Komunikat dla świadczeniodawców pozPobieranie 57.87 Kb.
Data30.10.2017
Rozmiar57.87 Kb.

Komunikat nr 64/2011 dla świadczeniodawców
podstawowej opieki zdrowotnej
w sprawie sprawozdawczości w POZ
Śląski OW NFZ przypomina świadczeniodawcom o obowiązku sprawozdawania w formacie XML typu „SWIAD” informacji o zrealizowanych świadczeniach medycznych.

W oparciu o Zarządzenie nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna świadczeniodawcy w sprawozdawczości elektronicznej - format XML w przypadku świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, nocnej i świątecznej opieki medycznej POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej POZ oraz od 1 marca w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zobowiązani są do wprowadzania następujących produktów jednostkowych.

Świadczenia lekarza POZ

5.01.00.0000075

porada lekarska udzielona w miejscu udzielania świadczeń pacjentowi w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia (wymagane rozpoznanie wg kodu klasyfikacji ICD-10; porada finansowana w ramach kapitacji)


5.01.00.0000076

porada lekarska udzielona w domu pacjenta w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia (wymagane rozpoznanie wg kodu klasyfikacji ICD-10; porada finansowana w ramach kapitacji)

5.01.00.0000077

porada lekarska udzielona pacjentowi w miejscu udzielania świadczeń z innych przyczyn niż cukrzyca i/lub choroba układu krążenia (nie wymagane rozpoznanie wg klasyfikacji ICD-10; porada finansowana w ramach kapitacji)


5.01.00.0000078

porada lekarska udzielona w domu pacjenta z innych przyczyn niż cukrzyca i/lub choroba układu krążenia (nie wymagane rozpoznanie wg klasyfikacji ICD-10; porada finansowana w ramach kapitacji)

5.01.00.0000046

porada lekarska udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa

5.01.00.0000047

porada lekarska udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

5.01.00.0000048

świadczenie w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (SIMP)

5.01.00.0000051

porada kwalifikacyjna do transportu sanitarnego ,,dalekiego” w POZ

5.01.00.0000079

porada lekarska udzielona świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Świadczenia pielęgniarki POZ

5.01.00.0000054

świadczenie w ramach profilaktyki gruźlicy z uwzględnieniem informacji o efekcie udzielonego świadczenia wg słownika efektów pod objaśnieniami

5.01.00.0000052

świadczenie pielęgniarki POZ zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa

5.01.00.0000053

świadczenie pielęgniarki POZ zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

5.01.00.0000080

świadczenie pielęgniarki POZ zrealizowane u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony uprawnionego do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osoby uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Świadczenia położnej POZ

5.01.00.0000089

wizyta patronażowa położnej POZ

5.01.00.0000110

wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży

5.01.00.0000111

wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w okresie od 32 tygodniu ciąży do terminu rozwiązania

5.01.00.0000091

wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych

5.01.00.0000055

świadczenie położnej POZ zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa

5.01.00.0000056

świadczenie położnej POZ zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

5.01.00.0000081

świadczenie położnej POZ zrealizowane u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony uprawnionego do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osoby uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ

5.01.00.0000108

porada lekarska ambulatoryjna (porada finansowana w ramach kapitacji)

5.01.00.0000109

porada lekarska wyjazdowa (porada finansowana w ramach kapitacji)

5.01.00.0000060

porada lekarska ambulatoryjna udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

5.01.00.0000061

porada lekarska wyjazdowa udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

5.01.00.0000071

porada lekarska udzielona ambulatoryjnie osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

5.01.00.0000073

porada lekarska wyjazdowa udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

5.01.00.0000082

porada lekarska ambulatoryjna udzielona świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

5.01.00.0000083

porada lekarska wyjazdowa udzielona świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

5.01.00.0000062

wizyta pielęgniarska udzielona ambulatoryjnie osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

5.01.00.0000063

wizyta pielęgniarska udzielone w trybie wyjazdowym osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

5.01.00.0000072

wizyta pielęgniarska udzielona ambulatoryjnie osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

5.01.00.0000074

wizyta pielęgniarska udzielona w trybie wyjazdowym osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

5.01.00.0000084

wizyta pielęgniarska udzielona ambulatoryjnie świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

5.01.00.0000085

wizyta pielęgniarska udzielona w trybie wyjazdowym świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska w POZ

5.01.00.0000108

porada lekarska ambulatoryjna (porada finansowana w ramach kapitacji)


5.01.00.0000060

porada lekarska ambulatoryjna udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

5.01.00.0000071

porada lekarska udzielona ambulatoryjnie osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

5.01.00.0000082

porada lekarska ambulatoryjna udzielona świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska w POZ

5.01.00.0000109

porada lekarska wyjazdowa (porada finansowana w ramach kapitacji)


5.01.00.0000061

porada lekarska wyjazdowa udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

5.01.00.0000087

porada lekarska wyjazdowa udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

5.01.00.0000083

porada lekarska wyjazdowa udzielona świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska w POZ

5.01.00.0000062

wizyta pielęgniarska udzielona ambulatoryjnie osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

5.01.00.0000072

wizyta pielęgniarska udzielona ambulatoryjnie osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

5.01.00.0000084

wizyta pielęgniarska udzielona ambulatoryjnie świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska w POZ

5.01.00.0000063

wizyta pielęgniarska udzielona w trybie wyjazdowym osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

5.01.00.0000088

wizyta pielęgniarska udzielona w trybie wyjazdowym osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

5.01.00.0000085

wizyta pielęgniarska udzielona w trybie wyjazdowym świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP


Dla umów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 marca 2011 roku obowiązują kody świadczeń sprawozdawane za pomocą komunikatu XML- SWIAD


5.01.00.0000108

porada lekarska ambulatoryjna

5.01.00.0000109

porada lekarska wyjazdowa


Dane za styczeń i luty proszę wprowadzić do systemu za pomocą komunikatu XML-SWIAD do dnia 31 marca 2011 roku.
Jednocześnie Śląski OW NFZ przypomina wszystkim Świadczeniodawcom o normach dotyczących liczby zadeklarowanych świadczeniobiorców do:

Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 2750 osób

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinna 2750 osób

Położnej środowiskowo-rodzinna 6600 osób.
Źródło:

Dział Kontraktowania Świadczeń w POZ, Stomatologii i Rehabilitacji – 32 735 18 67


Pobieranie 57.87 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna