Język Polski – klasa IVPobieranie 2.37 Mb.
Strona46/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50


Język angielski- klasa I

Wymagania na ocenę rocznąOcena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości:

- nie zna nazw części ciałaUmiejętności:

- nie potrafi rozpoznać i nazwać części ciała

- nie potrafi zrozumieć kilkuzdaniowego opisu wyglądu osoby lub zabawki

- nie umie ani wierszyków ani piosenek

- nie reaguje na bardzo proste polecenia wypowiadane po angielsku

(nie rozróżnia żadnych dźwięków, często prosi o ponowne powtórzenie polecenia ustnego i potrzebuje podpowiedzi)Wiadomości:

- nie zna nazw produktów spożywczychUmiejętności:

- nie rozpoznaje i nie nazywa produktów spożywczych

- nie rozumie prostych dialogów o tym, co ktoś lubi i czego nie lubi jeść

- pisze niedbale po śladzie i przepisuje błędnie nazwy produktów spożywczychWiadomości:

- nie zna nazw zwierząt domowych

- nie zna nazw kolorów przydatnych przy opisywaniu wyglądu zwierząt

Umiejętności:

- nie potrafi rozpoznać i nazwać zwierząt domowych

- nie potrafi opisać zwierząt, podając jego kolor

- nie umie wierszy i piosenek

- nie potrafi przeczytać nazw zwierząt domowych

- nie pisze po śladzie i nie uzupełnia braków
Słabo

Wiadomości:

- zna nazwy części ciała

- zna zwrot it’s got … (two eyes, brown hair)

(dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa części ciała

- używa zwrotu it’s got … (two eyes, brown hair)

- potrafi zrozumieć kilkuzdaniowy opis wyglądu osoby lub zabawki

- powtarza wierszyki i piosenkę

- czyta nazwy części ciała

- pisze po śladzie i przepisuje nazwy części ciała

- reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku

(rozróżnia niektóre dźwięki, często prosi o ponowne powtórzenie polecenia ustnego i potrzebuje podpowiedzi, czasami rozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów)
Wiadomości:

- zna nazwy produktów spożywczych

- zna wyrażenia I like …, I don’t like …

(dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa produkty spożywcze

- nazwa produkty, które lubi i których nie lubi jeść, używając wyrażeń I like …, I don’t like …

- rozumie dialog o tym, co ktoś lubi i czego nie lubi jeść

- odpowiada na pytania dotyczące jedzenia

- powtarza wierszyki i piosenkę

- czyta nazwy produktów spożywczych

- pisze po śladzie i przepisuje nazwy produktów spożywczych

(czasami rozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów, mówi niespójnie z wyraźnym zawahaniem, myli struktury, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania)

Wiadomości:

- zna nazwy zwierząt domowych

- zna nazwy kolorów przydatnych przy opisywaniu wyglądu zwierząt

- zna pytania dotyczące posiadania zwierzątka domowego

(dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania)

Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa zwierzęta domowe

- rozpoznaje i nazwa kolory przydatne przy opisywaniu wyglądu zwierząt

- opisuje zwierzę, podając jego kolor

- rozumie pytania dotyczące posiadania zwierzątka domowego

- powtarza wierszyki i piosenkę

- czyta nazwy zwierząt domowych

- pisze po śladzie i przepisuje nazwy zwierząt domowych

- czyta nazwy wszystkich poznanych kolorów

- pisze po śladzie i przepisać nazwy wszystkich poznanych kolorów

(czasami rozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów, mówi niespójnie z wyraźnym zawahaniem, myli struktury, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania, często zdarza mu/jej się nie przygotować do zajęć i nie uzupełnia braków)


Zadawalająco

Wiadomości:

- zna nazwy części ciała

- zna zwrot it’s got … (two eyes, brown hair)

(zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa części ciała

- używa zwrotu it’s got … (two eyes, brown hair)

- rozumie kilkuzdaniowy opis wyglądu osoby lub zabawki

- powtarza wierszyki i piosenkę

- czyta nazwy części ciała

- pisze po śladzie i przepisuje nazwy części ciała

- reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku

(mówi spójnie z wyraźnym zawahaniem, rozumie zazwyczaj polecenia ustne, często prosi o ponowne powtórzenie i potrzebuje podpowiedzi, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania)

Wiadomości:

- zna nazwy produktów spożywczych

- zna wyrażenia I like …, I don’t like …

(zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa produkty spożywcze

- nazwa produkty, które lubi i których nie lubi jeść, używając wyrażeń I like …, I don’t like …

- rozumie dialog o tym, co ktoś lubi i czego nie lubi jeść

- odpowiada na pytania dotyczące jedzenia

- powtarza wierszyki i piosenkę

- czyta nazwy produktów spożywczych

- pisze po śladzie i przepisuje nazwy produktów spożywczych

(mówi spójnie z wyraźnym zawahaniem, rozumie zazwyczaj polecenia ustne, często prosi o ponowne powtórzenie i potrzebuje podpowiedzi, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania)

Wiadomości:

- zna nazwy zwierząt domowych

- zna nazwy kolorów przydatnych przy opisywaniu wyglądu zwierząt

- zna pytania dotyczące posiadania zwierzątka domowego

(zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)

Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa zwierzęta domowe

- rozpoznaje i nazwa kolory przydatne przy opisywaniu wyglądu zwierząt

- opisuje zwierzę, podając jego kolor

- rozumie pytania dotyczące posiadania zwierzątka domowego

- powtarza wierszyki i piosenkę

- czyta nazwy zwierząt domowych

- pisze po śladzie i przepisać nazwy zwierząt domowych

- czyta nazwy wszystkich poznanych kolorów

- pisze po śladzie i przepisuje nazwy wszystkich poznanych kolorów

(mówi spójnie z wyraźnym zawahaniem, rozumie zazwyczaj polecenia ustne, często prosi o ponowne powtórzenie i potrzebuje podpowiedzi, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania, zdarza mu/jej się nie przygotować do zajęć i nie uzupełnia braków)


Pozytywnie

Wiadomości:

- zna nazwy części ciała

- zna zwrot it’s got … (two eyes, brown hair)

(zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa części ciała

- używa zwrotu it’s got … (two eyes, brown hair)

- rozumie kilkuzdaniowy opis wyglądu osoby lub zabawki

- powtarza wierszyki i piosenkę

- czyta nazwy części ciała


- pisze po śladzie i przepisuje nazwy części ciała

- reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku

(mówi spójnie z lekkim zawahaniem, rozumie polecenia ustne, czasami prosi o ponowne powtórzenie, stosuje zakres słownictwa zwykle odpowiedni do zadania)

Wiadomości:

- zna nazwy produktów spożywczych

- zna wyrażenia I like …, I don’t like …

(zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa produkty spożywcze

- nazwa produkty, które lubi i których nie lubi jeść, używając wyrażeń I like …, I don’t like …

- rozumie dialog o tym, co ktoś lubi i czego nie lubi jeść

- odpowiada na pytania dotyczące jedzenia

- powtarza wierszyki i piosenkę

- czyta nazwy produktów spożywczych

- pisze po śladzie i przepisuje nazwy produktów spożywczych

(mówi spójnie z lekkim zawahaniem, rozumie polecenia ustne, czasami prosi o ponowne powtórzenie, stosuje zakres słownictwa zwykle odpowiedni do zadania)

Wiadomości:

- zna nazwy zwierząt domowych

- zna nazwy kolorów przydatnych przy opisywaniu wyglądu zwierząt

- zna pytania dotyczące posiadania zwierzątka domowego

(zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)

Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa zwierzęta domowe

- rozpoznaje i nazwa kolory przydatne przy opisywaniu wyglądu zwierząt

- opisuje zwierzę, podając jego kolor

- rozumie pytania dotyczące posiadania zwierzątka domowego

- powtarza wierszyki i piosenkę

- czyta nazwy zwierząt domowych

- pisze po śladzie i przepisuje nazwy zwierząt domowych

- czyta nazwy wszystkich poznanych kolorów

- pisze po śladzie i przepisuje nazwy wszystkich poznanych kolorów

(mówi spójnie z lekkim zawahaniem, rozumie polecenia ustne, czasami prosi o ponowne powtórzenie, stosuje zakres słownictwa zwykle odpowiedni do zadania, zdarza mu/jej się nie przygotować do zajęć, ale uzupełnia braki)


Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna nazwy części ciała

- zna zwrot it’s got … (two eyes, brown hair)

(stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa części ciała

- używa zwrotu it’s got … (two eyes, brown hair)

- rozumie kilkuzdaniowy opis wyglądu osoby lub zabawki

- powtarza wierszyki i piosenkę

- czyta nazwy części ciała

- pisze po śladzie i przepisuje nazwy części ciała

- reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku

(mówi spójnie bez zawahań, rozumie wszystkie polecenia ustne; stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)

Wiadomości:

- zna nazwy produktów spożywczych

- zna wyrażenia I like …, I don’t like …

(stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa produkty spożywcze

- nazwa produkty, które lubi i których nie lubi jeść, używając wyrażeń I like …, I don’t like …

- rozumie dialog o tym, co ktoś lubi i czego nie lubi jeść

- odpowiada na pytania dotyczące jedzenia

- powtarza wierszyki i piosenkę

- czyta nazwy produktów spożywczych

- pisze po śladzie i przepisuje nazwy produktów spożywczych

(mówi spójnie bez zawahań, rozumie wszystkie polecenia ustne; stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)

Wiadomości:

- zna nazwy zwierząt domowych

- zna nazwy kolorów przydatnych przy opisywaniu wyglądu zwierząt

- zna pytania dotyczące posiadania zwierzątka domowego

(stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)

Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa zwierzęta domowe

- rozpoznaje i nazwa kolory przydatne przy opisywaniu wyglądu zwierząt

- opisuje zwierzę, podając jego kolor

- rozumie pytania dotyczące posiadania zwierzątka domowego

- powtarza wierszyki i piosenkę

- czyta nazwy zwierząt domowych

- pisze po śladzie i przepisuje nazwy zwierząt domowych

- czyta nazwy wszystkich poznanych kolorów

- pisze po śladzie i przepisuje nazwy wszystkich poznanych kolorów

(mówi spójnie bez zawahań, rozumie wszystkie polecenia ustne; stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania, jest zawsze przygotowany do zajęć)


Wspaniale

Uczeń:

- spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim

- wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania

-wykorzystuje wiadomości dodatkowe języka angielskiego znacznie wykraczające poza program nauczania lub wykazuje się znacznymi osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym

- zna całe słownictwo z podręcznika i wykraczające poza materiał klasowyEdukacja wczesnoszkolna- klasa II

Język angielski

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Uczeń, mimo pomocy nauczyciela, nie potrafi przyswoić wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

Słabo


Wiadomości i umiejętności:

- rozróżnia, nazywa niektóre nazwy kolorów, przepisuje i czyta nazwy niektórych kolorów popełniając liczne błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela

- rozróżnia i nazywa nieliczne ubrania, czyta i przepisuje nazwy ubrań, popełniając błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela

- powtarza wierszyk, popełniając większą ilość błędów, które koryguje z pomocą nauczyciela

- śpiewa piosenkę, popełniając liczne błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela

- rozpoznaje nieliczne pisemne i mówione formy nazw członków rodziny, ale popełnia liczne błędy, które poprawia z nauczycielem

- rozumie nieliczne polecenia i reaguje na nie z pomocą nauczyciela

- przy pomocy nauczyciela rozumie krótkie zdania i układa je

- śledzi i powtarza z grupą historyjkę, ale popełnia liczne błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela

- wpisuje niektóre nazwy członków rodziny w diagram drzewa genealogicznego, popełniając błędy, które koryguje z pomocą nauczyciela

- powtarza i nazywa niektóre pomieszczenia, rozpoznaje nieliczne pisemne i mówione formy oraz czyta i przepisuje nazwy pomieszczeń z licznymi błędami, które poprawia z pomocą nauczyciela

- z pomocą nauczyciela rozróżnia pytanie o miejsca przebywania i odpowiada na nie

- rozpoznaje i nazywa nieliczne nazwy zwierząt, ale popełnia błędy

- rozpoznaje i nazywa nieliczne liczebniki w zakresie 1-10 oraz określa wynik w prostych działaniach matematycznych z pomocą nauczyciela

- rozpoznaje słowa up, down z pomocą nauczyciela


Zadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- rozróżnia, nazywa większość nazw kolorów, pisze i czyta nazwy kolorów, popełniając nieliczne błędy, które poprawia z nauczycielem

- rozróżnia i nazywa niektóre ubrania, czyta i przepisuje nazwy ubrań, popełniając błędy, które próbuje poprawić samodzielnie

- powtarza i recytuje wierszyk, popełniając większą ilość błędów, które próbuje poprawiać samodzielnie

- śpiewa piosenkę, popełniając liczne błędy, które próbuje poprawić samodzielnie

- rozpoznaje niektóre pisemne i mówione formy nazw członków rodziny, czyta i przepisuje je, ale popełnia błędy, które próbuje poprawić samodzielnie

- rozumie niektóre polecenia i reaguje na nie

- częściowo rozumie krótkie zdania, podejmuje próby samodzielnego układania krótkich zdań

- śledzi, powtarza i odgrywa z grupą historyjkę, ale popełnia liczne błędy, które próbuje poprawić samodzielnie

- wpisuje niektóre nazwy członków rodziny w diagram drzewa genealogicznego, popełniając błędy, które próbuje poprawić samodzielnie

- rozpoznaje nazwy, powtarza i nazywa niektóre pomieszczenia, rozpoznaje niektóre pisemne i mówione formy oraz czyta i przepisuje nazwy pomieszczeń, ale popełnia błędy, które próbuje poprawić samodzielnie

- ukierunkowany przez nauczyciela rozróżnia pytanie o miejsca przebywania i odpowiada na nie

- rozpoznaje i nazywa niektóre nazwy zwierząt, ale popełnia błędy

- rozpoznaje i nazywa niektóre liczebniki w zakresie 1-10 oraz określa wynik w prostych działaniach matematycznych, popełniając większą ilość błędów, które poprawia z pomocą nauczyciela

- rozpoznaje słowa up, down


Pozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- rozróżnia, nazywa, pisze i czyta samodzielnie większość nazw kolorów

- rozróżnia, nazywa, czyta i pisze samodzielnie większość nazw ubrań, rozumie opis ubrań i opisuje samodzielnie, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- rozumie treść, powtarza i recytuje wierszyk, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- rozumie tekst, śpiewa piosenkę, popełnia nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- rozpoznaje większość pisemnych i mówionych form nazw członków rodziny, powtarza i nazywa członków rodziny, czyta i pisze je, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- rozumie większość poleceń i reaguje na nie

- rozumie krótkie zdania i układa je, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- śledzi, powtarza, rozumie, odgrywa i czyta historyjkę bez większej ilości błędów oraz układa samodzielnie kolejność dialogów w historyjce z rozsypanych wyrazów, popełniając nieliczne błędy, które koryguje samodzielnie

- wpisuje nazwy większości członków rodziny w diagram drzewa genealogicznego bezbłędnie

- rozpoznaje nazwy, powtarza i nazywa pomieszczenia, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- rozumie pytanie o miejsca przebywania i odpowiada na nie z nielicznymi błędami

- rozpoznaje i nazywa samodzielnie większość zwierząt

- rozpoznaje i nazywa większość liczebników w zakresie 1-10 oraz wykonuje samodzielnie proste działania matematyczne i określa wynik, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- rozumie słowa up, down


Bardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- rozróżnia, nazywa, czyta i pisze samodzielnie wszystkie nazwy kolorów

- rozróżnia, nazywa, czyta i pisze samodzielnie wszystkie nazwy ubrań bezbłędnie, rozumie opis ubrań i opisuje samodzielnie, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- rozumie treść, powtarza i recytuje z pamięci wierszyk, nie popełniając błędów

- rozumie tekst, śpiewa samodzielnie piosenkę bezbłędnie

- rozpoznaje wszystkie pisemne i mówione formy nazw członków rodziny, czyta i pisze je samodzielnie

- rozumie wszystkie polecenia i reaguje na nie

- rozumie krótkie zdania i samodzielnie je układa bez błędów

- śledzi, powtarza, rozumie i odgrywa i czyta historyjkę bezbłędnie, układa samodzielnie kolejność dialogów w historyjce z rozsypanych wyrazów

- wpisuje nazwy wszystkich członków rodziny w diagram drzewa genealogicznego bezbłędnie

- bezbłędnie rozpoznaje nazwy, powtarza i nazywa pomieszczenia

- rozumie pytanie o miejsca przebywania i odpowiada na nie z nielicznymi błędami, które poprawia samodzielnie

- rozpoznaje i nazywa samodzielnie większość zwierząt

- rozpoznaje i nazywa większość liczebników w zakresie 1-10 oraz wykonuje samodzielnie proste działania matematyczne i określa wynik bezbłędnie

- rozumie słowa up, down i stosuje je


Wspaniale

Uczeń doskonale opanował wszystkie wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej.Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna