Konferencja Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych I Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej


KONTROLA REALIZOWANYCH OSTATNIO cywilnych operacji EPBiO PRZEPROWADZANA PRZEZ PARLAMENTY NARODOWEPobieranie 384.38 Kb.
Strona5/6
Data28.10.2017
Rozmiar384.38 Kb.
1   2   3   4   5   6

3.1. KONTROLA REALIZOWANYCH OSTATNIO cywilnych operacji EPBiO PRZEPROWADZANA PRZEZ PARLAMENTY NARODOWE


Tylko 7 izb parlamentów narodowych (z 6 państw członkowskich) zgłosiło fakt przeprowadzenia kontroli obejmującej wszystkie 6 operacji EPBiO. Były to parlamenty estoński, fiński, irlandzki, łotewski, szwedzki oraz brytyjskie Izba Gmin i Izba Lordów. Kolejne 4 izby parlamentów narodowych (z kolejnych 3 państw członkowskich) zgłosiły przeprowadzenie kontroli obejmujących 5 z 6 operacji: parlament austriacki, parlament duński oraz francuskie Zgromadzenie Narodowe i Senat.

Które parlamenty narodowe przeprowadziły kontrolę poszczególnych cywilnych misji EPBiO?

Tabela 1: Kontrola realizowanych ostatnio operacji WPZiB/EPBiO przeprowadzana przez parlamenty narodowe


Państwo członkowskie

Kontrola działania UE wspierającego misję AMIS?

Kontrola misji obserwacyj-nej w Acehu?

Kontrola misji granicznej UE dla Mołdowy i Ukrainy?

Kontrola misji

EUPOL COPPS?

Kontrola misji EUPAT?

Kontrola misji

EU BAM Rafah?

Austria

Tak –

13 grudnia 2005 r.Tak –

7 września 2005 r.Nie

Tak –

13 grudnia 2005 r.Tak –

13 grudnia 2005 r.Tak –

13 grudnia

2005 r.


Belgia


Tak – w lipcu 2005 r.

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Cypr

Nie, lecz przyjęła do wiadomości informację o niej

Nie, lecz przyjęła do wiadomości informację o niej

Nie, lecz przyjęła do wiadomości informację o niej

Nie, lecz przyjęła do wiadomości informację o niej

Nie, lecz przyjęła do wiadomości informację o niej

Nie, lecz przyjęła do wiadomości informację o niej

Czechy

- Izba DeputowanychNie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Czechy

- Senat


Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Dania

Tak - 15 lipca 2005 r.

Tak - 15 lipca 2005 r.

Tak - 30 września

2005 r.


Tak - 4 listopada

2005 r.


Nie

Tak - 18 listopada 2005 r.

Estonia

Tak – podczas dyskusji nad porządkiem obrad GAERC

Tak – podczas dyskusji nad porządkiem obrad GAERC

Tak – podczas dyskusji nad porządkiem obrad GAERC

Tak – podczas dyskusji nad porządkiem obrad GAERC

Tak – podczas dyskusji nad porządkiem obrad GAERC

Tak – podczas dyskusji nad porządkiem obrad GAERC

Finlandia

Tak - przez Komisję Spraw Zagranicznych 26 czerwca 2005 r.

Tak - przez Komisję Spraw Zagranicznych 8 września 2005 r.

Tak - przez Komisję Spraw Zagranicznych 11 październi-ka 2005 r.

Tak - przez Komisję Spraw Zagranicznych 8 września 2005 r.

Tak - przez Komisję Spraw Zagranicznych 22 listopada 2005 r.

Tak - przez Komisję Spraw Zagranicznych 22 listopada 2005 r.

Francja

- Zgromadzenie NarodoweTak - 4 października 2005 r.

Tak - 4 października 2005 r.

Nie17

Tak - 22 listopada

2005 r.


Tak - 22 listopada

2005 r.


Tak - 22 listopada

2005 r.


Francja

- Senat


Tak - 12 lipca 2005 r.

Tak -

1 września 2005 r.Nie18

Tak - 31 października 2005 r.

Tak - 14 listopada

2005 r.


Tak - 22 listopada 2005 r.

Grecja

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Hiszpania

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Irlandia

Tak - 27 lipca 2005 r.

Tak - 6 października 2005 r.

Tak - 15 grudnia

2005 r.


Tak - 15 grudnia

2005 r.


Tak - 26 stycznia

2006 r.


Tak - 26 stycznia 2006 r.

Litwa

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Luksemburg

Nie19

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak – 17

listopada 2005 r.Łotwa

Tak – przy zatwierdzaniu narodowego stanowiska w GAERC

Tak – przy zatwierdzaniu narodowego stanowiska w GAERC

Tak – przy zatwierdzaniu narodowego stanowiska w GAERC

Tak – przy zatwierdzaniu narodowego stanowiska w GAERC

Tak – przy zatwierdzaniu narodowego stanowiska w GAERC

Tak – przy zatwierdzaniu narodowego stanowiska w GAERC

Malta

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Niderlandy

- Izba DrugaTak - 19 grudnia

2005 r.


Tak – rząd przesłał informacje listem z 22 lipca 2005 r.

Nie

Tak - 1 listopada

2005 r.


Nie

Tak - 1 listopada 2005 r.

Niderlandy

- Senat


Nie20

-

-

-

-

-

Niemcy

- BundestagNie było formalnej kontroli, lecz parlament został poinformo-wany listownie

Nie było formalnej kontroli, lecz parlament został poinformo-wany listownie

Nie było formalnej kontroli, lecz parlament został poinformo-wany listownie

Nie było formalnej kontroli, lecz parlament został poinformo-wany listownie

Nie było formalnej kontroli, lecz parlament został poinformo-wany listownie

Nie było formalnej kontroli, lecz parlament został poinformowany listownie

Niemcy

- BundesratNie21

-

-

-

-

-

Polska

- Sejm


Nie22

-

-

-

-

-

Polska

- Senat


Nie23

-

-

-

-

-

Portugalia

Tak24

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Słowacja

Nie

Nie, ponieważ dokonano uzgodnień w procedurze pisemnej

Tak - 3 listopada 2005

Tak - 3 listopada 2005

Nie

Nie, ponieważ dokonano uzgodnień w procedurze pisemnej, choć komisja spraw europejskich została poinformowana na piśmie przez rząd

Słowenia

- Zgromadzenie NarodoweTak – przez komisję spraw zagranicznych 20 maja

2005 r.


Nie

Nie

Nie – choć komisja spraw zagranicznych została poinformowana na piśmie

Nie

Nie – choć komisja spraw zagranicznych została poinformowana na piśmie

Słowenia

- Rada Narodowa25-

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Szwecja

Tak - 15 lipca 2005 r.

Tak - 15 lipca 2005 r.

Tak - 3 października 2005 r.

Tak - 15 lipca i 9 listopada 2005 r.

Tak - 18 listopada

2005 r.


Tak - 28 października

i 18 listopada 2005 r.Węgry

Nie26

-

-

-

-

-

Włochy

- Izba DeputowanychTak - 26 maja 2005 r.

Tak - 11 października 2005 r.

Nie

Nie

Nie

Nie

Włochy
- Senat

Nie

Nie

Tak – budżet misji został zatwierdzony ustawą z 23 lutego 2006 r.

Nie

Nie

Tak – budżet misji został zatwierdzony ustawą z 23 lutego 2006 r.

Zjednoczone Królestwo

- Izba GminTak - 13 lipca 2005 r.

Tak - 12 października 2005 r.27

Tak - 13 lipca 2005 r.

Tak - 2 listopada

2005 r.28Tak - 16 listopada

2005 r.29Tak - 23 listopada

2005 r.30Zjednoczone Królestwo

- Izba LordówTak - 14 lipca 2005 r.

Tak - 27 lipca 2005 r.

Tak - 3 listopada

2005 r.


Tak - 3 listopada

2005 r.


Tak – 17 listopada

2005 r.31Tak - 24 listopada 2005 r.


Działanie UE wspierające misję AMIS

8 kwietnia 2004 r. osiągnięto porozumienie w sprawie zawieszenia broni w regionie Darfur w Sudanie. W czerwcu 2004 roku Unia Afrykańska (UA) ulokowała tam małą misję obserwacyjną (AMIS). W październiku 2004 roku UA postanowiła rozszerzyć tę operację o większą misję wojskowo-policyjną, z mandatem obejmującym aktywną obserwację przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni (AMIS II). 9 stycznia 2005 r. rząd Sudanu i  Ludowy Ruch/Armia Wyzwolenia Sudanu (SPLM/A) podpisały kompleksowe porozumienie pokojowe. Od tego czasu misja AMIS zabezpiecza tereny, które wszystkie strony uznały za zdemilitaryzowane.

23 czerwca 2005 r. Rada zatwierdziła koncepcję cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję AMIS II. W dniu 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie Rady 2005/557/WPZiBI w sprawie działania wspierającego (działanie UE wspierające misję AMIS). Misja obejmuje elementy wojskowe i policyjne i może w niej uczestniczyć maksymalnie 30 wojskowych i 50 policjantów.

W działaniu wspierającym UE bierze udział 12 państw członkowskich: • Austria, Cypr, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo32.

16 izb parlamentów narodowych z następujących 14 państw członkowskich poinformowało o badaniu działania wspierającego UE:

 • Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja (Zgromadzenie Narodowe i Senat), Irlandia, Włochy (Izba Deputowanych), Łotwa, Niderlandy (Izba Druga), Portugalia, Słowenia (Zgromadzenie Narodowe), Szwecja, Zjednoczone Królestwo (Izba Gmin i Izba Lordów).

Misja obserwacyjna UE w Acehu (Indonezja)

Zadaniem misji obserwacyjnej UE w Acehu (Indonezja) jest obserwowanie realizacji różnych aspektów porozumienia pokojowego zawartych w memorandum o porozumieniu podpisanym przez rząd Indonezji z Ruchem Wyzwolenia Acehu 15 sierpnia 2005 roku. Jest to wspólna misja pod kierownictwem Unii Europejskiej, z udziałem pięciu krajów ASEAN, Norwegii i Szwajcarii. Wstępne działania obserwacyjne rozpoczęto w dniu 15 sierpnia. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/643/WPZiBII w dniu 9 września. Misja w pełnym zakresie została uruchomiona 15 września i może w niej uczestniczyć 219 osób z różnych krajów33. Początkowo miała ona trwać 6 miesięcy, lecz 27 lutego 2006 r. Rada przedłużyła okres misji o kolejne trzy miesiące, do 15 czerwca 2006 roku.

W misji uczestniczy personel z następujących 12 państw członkowskich:


 • Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Litwa, Niderlandy, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo.

13 izb parlamentów narodowych z następujących 11 państw członkowskich poinformowało o badaniu misji obserwacyjnej UE w Acehu: • Austria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja (Zgromadzenie Narodowe i Senat), Irlandia, Włochy (Izba Deputowanych), Łotwa, Niderlandy, Szwecja i Zjednoczone Królestwo (Izba Gmin i Izba Lordów).
Misja graniczna UE dla Mołdowy i Ukrainy

20 września 2005 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa podjął decyzję w sprawie utworzenia misji granicznej Unii Europejskiej dla Mołdowy i Ukrainy, m.in. poprzez wzmocnienie zespołu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy. Misja ta, finansowana z budżetu pionu stosunków zewnętrznych, działa pod auspicjami Komisji Europejskiej i jej partnera wykonawczego UNDP oraz w ścisłej współpracy z OBWE. Misja została powołana z dwuletnim mandatem na mocy memorandum o porozumieniu pomiędzy Komisją Europejską, rządem Republiki Mołdowy i rządem Ukrainy. 7 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/776/WPZiBIII, zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy. Cele misji określono następująco:

 • udzielenie Mołdowie i Ukrainie pomocy w dostosowaniu ich standardów i procedur w zakresie obsługi ruchu granicznego do uregulowań obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

 • udzielenie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych mołdawskich i ukraińskich służb celnych i straży granicznej na poziomie operacyjnym;

 • poprawa zdolności w zakresie analizy ryzyka;

 • poprawa współpracy między strażą graniczną i służbą celną oraz obu tych służb z innymi organami ochrony porządku publicznego, jak również ich komplementarności 34.

W misji uczestniczy 70 ekspertów z następujących 16 państw członkowskich:

 • Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Polska, Portugalia, Słowacja i Zjednoczone Królestwo.

10 izb parlamentów narodowych z następujących 9 państw członkowskich poinformowało o badaniu misji granicznej UE dla Mołdowy i Ukrainy:

 • Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Włochy (Senat), Łotwa, Słowacja, Szwecja, Zjednoczone Królestwo (Izba Lordów i Izba Gmin).

Misja policyjna UE na terytoriach palestyńskich (EUPOL COPPS)

14 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/797/WPZiBIV w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej na terytoriach palestyńskich (EUPOL COPPS). Celem misji jest udzielenie wsparcia Autonomii Palestyńskiej w tworzeniu trwałych i skutecznych rozwiązań policyjnych (skrót COPPS oznacza Biuro ds. Koordynacji Wspierania Policji Palestyńskiej). Misja rozpoczęła się 1 stycznia, z trzyletnim mandatem, i będzie w niej uczestniczyć nieuzbrojony personel w sile ok. 33 osób35.

W misji uczestniczy personel z następujących 11 państw członkowskich:


 • Austria, Belgia, Dania, Estonia36, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo.

13 izb parlamentów narodowych z następujących 11 państw członkowskich poinformowało o badaniu misji EUPOL COPPS:

 • Austria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja (Zgromadzenie Narodowe i Senat), Irlandia, Łotwa, Niderlandy, Słowacja, Szwecja, Zjednoczone Królestwo (Izba Gmin i Izba Lordów).

Ustanowienie policyjnego zespołu doradczego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPAT)

24 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/826/WPZiBV w sprawie ustanowienia policyjnego zespołu doradczego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPAT). Zespół doradców z Unii Europejskiej udziela pomocy przy tworzeniu sprawnej i profesjonalnej służby policyjnej w oparciu o europejskie standardy policyjne. Misja EUPAT została uruchomiona 15 grudnia 2005 r., po wygaśnięciu w dniu 14 grudnia 2005 r. mandatu misji policyjnej UE PROXIMA, uruchomionej 15 grudnia 2003 roku. Misja ta ma trwać 6 miesięcy i uczestniczy w niej ok. 30 doradców policyjnych37.

W misji uczestniczy personel z następujących 16 państw członkowskich:


 • Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo.

10 izb parlamentów narodowych z następujących 8 państw członkowskich poinformowało o badaniu misji EUPAT:

 • Austria, Estonia, Finlandia, Francja (Zgromadzenie Narodowe i Senat), Irlandia, Łotwa, Szwecja, Zjednoczone Królestwo (Izba Gmin i Izba Lordów).

Misja graniczna UE na przejściu granicznym w Rafah na terytoriach palestyńskich (EU BAM Rafah)

15 listopada 2005 r. Izrael i władze Autonomii Palestyńskiej podpisały porozumienie w sprawie ruchu granicznego i dostępu do przejść granicznych, w którym uzgodniono m.in. zasady przekraczania przejścia granicznego w Rafah (strefa Gazy). 21 listopada 2005 r. Rada Unii Europejskiej z zadowoleniem przyjęła to porozumienie i uznała, że Unia Europejska powinna przyjąć proponowaną w porozumieniu rolę „strony trzeciej”. 12 grudnia 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/889/WPZiBVI ustanawiające misję graniczną UE na przejściu granicznym Rafah na terytoriach palestyńskich (EU BAM Rafah). Faza operacyjna tej misji, która będzie trwać 12 miesięcy, rozpoczęła się 30 listopada 2005 roku. W fazie początkowej zaangażowano ok. 55 policjantów z 15 państw członkowskich. W fazie pełnej realizacji misji ich liczba wzrośnie do 7538.

W misji czynnie uczestniczy personel z następujących 12 państw członkowskich (włączenie się do niej planują również inne państwa):


 • Austria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo39.

15 izb parlamentów narodowych z następujących 13 państw członkowskich poinformowało o badaniu tej misji:

 • Austria, Dania, Finlandia, Francja (Zgromadzenie Narodowe i Senat), Irlandia, Włochy (Senat), Łotwa, Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo (Izba Gmin i Izba Lordów).Pobieranie 384.38 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu