Kontrolki paska narzędziowego – Controls I ich rozmieszczanie w polu oknaPobieranie 207.5 Kb.
Strona1/4
Data25.02.2019
Rozmiar207.5 Kb.
  1   2   3   4

      1. Kontrolki paska narzędziowego – Controls i ich rozmieszczanie w polu okna.

W rozdziale tym zostanie omówiona zawartość paska narzędziowego Controls. Występujące w nim obiekty będą w kolejnych rozdziałach używanie w wielu przykładach.


Jeżeli pasek Controls nie jest widoczny to można go wyświetlić następującą sekwencją poleceń .

Z menu :


1. Tools Customize

  1. w oknie dialogowym Customize wybrać kartę Toolbars

  2. na liście Toolbars zaznaczyć pozycję Controls

  3. zamknąć okno - Close


Obraz 5.5. Pasek narzędziowy - Controls

Znaczenie poszczególnych elementów paska narzędziowego – Controls (obraz 5.5.) jest następujące :


1. kontrolka wyboru

2. statyczne pole tekstowe3. grupa obiektów

4. pole wyboru

5. lista kombinowana (rozwijalna)

6. pasek przewijania poziomego

7. przewijanie pionowe listy

8. suwak

9. lista szczegółowa

10. karty

11. pole wprowadzania tekstu formatowanego

12. kalendarz

13. kontrolka użytkownika

14. obrazek

15. pole edycyjne

16. przycisk

17. przełącznik

18. lista

19. pasek przewijania pionowego

20. wskaźnik postępu

21. gorący klawisz

22. lista drzewiasta

23. obraz animowany

24. kontrolka daty i godziny

25. pole adresu IP

26. rozszerzona lista rozwijalna

W zależności od funkcji spełniającej przez okno dialogowe w aplikacji programista umieszcza w oknie odpowiednie kontrolki. Umieszczenie kontrolek w oknie nie kończy jednak w całości pierwszego etapu tworzenia okna aplikacji. Należy teraz poświęcić więcej uwagi sposobowi ich rozlokowania, połączenia w grupy o podobnym zastosowaniu, dostępu do nich przez użytkownika. Elementy te stanową bardzo istotny element projektowania okna aplikacji i zostaną obecnie omówione.
Directory: pliki -> start -> Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Poznawaniu zasad programowania I struktury języka C++, towarzyszyć będzie w niniejszej książce narzędzie programistyczne w postaci aplikacji firmy Microsoft – Visual C++ V
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Przeciążenie operatorów
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Poznawaniu zasad programowania I struktury języka C++, towarzyszyć będzie w niniejszej książce narzędzie programistyczne w postaci aplikacji firmy Microsoft – Visual C++ V
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Przeciążenie operatorów
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Aplikacje obsługujące bazy danych
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Poznawaniu zasad programowania I struktury języka C++, towarzyszyć będzie w niniejszej książce narzędzie programistyczne w postaci aplikacji firmy Microsoft – Visual C++ V
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Poznawaniu zasad programowania I struktury języka C++, towarzyszyć będzie w niniejszej książce narzędzie programistyczne w postaci aplikacji firmy Microsoft – Visual C++ V
start -> Ptsd u żołnierzy
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Poznawaniu zasad programowania I struktury języka C++, towarzyszyć będzie w niniejszej książce narzędzie programistyczne w postaci aplikacji firmy Microsoft – Visual C++ V
Artur%20%20Bojara%20Programowanie%20w%20Visual%20C -> Poznawaniu zasad programowania I struktury języka C++, towarzyszyć będzie w niniejszej książce narzędzie programistyczne w postaci aplikacji firmy Microsoft – Visual C++ V

Pobieranie 207.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu