Karta uczestnika wypoczynku



Pobieranie 48.64 Kb.
Data03.02.2018
Rozmiar48.64 Kb.

REGULAMIN PLENERU


ORGANIZATOREM obozu jest:
Fundacja Arete
Centrum Edukacji Twórczej
ul. Podzamcze 26/4
31-003 Kraków
NIP: 676 247 55 49
NR KONTA
mBank
27 1140 2004 0000 3602 7512 8152
Fundacja Arete
ul. Podzamcze 26/4
31-003 Kraków



Naszym nadrzędnym celem jest zorganizowanie Dzieciom jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich warunkach. Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania. Prosimy o zapoznanie Dzieci z dotyczącymi ich punktami regulaminu.


 1. OPŁATY:

 1. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wniesienie opłat:

CENA: 1 180,00 zł.
zniżki:
- dla stałych klientów: 1 080,00 zł
- dla drugiego dziecka z Rodzeństwa: 1 080,00 zł
Zniżki się nie łączą.
Rezerwacje i wpłata zaliczki w wysokości 500 zł do 30 listopada br.
Wpłata II raty do 15 grudnia br.

 1. W sytuacji rezygnacji z udziału w plenerze przez uczestnika, Pracownia ARETE zastrzega sobie prawo do pobrania odstępnego z tytułu poniesionych kosztów, w wysokości: 300 zł, jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło przed 15 grudnia lub w wysokości 700 zł, jeżeli rezygnacja nastąpiła po 15 grudnia, chyba że uczestnik wskaże osoby (-ę) zobowiązujące się wstąpić w jego prawa i obowiązki.



 1. PRZYJAZD / WYJAZD

 1. Przyjazd / wyjazd Dzieci na miejsce pobytu / z miejsca pobytu następuje odpowiednio:

turnus 1

wyjazd w sobotę 16.01.2016 r *, przyjazd w piątek 22.01.2016 r.



turnus 2

wyjazd w poniedziałek 25.01.2016 r., przyjazd w niedzielę 31.01.2016 r.

* zmiana zapowiadanego terminu wyjazdu na prośbę Rodziców


 1. Dzieci przywożone są na miejsce pobytu i odwożone przez Organizatora, wynajętym autokarem.

 1. MIEJSCE POBYTU DZIECI:

Dwór Wola Sękowa, Nowotaniec 106


 1. WYŻYWIENIE

 1. Codzienne wyżywienie składa się z 5 posiłków:

śniadania, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu, podwieczorku i kolacji oraz napojów bez ograniczeń (woda niegazowana, herbata, kompot, kakao, kawa inka)

 1. Posiłki przygotowywane są na miejscu z produktów ekologicznych, produkowanych w gospodarstwie albo w sąsiednich gospodarstwach ekologicznych.

 2. Z uwagi na zdrowy i ekologiczny program żywienia zabrania się Rodzicom pakowania Dzieciom na wyjazd wszelkich „śmieciowych” pokarmów typu np.: chipsy, napoje słodzone i gazowane, słodycze.

 3. Rodzice uprzedzają Dzieci przed wyjazdem o zasadach dotyczących wyżywienia.




 1. KONTAKT I ODWIEDZINY

 1. Biorąc pod uwagę krótki okres pobytu, odwiedziny Rodziców są niewskazane, gdyż:

- negatywnie wpływają na integrację grupy,

- rozbijają harmonogram zajęć,

- sprawiają przykrość Dzieciom, których Rodzice nie odwiedzili.


 1. Z tych samych względów przyjmujemy stałe godziny w czasie, których można do Dzieci dzwonić tj. codziennie pomiędzy godziną 13.00 a 14.00. W tym czasie Dzieci mogą używać telefonów. Jeśli Dziecko nie posiada telefonu można dzwonić na numer opiekuna 666 111 120.

 2. W innych godzinach w sprawach pilnych można dzwonić do opiekuna pod nr tel. 666 111 120.

 3. Można też pisać do Dzieci e-maile na nasz adres internetowy: info@arete-pracownia.pl.

 4. Relacja z obozu będzie umieszczana na bieżąco na facebooku w formie zdjęć i filmów.

Rodzice / prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka w celu podanym wyżej oraz w celach promocyjnych Pracowni Arete. Pracownia zobowiązuje się nie wykorzystywać zdjęć poza własną stroną www, profilem na facebooku i korespondencją z Rodzicami.

Rodzice / prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).




 1. WYPOSAŻENIE DZIECKA I EKWIPUNEK

 1. Odpowiednie ubranie na zewnątrz: kombinezon (lub kurtka, spodnie narciarskie), dwie pary butów, czapka, szalik, dwie pary rękawiczek, ciepła lub termiczna bielizna, dużo par skarpet,

 2. Inne obuwie: klapki pod prysznic, buty lub kapcie do chodzenia w domu.

 3. Odpowiednia ilość bielizny na zmianę,

 4. Ubrania na co dzień, odpowiednie do charakteru obozu, czyli takie, które np. można poplamić farbami,

 5. 2 piżamy,przybory toaletowe i ręczniki,

 6. Krem natłuszczający do twarzy na mróz, pomadkę ochronną do ust,

 7. Jabłuszko do zjeżdżania,

 8. Termos,

 9. Latarka,

Dzieci nie zabierają ze sobą urządzeń elektronicznych typu konsole, tablety i inne.


 1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PLENERU:

 1. Dzieci uczestniczą w zajęciach zgodnie z harmonogramem.

 2. Spożywają posiłki w grupie o wyznaczonych porach.

 3. Mają obowiązek słuchania opiekunów.

 4. Odnoszą się do siebie nawzajem i do opiekunów z szacunkiem.

 5. Szanują miejsce i przedmioty w swoim otoczeniu.

 6. Dbają o porządek w swoim otoczeniu.

 7. Przestrzegają ciszy nocnej (w godz. 22.00 – 7.00).

 8. Nie jedzą między posiłkami. Wyjątkiem są owoce.

 9. Przestrzegają zasad bezpieczeństwa.

 10. Nie oddalają się z miejsca pobytu bez opieki.




 1. PRAWA UCZESTNIKA PLENERU:

 1. Dzieci mają prawo do prywatności i rezygnacji zajęć w grupie w uzasadnionych sytuacjach.

 2. Wyrażać swoje poglądy, niezadowolenie, zwracać się ze wszystkimi problemami do opiekunów.

 3. Dzieci mają prawo do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.




 1. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator ma obowiązek zapewnić Dzieciom bezpieczeństwo oraz radosny i twórczy wypoczynek.

 2. Ma za zadanie wyjaśnić Dzieciom regulamin pleneru i zasad współżycia w grupie oraz pilnować przestrzegania tych zasad.

 3. Ma stworzyć odpowiednie warunki dla integracji grupy, szanując indywidualność każdego Dziecka.

………………………………………………… ……..................................................

Podpis Rodziców / Opiekunów Podpis i pieczątka organizatora
KARTA UCZESTNIKA PLENERU

(wypełnia Rodzic lub Opiekun)

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza. Stanowi on dokument, którym możemy posługiwać się w razie konieczności wizyty lekarskiej.
CZAS TRWANIA PLENERU: (wybrany turnus)
DANE UCZESTNIKA OBOZU:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL

Imię i nazwisko, pesel ojca/prawnego opiekuna:

Imię i nazwisko, pesel matki/prawnego opiekuna:

Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na obozie:

Numery telefonów kontaktowych (w tym i tel. komórkowych)

Mama:


Tata:

Adres e-mail:


INFORMACJA O STANIE ZDROWIA

Przebyte choroby (proszę podać, w którym roku życia):

odra


ospa

różyczka


świnka

szkarlatyna

żółtaczka zakaźna

choroby reumatyczne

choroby nerek

astma


padaczka

inne.........................................................................................................................................



Dolegliwości występujące u dziecka w ostatnim roku (omdlenia, bóle głowy, brzucha, niedosłuch, duszności, krwawienie z nosa, przewlekły kaszel, katar, anginy i inne)

........................................................................................................................................



Uczulenia (proszę podać na co, np. nazwa leku, rodzaj pokarmu, farbki do twarzy, wełna i tp.)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zalecenia w razie wystąpienia uczulenia (leki, maść itp.) :………....…................................................…….................………………………………………………...............................................................................

Jak znosi jazdę samochodem? ..............................................................................................

Czy przyjmuje stale leki, w jakich dawkach*?

.........................................................................................../.................................................(*Jeśli przyjmuje leki, to prosimy o zaopatrzenie uczestnika w ten lek. Opisany imieniem i nazwiskiem lek oraz sposób dawkowania w formie pisemnej prosimy przekazać wychowawcy)



Czy nosi aparat ortodontyczny, soczewki lub okulary?

..............................................................................................................................................



Inne informacje o zdrowiu uczestnika (lęki, fobie, budzenie się w nocy, leki sen, zasypianie przy zapalonym świetle, bóle nerwowe lub inne reakcje na stres itp.):

...............................................................................................................................................



INFORMACJA O SZCZEPIENIACH

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec......................................................................................, błonica..............................................................., dur.............................................................., inne .......................................................................................................................................

Zgodnie z obowiązkowym programem szczepień

…………......................................................................................……………………………………….



(data podpis rodziców lub prawnych opiekunów)
POTWIERDZAM, ŻE PODAŁEM (-AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI NA OBOZIE. W RAZIE ZAGROŻENIA ZDROWIA DZIECKA ZGADZAM SIĘ NA JEGO LECZENIE SZPITALNE, PODANIE KONIECZNYCH LEKÓW, ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE I OPERACJE.

………………………………………………….………………………………………………



(data podpis rodziców lub prawnych opiekunów)

Oświadczenie
Powierzam opiekę nad moim dzieckiem (imię i nazwisko dziecka) ...................................................................................................................................

paniom Magdalenie Bednarek i Bogusławie Łuce w okresie od............................do.......................... podczas pleneru artystycznego.

……...........................................…………………………….

(data podpis rodziców lub prawnych opiekunów)


WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW RATUJĄCYCH ZDROWIE I ŻYCIE.
…….............................................................…………………………….

(data podpis rodziców lub prawnych opiekunów)
WYRAŻAM ZGODĘ NA POMAGANIE DZIECIOM PRZY KĄPIELI (dotyczy dzieci w wieku 7 lat i mniej lat) ORAZ MYCIU I ROZCZESYWANIU WŁOSÓW.
…….............................................................…………………………….

(data podpis rodziców lub prawnych opiekunów)
OŚWIADCZAM, ŻE DZIECKO PO POWROCIE Z OBOZU ODBIERAĆ BĘDZIE

..................................................................................................................................... (imię i nazwisko osoby, jeśli nie jest to Rodzic ani Opiekun prawny to również nr dowodu osobistego)


…….............................................................…………………………….

(data podpis rodziców lub prawnych opiekunów)


Directory: images
images -> Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”

Pobieranie 48.64 Kb.

Share with your friends:




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna