Pakietu Nr 5 -Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestaw w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 137x190 cm,

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 75x141 cm,

- Serweta U-kształtna, polietylen, o rozmiarach 152x213 cm, wcięcie o rozmiarach 15x76 cm wykończone taśmą samoprzylepną,

- Serweta o rozmiarach 102x150 cm,

- Ochraniacz na nogę w kształcie skarpety o rozmiarach 30x122 cm,

- Taśma, SMS, o rozmiarach 10x50 cm,

- Serweta z wcięciem o rozmiarach 230x300 cm, wcięcie o rozmiarach 10x110 cm, z warstwą odporną na penetrację płynów i z taśmą samoprzylepną,

- Serweta górna wykończona taśmą samoprzylepną, z warstwą odporną na penetrację płynów, o rozmiarach 183x300 cm, 1 uchwyt w formie rzepu na dreny?

LUB w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 137x190 cm,

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 75x141 cm,

- Serweta do operacji biodra z kieszeniami o rozmiarach 226/284x348 cm, T-kształtna, elastyczny otwór wykończony taśmą samoprzylepną, 3 uchwyty w formie rzepu na dreny?

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zestaw w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 137x190 cm,

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 75x141 cm,

- Serweta o rozmiarach 135x152 cm,

- Taśma, SMS, o rozmiarach 10x50 cm,

- Ochraniacz na nogę w kształcie skarpety o rozmiarach 23x91 cm,

- Serweta do operacji kończyn o rozmiarach 229x328 cm, elastyczny otwór średnicy 6 cm, z warstwą odporną na penetrację płynów, 4 uchwyty w formie rzepu na dreny?

LUB w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 137x190 cm,

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 75x141 cm,

- Serweta o rozmiarach 102x150 cm,

- Taśma, Eclipse, o rozmiarach 10x50 cm,

- Ochraniacz na nogę w kształcie skarpety o rozmiarach 23x91 cm,

- Serweta do operacji kończyn T-kształtna o rozmiarach 229/307x325 cm, elastyczny otwór średnicy 6 cm z warstwą odporną na przenikanie płynów, 3 uchwyty w formie rzepu na dreny>

LUB w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 137x190 cm,

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 75x141 cm,

- Serweta o rozmiarach 102x150 cm,

- Taśma, Eclipse, o rozmiarach 10x50 cm,

- Ochraniacz na nogę w kształcie skarpety o rozmiarach 23x91 cm,

- Serweta do artroskopii T-ksztaltna z kieszenią do pomiaru płynów o rozmiarach 229/290x310 cm, elastyczny otwór średnicy 6 cm, 3 uchwyty w formie rzepu?

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 zestaw w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 137x190 cm,

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 75x141 cm,

- Ręcznik chłonny,

- Serweta pod pośladki o rozmiarach 89x119 cm,

- Serweta do litotomii T-kształtna o rozmiarach 260/280x314 cm, otwór o rozmiarach 9x11 cm wykończony taśmą samoprzylepną z warstwą odporną na penetrację płynów, zintegrowane serwety ochronne na nogi, 2 uchwyty w formie rzepu na dreny?

LUB w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 127x229 cm,

- Serweta o rozmiarach 38x66 cm wykończona taśmą samoprzylepną,

- Ręczniki chłonne,

- Serwety ochronne na nogi o rozmiarach 74x109 cm,

- Serweta do litotomii T-kształtna o rozmiarach 76/135x196 cm, otwór o rozmiarach 8x15 cm wykończony taśmą samoprzylepną, z warstwą odporną na penetrację płynów, 1 uchwyt w formie rzepu na dreny?

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 zestaw w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 137x190 cm,

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 75x141 cm,

- Serweta o rozmiarach 102x150 cm,

- Taśma, Eclipse, o rozmiarach 10x50 cm,

- Ochraniacz na nogę w kształcie skarpety o rozmiarach 23x91 cm,

- Serweta do artroskopii T-ksztaltna z kieszenią do pomiaru płynów o rozmiarach 229/290x310 cm, elastyczny otwór średnicy 6 cm, 3 uchwyty w formie rzepu?Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawów pod warunkiem, że każdy z zestawów będzie posiadał zamiast serwety do nakrycia stolika Mayo pokrowiec – tak jak jest to w wymaganiach określonych przez Zamawiającego.

6. Dotyczy zapisów siwz:

Czy Zamawiający uzna za spełniający warunek zawarty w pkt. 6 ppkt. 1 wykaz dostaw na sprzęt medyczny (łóżka szpitalne, materace do łóżek, wózki do transportu chorych)?

Zgodnie ze SIWZ.

7. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu serwet do zabiegów stawu biodrowego w składzie:Element składowy

Szt.

Rozmiar dłxszer.(cm)

serweta z przylepcem

1

320x180

serweta z przylepcem

1

240x180

pokrowiec na nogę

1

120x45

kieszeń na płyny z kształtką

1

40x30

taśma medyczna

3

90x10

serweta na stół instrum.

1

180x140

serweta na stolik Mayo

1

145x80

serwetki do rąk

4

50x40

Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu serwet do zabiegów stawu kolanowego w składzie:

Element składowy

Szt.

Rozmiar dłxszer.(cm)

Kształ otworu


serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów

1

320x180

OKRĄG

pokrowiec na nogę

1

80x45

 

kieszeń na płyny z kształtką

1

60x40

 

taśma medyczna

1

90x10

 

taśma medyczna

2

50x10

 

serweta na stół instrum.

1

360x140

 

serweta na stolik Mayo

1

145x80

 

serwetki do rąk

4

50x40

 

Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu serwet do zabiegów operacyjnych w ułożeniu ginekologicznym w składzie:

Element składowy

Szt.

Rozmiar dłxszer.(cm)

Kształ otworu

serweta z otworem i zintegrowanymi nogawicami

1

240x180

PROST.

15x10

taśma medyczna

2

50x10

 

 

serweta na stół instrum.

1

180x140

 

 

serweta na stolik Mayo

1

145x80

 

 

serwetki do rąk

4

50x40

 

 

Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu serwet do zabiegów atroskopowych w składzie:

Element składowy

Szt.

Rozmiar dłxszer.(cm)

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów

1

320x180

pokrowiec na nogę

1

80x45

taśma medyczna

2

50x10

serweta na stół instrum.

1

180x140

serweta na stolik Mayo

1

145x80

serwetki do rąk

4

50x40

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawów pod warunkiem, że każdy z zestawów będzie posiadał zamiast serwety do nakrycia stolika Mayo pokrowiec – tak jak jest to w wymaganiach określonych przez Zamawiającego.

 1. Dotyczy Pakietu Nr 5 1)Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. Nr 1 zaoferowano zestaw do zabiegów stawu biodrowego w składzie :

serwetę o wymiarach 200 x 290cm z wycięciem w kształcie litery U (9 x 100cm), otoczonym taśmą samoprzylepną,

serwetę o wymiarach 150 x 240 służącą jako ekran anestezjologiczny

serweta na stolik Mayo 80 x 140cm,

2 ściereczki celulozowe,

kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 2 x 15 x 40cm,

pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wym. 37 x 105cm

trzy taśmy lepne 10 x 50cm.

Całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która służy jako pokrycie stolika oraz dodatkowo, pakowaną osobno serwetę 150x200cm?

Lub zestaw w składzie:

serwetę o wymiarach 200 x 290cm z wycięciem w kształcie litery U (9 x 100cm), otoczonym taśmą samoprzylepną,

serwetę o wymiarach 150 x 240 służącą jako ekran anestezjologiczny

serweta na stolik Mayo 80 x 140cm,

2 ściereczki celulozowe,

kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 2 x 15 x 40cm,

pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wym. 37 x 105cm

trzy taśmy lepne 10 x 50cm.

Serweta z taśmą lepną 175x180cm

Serweta z taśma lepną 150x240cm

Całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która służy jako pokrycie stolika?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawów pod warunkiem, że każdy z zestawów będzie posiadał zamiast serwety do nakrycia stolika Mayo pokrowiec – tak jak jest to w wymaganiach określonych przez Zamawiającego.

9. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. Nr 2 zaoferowano zestaw do artroskopii kolana z dwiema dodatkowymi serwetami w rozmiarze 150x200 cm pakowanymi osobno, oraz osłoną na kończynę w rozmiarze 37x75cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?Zamawiający wymaga obłożenia do endoprotezoplastyki stawu kolanowego a nie do artroskopii.

10. Dotyczy Pakietu Nr 5 -Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. Nr 3 zaoferowano zestaw do operacji w ułożeniu ginekologicznym w składzie:

a) serweta o wym. 150 x 240cm, zintegrowana z nogawicami, z otworem o wym. 10 x15cm w części kroczowej otoczonym taśma lepna.

b) kieszeń przylepna dwukomorowa 2x15x40cm – 1 szt

c) taśma lepna 10x50cm – 1 szt

d) osłona stolik Mayo 80x145cm – 1 szt

e) ręczniki chłonne 30x40cm – 2 szt

b) serweta nieprzemakalna o wym. 150 x 200cm (owiniecie obłożenia)

oraz z pakowaną osobno, serwetą samoprzylepną pod pośladki w rozmiarze 75x90cm?

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

11. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 4 zaoferowano zestaw z osłoną na kończynę o wym. 37 x 75cm spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

12. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 5 zestawów wykonanych z paroprzepuszczalnego 2-warstwowego laminatu nieprzemakalnego spełniającego wymogi normy PN EN 13795 1-3 w skład, którego wchodzi włóknina polipropylenowa i polietylenowa posiadająca równie dobre parametry absorpcyjne, co włóknina wiskozowa.Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Dotyczy zapisów SIWZ - Czy Zamawiający wymaga, aby do oferty załączone zostały próbki oraz karty techniczne potwierdzające zgodność sterylnych wyrobów z obowiązującą norma PN EN 13795 -13? Załączenie do oferty powyższych dokumentów umożliwi Zamawiającemu faktyczne zweryfikowanie zgodności oferowanych wyrobów z zapisami SIWZ i obowiązującymi wymaganiami normy.Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty próbek. Zamawiający nie wymaga załączenia kart technicznych ale dopuszcza ich złożenie.

14. Dotyczy SIWZ Rozdział II punkt 4 - Prosimy o zmianę zapisów w odniesieniu do pakietu numer 2, 3 i 5 – Zgodnie z obowiązującym prawem wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu asortyment, którego data przydatności do użycia wynosi minimum 12 miesięcy. Tym samym prosimy o stosowną zmianę zapisów w projekcie umowy.Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w pkt. 4 Rozdziału II na następujący: „Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie okresy ważności: dla Pakietów Nr: 1, 4 i 6 - min. 36 m-cy od dnia dostawy, dla Pakietów Nr: 2, 3 i 5 min.12 m-cy od dnia dostawy”.

Zmienia się również zapis w projekcie umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ w § 3 ust. 3 na następujący

Dostarczany przedmiot umowy będzie posiadał odpowiednie okresy ważności: dla Pakietów Nr: 1 i 4 -min. 36 m-cy od dnia dostawy, dla Pakietów Nr: 2, 3 i 5 min.12 m-cy od dnia dostawy”

15. Dotyczy Pakietu Nr 2 – pokrowiec na ramię C – Do jakiego modelu ramienia C Zamawiający wymaga pokrowców? Na które części ramienia C Zamawiający wymaga pokrowców? Jakie w przybliżeniu rozmiary powinien posiadać każdy pokrowiec?Ramię typu GILARBONI. Ramię okrągłe śr. 32 cm wysokość 50 cm. Ramię prostokątne 16/45/45. Zamawiający dopuszcza 2 okrągłe pokrowce z gumką.

Podpisał:

Dyrektor SP ZOZ w Kutnie

Jacek MarynowskiDo wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.Wyjaśnienia umieszczone zostają

również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pobieranie 77.9 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna