Konferencja Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych I Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej


Czy należy utworzyć nowy, niezależny organ doradczy, który opracoWYwałby oceny wpływu?Pobieranie 0.6 Mb.
Strona6/8
Data28.10.2017
Rozmiar0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Czy należy utworzyć nowy, niezależny organ doradczy, który opracoWYwałby oceny wpływu?


Wskazano na potrzebę utworzenia nowego, niezależnego organu doradczego, który miałby doradzać instytucjom unijnym w zakresie zmniejszania administracyjnych obciążeń związanych z prawodawstwem dla przedsiębiorców i obywateli (ewentualnie według zasad, na jakich działa agencja Actal w Niderlandach40 lub grupa zadaniowa ds. lepszego stanowienia prawa (Better Regulation Task Force) w Zjednoczonym Królestwie41). Organ taki powinien przejąć od Komisji zadanie opracowywania ocen wpływu.

Większość parlamentów narodowych nie wyraziła opinii w tej sprawie. Natomiast belgijski Senat uznał pomysł za „interesujący” i chciałby wiedzieć kto miałby kierować tą organizacją oraz w jaki sposób ustalałaby ona swoje opinie. Irlandzki parlament stwierdził, że warto byłoby poznać zdanie innych parlamentów narodowych na ten temat oraz chciałby dowiedzieć się więcej o agencji Actal w Niderlandach i grupie zadaniowej ds. lepszego stanowienia prawa w Zjednoczonym Królestwie. Przedstawiciele czeskiego Senatu stwierdzili, że wyspecjalizowany organ mógłby być „sensownym rozwiązaniem”, zaś niderlandzki Senat uznał „na pierwszy rzut oka”, że mogłaby to być „pozytywna propozycja”.

Francuskie Zgromadzenie Narodowe, francuski Senat, łotewski parlament i niemiecki Bundesrat były przeciwne tworzeniu owych instytucji. Natomiast brytyjska Izba Lordów odrzuciła propozycję „obawiając się, że jej realizacja prowadziłaby do dublowania środków i dodania kolejnej warstwy niepotrzebnej biurokracji.”

Zamiast nowego organu, czeska Izba Deputowanych zaproponowała utworzenie „sieci ekspertów prawnych i innych ekspertów na poziomie narodowym i unijnym” celem udzielania pomocy Komisji.Tabela 2. Przegląd powiązań opracowywanych przez Komisję ocen wpływu z procesem kontroli w parlamentach narodowych


Parlament narodowy

Badanie ocen wpływu opracowywanych przez Komisję?

Stosowanie standardowych procedur?

Korzystanie ze specjalnych środków?

Kontrola zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności?

Wykorzystywanie ocen wpływu opracowywanych przez Komisję?

Czy oceny wpływu powinny być korygowane wraz z wprowadzaniem poprawek do unijnej legislacji?

Czy wpływ unijnych aktów prawnych powinien być poddawany ocenie po wprowadzeniu ich w życie?

Austria

Nie

-

-

Tak

Nie

Tak

Tak

Belgia

- Izba DeputowanychTak

Tak

Nie

Nie

-

Tak

Tak

Belgia

- Senat


Nie

-

-

Nie

-

Tak

Tak

Cypr

Tak

Tak

Nie

Nie

-

Tak

-

Czechy

- Izba DeputowanychTak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Czechy

- Senat


Nie42

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Dania

Nie43

-

Nie

Tak

Nie

Nie, chyba że pojawia się nowy projekt

Tak

Estonia

Nie

-

-

Tak

Nie

-

-

Finlandia

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Francja

- Zgromadzenie NarodoweNie44

-

-

Tak

Nie

Tak

Tak

Francja

- Senat


Tak

Tak

Nie

Tak, lecz nie systematycznie

Nie

Tak

Tak

Grecja

Nie

-

-

Nie

-

-

-

Hiszpania

Nie

-

-

Jeszcze nie45

-

-

-

Irlandia

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

Litwa

Nie

-

-

Tak

Nie

Tak

Tak

Luksemburg

Nie

-

-

Jeszcze nie

-

Tak

Tak

Łotwa

Nie

-

-

Aktualnie nie46

-

Tak

Tak

Malta

Nie

-

-

Tak

Nie

Tak

Tak

Niderlandy

- Izba DrugaNie

-

-

Tak

Nie

-

-

Niderlandy

- Senat


Zwykle nie47

-

-

Tak

Nie

Tak

Tak

Niemcy

- BundestagZazwyczaj nie

-

Nie

Nie systematycznie

-

-

-

Niemcy

- BundesratTak

Tak

Nie

Tak

Nie

-

-

Polska

- Sejm


Tak

Tak

Nie

Jeszcze nie

-

Tak

Tak

Polska

- Senat


Nie

-

-

Jeszcze nie

-

-

-

Portugalia

?

-

-

Tak

-

Tak

Tak

Słowacja

Nie

-

-

Nie, lecz przewiduje się to w przyszłości

-

Tak

Tak

Słowenia

- Zgromadzenie NarodoweNie

-

-

Nie

-

Tak

-

Słowenia

- Rada NarodowaNie

-

-

Nie

-

-

-

Szwecja

Tak

Tak

Nie

Nie w tym konkretnym zakresie

-

-

-

Węgry

Nie

-

-

Tak, sporadycznie

Tak

Tak

-

Włochy

- Izba DeputowanychTak

Tak

Nie

Tak, podczas badania rocznego planu prac

Nie

Tak

Tak

Włochy
- Senat

Tak48

Tak

Nie

Tak, podczas badania rocznego planu prac

Nie

-

-

Zjednoczone Królestwo

- Izba GminTak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

-

Zjednoczone Królestwo

- Izba LordówTak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
  1. Pobieranie 0.6 Mb.

    Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna