Kalkulacja kosztów – metoda podziałowa prostaPobieranie 344.85 Kb.
Strona5/7
Data28.10.2017
Rozmiar344.85 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Zadanie 9


W firmie szyjącej kombinezony robocze jednostkowy koszt zmienny wyniósł w ciągu roku 50 zł, koszty stałe w pierwszym półroczu kształtowały się na poziomie 20000 zł. Taki sam poziom koszty stałe osiągnęły w II półroczu. Kombinezony były sprzedawane po cenie zbytu w wysokości 80 zł.

Rozmiary produkcji i sprzedaży były w ciągu roku następujące:I półrocze

II półrocze

produkcja (w szt.)

2 000

2 000

sprzedaż (w szt.)

1 500

2 200

Na podstawie przedstawionych danych ustalić wynik ze sprzedaży w wypa­dku stosowania: 1. rachunku kosztów pełnych,

 2. rachunku kosztów zmiennych.


Zadanie 10

Przedsiębiorstwo wytwarza jeden asortyment błon fotograficznych, których jednostkowa cena sprzedaży wynosi 17 zł, natomiast jednostkowy koszt zmienny 8 zł. Stałe koszty produkcji w każdym miesiącu wynoszą 40 000 zł.

Normalna miesięczna wielkość produkcji 15 000 sztuk.

Rzeczywiste rozmiary produkcji i sprzedaży na koniec każdego miesiąca w I kwartale przedstawia tabelaTreść

Styczeń

Luty

Marzec

Wielkość produkcji

15000

16000

12000

Wielkość sprzedaży

14000

14000

15000

Na podstawie przedstawionych danych ustalić wynik finansowy stosując rachunek kosztów:

 1. pełnych

 2. zmiennych,


Zadanie 11

Przychody ze sprzedaży i koszty w spółce produkującej trzy wyroby: B1, B2 i C kształtowały się w sposób podany w tabeliTreść

B1

B2

C

Razem

Przychody ze sprzedaży

840

2 520

2 660

6 020

Koszty zmienne

392

840

1 008

2 240

Koszty stałe produktów (amortyzacja)


1 344

Koszty utrzymania gotowości


588

Koszty zarządu


800

Suma kosztów stałych


2 732

Koszty amortyzacji są rozliczane proporcjonalnie do kosztów zmiennych. Koszty utrzymania gotowości obciążające grupę wyrobów B i C są, rozliczane w stosunku 3:2.

W rachunku kosztów pełnych całość kosztów stałych rozlicza się proporcjonalnie do kosztów zmiennych.

Na podstawie przedstawionych danych ustalić wynik finansowy stosując:


 1. jednostopniowy rachunek kosztów zmiennych,

 2. wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych,

 1. rachunek kosztów pełnych,


Procesowy rachunek kosztów
Zadanie 12

Stocznia zamierza złożyć ofertę wykonania w I kwartale 2 statków białej floty. W tym celu opracowuje planową kalkulację za pomocą procesowego rachunku kosztów. Przewiduje się, że w ciągu I kwartału zostaną poniesione następujące koszty (w zł): • zaopatrzenia materiałowego 560000 (28 dostaw),

 • technicznego przygotowania produkcji 490000 (245 założeń nor­matywnych),

 • obsługi technicznej 380000 (76 stanowisk),

 • nadzoru technicznego 60000 (150 kontroli),

 • zarządu 82000

Opracowując ofertę przyjęto następujące założenia:

 • koszt materiałów bezpośrednich 230 000 zł

 • koszt płac bezpośrednich z narzutami 172 000 zł

 • liczba dostaw 12

 • liczba założeń normatywnych 87

 • liczba stanowisk roboczych 29

 • liczba kontroli 64

Koszty zarządu rozlicza się proporcjonalnie do płac bezpośrednich (łączna kwota płac bezpośrednich 410 000 zł).

Na podstawie przedstawionych danych: 1. dokonać kalkulacji oferty stosując procesowy rachunek kosztów,

 2. ustalić planowany koszt jednego statku.
Pobieranie 344.85 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna