Kierunek: filologiaPobieranie 0.68 Mb.
Strona1/21
Data01.03.2018
Rozmiar0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU

PROGRAM NAUCZANIA 3 – LETNICH (6 – SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH

KIERUNEK: FILOLOGIA

SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ANGIELSKASPECJALIZACJA: TŁUMACZENIOWA

STUDIA NIESTACJONARNE rok akademicki 2009/2010

Spis treści:


Historia filozofii 2

Język łaciński 3

Technologia informacyjna 4

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 5

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 7

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 9

Wstęp do językoznawstwa z elementami wiedzy o nauce i akwizycji języków 10

Gramatyka opisowa 11

Gramatyka kontrastywna 14

Historia języka 16

Teoria literatury z elementami poetyki 17

Historia Wielkiej Brytanii 18

Historia USA 19

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego 20

Historia literatury brytyjskiej do końca XX wieku 21

Historia literatury amerykańskiej do końca XX wieku 23

Teoria tłumaczenia 24

Przekład ogólny 25

Edukacja medialna – wykorzystywanie komputerów w przekładzie 26

Problematyka tłumaczenia tekstów specjalistycznych 27

Business English 29

Legal English 31

Przekład ustny 32

WDW-Słowotwórstwo we współczesnym języku angielskim 32

WDW-Język a kultura 33

WDW-Word-formation in contemporary English 34

WDW-Wprowadzenie do Językoznawstwa Korpusowego 35

WDW-Współczesne teorie językoznawcze 35

WDW-Zmienność w języku – perspektywa socjolingwistyczna 37

Proseminarium 37

Proseminarium 38

Proseminarium 39

Proseminarium (językoznawstwo) 40

Proseminarium 41

Proseminarium – Literatura Brytyjska 42

Seminarium dyplomowe 43

Opisy przedmiotów:
Nazwa przedmiotu:

Historia filozofii


Kod przedmiotu:

09.0 HIF 662

Formuła przedmiotu:

Wykład

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Zakład, instytut:

Zakład Filologii Angielskiej, Instytut HumanistycznySemestry:

1

2

3

4

5

6

Liczba godzin w semestrze:
18

Punkty ECTS:
3

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza humanistyczna

Język wykładowy:

Język polski

Cel nauczania:

Pogłębianie wiedzy humanistycznej, pogłębianie zrozumienia procesów kulturowych kształtujących oblicze współczesnego świata, pełniejsze uczestnictwo w dziedzictwie kulturowym

Metody nauczania:

Wykład, prezentacje multimedialne

Treści merytoryczne przedmiotu:

Tematyka wykładów koncentruje się wokół tych filozoficznych wątków, które wniosły istotny wkład w ukształtowanie się intelektualnej tradycji Zachodu. Wskazują na związki między filozofią i powstaniem naukowej interpretacji świata a także na jej znaczenie w procesie budowania emocjonalno-intelektualnej tożsamości człowieka ( wątek egzystencjalny).

Metody i formy oceny pracy studenta:

Egzamin ustny i pisemny

Spis zalecanych lektur:

Literatura obowiązkowa

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III, wydanie dowolne

E. Gilson, T. Langan, A. A. Maurer, Historia filozofii współczesnej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1977.

Filozofia współczesna, t. 1-2, seria Myśli i ludzie, red. Z. Kuderowicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983

E. Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1968

Literatura nadobowiązkowa

E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Wydawniczy PAX, warszawa 1968Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982

W. A. Luijpen, Fenomenologia egzystencjalna, Wydawniczy PAX, warszawa 1972

Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu. Wybrane teksty z historii filozofii, teksty wybrał i wstępem opatrzył J. Legowicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971
Pobieranie 0.68 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu