Kodowanie I uklad dokumentacjiPobieranie 453.37 Kb.
Strona1/4
Data15.02.2018
Rozmiar453.37 Kb.
  1   2   3   4
Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej


KSIĘGA JAKOŚCI
dla systemu zarządzania

zgodnego z ISO 9001:2000


Opracował

Zatwierdził

StanowiskoInformatyk

Naczelnik

Imię i nazwiskoAdam Szafraniec

Dariusz Piecuch…………………………………….

Podpis


TABELA ZMIAN

Dostępna w Systemie Sharepoint ISO zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2006 Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o dystrybucji dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.
SPIS TREŚCI
1. PREZENTACJA URZĘDU 4

2. POLITYKA JAKOŚCI 6

3. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA 7

3.1 Wprowadzenie 7

3.2 Wyłączenia 7

3.3 Dokumentacja systemu zarządzania 8

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 9

4.1 Podstawowe odpowiedzialności i uprawnienia 9

4.2 Przedstawiciel kierownictwa 10

5. PROCESY SYSTEMU ZARZĄDZANIA 10

5.1 Opis procesów 10

5.1.1 Obsługa podatników, płatników i podmiotów uprawnionych (OP) 11

5.1.2 Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników (NIP) 12

5.1.3 Wymiar podatku (WP) 13

5.1.4 Rozliczenia finansowe (RF) 14

5.1.5 Kontrola podatkowa (KP) 15

5.1.6 Postępowania karne skarbowe (KS) 16

5.1.7 Egzekucja administracyjna (EA) 17

5.1.8 Wprowadzanie Danych (WD) 18

5.1.9 Rozpatrywanie wniosków o zmianę sposobu uregulowania zobowiązań podatkowych (MPP) 19

5.1.10 Obsługa administracyjna urzędu (OA) 20

5.1.11 Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZL) 20

5.1.12 Obsługa informatyczna (OI) 21

5.1.13 Nadzorowanie systemu zarządzania (NS) 22

5.2 Monitorowanie procesów 24

5.2.1 Obsługa podatników, płatników i podmiotów uprawnionych 24

5.2.2 Ewidencja podatników i płatników 25

5.2.3 Wymiar podatku 25

5.2.4 Rozliczenia finansowe 25

5.2.5 Kontrola podatkowa 26

5.2.6 Postępowania karne skarbowe 26

5.2.7 Egzekucja 26

5.2.8 Wprowadzanie danych 26

5.2.9 Rozpatrywanie wniosków o zmianę uregulowania zobowiązań podatkowych 27

5.2.10 Obsługa administracyjna urzędu 27

5.2.11 Zarządzanie zasobami ludzkimi 27

5.2.12 Obsługa informatyczna 28

5.2.13 Nadzorowanie systemu zarządzania 28

5.3 Wskaźniki ustalone dla całego systemu zarządzania 28

6. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – UZUPEŁNIENIE 28

6.1 Wdrożenie Polityki jakości 28

6.2 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 29

6.3 Środowisko pracy 30

6.3.1 Systemy informatyczne 30

6.4 Ocena dostawców 40

6.5 Własność klienta – ochrona danych osobowych 40

6.6 Identyfikacja i identyfikowalność 40

7. SŁOWNIK POJĘĆ 41

8. DOKUMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA 42

8.1 Zarządzenia Naczelnika 42

8.2 Wykaz procedur systemu zarządzania 42

8.3 Instrukcje systemu zarządzania 45

9. ZAŁĄCZNIKI 45
 1. PREZENTACJA URZĘDU

Adres

Drugi Śląski Urząd Skarbowy

w Bielsku-Białej

ul. Warszawska 45

43-300 Bielsko-Biała

Rys historyczny.

Urząd utworzony 1 stycznia 2004 roku do obsługi wyłącznie niektórych kategorii Klientów.

Na terenie Polski powstało 20 takich urzędów w tym samym czasie.

Urząd obsługuje takie podmioty jak:


 • Podatkowe grupy kapitałowe,

 • Banki

 • Zakłady ubezpieczeń

 • Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych

 • Podmioty o obrotach większych niż 5 mln Euro

 • Jednostki, którymi udziałowcy są osoby zagraniczne

Urząd obsługuje Klientów z 12 południowych powiatów województwa śląskiego.

Obecnie zaewidencjonowanych jest 1776 podatników, którzy są płatnikami podatków VAT i CIT. Zaliczają się do nich:


 • 32 banki

 • 1 podatkowa grupa kapitałowa

 • 4 jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi

 • 1112 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego

 • 604 podmioty wykazujące obroty powyżej 5 milionów Euro

Urząd do wykorzystania ma 162 etaty w ramach, których wykonywane są wszystkie zadania urzędu.

Od początku funkcjonowania Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej już trzykrotnie w latach 2004, 2005 oraz 2006 urząd zdobył nagrodę przyznawaną przez Club BCC oraz Ministerstwo Finansów na „Urząd Przyjazny Podatnikowi”.

 1. POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

Mając na uwadze, chęć dostarczenia podatnikom i innym klientom usług najwyższej jakości, Drugi Śląski Urząd Skarbowy Bielsku-Białej postanowił wprowadzić System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy PN – EN ISO 9001:2001, który traktowany jako narzędzie zarządcze zapewnia wzrost poziomu jakości ich obsługi i równocześnie daje możliwość uporządkowania procesu organizacyjnego w Urzędzie Skarbowym.   Zarówno Kierownictwo jak i pracownicy Urzędu wiedzą i zdają sobie sprawę z roli Urzędu Skarbowego jako jednostki administracji rządowej, dlatego wypełniając swoją misję zobowiązaliśmy się realizować politykę jakości poprzez:

 • działania nastawione przyjaźnie do podatników i innych klientów, oparte na praworządności, prowadzące do pogłębienia zaufania do organów podatkowych,

 • dokonywanie zmian w organizacji pracy, procedur i narzędzi pod kątem doskonalenia jakości obsługi podatnika i innego klienta,

 • doskonalenie systemu przepływu informacji między Urzędem a podatnikami i innymi klientami w sposób najbardziej dla nich odpowiedni - przejrzysty, szybki i oczekiwany,

 • ciągłe doskonalenie swych umiejętności i pogłębianie wiedzy zawodowej korzystając z różnych form edukacji,

 • stałe monitorowanie realizowanych zadań w sferze wewnętrznej Urzędu, a także prowadzenie działań kontrolnych zewnętrznych w celu promowania działań zmierzających do zwiększenia dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych,

 • doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.

   Kierownictwo i pracownicy Urzędu znają i rozumieją deklarację polityki jakości i mając świadomość, iż interes publiczny wymaga działań skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany, realizują swoje zadania w sposób rozważny, praworządny, na wysokim poziomie kompetencji zawodowej, z poszanowaniem godności innych i z poczuciem godności własnej. 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
  1. Wprowadzenie


W Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej, dla podniesienia efektywności i skuteczności systemu zarządzania, celem uzyskania satysfakcji klientów oraz stron zainteresowanych opracowano i wdrożono system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000 na podstawie najnowszych rozwiązań informatycznych.


ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA


Ustalanie lub określanie i pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, rejestrowanie podatników i płatników, obsługa deklaracji podatkowych i wydawanie zaświadczeń, wykonywanie kontroli podatkowej, prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
Podczas projektowania i budowy systemu zarządzania zastosowano podejście procesowe zalecane w normie ISO 9001:2000. W tym celu system zarządzania urzędu został opisany w kategoriach, wzajemnie powiązanych ze sobą elementów – procesów. Realizacja procesów wg określonych w dokumentacji standardów postępowania ma zapewnić powtarzalność w zakresie jakości oraz osiągnięcie celów zawartych w polityce systemu zarządzania. Przyjęto następującą definicje klienta:


KLIENT


Pobieranie 453.37 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna