Język Polski – klasa IV


Język angielski – klasa VIPobieranie 2.37 Mb.
Strona50/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50


Język angielski – klasa VI

Wymagania na ocenę rocznąOcena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna obyczaje dotyczące jedzenia w Anglii

- zna czasowniki opisujące nawyki oraz rutynę dnia, ale dysponuje przy tym ograniczonym zakresem słownictwa

Umiejętności:

- posługuje czasem Present Simple, Present Continuous, czasami niepoprawnie używa tych czasów

- rozmawia dniu codziennym, czynnościach wykonywanych w danej chwili (potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami)

- opisuje dzień codzienny, czynności wykonywane w danej chwili (uczeń próbuje pisać zdania zawierające proste struktury i słownictwo)Wiadomości:

- zna małą ilość wybranych faktów dotyczących zwyczajów panujących w AngliiUmiejętności:

- wypowiada się na temat dnia codziennego, sportów (potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem; posługuje się czasami poprawnym językiem, popełniając wiele zauważalnych błędów; dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei)

- wykonuje projekt przedstawiający własne zainteresowania lub spędzanie czasu wolnego

(próbuje pisać zadania zawierająca proste struktury i słownictwo; tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji; używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji)Wiadomości:

- zna nazwy sportów, czynności wykonywanych w wolnym czasie (ale dysponuje przy tym ograniczonym zakresem słownictwa)Umiejętności:

- posługuje się strukturą czasów Present Simple oraz Present Continuous, opisując harmonogram dnia oraz czynności wykonywane w danej chwil (potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się czasownikami dotyczącymi rutyny dnia, opisując sekwencję wydarzeń(potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne)

- opisuje, co ludzie robią w danej chwili oraz na co dzień (próbuje pisać zadania zawierająca proste struktury i słownictwo)
Dostateczna

Wiadomości:

- zna obyczaje dotyczące jedzenia w Anglii

- zna czasowniki opisujące nawyki oraz rutynę dnia, ale dysponuje przy tym ograniczonym zakresem słownictwa

Umiejętności:

- posługuje czasem Present Simple, Present Continuous (uczniowi


zdarza się popełniać błędy przy używaniu tych czasów, ale potrafi te błędy poprawić

- rozmawia dniu codziennym, czynnościach wykonywanych w danej chwili (uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- opisuje dzień codzienny, czynności wykonywane w danej chwili (próbuje napisać zdania zawierające poprawne proste struktury i słownictwo)

Wiadomości:

- zna nazwy sportów, czynności wykonywanych w wolnym czasieUmiejętności:

- posługuje czasem Present Simple, Present Continuous, czasami niepoprawnie używa tych czasów

- rozmawia dniu codziennym, czynnościach wykonywanych w danej chwili (potrafi mówić spójnie z wyraźnym wahaniem; posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów; dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei)

- opisuje dzień codzienny, czynności wykonywane w danej chwili (potrafi napisać zadania zawierająca poprawne proste struktury i słownictwo; potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny; używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji)Wiadomości:

- zna nazwy sportów, czynności wykonywanych w wolnym czasieUmiejętności:

- posługuje się strukturą czasów Present Simple oraz Present Continuous, opisując harmonogram dnia oraz czynności wykonywane w danej chwil (potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi)

- posługuje się czasownikami dotyczącymi rutyny dnia, opisując sekwencję wydarzeń (potrafi budować zdania niekiedy spójne)

- opisuje co ludzie robią w danej chwili oraz na co dzień (uczeń potrafi napisać zdania zawierające poprawne proste struktury i słownictwo)
Dobra

Wiadomości:

- zna obyczaje dotyczące jedzenia w Anglii

- zna czasowniki opisujące nawyki oraz rutynę dnia, dysponuje przy tym pewnym zakresem słownictwa

Umiejętności:

- posługuje czasem Present Simple, Present Continuous (w większości przypadków bezbłędnie)

- rozmawia dniu codziennym, czynnościach wykonywanych w danej chwili (uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- opisuje dzień codzienny, czynności wykonywane w danej chwili (uczeń próbuje pisać zdania zawierające zazwyczaj poprawne złożone struktury i słownictwo)


Wiadomości:

- zna nazwy sportów, czynności wykonywanych w wolnym czasie Umiejętności:

- posługuje czasem Present Simple, Present Continuous, czasami niepoprawnie używa tych czasów

- rozmawia dniu codziennym, czynnościach wykonywanych w danej chwili (potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem; posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy; dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei)

- opisuje dzień codzienny, czynności wykonywane w danej chwili (uczeń próbuje pisać zdania zawierając zazwyczaj poprawne złożone struktury i słownictwo; zazwyczaj potrafi w spójny sposób zorganizować tekst; używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji)

Wiadomości:

- zna nazwy sportów, czynności wykonywanych w wolnym czasieUmiejętności:

- posługuje się strukturą czasów Present Simple oraz Present Continuous, opisując harmonogram dnia oraz czynności wykonywane w danej chwil (potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się czasownikami dotyczącymi rutyny dnia, opisując sekwencję wydarzeń (potrafi budować zdania w większości przypadków spójne)

- opisuje, co ludzie robią w danej chwili oraz na co dzień (uczeń próbuje pisać zdania zawierające zazwyczaj poprawne złożone struktury i słownictwo)
Bardzo dobra

Wiadomości:

- zna obyczaje dotyczące jedzenia w Anglii

- zna czasowniki opisujące nawyki oraz rutynę dnia, dysponuje przy tym pewnym zakresem słownictwa

Umiejętności:

- posługuje się czasem Present Simple , Present Continuous

- rozmawia dniu codziennym, czynnościach wykonywanych w danej chwili (uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- opisuje dzień codzienny, czynności wykonywane w danej chwili (uczeń potrafi napisać zdania zawierające poprawne złożone struktury i słownictwo)


Wiadomości:

- zna nazwy sportów, czynności wykonywanych w wolnym czasieUmiejętności:

  • posługuje się czasem Present Simple , Present Continuous,

- rozmawia dniu codziennym, czynnościach wykonywanych w danej chwili (potrafi mówić spójnie bez wahań; posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów; dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei)

- opisuje dzień codzienny, czynności wykonywane w danej chwili (uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne złożone struktury i słownictwo; potrafi w spójny sposób zorganizować tekst; używa prawidłowej pisowni i interpunkcji)


Wiadomości:

- zna nazwy sportów, czynności wykonywanych w wolnym czasieUmiejętności:

- posługuje się strukturą czasów Present Simple oraz Present Continuous, opisując harmonogram dnia oraz czynności wykonywane w danej chwil (uczeń potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi)

- posługuje się czasownikami dotyczącymi rutyny dnia, opisując sekwencję wydarzeń (potrafi budować spójne zdania)

- opisuje, co ludzie robią w danej chwili oraz na co dzień (uczeń potrafi napisać zdania zawierające poprawne złożone struktury i słownictwo)
Celująca

Wiadomości:

- zna obyczaje dotyczące jedzenia w Anglii

- zna czasowniki opisujące nawyki oraz rutynę dnia, dysponuje przy tym znacznym zakresem słownictwa

Umiejętności:

- posługuje czasem Present Simple, Present Continuous

- rozmawia dniu codziennym, czynnościach wykonywanych w danej chwili (uczeń potrafi przekazać wiadomość)

- opisuje dzień codzienny, czynności wykonywane w danej chwili (uczeń potrafi napisać rozbudowane zdania zawierające poprawne złożone struktury i słownictwo)Wiadomości:

- zna i biegle używa nazwy sportów, czynności wykonywanych w wolnym czasieUmiejętności:

- posługuje się swobodnie czasem Present Simple, Present Continuous,

- rozmawia dniu codziennym, czynnościach wykonywanych w danej chwili (potrafi mówić płynnie; posługuje się poprawnym językiem, dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei)

- opisuje dzień codzienny, czynności wykonywane w danej chwili (uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne złożone struktury i słownictwo; potrafi w spójny sposób zorganizować tekst; używa prawidłowej pisowni i interpunkcji)Wiadomości:

- zna nazwy sportów, czynności wykonywanych w wolnym czasieUmiejętności:

- biegle posługuje się strukturą czasów Present Simple oraz Present Continuous, opisując harmonogram dnia oraz czynności wykonywane w danej chwil (uczeń potrafi biegle operować strukturami prostymi i złożonymi)

- posługuje się czasownikami dotyczącymi rutyny dnia, opisując sekwencję wydarzeń (potrafi budować spójne złożone zdania)

- opisuje, co ludzie robią w danej chwili oraz na co dzień (uczeń potrafi napisać zdania zawierające poprawne złożone struktury i słownictwo)

Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna