Konspekt ćwiczeń do przedmiotuPobieranie 26.44 Kb.
Data16.02.2018
Rozmiar26.44 Kb.

Ćwiczenia do przedmiotu:

PODSTAWY LOGISTYKI (studia stacjonarne)


Treść:

 1. Istota logistyki (ok. 3 h)

 2. Funkcja obsługowa logistyki (ok. 2h)

 3. Funkcja procesowa logistyki (ok. 2h)

 4. Funkcja relacyjno-integracyjna logistyki (ok. 2 h)

 5. Identyfikacja kosztów logistycznych (2h)

 6. Wprowadzenie do prognozowania i planowania zaopatrzenia (2h)

 7. Podstawy zarządzania zapasami magazynowymi (1 h)

 8. Sterowanie procesem logistycznym (2 h)

ad 1.

Literatura: Chaberek M.: Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wydawnictwo UG,

Gdańsk 2002

Chaberek M.: Logistyka- zrządzanie logistyczne – zarządzanie logistyką

[W:] „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, nr 9/2000, PWE

Chaberek M.: Logistyka - dawne i współczesne płaszczyzny praktycznego jej stosowania.

[W:] „Pieniądze i Więź", nr 3/1999Zadania: ćwiczenie1_praca w grupach – wyjaśnienie rozumienia logistyki na przykładzie praktycznym

Ćwiczenie2_praktyczne zastosowanie logistyki w przeszłości i we współczesności

 • Wykonanie ćwiczenia 1,

 • Etymologia, proweniencja i sposoby definiowania logistyki.

 • Przedmiot i zadania zarządzania logistyką i zarządzania logistycznego.

 • Dawne i współczesne płaszczyzny praktycznego zastosowania logistyki,

 • Wykonanie ćwiczenia 2.

ad 2.

Literatura: Chabetek M.:Funkcje logistyki w stymulacji porządku systemów gospodarczych

[W:] „Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz.V. Pr. zb. Pod red.

M.Chaberek, Wyd. UG, Gdańsk 2006

Zadanie: ćwiczenie 3_ zasoby jakie powinien zapewnić proces wsparcia logistycznego


 • Porządek systemów gospodarczych,

 • Zasoby jako przedmiot przepływów logistycznych,

 • Funkcje logistyki w gospodarowaniu: obsługowa, procesowa, relacyjno-integracyjna,

 • Wykonanie ćwiczenia 3.

ad. 3

Literatura: Chabetek M.: Funkcje logistyki w stymulacji porządku systemów gospodarczych

[W:] „Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz.V. Pr. zb. Pod red.

M.Chaberek, Wyd. UG, Gdańsk 2006

Zadanie: ćwiczenie 4_ definicja elementów procesu logistycznego


 • Proces, elementy procesu,

 • Proces podstawowy w działalności gospodarczej

 • Proces logistyczny,

 • Wykonanie ćwiczenia 4.

ad. 4

Literatura: Chaberek M.: Integracyjne funkcje centrum logistycznego. „Spedycja i Transport” nr 7/8/2000

Zadanie: ćwiczenie 5_działania integrujące procesy w przedsiębiorstwie

ćwiczenie 6_informacje wejściowe i wejściowe, partnerzy centrum logistycznego

 • Pojęcie relacji i integracji,

 • Płaszczyzny odniesienia funkcji relacyjno-integracyjnej logistyki,

 • Integracja wewnątrz procesu logistycznego,

 • Integracja procesu logistycznego z procesami w przedsiębiorstwie,

 • Wykonanie ćwiczenia 5,

 • Rola systemów MRP, MRPII i ERP w integracji,

 • Integracja łańcuchów i sieci logistycznych,

 • Integracyjne funkcje centrum logistycznego,

 • Wykonanie ćwiczenia 6

Ad. 5

Literatura: Reszka L., Koncepcja identyfikacji kosztów logistycznych z punktu widzenia cyklu życia systemu wsparcia logistycznego [W:] „Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz.III. Pr. zb. Pod red. M.Chaberek, Wyd. UG, Gdańsk 2003

Zadanie: ćwiczenie 7_budżet zmiany w systemie wsparcia logistycznego

 • System logistyczny,

 • Elementy systemu wsparcia logistycznego,

 • Fazy cyklu życia systemu wsparcia logistycznego,

 • Identyfikacja kosztów w fazach cyklu życia systemu logistycznego,

 • Globalne koszty logistyczne,

 • Budżetowanie kosztów wdrażania zmian w systemach wsparcia logistycznego,

 • Wykonanie ćwiczenia 7

Ad. 6

Literatura: Chaberek M.: Wybrane makro i mikroekonomiczne aspekty logistyki w systemach gospodarczych. [W:] ZNETL 2002

Lysons K.; Zakupy zaopatrzeniowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

(Rozdział 8 Zarządzanie zapasami od 8.1 do 8.12; str 216 - 244)

Zadanie: ćwiczenie 8_prognoza na popyt pierwotny i wtórny


 • Obszary działań logistycznych

 • Wprowadzenie do prognozowania popytu i planowania zaopatrzenia

 • Podstawy algorytmu obliczeń MRP

 • Wykonanie ćwiczenia 8

Ad. 7

Literatura: Lysons K.; Zakupy zaopatrzeniowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

(Rozdział 8 Zarządzanie zapasami od 8.1 do 8.12; str 216 - 244)Zadanie: ćwiczenie 9_obniżanie poziomu zapasów

ćwiczenie 10_wskaźniki efektywności zarządzania zapasami

 • Zapasy magazynowe jako źródło kosztów dla przedsiębiorstwa,

 • Metody obniżania poziomów zapasów magazynowych,

 • Wykonanie ćwiczenia 9

 • Narzędzia zarządzania zapasami magazynowymi,

 • Wykonanie ćwiczenia 10

Ad . 8

Literatura: Chaberek M.: Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wydawnictwo UG,

Gdańsk 2002Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Wyd. Helion, Gliwice 2007 (Część I Rozdział 3 Procesy biznesowe; str 77 – 97)

Zadanie: ćwiczenie 11_projekt mechanizmu sterowania procesem

 • Proces logistyczny,

 • Sterowanie jako integralny element procesu,

 • Projektowanie i pomiar procesów,

 • Mierniki produktywności i efektywności jako elementy mechanizmu sterowania

 • Mechanizmy sterowania procesami,

 • Wykonanie ćwiczenia 12

Zalecana literatura:

 1. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Wyd. Helion, Gliwice 2007

 2. Chaberek M.: Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002.

 3. Chaberek M.: Logistyka- zrządzanie logistyczne – zarządzanie logistyką[W:] „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, nr 9/2000, PWE

 4. Chaberek M.: Logistyka - dawne i współczesne płaszczyzny praktycznego jej stosowania. [W:] „Pieniądze i Więź", nr 3/1999

 5. Chabetek M.:Funkcje logistyki w stymulacji porządku systemów gospodarczych [W:] „Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz.V. Pr. zb. Pod red. M.Chaberek, Wyd. UG, Gdańsk 2006

 6. Chaberek M.: Integracyjne funkcje centrum logistycznego. „Spedycja i Transport” nr 7/8/2000

 7. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

 8. Majewski J.: Informatyka dla logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002

 9. Reszka L., Koncepcja identyfikacji kosztów logistycznych z punktu widzenia cyklu życia systemu wsparcia logistycznego [W:] „Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz.III. Pr. zb. Pod red. M.Chaberek, Wyd. UG, Gdańsk 2003


Pobieranie 26.44 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu