Język Polski – klasa IV


Systemy zapisywania liczbPobieranie 2.37 Mb.
Strona5/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


Systemy zapisywania liczb


Dopuszczający

Umiejętności:

- zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 100 000


- zapisuje i odczytuje liczby w systemie rzymskim w zakresie 12

Dostateczny

Wiadomości:

- zna pojęcie cyfry i liczby i potrafi je rozróżnić

- zna i nazywa system liczbowy, którym się posługuje
Umiejętności:

- określa znaczenie cyfr w zależności od ich pozycji w liczbie

- zapisuje i odczytywać liczby w zakresie miliona

- zapisuje i odczytywać liczby w zapisie rzymskim w zakresie do 100Dobry
Umiejętności:

- uzasadnia sposób zapisu liczby w dziesiątkowym systemie pozycyjnym


- zapisuje i odczytywać liczby w zakresie powyżej miliona

- zapisuje i odczytywać liczby w systemie rzymskim w zakresie tysiąca

- porównuje liczby o różnej liczbie cyfr

Bardzo dobry


Umiejętności:

- zapisuje i odczytuje liczby w zakresie miliarda


- przedstawia za pomocą cyfr rzymskich liczby wielocyfrowe

- odczytuje liczby wielocyfrowe zapisane za pomocą cyfr rzymskich

- zapisuje liczby, których cyfry spełniają określone warunki

Celujący
Wiadomości:

- zna inne systemy liczenia i zasady ich tworzeniaUmiejętności:

- wnioskuje, czy dany system zapisu liczb jest systemem pozycyjnym


Działania pisemne

Dopuszczający

Wiadomości:

- zna algorytm dodawania i odejmowania sposobem pisemnym bez przekraczania progu dziesiątkowego w zakresie 1000

- zna algorytm mnożenia sposobem pisemnym przez liczby jednocyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego

- zna algorytm dzielenia sposobem pisemnym w zakresie 1000 przez liczby jednocyfroweUmiejętności:

- potrafi stosować algorytmy w/w działań
Dostateczny

Wiadomości:

- zna algorytm dodawania i odejmowania sposobem pisemnym z przekroczeniem jednego progu

- zna algorytm mnożenia sposobem pisemnym przez liczby jednocyfrowe z przekroczeniem progu

- zna algorytm mnożenia sposobem pisemnym przez liczby zakończone zerami

- zna algorytm dzielenia sposobem pisemnym w zakresie tysiąca przez liczby dwucyfrowe (bez zer w ilorazie) i przez pełne dziesiątki

Umiejętności:

- potrafi stosować algorytmy w/w działań
Dobry

Wiadomości:

- zna algorytm dodawania i odejmowania sposobem pisemnym z przekroczeniem kilku progów

- zna algorytm mnożenia sposobem pisemnym przez liczby dwucyfrowe oraz przez pełne dziesiątki

- zna algorytm dzielenia sposobem pisemnym w zakresie tysiąca przez liczby dwucyfrowe z zerami w ilorazie


Umiejętności:

- potrafi stosować algorytmy w/w działań
Bardzo dobry

Wiadomości:

- zna algorytm mnożenia sposobem pisemnym przez liczby trzycyfrowe

- zna algorytm dzielenia sposobem pisemnym w zakresie liczb większych od tysiąca przez liczby trzycyfrowe

- zna algorytm dzielenia z resztą


Umiejętności:

- stosuje w/w algorytmy

- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań wykonywanych sposobem pisemnym


Celujący

Umiejętności:

- stosuje algorytm dodawania i odejmowania sposobem pisemnym do zadań, w których należy uzupełnić liczby lub działania

- stosuje algorytm mnożenia sposobem pisemnym do zadań z lukami

- rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem działań pisemnych

Własności liczb naturalnych


Dopuszczający

Wiadomości:

- zna pojęcie liczby parzystej i nieparzystej i rozróżnia je

- zna pojęcie wielokrotności liczby

- zna pojęcie dzielnika liczby


Umiejętności:

- wskazuje wielokrotności liczb jednocyfrowych

- wyznacza dzielniki liczb mniejszych od 20


Dostateczny

Wiadomości:

- zna pojęcie liczby pierwszej, liczby złożonej i rozróżnia je

- zna cechy podzielności liczb naturalnych przez 2,5,10,4,25,9,100,3

- zna sposób rozkładu liczby na czynniki pierwszeUmiejętności:

- zapisuje wielokrotności liczb dwucyfrowych

- wyznacza dzielniki liczb mniejszych od 100

- rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze

- stosuje cechy podzielności w typowych zadaniach tekstowych


Dobry

Wiadomości:

- zna sposoby szukania wspólnych dzielników i wspólnych wielokrotności liczb


Umiejętności:

- wskazuje wspólne wielokrotności dwóch liczb

- wskazuje wspólne dzielniki liczb

- rozkłada liczby kilkucyfrowe na czynniki pierwsze

- rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności


Bardzo dobry

Umiejętności:

- stosuje wiadomości dotyczące wielokrotności i dzielników w rozwiązywaniu zadań

- sprawnie posługuje się cechami podzielności liczb naturalnych

- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem cech podzielności
Celujący

Wiadomości:

- zna pojęcie NWD i NWW liczb


Umiejętności:

- odkrywa i formułuje własności liczb

- oblicza NWW i NWD

- odkrywa i formułuje inne niż poznane cechy podzielności (np. przez 6, 15)

- stosuje cechy podzielności w sytuacjach złożonych


Proste, odcinki, kąty


Dopuszczający

Wiadomości:

- rozpoznaje podstawowe figury geometryczne (prosta, półprosta, odcinek, łamana)

- rozpoznaje kąty: ostre, rozwarte proste, półpełne

- zna jednostkę miary kąta

- rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe

- zna jednostki długości


Umiejętności:

- kreśli podstawowe figury geometryczne

- mierzy długości odcinków i kreślić odcinki o danej długości

- mierzy kąty wypukłeDostateczny

Wiadomości:

- rozpoznaje różne rodzaje łamanych

- zna zapis symboliczny dla prostych równoległych i prostopadłych

- określa miarę stopniową poszczególnych rodzajów kątów


Umiejętności:

- kreśli proste prostopadłe za pomocą ekierki

- kreśli proste równoległe za pomocą linijki i ekierki

- stosuje zapis symboliczny prostych prostopadłych i równoległych

- porównuje długości odcinków

- mierzy długości łamanej i kreślić łamaną o danej długości

- kreśli kąty o danej mierze stopniowej

- kreśli kąty: ostry, prosty i rozwarty
Dobry

Wiadomości:

- rozróżnia kąty wklęsłe i wypukłe


Umiejętności:

- sprawnie posługuje się przyrządami przy kreśleniu poznanych figur

- symbolicznie opisuje narysowane figury

- rysuje kąty: półpełny, pełny, wklęsły
Bardzo dobry

Umiejętności:

- opisuje rzeczywistość z udziałem pojęć: punkt, prosta, półprosta, odcinek

- sprawnie zamienia jednostki długości

- mierzy kąty wklęsłe

- oblicza miary kątów przyległych

- kreśli czworokąty o danych kątach
Celujący

Umiejętności:

- rozwiązuje zadania problemowe (np. związane z zegarem, podziałem kąta na części, prostopadłością i równoległością prostych)
Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna