Kolokwium z mad 30Pobieranie 6.6 Kb.
Data18.04.2018
Rozmiar6.6 Kb.

KOLOKWIUM Z MAD 30.10.2001
1.Które z operacji na zbiorach nie są łączne: \,  ,  ,  ?

2.Która z zależności jest prawdziwa, jeśli wiadomo, że -A  -B ?

1.A  B

2.B  A


3.Udowodnić, że A  B jest najmniejszym zbiorem zawierającym A i zawierającym B.

4.Czy dla dowolnych zbiorów A, B zachodzi wzór A\(A\B) = A  B?

5. Niech r1 będzie relacją zwrotną, a r2 relacją przeciwzwrotną. Czy relacja r jest zwrotna czy przeciwzwrotna?

a) r = r1  r2

b) r = r1  r2


  1. r = r1 \ r2

6.Czy można podać przykład niepustej relacji r, która byłaby jednocześnie symetryczna i przechodnia, ale nie była zwrotna?

7.Czy operacja składania relacji jest przemienna?

8..Podaj przykład trzech różnych funkcji f spełniających równanie f o f = f.

9..Czy dla dowolnych zbiorów A,B i dowolnej funkcji f zachodzi równość

f(A  B) = f(A)  f(B)?

10.Czy można podać przykład zbioru X i funkcji f : X --> X, która jest '1-1' ale nie jest ‘na’?

Rozważyć dwa przypadki :

gdy X jest zbiorem skończonym

gdy X jest zbiorem nieskończonymWszystkie odpowiedzi należy uzasadnić. Zadania piszemy po kolei.

Pobieranie 6.6 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu