Język Polski – klasa IV


Wymagania na ocenę śródrocznąPobieranie 2.37 Mb.
Strona41/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   50

Wymagania na ocenę śródroczną
Ocena


Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości:

- nie zna słów i melodii poznanych piosenek


Umiejętności:

- rozpoznaje głosy z otoczenia, ale często popełnia błędy

- ma trudności w wykonywaniu podstawowych ćwiczeń

- nie zawsze wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce
Słabo

Wiadomości:

- słabo zna teksty poznanych piosenek


Umiejętności:

- recytuje rytmicznie teksty z pomocą nauczyciela

- rozpoznaje głosy z otoczenia

- sprawnie skacze i biega

- unika pojedynczych ćwiczeń

- wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce
Zadowalająco

Wiadomości:

- zna jedną zwrotkę i refren poznanych piosenek

- zna różne dyscypliny sportowe
Umiejętności:

- potrafi recytować rytmicznie teksty

- sprawnie biega i skacze

- bierze aktywny udział w zajęciach

- chętnie wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce
Pozytywnie

Wiadomości:

- dobrze zna teksty i melodie piosenek


Umiejętności:

- potrafi akompaniować do piosenek i zabaw ruchowych poprzez tupanie i klaskanie itp.

- chętnie uczestniczy w grach zespołowych

- sprawnie biega i skacze

- systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach

- chętnie wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyceBardzo dobrze


Wiadomości:

- zna wszystkie zwrotki tekstu i melodię piosenek

- zna większość instrumentów muzycznych

Umiejętności:

- potrafi bezbłędnie akompaniować do piosenek i zabaw ruchowych poprzez tupanie, klaskanie itp.

- rozpoznaje instrumenty muzyczne, popełniając drobne błędy

- bezbłędnie rozpoznaje głosy męskie i żeńskie

- wykazuje się aktywną postawą twórczą oraz posiada wyróżniające umiejętności muzyczne

- wykazuje szczególną sprawność fizyczną

- bezbłędnie i aktywnie wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce


Wspaniale

Wiadomości:

- zna instrumenty muzyczne


Umiejętności:

- bezbłędnie rozpoznaje instrumenty muzyczne

- wykazuje aktywną postawę twórczą oraz szczególne umiejętności muzyczne

- posiada szczególną wrażliwość muzyczną

- spontanicznie i swobodnie improwizuje w zakresie muzyki

- posiada ponadprzeciętną sprawność ruchową


Nauczanie zintegrowane- klasa III

Edukacja muzyczno- ruchowa

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości:

- nie zna słów i melodii poznanych piosenek

- nie zna rodzajów głosów męskich i żeńskich
Umiejętności:

- rozpoznaje głosy z otoczenia, ale często popełnia błędy

- ma trudności w wykonywaniu podstawowych ćwiczeń

- nie zawsze wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce
Słabo

Wiadomości:

- słabo zna teksty poznanych piosenek


Umiejętności:

- recytuje rytmicznie teksty z pomocą nauczyciela

- rozpoznaje głosy z otoczenia

- sprawnie skacze i biega

- unika pojedynczych ćwiczeń

- wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce
Zadowalająco

Wiadomości:

- zna jedną zwrotkę i refren poznanych piosenek

- zna różne dyscypliny sportowe

Umiejętności:

- potrafi recytować rytmicznie teksty

- rozpoznaje głosy ludzkie – sopran i bas

- sprawnie biega i skacze

- bierze aktywny udział w zajęciach

- chętnie wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce
Pozytywnie

Wiadomości:

- dobrze zna teksty i melodie piosenek

- zna głosy męskie i żeńskie(sopran, bas)
Umiejętności:

- potrafi akompaniować do piosenek i zabaw ruchowych poprzez tupanie i klaskanie itp.

- rozpoznaje głosy męskie i żeńskie(sopran, bas)

- chętnie uczestniczy w grach zespołowych

-sprawnie biega i skacze

- systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach

- chętnie wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyceBardzo dobrze

Wiadomości:

- zna głosy męskie i żeńskie(sopran, alt, tenor, bas)

- zna wszystkie zwrotki tekstu i melodię piosenek

- zna większość smyczkowych instrumentów muzycznychUmiejętności:

- potrafi bezbłędnie akompaniować do piosenek i zabaw ruchowych poprzez tupanie, klaskanie itp.

- rozpoznaje instrumenty muzyczne, popełniając drobne błędy

- bezbłędnie rozpoznaje głosy męskie i żeńskie

- wykazuje się aktywną postawą twórczą oraz posiada wyróżniające umiejętności muzyczne

- wykazuje szczególną sprawność fizyczną

- bezbłędnie i aktywnie wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce


Wspaniale

Wiadomości:

- zna tańce ludowe: kujawiak, oberek

- zna smyczkowe instrumenty muzyczne
Umiejętności:

- bezbłędnie rozpoznaje instrumenty muzyczne

- wykazuje aktywną postawę twórczą oraz szczególne umiejętności muzyczne

- posiada szczególną wrażliwość muzyczną

- spontanicznie i swobodnie improwizuje w zakresie muzyki

- posiada ponadprzeciętną sprawność ruchową

Załącznik nr 12Religia – klasa I

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- z pomocą katechety odtwarza z pamięci: Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie

- wie, że Bóg to Ojciec i Stwórca

- odpowiada na proste pytania, dotyczące poznanych wydarzeń biblijnych

- odróżnia spośród innych książek Pismo Święte

- z pomocą katechety dokonuje postanowienia adwentowego

- z innymi dziećmi śpiewa wybrane pieśni roku liturgicznego

- wie, kim jest Maryja

- prowadzi zeszyt

- jest koleżeński, szanuje starszych
Dostateczna

Wiadomości:

- odtwarza z pamięci: Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie

- wie, że Bóg jest Ojcem i Stwórcą

- odpowiada na pytania związane z poznanymi wydarzeniami biblijnymi

- wie, co to jest Pismo Święte, Anioł

- potrafi określić właściwe zachowania na cmentarzu

- definiuje Kościół jako Rodzinę Bożą

- potrafi dokonać wyboru postanowienia adwentowego

- śpiewa pieśni związane z rokiem liturgicznym

- wie, kim jest Maryja

- prowadzi zeszyt, uzupełnia ćwiczenia i rysunki

- jest koleżeński, szanuje starszych, przeprasza
Dobra

Wiadomości:

- wyjaśnia prawdę o Bogu jako Ojcu i Stwórcy

- odtwarza z pamięci modlitwy pacierzowe (zob. uczeń z oceną bardzo dobrą)

- opowiada poznane wydarzenia biblijne

- definiuje Pismo Święte jako „list” Boga do człowieka

- wie, kim jest Anioł

- potrafi określić właściwe zachowanie na cmentarzu w czasie Uroczystości Wszystkich Świętych

- nazywa czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Potrafi dokonać wyboru postanowienia adwentowego

- określa Kościół jako Rodzinę Bożą, wie, dzięki czemu przynależy do Kościoła

- śpiewa pieśni związane z rokiem liturgicznym

- systematycznie prowadzi zeszyt, uzupełnia w podręczniku ćwiczenia i rysunki

- jest otwarty na innych, szanuje starszych, uznaje winę, przeprasza, stara się wynagradzaćBardzo dobra

Wiadomości:

- odtwarza z pamięci: Znak krzyża świętego, Modlitwę Pańską (Ojcze nasz), Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo), Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Skład Apostolski, Chwała Ojcu

- samodzielnie formułuje proste modlitwy

- wyjaśnia samodzielnie prawdę o Bogu jako Ojcu i Stwórcy, definiuje modlitwę jako rozmowę z Ojcem

- swoimi słowami opowiada poznane wydarzenia biblijne

- ogólnie określa, czym jest Pismo Święte

- z uwagą i zrozumieniem słucha słowa Bożego

- zna rolę Anioła w życiu człowieka

- tłumaczy sens Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego

- potrafi określić właściwe zachowanie na cmentarzu

- nazywa czas oczekiwania na Boże Narodzenie

- wyjaśnia symbolikę świecy adwentowej

- potrafi dokonać wyboru postanowienia adwentowego

- określa Kościół jako Rodziną Bożą

- wymienia niektóre skutki chrztu św.

- śpiewa pieśni związane z rokiem liturgicznym

- w sposób aktywny uczestniczy w katechezie

- systematycznie i starannie prowadzi zeszyt

- jest otwarty na innych, szanuje starszych

- potrafi okazywać wdzięczność, uznaje winę, przeprasza, stara się wynagradzać
Celująca

Wiadomości:

- interpretuje poznane wydarzenia biblijne

- tłumaczy sens uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

- chętnie uczestniczy w konkursach organizowanych z okazji nabożeństw różańcowych, rorat i innych nabożeństw

- zna modlitwy Wierzę w Boga (Skład Apostolski) oraz Dziesięć Przykazań Bożych

- podejmuje się udziału w przedstawieniach religijnych

- uczestniczy w Konkursie Piosenki Religijnej lub innym konkursie religijnymReligia – klasa I

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- z pomocą katechety odtwarza z pamięci: Skład Apostolski, Chwała Ojcu, Niechaj będzie pochwalony

- pamięta tekst modlitwy: Któryś za nas

- odpowiada na proste pytania związane z okresem Wielkiego Postu i z okresem Wielkanocnym

- z pomocą katechety dokonuje postanowienia wielkopostnego

- wie, kim jest Maryja

- prowadzi zeszyt

- jest koleżeński, szanuje starszych
Dostateczna

Wiadomości:

- nazywa czas oczekiwania na Święta Wielkanocne

- wymienia symbole i zwyczaje wielkanocne

- pamięta, że Msza Święta jest spotkaniem z Jezusem

- potrafi dokonać wyboru postanowienia wielkopostnego

- wie, kim jest Maryja

- prowadzi zeszyt, uzupełnia ćwiczenia i rysunki

- jest koleżeński, szanuje starszych
Dobra

Wiadomości:

- odtwarza z pamięci modlitwy pacierzowe (zob. uczeń z oceną bardzo dobrą)

- nazywa czas oczekiwania na Wielkanoc

- wymienia nabożeństwa wielkopostne

- rozumie, że Pan Jezus zbawił ludzi przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie

- wie, że zmartwychwstanie jest największym cudem, jakiego dokonał Pan Jezus

- wymienia symbole i zwyczaje wielkanocne

- podaje nazwę świecy symbolizującej zmartwychwstanie Chrystusa

- pamięta, że Msza Święta jest spotkaniem z Jezusem, wymienia znaki obecności Pana Jezusa wśród nas, zna odpowiedzi na wezwania kapłana podczas liturgii słowa

- wyjaśnia, dlaczego Maryję nazywamy Matką Jezusa i ludzi

- potrafi samodzielnie dokonać wyboru postanowienia wielkopostnego

- potrafi opowiedzieć jak przeżywa Święta Wielkanocne

- systematycznie prowadzi zeszyt, uzupełnia w podręczniku ćwiczenia i rysunki

- jest otwarty na innych, szanuje starszych, uznaje winę, przeprasza, stara się wynagradzaćBardzo dobra

Wiadomości:

- odtwarza z pamięci: Skład Apostolski, Chwała Ojcu, Niechaj będzie pochwalony, Któryś za nas

- podaje określenie Wielkiego Postu, czas jego trwania, nazwę dnia rozpoczynającego Wielki Post

- rozumie, że Pan Jezus zbawił ludzi przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie

- podaje nazwy kilku stacji drogi krzyżowej, wymienia nabożeństwa wielkopostne

- pamięta treść perykopy o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy

- podaje nazwę świecy symbolizującej zmartwychwstanie Chrystusa oraz elementy Wigilii Paschalnej: liturgia światła, odnowa przyrzeczeń chrzcielnych

- rozumie, że zmartwychwstanie jest największym cudem, wymienia symbole i zwyczaje wielkanocne

- pamięta, że Pan Jezus jest obecny z nami pod postacią chleba i w swoim słowie, rozumie, że Msza Święta jest spotkaniem z Panem Jezusem, wymienia znaki obecności Jezusa wśród nas

- pamięta, że w Piśmie Świętym są słowa Pana Boga i Jezusa, zna odpowiedzi na wezwania kapłana podczas liturgii słowa

- wyjaśnia, dlaczego Maryję nazywamy Matką Jezusa i ludzi

- potrafi wyjaśnić jak przeżywamy okres Wielkiego Postu, dokonuje wyboru postanowienia wielkopostnego i stara się o jego wypełnienie

- potrafi podzielić się swoim przeżyciem Świąt Wielkanocnych

- omawia poznane fragmenty „ Wierzę w Boga”

- w sposób aktywny uczestniczy w katechezie, systematycznie i starannie prowadzi zeszyt, uzupełnia w podręczniku ćwiczenia i rysunki

- jest otwarty na innych, szanuje starszych, potrafi okazywać wdzięczność, uznaje winę, przeprasza, stara się wynagradzać
Celująca

Wiadomości:

- chętnie uczestniczy w konkursach organizowanych z okazji nabożeństw wielkopostnych, majowych i innych nabożeństw

- podejmuje się udziału w przedstawieniach religijnych

- uczestniczy w Konkursie Piosenki Religijnej lub innym konkursie religijnym

- jest zaangażowany w działalność: Eucharystycznego Ruchu Młodych, należy do scholi lub asysty parafialnej

- wyróżnia się szczególną wiedzą religijną, przewyższającą poziom klasy I

Religia – klasa II

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- odtwarza z pamięci: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, a z pomocą katechety: Wierzę w Boga, Przykazania Boże, Sakramenty Święte

- podejmuje próby słuchania z uwagą Słowa Bożego

- odpowiada na pytania związane z niektórymi opowiadaniami biblijnymi oraz Przykazaniami Bożymi

- rozumie, że chrzest wprowadza go do wspólnoty Kościoła

- prowadzi zeszyt

- odróżnia dobro od zła


Dostateczna

Wiadomości:

- odtwarza z pamięci następujące modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Przykazania Boże, Kościelne i Przykazanie Miłości, Sakramenty Święte

- wyjaśnia, w jaki sposób może wypełnić Przykazania Boże, Kościelne i Przykazanie Miłości

- przyjmuje właściwą postawę w czasie czytania Słowa Bożego

- odpowiada na pytania związane z poznanymi perykopami biblijnymi

- z pomocą katechety formułuje krótkie modlitwy

- prowadzi zeszyt

- szanuje starszych, jest koleżeński, odróżnia dobro od złaDobra

Wiadomości:

- odtwarza z pamięci modlitwy wymienione na ocenę bardzo dobrą

- omawia Przykazania Boże, Kościelne i Przykazanie Miłości

- słucha z uwagą czytanego Słowa Bożego

- potrafi opowiedzieć poznane perykopy biblijne

- formułuje samodzielnie krótkie modlitwy

- umie określić łaskę jako życie Boże

- wylicza skutki sakramentu chrztu

- systematycznie prowadzi zeszyt, uzupełnia w podręczniku ćwiczenia i rysunki

- szanuje starszych, stara się być koleżeński, odróżnia dobro od zła
Bardzo dobra

Wiadomości:

- odtwarza z pamięci i rozumie następujące modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Przykazania Boże, Przykazania Kościelne, Przykazanie Miłości, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu, 7 grzechów głównych, Główne prawdy wiary, Sakramenty Święte

- potrafi omówić Przykazania Boże, Kościelne i Przykazanie Miłości.

- potrafi określić drogę realizacji przykazań w życiu człowieka

- wyróżnia w Biblii Stary i Nowy Testament

- opowiada poznane perykopy biblijne i wypowiada własne przemyślenia na ich temat

- rozumie, że należy z uwagą słuchać Słowa Bożego

- potrafi odnieść z pomocą katechety Boże wezwanie dla swojego życia

- potrafi wypowiedzieć się w modlitwie dziękczynienia, prośby i przeproszenia

- rozumie, że Pan Jezus w Kościele przez sakramenty święte obdarza nas życiem Bożym

- rozumie pojęcie sakramentu, rozpoznaje sakramenty podczas liturgii

- potrafi wyjaśnić, czym jest łaska uświęcająca i kiedy ją otrzymujemy

- potrafi wyjaśnić, jakie skutki dla człowieka powoduje przyjęcie chrztu świętego

- szanuje starszych, jest koleżeński, odróżnia dobro od zła
Celująca

Wiadomości:

- chętnie uczestniczy w konkursach organizowanych z okazji nabożeństw różańcowych, rorat i innych

- gorliwie uczestniczy w spotkaniach przygotowujących do Pierwszej Komunii Świętej i spowiedzi

- wyróżnia się wiedzą religijną

Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna